Skip to main content

Friskolornas riksförbund tar bestämt avstånd från olämplig skolägare

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2011 19:24 CET

Med anledning av uppgifterna i TV4 måndagen den 31 januari om att ägare till tre fristående gymnasieskolor i Stockholm har ett brottsregister belastat med bland annat avskyvärda handlingar mot barn vill Friskolornas riksförbund visa sitt tydliga avståndstagande.

- Den typen av handlingar det handlar om väcker förstås i sig mycket starka obehagskänslor. Och att en person som begått den här typen av brott är verksam inom ett område som ska lära och vägleda barn och ungdomar är direkt opassande. Verksamheter i samhället som rör barn och unga, oavsett om de drivs av offentliga eller fristående huvudman, måste hållas fria från uppenbart olämpliga individer, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbund har tidigare självt tagit initiativ för en tydligare kontroll av skolhuvudmän och för att betona skolornas ansvar om elevernas trygghet.

- Vi  har föreslagit för utbildningsdepartementet att det bör inrättas en nationell auktorisation för skolhuvudmän. Det skulle innebära tydligare krav på huvudmannen som står bakom en ansökan om att få starta skola, säger Carl-Gustaf Stawström.

I Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer framgår förbundets egna krav på seriositet och ansvar hos friskolorna. Riktlinjerna säger till exempel att ”i centrum för varje friskola måste stå omsorgen om varje enskild elev, dennes rätt till trygghet, kunskapsutveckling och personlig tillväxt” och att ”friskolors huvudmän ska visa genuin vilja att följa rådande offentliga regelverk”. Att skolan står bakom och arbetar i linje med Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer är ett krav för medlemskap i förbundet.

Den aktuella skolan är inte medlem i Friskolornas riksförbund.

 

För mer information:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.