Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 9 träffar

Toleranzias företrädesemission tecknad till cirka 94 %, motsvarande 22,6 MSEK

Toleranzias företrädesemission tecknad till cirka 94 %, motsvarande 22,6 MSEK

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 16:04 CET

Företrädesemissionen i Toleranzia AB (publ) tecknades till cirka 22,6 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 94 procent. 47 procent av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. Toleranzia tillförs därmed cirka 22,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Toleranzias pågående företrädesemission - idag är sista dagen för köp av teckningsrätter

Toleranzias pågående företrädesemission - idag är sista dagen för köp av teckningsrätter

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:13 CET

Den 14 februari 2018 inleddes teckningsperioden för Toleranzias företrädesemission. ​​​Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Toleranzia ca 24 MSEK. Sammanlagt finns 8,54 MSEK i teckningsåtaganden och 80% av emissionen är därmed säkerställd genom teckningsförbindelser och garanter. Idag är sista dagen för att köpa teckningsrätter.

Toleranzia beslutar om att ta in 24 MSEK, samt kallar till extra bolagsstämma

Toleranzia beslutar om att ta in 24 MSEK, samt kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:34 CET

Styrelsen i Toleranzia AB har beslutat att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission som vid full teckning ger ett tillskott på ca. 24 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för januari-december 2017 till den 13 februari 2018 och bolaget kallar till en extra bolagsstämma.

Vidar Wendel-Hansen ny Chief Medical Officer i Toleranzia

Vidar Wendel-Hansen ny Chief Medical Officer i Toleranzia

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Toleranzia AB (”Toleranzia”) välkomnar idag Vidar Wendel-Hansen som ny Chief Medical Officer (”CMO”) i bolaget. Toleranzia tackar samtidigt av professor Nils Lycke från rollen som Chief Scientific Officer (”CSO”) i och med att han helt återgår till sin akademiska forskning och det löpande samarbetet med Toleranzia inom ramen för denna.

Nyheter 4 träffar

 Toleranzias VD Charlotte Fribert i VD-intervju

Toleranzias VD Charlotte Fribert i VD-intervju

Nyheter   •   Nov 14, 2017 11:30 CET

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelande i slutet av september 2017 att bolaget har valt att fokusera det vidare utvecklingsarbetet på läkemedelskandidaten TOL2. Charlotte Fribert, VD för Toleranzia, svarar nedan på ett antal frågor kring valet av läkemedelskandidat samt om bolaget som helhet.

Toleranzia väljer läkemedelskandidaten TOL2 för fortsatt kommersiell utveckling

Toleranzia väljer läkemedelskandidaten TOL2 för fortsatt kommersiell utveckling

Nyheter   •   Sep 27, 2017 14:24 CEST

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolaget väljer läkemedels­kandidaten TOL2 i sin projektportfölj för fortsatt kommersiell utveckling. TOL2 befinner sig i preklinisk fas och Toleranzia har närmast som målsättning att genomföra storskalig produktion av läkemedelskandidaten inför planerade toxikologi- och säkerhetsstudier.

Toleranzia på internationell myastenia gravis-konferens i New York

Nyheter   •   Maj 24, 2017 15:25 CEST

Den 15-17 maj 2017 arrangerades det stora internationella myastenia gravis-mötet i New York, USA, av New York Academy of Sciences och Myasthenia Gravis Foundation of USA. Toleranzia AB (”Toleranzia”) fanns på plats för mötet.

Toleranzia: Årsredovisning 2016, resp Delårsrapport Q1, 2017

Toleranzia: Årsredovisning 2016, resp Delårsrapport Q1, 2017

Nyheter   •   Maj 16, 2017 11:41 CEST

​Toleranzia AB har publicerat årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016. Bolaget har även publicerat Delårsrapport Q1 för 2017. De finns tillgängliga via bolagets (www.toleranzia.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.