Skip to main content

Förskolor i satsning för bättre kvalitet

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 07:06 CET

I år kan förskolor för första gången vara med i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har påbörjat utvecklingsarbetet på fem förskolor med svåra förutsättningar. Under tre år ska förskolorna få stöd i att utvecklas med hjälp av nya metoder och verktyg.

− Satsningen ligger helt i linje med förskoleförvaltningens målbild och de förstärkningsområden vi fokuserar på: ökad likvärdighet, tydligare styrning och ledning samt ökad kvalitet i undervisningen, säger Eva-Lill Thorsson, utbildningschef på förskoleförvaltningen.

Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag där Skolverket stödjer skolor och förskolor som har särskilt svåra förutsättningar att nå målen i läroplanen. Genom personlig kontakt och hjälp i att hitta metoder, arbetssätt och verktyg ska förskolecheferna utveckla verksamheten efter förskolornas unika mål och behov.

De arbetssätt som Skolverket lär ut bygger på beprövad erfarenhet och sker i samarbete med forskare från olika lärosäten.

− Samtidigt som vi får hjälp av Skolverket med de utvalda förskolorna så påbörjar vi ett liknande arbete i andra förskolor och använder de verktyg vi får med oss, säger Eva-Lill Thorsson. Tanken är att alla enheter ska kunna dra nytta av de kunskaper vi får i arbetet med Samverkan för bästa skola.

Fem förskolor utvalda att delta

Förskoleförvaltningen har i samarbete med Skolverket valt ut fem förskolor i Göteborgs Stad: Dimvädersgatans och Blåsvädersgatans förskolor i Biskopsgården samt förskolorna Merkuriusgatan 75 i Bergsjön, Hammarkroken 1 i Hammarkullen och Skolspåret 77 i Hjällbo.

Förskolorna har valts ut baserat på bland annat personaltäthet, hur stor andel av personalen som har pedagogisk utbildning, hur många av barnen som har utländsk bakgrund och andel barn som har föräldrar med låg utbildning.

− Det grundläggande problemet är att alla barn inte får möjlighet till den utveckling och det lärande som de borde få. Vi får nu hjälp med att identifiera de faktorer som påverkar, först och främst när det gäller vad som inte fungerar på enheten. I slutändan handlar det om att vi vill att alla barn mår bra, har god självkänsla och klarar språkkraven när de ska upp i grundskolan säger Eva-Lill Thorsson.

Under hösten arbetar utbildningschefer och förskolechefer med att göra en nulägesanalys för att identifiera vilka åtgärder som kan bidra till att elevernas kunskapsresultat ökar. Det kan till exempel handla om hur verksamheten är organiserad, hur undervisningen ser ut eller hur förskolan behöver samarbeta med andra instanser.

Arbetet med att involvera och utbilda övriga medarbetare på de utvalda förskolorna startar under våren. Under tre år kommer Skolverket att ha regelbunden dialog med förskolecheferna och tillsammans med förskoleförvaltningen följa upp och utvärdera arbetet.

Kontakt:
Eva-Lill Thorsson, utbildningschef förskoleförvaltningen
T. 031-366 61 28, eva-lill.thorsson@forskola.goteborg.se


Mer information om Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag som Skolverket fick 2016. Satsningen har sedan dess drivits inom grundskolan med goda resultat. Det handlar om att stödja skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat. Enligt ett tilläggsuppdrag erbjuder Skolverket från och med i år även stöd till utvalda förskolor.

Skolverkets information
Pressmeddelande från Skolverket