Tags

Skagerrak

Thomas johansson

Lax

Havsplanering

Torsk

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Övergödning

Blå tillväxt

Laxfiske

Miljöövervakning

Främmande arter

Natura 2000-områden

Fiskbestånd

Havs- och vattenforum 2013

Utkastförbudet

Marint skräp

Biologisk mångfald i rinnande vatten

havs- och vattenmyndigheten 269 östersjön 68 havsmiljö 65 björn risinger 43 fiske 37 vattenmiljö 35 hav 33 skagerrak 30 fisk 28 miljö 28 kattegatt 25 biologi 24 biologisk mångfald 21 torsk 14 fredrik nordwall 13 lax 13 eu 13 björn sjöberg 12 hållbart fiske 12 fiskeripolitik 12 håkan carlstrand 11 martin rydgren 11 thomas johansson 11 bengt kåmark 10 sofia brockmark 10 Bertil Håkansson 9 joakim hjelm 9 övergödning 9 laxfiske 9 sill 9 fiskekvoter 9 havsplanering 8 öresund 8 mats svensson 8 blå tillväxt 8 miljömål 8 västerhavet 7 natura 2000 7 argos 7 miljöövervakning 7 utkastförbud 7 erland lettevall 7 främmande arter 6 susanne viker 6 vildlax 6 marmorkräftan 6 anna jöborn 6 natura 2000-områden 6 fiskbestånd 6 vattendrag 6 karin linderholm 5 nordsjön 5 god miljöstatus 5 pia ahnlund 5 skarpsill 5 ingemar berglund 5 sjöfart 5 sjöar 5 vattenförvaltning 5 hanöbukten 5 havs- och vattenforum 2013 5 vattenkraft 5 mälaren 5 räkfiske 5 karin wall 4 havs- och vattenforum 4 amerikansk hummer 4 märstaån 4 fritidsfiske 4 östergötland 4 God havsmiljö 2020 4 göteborg 4 Havsmiljödirektivet 4 ekosystem 4 lena ek 4 anders skarstedt 4 stockholm 4 mimer 4 vattendirektivet 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 utkastförbudet 4 marmorkräfta 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 eu-fiske 4 ospar 4 invasiva arter 4 stig thörnqvist 3 jönköping 3 strömming 3 laxkvot 3 marint skräp 3 anslag 3 gotland 3 hedströmmen 3 naturvårdsverket 3 trollingfiske 3 dumpning 3 baltic sea action plan 3 margareta lundin unger 3 forskningsfartyg 3 selektiva redskap 3 västra götaland 3 mörrumsån 3 havsforskning 3 bottenviken 3 ingen övergödning 3 knubbsäl 3 dricksvattenförsörjning 3 havs- och vattenmiljö 3 regeringsuppdrag 3 sjö 3 yrkesfiske 3 kalmar 3 vättern 3 marie ingerup 3 olja 3 Lennart Sorby 3 karin hermansson 3 berit pettersson 3 Mats Ivarsson 3 gråsäl 3 dricksvatten 3 syresättningar av bottnar 3 utsläpp 3 lova 3 inger dahlgren 3 karin pettersson 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 norrbotten 3 gävleborg 3 hjälmaren 3 västerbotten 3 kustfiske 3 niklas egriell 3 flodkräftan 3 kalkning 3 syrefria bottnar 3 havsmiljöförordningen 3 förnybar energi 3 tumlare 2 christina hallström 2 laxfällor 2 kvoter 2 öring 2 fisketillsyn 2 vattenvård 2 bohuslän 2 torne älv 2 undersökning 2 vindkraft 2 smhi 2 dumpning av muddermassor 2 eu:s ministerråd 2 hm konungen 2 anton halldén 2 jakob bergengren 2 signalkräfta 2 helcom 2 malin wilhelmsson 2 laxförvaltning 2 skåne 2 oljesanering 2 badvatten 2 barlastvatten 2 marin nedskräpning 2 ices 2 erik årnfelt 2 clas magnusson 2 oljeutsläpp 2 almedalen 2 himleån 2 tjörn 2 ospar-kommissionen 2 havsöring 2 fiskeregler 2 va 2 slu 2 johan stål 2 bidrag 2 makrill 2 roxen 2 blekinge 2 laxbestånd 2 energimyndigheten 2 realtidsstängning i skagerrak 2 öringfiske 2 vattenkraftverk 2 anneli harlén 2 tomas andersson 2 enskilda avlopp 2 odlad lax 2 torskfiske 2 malin aarsrud 2 vattenskyddsområde 2 vänern 2 anders hellström 2 jan schmidtbauer crona 2 havsmiljön 2 european maritime day 2 jordbruksverket 2 årsredovisning 2 sik 2 syresättning 2 älv 2 våtmarker 2 havsbotten 2 balticstern 2 försurning 2 avlopp 2 muddermassor 2 gädda 2 länsstyrelsen 2 hav i balans samt levande kust och skärgård 2 ekosystemen 2 båtmässan 2 glan 2 främmande invasiva arter 2 almedalsveckan 2011 2 skydda vildlax 2 fiskefritt område 2 hummer 2 digitalisering av djupdata 2 ålgräsängar 2 bratten 2 urminnes hävd 2 kustkvoter 2 jarl engquist 2 sotenäs 2 realtidsstängning 2 göta älv 2 patrik persson 2 fiskevård 2 Ulla Li Zweifel 2 levande sjöar och vattendrag 2 torskburar 2 bolmen 2 lena tingström 2 sälar 2 realtidsstängning av fisk 2 emån 2 båtbottenfärger 2 stensån 2 västkusten 2 havsbaserad vindkraft 2 gemensam fiskeripolitik 2 syresättning av djupvatten 2 sälskador 2 handredskap 2 malin hemmingsson 2 flodkräfta 2 levande hav 2 marina skyddade områden 2 undersökningsfartyg 2 maria damanaki 2 mårten gustafsson 2 sillfiske 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 patrik wiberg 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 enheten för analys och forskning 1 thailand 1 politik 1 bo wallin 1 rapporten havet 2012 1 dalakvarn ledsjö vind ab 1 åtgärdsprogram för hotade arter 1 vattenbrist 1 västernorrland 1 aästra gotlandsbassängen 1 havsnära näringsliv 1 ”God havsmiljö 2020 - god miljöstatus och miljökvalitetsnormer”. 1 andreas sundelöf 1 minskad övergödning 1 kustmiljö 1 va-mässan 1 regler 1 ”fjordbox- syresättning av byfjordens djupvatten”. 1 tillståndsplikt 1 testeboån 1 makrillavtal 1 budget 1 miljöprövningsmål 1 caroline carlsson 1 västland nilsson kraft ab 1 heleneborgs båtklubb 1 svavel 1 bistånd 1 förvaltningsplaner 1 sandöfjärden 1 monitoring av m74 1 viltanslaget 1 ”Greppa Fosforn” 1 fladen 1 viss 1 vatten 1 åsa toll 1 grovsanering 1 gisslarbo 1 torskbestånd kattegatt 1 geo toppmöte geneve 1 bråviken 1 åtgärder 1 havsmiljöforskning. 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 värdet av att rädda östersjön 1 bakterier 1 miljöanpassning 1 cfp 1 bottniska viken 1 avloppsdagarna 1 havsmiljöanslaget 1 nationell kräftkonferens 1 laxälvar 1 gunilla ejdung 1 sustainable growth from the oceans 1 göteborgs hamn ab 1 havsforskningsdagarna 1 clean shipping index 1 rickleån 1 stockholm stad 1 båtbottentvätt härnösand 1 fiskundersökningar vid lillgrund vindkraftpark 1 johanna eriksson 1 sjöfartverket 1 lennart edsman 1 vattenplanering 1 båtliv 1 thomas kein 1 relatera ab 1 seas and coasts: blue growth 1 halland 1 abborre 1 havs- och vattenform 2014 1 hotad art 1 båtbottentvätt 1 ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske 1 naturreservat 1 vattentäkter 1 törlan 1 marinteknik 1 norrbottens län 1 snö som avfall 1 åsa gunnarsson 1 färna 1 fartygsbränsle 1 syrebrist i östersjön 1 christer larsson 1 fällning av fosfor i vattendrag-phosflock 1 svenska ambassaden i washington dc 1 jonas nilsson 1 gullmarsfjorden 1 ices råd 1 kuststater 1 kräftvatten 1 kräftpest 1 direktivet för prioriterade ämnen 1 länsstyrelsen kalmar 1 sälsäkra redskap 1 oslo-pariskonventionen 1 testeboån och 1 knytkonferens 1 vattenskoter 1 londonprotokollet 1 nordhavsräkan 1 statlig förvaltning 1 ejder 1 årsransoner 1 arktis 1 fiskeriförvaltning 1 phosflock 1 miljöföretag 1 program sälar & fiske 1 samsyn 1 god miljöstatus i havet 1 havsnära innovationer 1 kajsa berggren 1 dialogmöten 1 washington 1 surströmming 1 provtrålning 1 norsk zon 1 tillträdesavtalet 1 hållbart nyttjande 1 växtnäring 1 orust och tjörn 1 tjörns kommun 1 drivlinor 1 skyddad natur 1 miljöanpassad vattenkraft 1 miljödepartementet 1 övergödning östersjön 1 öland 1 län 1 s 1 utsläppsmål 1 Arne Joelsson 1 ekosystembaserad förvaltning 1 vikare 1 obetydlig miljöpåverkan 1 innovationer 1 provfisken 1 ekologisk status 1 almedalsveckan 1 björnöfjärden 1 bad 1 västerbottens län 1 kusträddare 1 anne lyche solheim 1 skagerrakavtalet 1 områdesskydd 1 blåmussla 1 döda bottnar 1 signalkräftan 1 spårbar fisk 1 kalmarsundskommissionen 1 sveriges älvar 1 innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav 1 hotade arter 1 kontroll av utkastförbud 1 dricksvattentäkter 1 marins skräp 1 ”utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. 1 tumlare i kattegatt 1 tillstånd för vattenkraftverk 1 God miljöstatus och miljökvalitetsnormer 1 pricksystem 1 badplatser 1 maud risinger 1 skyddszoner 1 kustnära uppdrag 1 planfish 1 ytvattentäkter 1 oljeutsläppet tjörn 1 havsförsurning 1 harrfiske 1 blåstång 1 ”God havsmiljö 2020 - inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. 1 miljöskatt med skattebefrielse 1 anställning 1 anders flanking 1 miljövetare 1 vinneå 1 vattenresurser 1 hummerfiske 1 östra gotlandbassängen 1 antarktis 1 spigg 1 vindval 1 hamra nationalpark 1 miljöförstöring 1 västmanland 1 european maritime day 2012 1 biologisisk mångfald 1 sjöar och vattendrag 1 utredningen om nya vattenrättsliga regler 1 hummerregler 1 sambah-projektet 1 utkast 1 sgu 1 vattenmiljöfrågor 1 skyddsvärda arter 1 thomas lennartsson 1 förvaltningsplan för torsk 1 örebro 1 invasiv 1 miljöforskning 1 miljövervakning 1 kattegat 1 båtbottenmålning 1 öreälven 1 water jpi 1 vinga 1 genetisk variation 1 stefan rehnström 1 kullaberg 1 proppen 1 strömmingfiske 1 foi 1 spårbarhet av fisk 1 skyddade marina områden 1 värmdö 1 import av fisk 1 stora middelgrund 1 mikroplaster i havet 1 åtgärdsprogram 1 fångstplats 1 underlag inför en sammanhållen vattenpolitik 1 fullt fokumenterat fiske 1 laxungar 1 atlantlax 1 hotade marina arter 1 ”dialog vattenkraft-miljö” 1 utvecklingsfrågor 1 nätfiske 1 vattenstatus 1 främmande art 1 laxar 1 odd klofsten 1 laura píriz 1 hedefors 1 torskmasken 1 vandringshinder 1 svavelregler 1 atlanten 1 havsplaneringen 1 ålvandring 1 kosterhavets nationalplark 1 biologiska mångfald 1 anna karlsson 1 ann-karin thorén 1 å 1 konsument 1 utkast av fisk 1 sill- och strömmingfiske 1 våtmark 1 djuphavsdata 1 gunnar johnsson 1 skarpsillsprojektet 1 washington dc 1 vattenkraften 1 vikbolandet 1 små avlopp 1 enningdalsälven 1 program sälar och fiske 1 invasiv art 1 tac 1 laxfisket 1 baslinje 1 fisksjukdom 1 dialog 1 hav och vatten 1 eu-kommissinen 1 österåker 1 nationellt nätverk för dricksvatten 1 tanum 1 house of sweden 1 lokala vattenvårdsprojekt 1 world water week 1 ökad biologisk mångfald 1 lillgrund 1 rådgivning 1 skyddat marint område 1 snömassor 1 havstensfjorden 1 moaälven 1 tullstorpsåprojektet 1 nationella fiskeregler 1 svensk vattenallians 1 greppa näringen 1 sportfiske 1 adam johansson 1 näringsbrist 1 vildlaxen 1 hamra 1 utredning om forskningsfartyg 1 magnus hennlock 1 utvärdering 1 boxwin 1 rödlistade arter 1 svavelhalt 1 livskraftiga fiskbestånd 1 slu aqua 1 per-olav moksnes 1 marin turism 1 fiskereglering 1 ekologisk anpassning 1 miljöindex 1 eus fiskeministrar 1 biolobgisk mångfald 1 fiskerikontrollant 1 norrland 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 ljudmätningar 1 lova-pengar 1 reglerkraft 1 jämtland 1 skitskatt 1 mikroplaster 1 unglax 1 kågeälven 1 klimatförändringar 1 rekreation 1 västra beståndet 1 scandis 1 miljökvalitetsmål 1 länsstyrelsen västmanland 1 badvattenkvalitet 1 ljungan 1 hav möter land 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 riksintresse 1 raslången 1 ljudnivå i östersjön 1 Clean Shipping Network 1 baltic compass 1 byfjorden 1 kustekosystemete 1 hav sjöar och vattendrag 1 sydostasien 1 sveriges fiskvattenägareförbund 1 selektiva fiskeredskap 1 sillhaj 1 peter funegård 1 fettfelklipp lax 1 värmdö kommun 1 bälthavet 1 lova-bidrag 1 vägning 1 torpe-infjärden 1 biologisk mångfal 1 hållbarhet 1 avloppsvatten 1 Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 1 snabbgående farkoster 1 skyddsområde 1 skyddsvärden 1 kusträddarna 1 undervattensbuller 1 pushup-fälla 1 kalix älv 1 ålgräsäng 1 reglering av internationell handel med marina arter 1 projektet Tulltorpsån 1 kustbevakningen 1 levande sjöar 1 riktlinjer och riktvärden för båtbottentvättning av fritidsbåtar 1 nordkalk 1 bevarandeplan 1 gös 1 sara grahn 1 handredskapsfiske 1 statlig fysisk planering av havet 1 spårning av fisk och skaldjur 1 Svärtaåprojektet 1 grundvattentäkter 1 rfid-teknik 1 dumpningsdispens 1 dricksvattentillgångar 1 havs- och vattenmiljöanslaget 1 erik brandsma 1 sävarån 1 vattenkvalitet 1 laxstopp 1 sötvattenkräftor 1 vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden 1 perfluorerade ämnen 1 behörighetsbevis snabba farkoster till sjöss 1 nyanställning 1 ramdirektivet 1 öreälven samt emån. även i ljungan och mörrumsån har antalet laxungar minskat under flera år. i moälven 1 innovation 1 marina natura 2000-områden 1 datainsamling gällande fisk 1 kedjebohammar 1 åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 1 lögdeälven 1 hans nilsson 1 londonkonventionen 1 öringar 1 hobart 1 uppland 1 mal 1 havet 2011 1 vrångö skärgård 1 småvalar 1 torskbestånd 1 länsstyrelsen västra götaland 1 undervattensljud 1 maria boshnakova 1 johan löwenadler davidsson 1 havsmiljöinstitutet 1 båtliv och 1 säveån 1 havochvatten 1 fiskekontroll 1 europas vatten 1 konferens 1 dana 1 ytvatten 1 utsättning 1 tuve lundström 1 harr 1 västkustlax 1 provtagning av badvatten 1 strömmen 1 ekosystemet i östersjön 1 dialogmöte havsplanering 1 cites 1 vattenverksamhetsutredningen 1 allan larsson 1 e-loggbok 1 torskbestånd i östersjön 1 skydd av vildlax 1 lysekil 1 förvalningsplan för ål 1 västerhavsveckan 1 ”levande sjöar och vattendrag” 1 forsknings- och undersökningsfartyg 1 hållbara hav 1 lax- och öringfiske 1 rönne å 1 ekoparker 1 sandbankar 1 träslövsläge 1 motala ström 1 marmorkräftor 1 bohuskusten 1 övergödning av västerhavet 1 eu:s badvattendirektiv 1 östersjöfiske 1 kameraövervakning på fiskefartyg 1 kattegattorsken 1 eu:s förvaltningsplaner 1 havsmiljörapport 1 niels krabbe 1 maria hübinette 1 riksintressen 1 råneälven 1 torskmask 1 msy 1 jenny nord 1 fiskepolitik 1 kvädöfjärden 1 havsmiljöforskning 1 syrebrist 1 gfp 1 magnus wallhagen 1 sammanhållen vattenpolitik 1 martin hassellöv 1 kräftpestsmitta 1 maximalt hållbart uttag 1 restaurering av vattendrag 1 strömmingsfiske 1 seatrack web 1 vattenexperter 1 csi 1 ascobans 1 fiskvägar 1 fiskefritt 1 miljödata 1 arogs 1 beståndsbedömning 1 fiskredskap 1 hammarhaj 1 marina ekosystem 1 lisa emilia svensson 1 göta kanal 1 vatten och avlopp 1 skagerra 1 vandrarmusslan 1 matilda ernkrans 1 storsjön 1 fisksjukdomar 1 sida 1 forskningsmedel 1 fartyg 1 privilegiebrev 1 stärka fiskbestånd 1 dumpning av snö 1 invigning 1 myrar 1 båtbottentvättning 1 iuu 1 förnyelsebara energikällor 1 ekopark 1 faunapassager 1 ”kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. 1 laxkvoter 1 carl piper 1 fiskeförvaltning 1 fartygslicenser 1 övergödning i östersjön 1 push up fällor 1 bertil håkansson undervattensljud torskbestånd havsplanering studier 1 tappning av vatten i mälaren 1 skagerak 1 småskaligt fiske 1 monica blidner 1 lassåna tiveds energi ab 1 vindelälven 1 öringbestånd 1 tove lundeberg 1 karin bjerner 1 havsmiljöbrott 1 rederier 1 fartygstillstånd 1 laxplan 1 svenska fiskeregler.se 1 bornholmsbassängen 1 miljöstatus 1 miljövänligt båtliv 1 oljejour 1 marina ekosystemet 1 staffan danielsson 1 lännerstasundet 1 fritidsbåtar 1 förorening 1 carina josephson 1 vägledning fiske i marina skyddade områden 1 kalkbrytning 1 kusträddardagen 1 torskbestånden kattegatt 1 västra beståndet torsk 1 peter sigray 1 lilla middelgrund 1 gullmarn 1 kolja 1 kameraövervakning 1 marin biogas 1 internationella datainsamlingsprogrammet för fisk 1 elektronisk spårbarhet 1 dialogmöte 1 torsk östersjön 1 bunge 1 spolplatta mariestad 1 flygaska mot fosfor 1 årfenshaj 1 sälmask 1 energisystem 1 trålfiske 1 kustnära fiskbestånd 1 mikroskopiskt skräp 1 miljöforskare 1 miljöbalken 1 länsstyrelse 1 lillgrunds vindkraftpark 1 eu:s havsmiljödirektiv 1 havet 2012 1 specialistkompetens 1 hake fjord 1 dialogmöten vattenkraften 1 ersättning yrkesfiskare 1 ekologiskt tillstånd 1 guldtaggen 1 skagerack 1 sverker evans 1 vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 1 svavelutsläpp 1 sjösystemen 1 gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk 1 havrapport 1 EU-projektet Aquarius 1 fönsteruttag 1 havsrapport 1 europas maritima dagar 1 levande jordbruk 1 torskmaskar 1 milo dahlmann 1 sommarstuga 1 kåmark 1 rekrytering 1 skyddade havsområden 1 sven-olov petersson 1 översyn av laxfisket 1 vild lax 1 bangkok 1 hållbar vattenkraft 1 robert ljunggren 1 vandringsvägar för fiskar 1 buller i haven 1 länsstyrelsen östergötland 1 vattendirektiv 1 gotlandsbassängerna 1 johan wikner 1 reduktion av skarpsill 1 vindkraftverk 1 riktlinjer för båtbottentvättning för fritidsbåtar 1 marina direktivet 1 biolog 1 fiskeriverksamhet 1 geoengineering 1 krinova 1 miljöbåtstationer i kalmar 1 eskil erlandsson 1 göteborgs hamn 1 jessica hjärpe-olausson 1 miljöpåverkan 1 high grading 1 jordbruk 1 myndighet 1 sören kjellkvist 1 kallavfettningsmedel 1 david forslund 1 fångstbegränsning 1 vandrarmussla 1 box 1 havs- och vattenambassadör 1 robin lundgren 1 eu:s hållbarhetsdirektiv 1 säbyviken 1 marint avfall 1 fartygsolycka 1 starkare laxbestånd 1 insynsråd 1 granviken 1 båttvätt 1 pilotprojekt 1 ”baltic ecological recycling agriculture and society (beras) implementation”. 1 sjöfartsverket 1 ljudnivå i västerhavet 1 utkastförbud i skagerrak 1 greenpeace 1 utkast av räka 1 nissan 1 ålutsättning 1 skyddsområde för flodkräftan 1 säveåprojektet 1 statliga myndigheter 1 länsstyrelsen jönköping 1 maria hellsten 1 miljöbalkens tillståndsplikt 1 havstulpanprojektet”dikesfilter kiladalen” 1 miljömyndighet 1 båtar 1 piggvar 1 saneringsmetod 1 marina skyddade område 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 ministerrådet 1 vindplats göteborg 1 livskraftiga ekosystem 1 konventionen för bevarande av marina resurser i antarktis 1 datainsamling 1 dispens dumpning 1 ccamlr 1 almedalen 2013 1 havsområde 1 rädda östersjön 1 forskningsanslag 1 ”digital miljöatlas för västra götalands län – insatsplaner för prioriterade områden”. 1 god ekologisk status 1 kungsfenan 1 daniel valentinsson 1 malyngel 1 eva rosenhall 1 institutionen för akvatiska resurser 1 vattenförsörjning 1 janna ekholm 1 kustfisk 1 fiskelagen 1 skyddade områden 1 Visa alla taggar
HaV startar forum för bättre vattenmiljö

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

Nyheter   •   2013-01-17 09:52 CET

16-17 april hålls Sveriges första ”Havs- och vattenforum” i Göteborg. Konferensen väntas locka drygt 400 deltagare och arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Målet är att samla de krafter som arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske, säger kommunikatör Pia Ahnlund.

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Nyheter   •   2012-08-24 10:22 CEST

På söndag inleds World Water Week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor. Från Havs- och vattenmyndigheten deltar Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, och Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor. - Övergödningen av Östersjön är viktig fråga på konferensen och en priororetad fråga för HaV, säger Thomas Johansson.

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Nyheter   •   2012-05-22 17:58 CEST

Havs- och vattenmyndigheten beslutade idag om nya bestämmelser för kustfisket efter lax i Östersjön. Beslutet är helt i linje med det förslag till ändrade föreskrifter som skickades på remiss i april i år. Syftet med förslaget var att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Nyheter   •   2011-11-03 09:56 CET

Nu har listan för 2012 års svenska fiskekvoter i Östersjön kommit. Kvotsiffrorna är därmed med största sannolikhet färdiga. Listan visar att svenska fiskare bland annat får ta i land 34 327 laxar under nästa år – mindre än hälften jämfört med i år.

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Nyheter   •   2011-10-26 14:40 CEST

Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att ställa in mätningen av strömmingsbeståndet utanför Västernorrlands kust. Mätningarna har pågått i fem år och ska nu analyseras. Inte förrän efter att analyserna är klara kommer myndigheten fatta beslut om eventuella framtida åtgärder eller mätningar.

Siken skyddas i Gävleborg och Uppland

Siken skyddas i Gävleborg och Uppland

Nyheter   •   2011-10-06 16:15 CEST

Fler sikar och en mer artrik havsmiljö. Det är några mål när Havs- och vattenmyndigheten från den 15 oktober etablerar ett fiskefritt område i södra Bottenhavet. Ett större område ska skydda siken under lekperioderna och ett mindre kärnområde blir helt fiskefritt i fem år.

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Nyheter   •   2011-10-04 14:00 CEST

Projektet Greppa Näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsorganisationerna som syftar till att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, har pågått i tio år. Imorgon, onsdag, är det dags att fira.

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Nyheter   •   2011-09-02 13:29 CEST

Läget för östersjölaxen är allvarligt. Mycket pekar nu mot en fortsatt svag uppvandring i svenska vattendrag 2011. EU förbereder nu en plan med hårdare åtgärder.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.