HallandsHamnar Statistik (Tertial 1 2017)

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 09:00 CEST

Statistik för HallandsHamnar, Tertial 1 2017.

HallandsHamnar satsar 60 miljoner på klimatanpassning av Halmstad hamn

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 08:51 CEST

HallandsHamnar Halmstad och Halmstad kommun genomför nu en klimatanpassning genom en marknivåhöjning av ca.140 000 m2 av hamnområdet till +3,0 meter över havet från dagens nivå +2,20 meter samt förstärker skyddet ytterligare med en skyddsvall på +0,5 meter. Projektet beräknas enlig fastställd tidplan vara slutfört innan årsskiftet och är kostnadsberäknat till 60 miljoner kronor.

Kommer din bil också från Halmstad?

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:36 CEST

Virket växer i Varberg

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 09:05 CET

Den svenska exporten av sågade trävaror, visar på en tydlig uppgång sedan 2011. Där HallandsHamnar Varberg utmärker sig som Sveriges största hamn inom skogsprodukter. År 2011 så exporterades det cirka 600 000 kubikmeter sågat virke via HallandsHamnar Varberg. Jämförbart med siffran från 2016, som hamnade på drygt 980 000 kubikmeter (En ökning på ca 60% under femårsperioden).

Containerhamnen som lyfter

Nyheter   •   Sep 26, 2016 14:20 CEST

Agent Magnusson

Nyheter   •   Sep 08, 2016 13:36 CEST

Skogsprodukternas hamn, är hur HallandsHamnar Varberg inte sällan benämns. Men hur kommer det sig, att vi kunnat omsvepa oss denna tjusiga titel? Det handlar till väldigt stor del om vårt pålitliga och formbara samarbete med Magnusson Shipping, vilket mer konkret har skapat: Varberg, Skogsprodukternas stad.

För första gången genom ishavet

Nyheter   •   Aug 14, 2015 15:19 CEST

Något som vi vill uppmärksamma är valet av farled, då Yong Sheng tagit sig fram via Nordvästpassagen*. För första gången någonsin väljer ett handelsfartyg från Kina denna passage, för ett direktanlöp till Sverige. Ett vägval som minskar restiden med två veckor, jämfört med den traditionella farleden. Yong Sheng beräknas anlända till HallandsHamnar Varberg tisdagen den 18 augusti.

Fantastiska Fyran

Nyheter   •   Maj 22, 2015 09:02 CEST

Skogen växer i Västsverige

Nyheter   •   Apr 27, 2015 14:19 CEST

Eftersom HallandsHamnar Varberg undan för undan förstärker sin roll som skogsprodukternas hamn i Sverige, så är vi naturligtvis nyfikna och intresserade på hur det ser ut inom bland annat sågverksindustrin. Därför bokade vi in ett besök på Derome Timber, och fick lyssna till hur Pontus Larsson (Försäljningschef) ser på nutiden och framtiden.

Inledningsvis tittade vi tillbaka på 2014, där jag sökte lite svar på Derome Timbers 20 procentiga ökning av sågat virke via HallandsHamnar AB.
Derome Timber ser den största orsaken är att påbörjade bostäder i England ökade med 10 % under 2014 vilket i sin tur gav en ökad efterfrågan på trävaror. Den uppåtgående trenden för byggkonjunkturen innebar också att Derome i fördjupat samarbete började leverera till ytterligare ett lager i England, vilket Derome Timber rustar med konstruktionsvirke, väl anpassat till den brittiska marknaden.

Förutom de konkreta skälen till ökningen av export, så lyfter Pontus också fram att det under 2014 fanns en tro på just de brittiska öarna inom sågverksbranschen. Ett antagande som visade sig stämma och också ledde till att Derome Timber kunde öka volymen till de kanaler som redan var etablerade.
Förutom den svenska och brittiska marknaden där Derome Timber är starka, så exporteras det även sågat virke till Kina, Thailand, Korea, Egypten och Libyen.

Fördelarna med samarbete mellan Derome Timber och HallandsHamnar Varberg, är något som Pontus gärna lyfter fram. Närheten och det korta ledtiderna är en naturlig nytta, men också hur problemfritt som virket hanteras från såväl Derome Timber som från Woodtec (Bolag inom Deromegruppen som impregnerar sågat virke i anslutning till HH Varberg).
Då Derome Timber ständigt arbetar aktivt med att finna på bra logistiklösningar, så ser man HallandsHamnar som en självklar partner beträffande export via sjövägen.

Vi kom att samtala en stund om det som vi båda hoppas på inte är en tillfällig trend, och syftar då på ökad byggnation av trä. Derome Timber deltar och följer diskussioner och projekt angående träbyggnation, och ser ljust på framtiden. Pontus Larsson betonade vikten av att man inom arkitekt och byggnadsutbildningar (även inom högskola) måste börja tänka nytt. För att träbyggnationen skall utvecklas naturligt och att vi framgent kan bygga mer klimatsmart.

Gällande 2015 så hoppas Pontus på ett skapligt år där byggnationen i såväl Sverige som England känns relativt stabil. Samtidigt ökar produktionen inom flera sågverk i södra Sverige, vilket kommer att leda till en tuffare konkurrenssituation. Detta till trots, så kalkylerar Derome Timber med ökade volymer under 2015.

Derome ser även just på samarbetet med HallandsHamnar under 2015, men uppmärksammar redan nu en viss oro för hur framtiden kan komma att se ut. Man syftar då på den planerade ombyggnationen och flytten av hamnanläggningen i Varberg. Har politiker och beslutsfattare rätt uppfattning gällande vad som krävs för att tillgodose sågverkens behov av utlastning och lagring av sågat virke? Man kan tycka att den nya hamnen har för lite fokus och att människor vid makten har för dålig inblick, gällande vikten av en modern och väl fungerade industrihamn i Varberg som kan tillfredsställa frekventa flöden.
Väl fungerade lagringsytor är en väldigt viktig del för Derome Timbers verksamhet, och en förutsättning för att kunna producera, exportera och förse 300 anställda med arbete.

En sammanfattning av vikten av en välfungerade industrihamn i Varberg, gjorde Pontus väldigt tydligt: - Vår ambition är att köra mesta möjliga virke via Hallandshamnar Varberg- punkt

Eftersom HallandsHamnar Varberg undan för undan förstärker sin roll som skogsprodukternas hamn i Sverige, så är vi naturligtvis nyfikna och intresserade på hur det ser ut inom bland annat sågverksindustrin. Därför bokade vi in ett besök på Derome Timber, och fick lyssna till hur Pontus Larsson (Försäljningschef) ser på nutiden och framtiden.

Läs vidare »

Topp Tio

Nyheter   •   Sep 19, 2014 10:07 CEST

Vecka 37 så släppte Sveriges Hamnar listan över Sveriges 10 största hamnar (ton räknat) 2013. Vilket var glädjande siffror inte minst för HallandsHamnar AB, som placerade sig på plats 10. Noterbart i sammanhanget är att HallandsHamnar Varberg, är den enda hamnen på västkusten som kunde visa på en procentuell ökning av gods (+11%) under 2013.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • bjinormwn.csalmkveuxngyhrilrp@grpoghrtklofqghaxfllhwanped.jwseib

Om HallandsHamnar AB

En Tillväxtmotor

HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Adress

  • HallandsHamnar AB
  • P.O. Box 1
  • 301 02 Halmstad

Länkar