Skip to main content

Taggar

Skagerrak

torsk

lax

havsplanering

Thomas Johansson

Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

havs- och vattenforum 2013

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Havs- och vattenmyndigheten 44 havsmiljö 13 björn risinger 12 Östersjön 9 fiske 9 vattenmiljö 8 fisk 6 hållbart fiske 5 pia ahnlund 4 ingemar berglund 4 övergödning 3 biologisk mångfald 3 miljö 3 joakim hjelm 3 Skagerrak 3 torsk 3 havs- och vattenforum 2013 3 HaV 3 havsplanering 2 vägledning 2 Havs- och vattenforum 2 EU 2 lax 2 biologi 2 sjöar 2 laxfiske 2 fiskeripolitik 2 Göteborg 2 Naturvårdsverket 2 God havsmiljö 2020 2 eu-fiske 2 god miljöstatus 1 ekosystem 1 iuu 1 Carl Piper 1 artdatabanken 1 dumpning 1 almedalsveckan 2011 1 domar 1 peter funegård 1 guldtaggen 1 berit pettersson 1 fiskefritt område 1 havsforskning 1 Energimyndigheten 1 hm konungen 1 Gävleborg 1 biologisk mångfal 1 skarpsillkvoter 1 avloppsvatten 1 konferens 1 Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 1 malyngel 1 Bertil Håkansson 1 minskad övergödning 1 främmande arter 1 bengt kåmark 1 karin pettersson 1 årsredovisning 1 baltic compass 1 lisa emilia svensson 1 hummer 1 statliga myndigheter 1 lena tingström 1 miljömål 1 sik 1 havs- och vattenform 2014 1 sill 1 maria hellsten 1 import av fisk 1 orust 1 rött ljus 1 miljövänlig vattenkraft 1 miljömyndighet 1 Thomas Johansson 1 strömming 1 ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske 1 Tjörn 1 fångstplats 1 levande hav 1 matilda ernkrans 1 utvecklingsfrågor 1 marina skyddade områden 1 sida 1 realtiddstängning 1 Västerhavet 1 konventionen för bevarande av marina resurser i antarktis 1 invigning 1 spårning av fisk och skaldjur 1 CCAMLR 1 mikael svensson 1 almedalen 2013 1 malin wilhelmsson 1 blå tillväxt 1 regeringen 1 konsument 1 ann-karin thorén 1 våtmark 1 ekopark 1 anna karlsson 1 utkast 1 miljöövervakning 1 sillkvoter 1 miljöprövning 1 antarktis 1 avlopp 1 maud risinger 1 gry sagebakken 1 fiskeförvaltning 1 laxkvoter 1 laxförvaltning 1 ekologisk kompensation 1 susanna hogdin 1 eu-kommissinen 1 broskfiskar 1 sydostasien 1 dialogprocess vattenkraft 1 vattenmyndigheterna 1 arktis 1 torskkvoter 1 Svenskt yrkesfiske 2020 1 mårten gustafsson 1 hotad art 1 sillfiske 1 knytkonferens 1 londonprotokollet 1 statlig förvaltning 1 nordhavsräkan 1 e-loggbok 1 avloppsdagarna 1 londonkonventionen 1 EU:S ramdirektiv för vatten 1 mal 1 uppland 1 Hobart 1 åtgärdsprogram för vatten 1 beståndsbedömning 1 fiskekontroll 1 ekologi 1 lena ek 1 ministerrådet 1 utsättning 1 robin lundgren 1 surströmming 1 pigghaj 1 hamn 1 bangkok 1 tillträdesavtalet 1 växtnäring 1 miljöanpassning av vattenkraften 1 strategi 1 fiskbestånd 1 sven-olov petersson 1 allan larsson 1 torskfiske 1 almedalsveckan 1 utkastförbudet 1 skagerrakavtalet 1 biologisk mångfald i rinnande vatten 1 ekoparker 1 hotade arter 1 marins skräp 1 geoengineering 1 dom 1 God miljöstatus och miljökvalitetsnormer 1 jordbruk 1 östersjöfiske 1 myndighet 1 niels krabbe 1 havs- och vattenmiljö 1 anders flanking 1 patrik persson 1 Mats Ivarsson 1 hummerfiske 1 Dricksvatten 1 hamra nationalpark 1 vindval 1 artportalen 1 Ulla Li Zweifel 1 insynsråd 1 fiskguide 1 sjöar och vattendrag 1 hummerregler 1 strömmingsfiske 1 vattenexperter 1 vattenmiljöfrågor 1 vattendirektivet 1 marint skräp 1 Björn Sjöberg 1 rockor 1 fiskefritt 1 almedalen 1 jordbruksverket 1 vattenresurser 1 prövning av vattenkraftproduktion 1 myrar 1 Natura 2000-områden 1 staffan danielsson 1 world water week 1 ökad biologisk mångfald 1 thailand 1 erik brandsmaa 1 greppa näringen 1 skitskatt 1 bo wallin 1 hamra 1 miljödom 1 ungfisk 1 rödlistade arter 1 carina josephson 1 hajar 1 ålgräs 1 skagerack 1 marin turism 1 va 1 anna jöborn 1 va-mässan 1 fisketillsyn 1 bekämpningsmedel 1 bistånd 1 amerikansk hummer 1 raslången 1 vindkraft 1 Visa alla taggar
Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Nyheter   •   Okt 23, 2015 14:02 CEST

Vid ministerrådsmötet den 22 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk med 20 procent.

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

Nyheter   •   Jan 17, 2013 09:52 CET

16-17 april hålls Sveriges första ”Havs- och vattenforum” i Göteborg. Konferensen väntas locka drygt 400 deltagare och arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Målet är att samla de krafter som arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske, säger kommunikatör Pia Ahnlund.

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Världens vattenexperter möts i Stockholm

Nyheter   •   Aug 24, 2012 10:22 CEST

På söndag inleds World Water Week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor. Från Havs- och vattenmyndigheten deltar Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, och Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor. - Övergödningen av Östersjön är viktig fråga på konferensen och en priororetad fråga för HaV, säger Thomas Johansson.

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten

Nyheter   •   Maj 22, 2012 17:58 CEST

Havs- och vattenmyndigheten beslutade idag om nya bestämmelser för kustfisket efter lax i Östersjön. Beslutet är helt i linje med det förslag till ändrade föreskrifter som skickades på remiss i april i år. Syftet med förslaget var att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Nyheter   •   Nov 03, 2011 09:56 CET

Nu har listan för 2012 års svenska fiskekvoter i Östersjön kommit. Kvotsiffrorna är därmed med största sannolikhet färdiga. Listan visar att svenska fiskare bland annat får ta i land 34 327 laxar under nästa år – mindre än hälften jämfört med i år.

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Nyheter   •   Okt 26, 2011 14:40 CEST

Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att ställa in mätningen av strömmingsbeståndet utanför Västernorrlands kust. Mätningarna har pågått i fem år och ska nu analyseras. Inte förrän efter att analyserna är klara kommer myndigheten fatta beslut om eventuella framtida åtgärder eller mätningar.

Siken skyddas i Gävleborg och Uppland

Siken skyddas i Gävleborg och Uppland

Nyheter   •   Okt 06, 2011 16:15 CEST

Fler sikar och en mer artrik havsmiljö. Det är några mål när Havs- och vattenmyndigheten från den 15 oktober etablerar ett fiskefritt område i södra Bottenhavet. Ett större område ska skydda siken under lekperioderna och ett mindre kärnområde blir helt fiskefritt i fem år.

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Nyheter   •   Okt 04, 2011 14:00 CEST

Projektet Greppa Näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsorganisationerna som syftar till att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, har pågått i tio år. Imorgon, onsdag, är det dags att fira.

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Nyheter   •   Sep 02, 2011 13:29 CEST

Läget för östersjölaxen är allvarligt. Mycket pekar nu mot en fortsatt svag uppvandring i svenska vattendrag 2011. EU förbereder nu en plan med hårdare åtgärder.