Tags

Skagerrak

Thomas johansson

Lax

Havsplanering

Torsk

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Övergödning

Blå tillväxt

Laxfiske

Miljöövervakning

Främmande arter

Natura 2000-områden

Fiskbestånd

Havs- och vattenforum 2013

Utkastförbudet

Marint skräp

Biologisk mångfald i rinnande vatten

havs- och vattenmyndigheten 289 havsmiljö 69 östersjön 69 björn risinger 45 fiske 40 hav 36 vattenmiljö 35 skagerrak 30 miljö 28 fisk 28 kattegatt 25 biologi 24 biologisk mångfald 23 locknesjön 17 fredrik nordwall 14 torsk 14 hållbart fiske 13 björn sjöberg 13 eu 13 lax 13 håkan carlstrand 12 martin rydgren 12 fiskeripolitik 12 thomas johansson 11 sofia brockmark 11 Bertil Håkansson 10 bengt kåmark 10 sill 9 övergödning 9 havsplanering 9 laxfiske 9 joakim hjelm 9 fiskekvoter 9 räkfiske 9 blå tillväxt 8 västerhavet 8 öresund 8 mats svensson 8 miljömål 8 erland lettevall 7 vildlax 7 ingemar berglund 7 utkastförbud 7 fiskbestånd 7 främmande arter 7 natura 2000 7 miljöövervakning 7 argos 7 ekosystem 6 vattendrag 6 lena ek 6 natura 2000-områden 6 marmorkräftan 6 susanne viker 6 anna jöborn 6 nordsjön 5 karin linderholm 5 hanöbukten 5 vattenförvaltning 5 god miljöstatus 5 sjöfart 5 pia ahnlund 5 havs- och vattenforum 2013 5 sjöar 5 marint skräp 5 margareta lundin unger 5 skarpsill 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 vattenkraft 5 östergötland 5 mälaren 5 eu:s ramdirektiv för vatten 4 selektiva redskap 4 eu-fiske 4 amerikansk hummer 4 niklas egriell 4 naturvårdsverket 4 bottenviken 4 mimer 4 göteborg 4 God havsmiljö 2020 4 Havsmiljödirektivet 4 förnybar energi 4 fritidsfiske 4 havs- och vattenmiljö 4 karin wall 4 märstaån 4 ospar 4 kustfiske 4 marie ingerup 4 invasiva arter 4 gemensam fiskeripolitik 4 marmorkräfta 4 utkastförbudet 4 stockholm 4 anders skarstedt 4 vattendirektivet 4 havs- och vattenforum 4 flodkräftan 3 havsmiljöförordningen 3 laxkvot 3 energimyndigheten 3 Lennart Sorby 3 strömming 3 syresättningar av bottnar 3 anslag 3 knubbsäl 3 dricksvatten 3 dricksvattenförsörjning 3 vättern 3 havsforskning 3 västra götaland 3 kalkning 3 karin pettersson 3 yrkesfiske 3 syrefria bottnar 3 berit pettersson 3 stig thörnqvist 3 västerbotten 3 levande hav 3 jönköping 3 försurning 3 hjälmaren 3 lova 3 inger dahlgren 3 gotland 3 regeringsuppdrag 3 göta älv 3 vattenkraftverk 3 utsläpp 3 olja 3 ingen övergödning 3 gråsäl 3 patrik persson 3 Mats Ivarsson 3 baltic sea action plan 3 sjö 3 trollingfiske 3 karin hermansson 3 torskburar 3 glan 3 matilda ernkrans 3 kalmar 3 norrbotten 3 enskilda avlopp 3 forskningsfartyg 3 roxen 3 sälar 3 mörrumsån 3 laxbestånd 3 gävleborg 3 dumpning 3 torskfiske 3 marin nedskräpning 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 hedströmmen 3 jakob bergengren 3 svavelutsläpp 2 tomas andersson 2 malin hemmingsson 2 helcom 2 muddermassor 2 laxförvaltning 2 säveån 2 gädda 2 kustkvoter 2 länsstyrelsen 2 andreas sundelöf 2 fiskeregler 2 göta kanal 2 jonas nilsson 2 malin aarsrud 2 realtidsstängning i skagerrak 2 va 2 malin wilhelmsson 2 christina hallström 2 bohuslän 2 hav i balans samt levande kust och skärgård 2 våtmarker 2 fisketillsyn 2 laxfällor 2 slu 2 fiskevård 2 vattenskyddsområde 2 realtidsstängning av fisk 2 urminnes hävd 2 johan stål 2 handredskap 2 ospar-kommissionen 2 anders hellström 2 anton halldén 2 främmande invasiva arter 2 gfp 2 skåne 2 Ulla Li Zweifel 2 oljeutsläpp 2 eu:s ministerråd 2 skyddade marina områden 2 utkast av räka 2 jan schmidtbauer crona 2 bratten 2 sälskador 2 sik 2 britt-marie mattsson 2 årsredovisning 2 jordbruksverket 2 syresättning av djupvatten 2 dumpning av muddermassor 2 almedalen 2 havsbaserad vindkraft 2 himleån 2 levande sjöar och vattendrag 2 emån 2 bolmen 2 torne älv 2 ekosystemen 2 hm konungen 2 sjöar och vattendrag 2 havsmiljön 2 lena tingström 2 european maritime day 2 bottenhavet 2 signalkräfta 2 vindelälven 2 båtmässan 2 vandrarmusslan 2 bidrag 2 almedalsveckan 2011 2 säveåprojektet 2 oljesanering 2 badvatten 2 fiskefritt område 2 avloppsvatten 2 västkusten 2 öring 2 havsmiljöforskning 2 syresättning 2 älv 2 makrill 2 ålgräsängar 2 gunilla ejdung 2 johanna eriksson 2 kvoter 2 hedefors 2 skydda vildlax 2 almedalsveckan 2 ices 2 vattenvård 2 stensån 2 gunnar johnsson 2 båtbottenfärger 2 barlastvatten 2 hållbar vattenkraft 2 digitalisering av djupdata 2 kustbevakningen 2 blekinge 2 hummer 2 avlopp 2 små avlopp 2 vänern 2 undersökning 2 erik årnfelt 2 tjörn 2 realtidsstängning 2 maria damanaki 2 havs- och vattenforum 2014 2 mårten gustafsson 2 sotenäs 2 sillfiske 2 havsmiljöinstitutet 2 clas magnusson 2 tumlare 2 vattenkraften 2 öringfiske 2 vindkraft 2 jarl engquist 2 smhi 2 kusträddardagen 2 odlad lax 2 anneli harlén 2 kusträddare 2 undersökningsfartyg 2 suseån 2 marina skyddade områden 2 balticstern 2 nordostatlanten 2 havsöring 2 flodkräfta 2 havsförvaltning 2 havsbotten 2 ejder 1 årsransoner 1 pelagiskt fiske 1 överetablering fiskeflotta 1 phosflock 1 lrf. hållbart kretslopp av små avlopp 1 miljöföretag 1 program sälar & fiske 1 riktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 1 samsyn 1 god miljöstatus i havet 1 havsnära innovationer 1 normalårsproduktionen 1 knivsta reningsverk 1 dialogmöten 1 washington 1 surströmming 1 provtrålning 1 tillträdesavtalet 1 hållbart nyttjande 1 växtnäring 1 orust och tjörn 1 drivlinor 1 skyddad natur 1 miljöanpassad vattenkraft 1 övergödning östersjön 1 öland 1 miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” 1 län 1 s 1 utsläppsmål 1 vikare 1 obetydlig miljöpåverkan 1 dan thorell 1 anne lyche solheim 1 havet 2013/2014 1 ”utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. 1 sveriges vattendrag 1 pricksystem 1 kustnära uppdrag 1 oljeutsläppet tjörn 1 havsförsurning 1 harrfiske 1 miljövetare 1 miljöförstöring 1 västmanland 1 biologisisk mångfald 1 sambah-projektet 1 sgu 1 vattenmiljöfrågor 1 invasiv 1 miljöforskning 1 båtbottenmålning 1 öreälven 1 stefan rehnström 1 kullaberg 1 värmdö 1 åtgärdsprogram 1 laxungar 1 mindre bestånd av räkfisket 1 hotade marina arter 1 utvecklingsfrågor 1 nätfiske 1 svensk fiskeflotta 1 odd klofsten 1 vandringshinder 1 atlanten 1 havsplaneringen 1 utkast av fisk 1 våtmark 1 djuphavsdata 1 vikbolandet 1 invasiv art 1 tac 1 laxfisket 1 baslinje 1 carina dagbro 1 hav och vatten 1 nationellt nätverk för dricksvatten 1 tanum 1 lokala vattenvårdsprojekt 1 skrubbervattnet 1 world water week 1 ökad biologisk mångfald 1 lillgrund 1 rådgivning 1 minska utkast av småräka 1 skyddat marint område 1 snömassor 1 moaälven 1 nationella fiskeregler 1 greppa näringen 1 sportfiske 1 adam johansson 1 näringsbrist 1 vildlaxen 1 hamra 1 magnus hennlock 1 utvärdering 1 boxwin 1 rödlistade arter 1 svavelhalt 1 revsundasjön 1 livskraftiga fiskbestånd 1 slu aqua 1 per-olav moksnes 1 marin turism 1 fiskereglering 1 ekologisk anpassning 1 miljöindex 1 eus fiskeministrar 1 biolobgisk mångfald 1 fiskerikontrollant 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 lova-pengar 1 reglerkraft 1 mikroplaster 1 unglax 1 kågeälven 1 rekreation 1 västra beståndet 1 scandis 1 miljökvalitetsmål 1 badvattenkvalitet 1 svartmunnad smörbult 1 ljungan 1 hav möter land 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 riksintresse 1 raslången 1 ljudnivå i östersjön 1 Clean Shipping Network 1 byfjorden 1 hav sjöar och vattendrag 1 övergödningen av östersjön 1 selektiva fiskeredskap 1 peter funegård 1 fettfelklipp lax 1 bälthavet 1 lova-bidrag 1 biologisk mångfal 1 Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 1 skyddsområde 1 skyddsvärden 1 kusträddarna 1 undervattensbuller 1 pushup-fälla 1 ålgräsäng 1 reglering av internationell handel med marina arter 1 riktlinjer och riktvärden för båtbottentvättning av fritidsbåtar 1 nordkalk 1 bevarandeplan 1 gös 1 främmande invasiv art 1 miljögifter i östersjön 1 revsundssjön och näkten. 1 statlig fysisk planering av havet 1 spårning av fisk och skaldjur 1 Svärtaåprojektet 1 grundvattentäkter 1 rfid-teknik 1 dumpningsdispens 1 dricksvattentillgångar 1 havs- och vattenmiljöanslaget 1 erik brandsma 1 sävarån 1 vattenkvalitet 1 laxstopp 1 sötvattenkräftor 1 vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden 1 nyanställning 1 naturskydd 1 öreälven samt emån. även i ljungan och mörrumsån har antalet laxungar minskat under flera år. i moälven 1 innovation 1 marina natura 2000-områden 1 kedjebohammar 1 åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 1 hans nilsson 1 londonkonventionen 1 öringar 1 hobart 1 uppland 1 mal 1 småvalar 1 torskbestånd 1 tvättvattnet 1 länsstyrelsen västra götaland 1 undervattensljud 1 maria boshnakova 1 johan löwenadler davidsson 1 båtliv och 1 havochvatten 1 fiskekontroll 1 europas vatten 1 dana 1 lönsamhet i svenskt fiske 1 utsättning 1 västkustlax 1 dialogmöte havsplanering 1 cites 1 vattenverksamhetsutredningen 1 allan larsson 1 lidande för marina däggdjur 1 torskbestånd i östersjön 1 iskereglering i skyddade områden 1 vattenresurser 1 skydd av vildlax 1 lysekil 1 förvalningsplan för ål 1 ”levande sjöar och vattendrag” 1 forsknings- och undersökningsfartyg 1 hållbara hav 1 lax- och öringfiske 1 rönne å 1 säsongsbetonat fiske 1 ekoparker 1 sandbankar 1 träslövsläge 1 miljöaktuellts arena 1 motala ström 1 bohuskusten 1 landningsskyldighet 1 vallgravsmetet 1 övergödning av västerhavet 1 eu:s badvattendirektiv 1 östersjöfiske 1 kameraövervakning på fiskefartyg 1 kattegattorsken 1 havsmiljörapport 1 havsförsurningen 1 niels krabbe 1 riksintressen 1 jenny nord 1 kvädöfjärden 1 syrebrist 1 sammanhållen vattenpolitik 1 martin hassellöv 1 restaurering av vattendrag 1 strömmingsfiske 1 seatrack web 1 vattenexperter 1 ingvar lindholm 1 csi 1 ascobans 1 fiskvägar 1 fiskefritt 1 miljödata 1 hammarhaj 1 marina ekosystem 1 lisa emilia svensson 1 vatten och avlopp 1 rening av avloppsvatten 1 skagerra 1 jti. gis-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd 1 storsjön 1 överlåtbara fiskerättigheter 1 fisksjukdomar 1 flamskyddsmede 1 sida 1 forskningsmedel 1 stärka fiskbestånd 1 dumpning av snö 1 invigning 1 förnyelsebara energikällor 1 ”strategi för åtgärder inom vattenkraften” 1 ekopark 1 faunapassager 1 reglerfunktionen 1 ”kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. 1 laxkvoter 1 fiskeförvaltning 1 övergödning i östersjön 1 push up fällor 1 bertil håkansson undervattensljud torskbestånd havsplanering studier 1 räktrålare 1 lennart olsson 1 tappning av vatten i mälaren 1 skagerak 1 småskaligt fiske 1 monica blidner 1 scrubbers 1 lassåna tiveds energi ab 1 öringbestånd 1 tove lundeberg 1 europeiska havs- och fiskerifonden 1 havsmiljöbrott 1 fartygstillstånd 1 laxplan 1 bornholmsbassängen 1 miljöstatus 1 ehff 1 miljövänligt båtliv 1 oljejour 1 laxfiske östersjön 1 marina ekosystemet 1 lännerstasundet 1 förorening 1 carina josephson 1 vägledning fiske i marina skyddade områden 1 kalkbrytning 1 torskbestånden kattegatt 1 västra beståndet torsk 1 kolja 1 läkemedelsrester i avloppsvatten 1 internationella datainsamlingsprogrammet för fisk 1 fiskväg 1 torsk östersjön 1 bunge 1 spolplatta mariestad 1 flygaska mot fosfor 1 sälmask 1 energisystem 1 miljöanalytiker 1 trålfiske 1 mikroskopiskt skräp 1 nya reningstekniker 1 miljöforskare 1 miljöbalken 1 bifångster 1 lillgrunds vindkraftpark 1 eu:s havsmiljödirektiv 1 havet 2012 1 specialistkompetens 1 hake fjord 1 ersättning yrkesfiskare 1 guldtaggen 1 sverker evans 1 länsstyrelsen i västra götaland 1 sjösystemen 1 miljöfarliga ämnen 1 gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk 1 EU-projektet Aquarius 1 vattenfrågor 1 fönsteruttag 1 havsrapport 1 buller i haven 1 länsstyrelsen östergötland 1 sören kjellkvist 1 båttvätt 1 marina skyddade område 1 malyngel 1 fiskelagen 1 minskad övergödning 1 regler 1 ”fjordbox- syresättning av byfjordens djupvatten”. 1 eu:s miljöfond 1 fladen 1 åsa toll 1 geo toppmöte geneve 1 bottniska viken 1 båtbottentvätt 1 christer larsson 1 läkemedel i vattnet 1 svenska ambassaden i washington dc 1 norsk zon 1 miljödepartementet 1 Arne Joelsson 1 sveriges älvar 1 skyddszoner 1 utredningen om nya vattenrättsliga regler 1 vinga 1 näkten 1 underlag inför en sammanhållen vattenpolitik 1 fullt fokumenterat fiske 1 laxar 1 anna karlsson 1 sill- och strömmingfiske 1 program sälar och fiske 1 svensk vattenallians 1 utredning om forskningsfartyg 1 jämtland 1 sydostasien 1 sillhaj 1 knivsta 1 havsörnsägg 1 värmdö kommun 1 vägning 1 klimat 1 levande sjöar 1 ekosystemet 1 ytvatten 1 tuve lundström 1 ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle 1 provtagning av badvatten 1 e-loggbok 1 maria hübinette 1 råneälven 1 arogs 1 beståndsbedömning 1 niclas bäckman 1 länsstyrelse 1 dialogmöten vattenkraften 1 havrapport 1 fångstbegränsning 1 viltanslaget 1 områdesskydd 1 mjukgörare 1 innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav 1 förvaltningsplan för torsk 1 water jpi 1 spårbarhet av fisk 1 havstensfjorden 1 fritidsbåtar 1 elektronisk spårbarhet 1 ekosystembaserad förvaltning 1 ingela lindqvist 1 innovationer 1 provfisken 1 energisystemvärdena i olika avrinningsområden 1 maria lindroth 1 deltidsfiske 1 skagerrakavtalet 1 blåmussla 1 döda bottnar 1 signalkräftan 1 spårbar fisk 1 hotade arter 1 kontroll av utkastförbud 1 dricksvattentäkter 1 marins skräp 1 katarina jacobson 1 tumlare i kattegatt 1 tillstånd för vattenkraftverk 1 God miljöstatus och miljökvalitetsnormer 1 badplatser 1 planfish 1 ytvattentäkter 1 blåstång 1 ”God havsmiljö 2020 - inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. 1 miljöskatt med skattebefrielse 1 anställning 1 anders flanking 1 vinneå 1 hummerfiske 1 östra gotlandbassängen 1 spigg 1 vindval 1 hamra nationalpark 1 invasiv fiskart 1 european maritime day 2012 1 artportalen 1 hummerregler 1 thomas lennartsson 1 örebro 1 elproduktion 1 kattegat 1 prioriteringar av åtgärder i vattenkraften 1 genetisk variation 1 proppen 1 strömmingfiske 1 foi 1 import av fisk 1 ökad miljöhänsyn 1 atlantlax 1 per moksnes 1 vattenstatus 1 främmande art 1 laura píriz 1 torskmasken 1 svavelregler 1 ålvandring 1 biologiska mångfald 1 campus roslagen ab. metod för provning av bdt-anläggningar 1 ann-karin thorén 1 å 1 konsument 1 skarpsillsprojektet 1 enningdalsälven 1 fisksjukdom 1 torneälven 1 dialog 1 eu-kommissinen 1 österåker 1 havet 2011 1 handredskapsfiske 1 vattenmiljön 1 staffan danielsson 1 myrar 1 fiskredskap 1 projektet Tulltorpsån 1 skitskatt 1 ljudmätningar 1 tullstorpsåprojektet 1 förvaltningsplaner 1 kustmiljö 1 europas maritima dagar 1 vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 1 skagerack 1 marin biogas 1 kräftfiske 1 peter sigray 1 karlskrona skärgård 1 blåstång i östersjön 1 fasta redskap lax 1 kameraövervakning 1 magnus wallhagen 1 lögdeälven 1 björnöfjärden 1 kräftvatten 1 båtar 1 små avloppsanläggningar 1 vild lax 1 ekologiskt tillstånd 1 kustnära fiskbestånd 1 årfenshaj 1 dialogmöte 1 gullmarn 1 lilla middelgrund 1 svenska fiskeregler.se 1 rederier 1 karin bjerner 1 fartygslicenser 1 carl piper 1 iuu 1 båtbottentvättning 1 laxlek 1 privilegiebrev 1 fartyg 1 maximalt hållbart uttag 1 kräftpestsmitta 1 fiskepolitik 1 msy 1 torskmask 1 eu:s förvaltningsplaner 1 marmorkräftor 1 västerhavsveckan 1 ekosystemet i östersjön 1 strömmen 1 knivstaån 1 harr 1 ann-britt florin 1 fiskenäringen 1 konferens 1 vrångö skärgård 1 datainsamling gällande fisk 1 ramdirektivet 1 behörighetsbevis snabba farkoster till sjöss 1 perfluorerade ämnen 1 sara grahn 1 kalix älv 1 snabbgående farkoster 1 hållbarhet 1 torpe-infjärden 1 selektivt fiske 1 sveriges fiskvattenägareförbund 1 kalmarsund 1 kustekosystemete 1 baltic compass 1 länsstyrelsen västmanland 1 klimatförändringar 1 norrland 1 rening av fartygsbränsle 1 house of sweden 1 kontrollstrategi 1 washington dc 1 kosterhavets nationalplark 1 ”dialog vattenkraft-miljö” 1 fångstplats 1 mikroplaster i havet 1 stora middelgrund 1 miljövervakning 1 skyddsvärda arter 1 utkast 1 antarktis 1 rödlistning av nordhavsräkan 1 maud risinger 1 kalmarsundskommissionen 1 västerbottens län 1 bad 1 ekologisk status 1 tjörns kommun 1 reningsverk 1 kajsa berggren 1 fiskeriförvaltning 1 arktis 1 testeboån och 1 sälsäkra redskap 1 kuststater 1 hotad art 1 abborre 1 relatera ab 1 vattenplanering 1 lennart edsman 1 asköområdet i trosa skärgård 1 avloppsdagarna 1 åtgärder 1 grovsanering 1 ”Greppa Fosforn” 1 heleneborgs båtklubb 1 ”God havsmiljö 2020 - god miljöstatus och miljökvalitetsnormer”. 1 rapporten havet 2012 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 janna ekholm 1 ministerrådet 1 ”baltic ecological recycling agriculture and society (beras) implementation”. 1 robin lundgren 1 vandrarmussla 1 david forslund 1 krinova 1 marina direktivet 1 bangkok 1 marina miljöövervakningen 1 levande jordbruk 1 torskmaskar 1 prövningar enligt miljöbalken 1 milo dahlmann 1 sommarstuga 1 kåmark 1 rekrytering 1 östhammars kommun 1 johan kling 1 skyddade havsområden 1 sven-olov petersson 1 översyn av laxfisket 1 kvädöfjärden i östergötlands skärgård 1 miljömålen 1 robert ljunggren 1 vandringsvägar för fiskar 1 vattendirektiv 1 gotlandsbassängerna 1 johan wikner 1 reduktion av skarpsill 1 vindkraftverk 1 riktlinjer för båtbottentvättning för fritidsbåtar 1 klimatförändring 1 uppströms hedfefors 1 biolog 1 fiskeriverksamhet 1 geoengineering 1 ändringsdirektivet 1 miljöbåtstationer i kalmar 1 eskil erlandsson 1 anna dimming 1 vakuumtoaletter i befintliga hus 1 göteborgs hamn 1 jessica hjärpe-olausson 1 miljöpåverkan 1 high grading 1 jordbruk 1 myndighet 1 förädlingsvärde 1 kallavfettningsmedel 1 box 1 havs- och vattenambassadör 1 eu:s hållbarhetsdirektiv 1 säbyviken 1 marint avfall 1 fartygsolycka 1 starkare laxbestånd 1 wsp sverige ab 1 insynsråd 1 granviken 1 pilotprojekt 1 sjöfartsverket 1 ljudnivå i västerhavet 1 utkastförbud i skagerrak 1 greenpeace 1 nissan 1 ålutsättning 1 skyddsområde för flodkräftan 1 statliga myndigheter 1 länsstyrelsen jönköping 1 maria hellsten 1 miljöbalkens tillståndsplikt 1 havstulpanprojektet”dikesfilter kiladalen” 1 miljömyndighet 1 piggvar 1 saneringsmetod 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 vindplats göteborg 1 livskraftiga ekosystem 1 konventionen för bevarande av marina resurser i antarktis 1 datainsamling 1 kungsbacka kommun 1 dispens dumpning 1 ccamlr 1 göteborgsområdet 1 svenska räkfisket 1 almedalen 2013 1 havsområde 1 rädda östersjön 1 forskningsanslag 1 bottenhavskusten 1 ”digital miljöatlas för västra götalands län – insatsplaner för prioriterade områden”. 1 god ekologisk status 1 kungsfenan 1 daniel valentinsson 1 eva rosenhall 1 institutionen för akvatiska resurser 1 vattenförsörjning 1 kustfisk 1 skyddade områden 1 patrik wiberg 1 reningsmetoder 1 enheten för analys och forskning 1 thailand 1 politik 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 bo wallin 1 dalakvarn ledsjö vind ab 1 åtgärdsprogram för hotade arter 1 vattenbrist 1 västernorrland 1 aästra gotlandsbassängen 1 havsnära näringsliv 1 svavelutsläppen 1 va-mässan 1 tillståndsplikt 1 testeboån 1 makrillavtal 1 budget 1 miljöprövningsmål 1 riskanalys av små avloppsanläggningar 1 caroline carlsson 1 västland nilsson kraft ab 1 ökat skydd för vildlax 1 svavel 1 bistånd 1 va-guiden ab. verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp 1 sandöfjärden 1 monitoring av m74 1 hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet 1 viss 1 vatten 1 gisslarbo 1 torskbestånd kattegatt 1 minska utsläpp 1 bråviken 1 havsmiljöforskning. 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 värdet av att rädda östersjön 1 bakterier 1 miljöanpassning 1 cfp 1 främmande 1 havsmiljöanslaget 1 nationell kräftkonferens 1 laxälvar 1 sustainable growth from the oceans 1 göteborgs hamn ab 1 havsforskningsdagarna 1 clean shipping index 1 rickleån 1 stockholm stad 1 båtbottentvätt härnösand 1 va-guiden. va-rådgivning 1 räkfisket 1 fiskundersökningar vid lillgrund vindkraftpark 1 sjöfartverket 1 båtliv 1 thomas kein 1 seas and coasts: blue growth 1 halland 1 havs- och vattenform 2014 1 hav på almedalsveckan 1 vattenkraftsproduktionen 1 ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske 1 slu sekretariat för selektivt fiske 1 naturreservat 1 vattentäkter 1 törlan 1 marinteknik 1 norrbottens län 1 snö som avfall 1 åsa gunnarsson 1 färna 1 fartygsbränsle 1 syrebrist i östersjön 1 fällning av fosfor i vattendrag-phosflock 1 gullmarsfjorden 1 ices råd 1 jessica hjerpe olausson 1 kräftpest 1 direktivet för prioriterade ämnen 1 miljösäkra 1 länsstyrelsen kalmar 1 vattenarbete 1 oslo-pariskonventionen 1 knytkonferens 1 vattenskoter 1 londonprotokollet 1 nordhavsräkan 1 statlig förvaltning 1 Visa alla taggar
HaV startar forum för bättre vattenmiljö

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

Nyheter   •   2013-01-17 09:52 CET

16-17 april hålls Sveriges första ”Havs- och vattenforum” i Göteborg. Konferensen väntas locka drygt 400 deltagare och arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Målet är att samla de krafter som arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske, säger kommunikatör Pia Ahnlund.

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Nyheter   •   2012-08-24 10:22 CEST

På söndag inleds World Water Week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor. Från Havs- och vattenmyndigheten deltar Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, och Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor. - Övergödningen av Östersjön är viktig fråga på konferensen och en priororetad fråga för HaV, säger Thomas Johansson.

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Nyheter   •   2012-05-22 17:58 CEST

Havs- och vattenmyndigheten beslutade idag om nya bestämmelser för kustfisket efter lax i Östersjön. Beslutet är helt i linje med det förslag till ändrade föreskrifter som skickades på remiss i april i år. Syftet med förslaget var att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Nyheter   •   2011-11-03 09:56 CET

Nu har listan för 2012 års svenska fiskekvoter i Östersjön kommit. Kvotsiffrorna är därmed med största sannolikhet färdiga. Listan visar att svenska fiskare bland annat får ta i land 34 327 laxar under nästa år – mindre än hälften jämfört med i år.

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Nyheter   •   2011-10-26 14:40 CEST

Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att ställa in mätningen av strömmingsbeståndet utanför Västernorrlands kust. Mätningarna har pågått i fem år och ska nu analyseras. Inte förrän efter att analyserna är klara kommer myndigheten fatta beslut om eventuella framtida åtgärder eller mätningar.

Siken skyddas i Gävleborg och Uppland

Siken skyddas i Gävleborg och Uppland

Nyheter   •   2011-10-06 16:15 CEST

Fler sikar och en mer artrik havsmiljö. Det är några mål när Havs- och vattenmyndigheten från den 15 oktober etablerar ett fiskefritt område i södra Bottenhavet. Ett större område ska skydda siken under lekperioderna och ett mindre kärnområde blir helt fiskefritt i fem år.

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Nyheter   •   2011-10-04 14:00 CEST

Projektet Greppa Näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsorganisationerna som syftar till att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, har pågått i tio år. Imorgon, onsdag, är det dags att fira.

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Nyheter   •   2011-09-02 13:29 CEST

Läget för östersjölaxen är allvarligt. Mycket pekar nu mot en fortsatt svag uppvandring i svenska vattendrag 2011. EU förbereder nu en plan med hårdare åtgärder.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.