Skip to main content

Oroande få friskolor bland särskilda varianter i gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 16:42 CET

Endast 19 friskolor får anordna utbildning som särskild variant eller riksrekryterande utbildning i den nya gymnasieskolan.

- Det är både oroande och egendomligt, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Endast 19 friskolor ges tillstånd för särskild variant eller riksrekryterande utbildning i nya gymnasieskolan. 9 av dessa är Waldorfskolor. Det framgår av Skolverkets beslut om godkända avvikelser från den nya gymnasieskolans programstruktur som presenterades under tisdagen. 

- Vi tycker att det är både oroande och egendomligt att så få friskolor fått tillstånd för särskild variant eller riksrekryterande utbildning. Regeringen skrev i propositionen att ”utbildningar som är efterfrågade och av god kvalitet men som inte ryms inom den nationella programstrukturen måste kunna anordnas även fortsättningsvis”. Vi vet att många friskolor ansökt om särskild variant eller riksrekryterande utbildning just för att så långt som möjligt kunna fortsätta med sina efterfrågade utbildningar, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Av de skolor som fått avslag på sin ansökan om avvikelse är det ett 150-tal som Skolverket menar har möjlighet att bedriva den utbildning de ansökt om inom de ordinarie programmens ramar. Men en del av dessa utbildningar kan behöva anpassas något.

- Vi får hoppas att Skolverkets bedömning kommer att delas av de skolor som ansökt om tillstånd och av Skolinspektionen som ju i så fall ska fatta beslut om dessa anpassningar, säger Carl-Gustaf Stawström.

Skolverket beslutade om sammanlagt 402 ansökningar och har gett 94 tillstånd.

  

Kontakt:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 850 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.