Skip to main content

Stärk LSS – stärk oss! LSS-dag i Skövde

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2017 09:46 CET

Den andra av FUB:s fem LSS-dagar under 2017 genomförs i Skövde på lördag den 11 mars.

Möt FUB:s medlemmar och få deras berättelser om hur livet ser ut när LSS fungerar och när LSS inte fungerar som tänkt! Kontakta gärna Lillemor Holgersson, FUB:s 1:a vice ordförande, innan eller under lördagen, 070 378 97 79, eller bara kom till hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde.

Länk till hela programmet för LSS-dagen i Skövde.

Programmet i korthet: 

FUB Västra Götalands ordförande Elaine Johansson medverkar och vi får en lägesbeskrivning om LSS i Västra Götaland. Pelle Kölhed berättar om sin roll som Handikappförbundens expert i LSS-utredningen samt deltar i en dialog med mötesdeltagarna.

Viktigast av allt: Workshop efter lunch. Just nu pågår en utredning om LSS och FUB vill bidra med all kunskap och erfarenhet som våra medlemmar har. Hur kan LSS-insatserna bli ännu bättre för att ge människor delaktighet, självbestämmande och goda levnadsvillkor? Vi kan stärka LSS och stärka människor!

Kommande LSS-dagar:

2 september i Umeå

7 oktober i Östersund

25 november i Malmö


Vad vill FUB?

Mänskliga rättigheter för alla, att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva sitt liv som andra. Insatserna i LSS och personlig assistans gör det möjligt. Läs mer om vad LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, betyder för FUB:s målgrupp, barn och vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga: www.fub.se/LSS

Stärk LSS – stärk oss!

LSS kan stärkas på många sätt efter de senaste årens tillbakagång. Utan att lagtexten i LSS har ändrats så har tillämpningen blivit alltmer restriktiv de senaste åren. I flera prejudicerande domar har Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) gjort restriktiva tolkningar utifrån ordalydelsen i lagtexten och låtit bli att väga in lagens intentioner i sina bedömningar. Förarbetena till LSS ignoreras liksom målsättningar som finns i lagens inledning. När flera kommuner aktivt söker vägar att skära ned på insatserna enligt lagen till de personer som har rätt till dem och dessutom får dessa rättsfall att luta sig mot urvattnas LSS.

Många av FUB:s medlemmar får inte längre det stöd och den service som LSS var tänkt att ge dem och läget har blivit mycket allvarligt för många, särskilt för dem med personlig assistans. Trots att LSS-utredningen från 2008 kommit fram till att det inte skulle gå att spara pengar på den personliga assistansen i nämnvärd utsträckning utan att många personer skulle drabbas väldigt hårt har Regeringen fortsatt sin strävan att minska statens kostnader för assistansersättningen.

I en debattartikel i DN i november lovade Åsa Regnér (igen) att inte minska eller ta bort assistansen för de som har behov av insatsen. Direktiven till LSS-utredaren är dock tydliga: minska kostnaderna för den personliga assistansen. Men utan nya direktiv till utredaren är det bara tomma ord.

Direktiven till utredningen fortsätter en utveckling sedan flera år där Regeringens uppdrag till Försäkringskassan gradvis förändrats från att vara en servicemyndighet och en objektiv bedömningsinstans till att få en alltmer kontrollerande roll.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.