Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 40 träffar

Ammunition som förorenar – vad gör vi åt det? Högaktuell forskning vid Försvarshögskolan om explosiva kvarlämningar

Ammunition som förorenar – vad gör vi åt det? Högaktuell forskning vid Försvarshögskolan om explosiva kvarlämningar

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 14:15 CET

Riksrevisionen har granskat regeringens och berörda myndigheters hantering av föroreningar eller oexploderad ammunition som orsakats av staten och kan medföra risk för människor och miljön. Doktorand och överstelöjtnant Fredrik Johnsson vid Försvarshögskolan är positiv till granskningen men framhåller vikten av att åtgärder utformas utifrån ett helhetsgrepp.

Pressinbjudan - Vilka förmågor har den ryska militären idag?

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2014 09:04 CEST

Vilka förmågor har den ryska militären idag? Försvarshögskolan inbjuder till en pressträff med fil dr Peter Mattsson och överstelöjtnant Jörgen Elfving som redovisar resultaten av deras pågående forskning om de ryska väpnade styrkorna.

Magnus Ranstorp deltog på konferens om hur ska EU möta våldsam extremism

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 11:43 CEST

Magnus Ranstorp från Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, diskuterade hur EU ska stärkas mot våldsam extremism på en konferens arrangerad av EU-kommisionär Cecila Malmström.

Träffa Försvarshögskolan i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 11:26 CEST

Försvarshögskolans forskare medverkar på flera seminarier i Almedalen i år. De flesta sker på Säkerhetspolitiskt sommartorg och på Försvarspolitisk arena. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på www.sommartorg.se eller www.youtube.com/sommartorg.

Nyheter Visa alla 9 träffar

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Nyheter   •   Feb 27, 2017 08:00 CET

Flyktingsituationen 2015 innebar svåra påfrestningar för det svenska samhället. En ny rapport visar att frivilliga underlättade krishanteringen. Men för att frivilligorganisationerpå ett effektivt sätt ska kunna möta samhällets behov vid kriser behövs rutiner och samordning.

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Nyheter   •   Feb 15, 2017 12:10 CET

Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ger en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå. Den fungerar också som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

Försvarshögskolan och Saab tecknar ramavtal för samarbete

Nyheter   •   Sep 09, 2015 12:43 CEST

Försvarshögskolan och försvars- och säkerhetsföretaget Saab tecknade idag, onsdagen den 9 september ett historiskt ramavtal. Syftet med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla områden som är gemensamma för parterna i ett långsiktigt perspektiv genom forskning, studier, utbildning och utvecklingsprojekt.

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Nyheter   •   Jul 01, 2015 16:22 CEST

I en ny rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) presenteras en rad brister i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism och åtgärder för att förbättra det arbetet.

Evenemang Visa alla 28 träffar

Seminarium om Försvarsmaktens FN-insats i Mali med försvarsminister Peter Hultqvist

Evenemang   •   Nov 18, 2014 14:05 CET

Försvarshögskolan genomför tillsammans med Criscom ett seminarium om den svenska insatsen i Mali 26/11. Medverkar gör försvarsminister Peter Hultqvist (S), generallöjtnant Göran Mårtensson (C INSATS) och överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson (C MALI 01). Moderator: Karl Sörensson, Försvarshögskolan

2014-11-26, 18:00 - 19:00 CET

Försvarshögskolan, Drottning kristinas väg 37, Stockholm

Arbetsmarknadsdag på Försvarshögskolan

Arbetsmarknadsdag på Försvarshögskolan

Evenemang   •   Nov 05, 2013 09:55 CET

Den 5-6 november genomförs arbetsmarknadsdagen Kompass på Försvarshögskolan. Målet är att hjälpa skolans studenter i karriären och erbjuda möjligheten att möta eventuella arbetsgivare.

2013-11-05 - 2013-11-06

Drottning Kristinas väg 37

Krishantering i Arktis

Krishantering i Arktis

Evenemang   •   Mar 19, 2013 13:23 CET

CRISMART på Försvarshögskolan anordnar ett högnivåseminarium om hur man kan möta utmaningarna som uppstår vid en krissituation i Arktisområdet. Sjöfartstrafiken och turismen i området har ökat och i kombination med bristen på infrastruktur och Arktis känsliga miljö krävs vid en kris gränsöverskridande samarbete. En av talarna är Sveriges Arktisambassadör Gustaf Lind.

2013-03-22, 09:30 - 13:00 CET

Försvarshögskolan Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, Lejonsköldska salen

Öppen föreläsning: Vapenexport - varför? En diskussion runt svensk försvarsindustri och samarbete med andra länder

Evenemang   •   Apr 25, 2012 09:51 CEST

Under den senaste tiden har "Saudiaffären" toppat nyhetsmediernas förstasidor, efter att Sveriges Radios Ekoredaktion rapporterade att en svensk myndighet i samverkan med ett svenskt försvarsindustriföretag skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Hur har den svenska försvarsindustripolitiken förändrats sedan kalla krigets slut, och vad har det inneburit för svensk export av vape...

2012-05-07, 17:30 - 18:30 CEST

Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas Väg 37, 115 93 Stockholm

Dokument 3 träffar

Frivilligresurser under flyktingsituationen Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015

Rapporten bygger i första hand på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fakta om miljökonsekvenser i samband med explosiva kvarlämningar
Managing financial crisis - Program

Managing financial crisis - Program

Dokument   •   2012-01-30 13:10 CET

Kontaktpersoner Visa alla 6 träffar

 • Chef sektionen för analysstöd, Crismart Försvarshögskolan
 • Jeuxnnvty.hwDebtscsuhahxmpyws-adBefgrgrjerln@fhzhsql.sipelq
 • 08-553 428 21

 • Director for The Center for Asymmetric Threat Studies, CATS, at the Swedish National Defence University
 • layrrsqk.nxpichqanrcdecdr@tufhdqs.xdseft
 • +46 8-553 427 81

 • Kommunikatör
 • anownayb-lwrenina.febamyrdpe@frmhspr.safeih
 • 08-553 42 602

 • Presskontakt
 • Kommunikationsavdelningen Försvarshögskolan
 • cafqrildnaas.jjconkqsswronip@fahhstf.skqelz
 • 08-553 42 531
 • 070-957 82 07