Skip to main content

Få använder sociala medier i sitt arbete enligt Ennovas årliga undersökning EEI

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2013 17:00 CEST


På fritiden använder svenskarna flitigt sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. På arbetet ser det däremot annorlunda ut. Här används de sociala medierna inte i särskilt hög utsträckning som ett arbetsredskap. Lite drygt sex av tio medarbetare, 63 procent, svarar i årets EEI-undersökning att de inte använder sociala medier i sitt arbete, och så få som två av tio använder det frekvent, dvs. minst en gång i veckan. Detta trots att fler och fler företag ersätter eller utökar intranätet med sociala medier för att skapa och underhålla interna sociala nätverk och som kulturskapare och inlärningsverktyg.

Vissa yrkesgrupper är mer frekventa användare än andra. Fyra av tio, journalister och anställda inom försäljning, marknadsföring och reklam loggar in på ett socialt medium minst en gång i veckan. Däremot använder bara var tredje chef sociala medier frekvent. Sverige är på samma nivå som Norge medan Danmark är långt efter. I Danmark är andelen som inte använder sociala medier i arbetet hela 73 procent.

**EEI är en representativ undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 31 000 medarbetare i 28 länder. Det är fjortonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 5 800 svar samlats in.

Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 20 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy