Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Bra initiativ från socialministern

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2012 12:22 CEST

Göran Hägglund skriver i dag i Svenska Dagbladet om en bred överenskommelse om en etisk plattform inom vård och omsorg. Diskussioner mellan regering, kommuner och landsting, branschorganisationer och fackförbund ska ge en långsiktig överenskommelse, som kan ge tydliga spelregler för branschen. Friskolornas riksförbund hoppas initiativet också kommer att gälla förskolor och skolor.

Friskolornas riksförbund tar bestämt avstånd från olämplig skolägare

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2011 19:24 CET

Med anledning av uppgifterna i TV4 måndagen den 31 januari om att en ägare till en fristående gymnasieskola i Stockholm har ett brottsregister belastat med bland annat avskyvärda handlingar mot barn vill Friskolornas riksförbund visa sitt tydliga avståndstagande.

Nu gäller etiska riktlinjer för friskolor

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2010 13:46 CEST

Friskolorna vill ligga i framkant av skolutvecklingen. Därför har Friskolornas riksförbund antagit etiska riktlinjer för friskolor. – Det är viktigt för medlemmarna att medlemskapet innebär ett etiskt ställningstagande, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riskförbund.

Nu gäller etiska riktlinjer för friskolor

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2010 09:37 CEST

Friskolorna vill ligga i framkant av skolutvecklingen. Därför har Friskolornas riksförbund antagit etiska riktlinjer för friskolor. – Det är viktigt för medlemmarna att medlemskapet innebär ett etiskt ställningstagande, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riskförbund.

Dokument 1 träff

Etiska förhållningssätt för friskolor

Etiska förhållningssätt för friskolor

Dokument   •   2010-05-05 09:40 CEST

Med den ökade betydelse friskolorna har fått för den svenska skolan finner Friskolornas riksförbund det angeläget att friskolorna fortsätter att ligga i framkant av skolutvecklingen i Sverige. Vi vill aktivt främja kvalitet och en medveten etisk hållning till skolansvaret, oavsett huvudman. Från den grunden har dessa riktlinjer för vad som bör prägla våra skolor arbetats fram.