Skip to main content

Taggar

Skagerrak

torsk

lax

havsplanering

Thomas Johansson

Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

havs- och vattenforum 2013

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Havs- och vattenmyndigheten 45 havsmiljö 13 Björn Risinger 12 fiske 9 Östersjön 9 vattenmiljö 8 fisk 6 hållbart fiske 5 ingemar berglund 4 pia ahnlund 4 HaV 4 miljö 3 övergödning 3 biologisk mångfald 3 torsk 3 joakim hjelm 3 havs- och vattenforum 2013 3 Skagerrak 3 laxfiske 2 EU 2 Naturvårdsverket 2 God havsmiljö 2020 2 lax 2 sjöar 2 vägledning 2 eu-fiske 2 biologi 2 fiskeripolitik 2 Göteborg 2 havsplanering 2 Havs- och vattenforum 2 miljödom 1 bekämpningsmedel 1 bistånd 1 hamra 1 amerikansk hummer 1 raslången 1 vindkraft 1 god miljöstatus 1 ekosystem 1 iuu 1 Carl Piper 1 artdatabanken 1 dumpning 1 årsredovisning 1 Agenda 2030 1 almedalsveckan 2011 1 domar 1 peter funegård 1 guldtaggen 1 berit pettersson 1 fiskefritt område 1 havsforskning 1 Energimyndigheten 1 hm konungen 1 mål 14 om hållbara hav 1 Gävleborg 1 biologisk mångfal 1 skarpsillkvoter 1 avloppsvatten 1 bo wallin 1 konferens 1 Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 1 malyngel 1 Bertil Håkansson 1 minskad övergödning 1 skitskatt 1 främmande arter 1 lisa emilia svensson 1 bengt kåmark 1 greppa näringen 1 karin pettersson 1 High-level political forum 1 baltic compass 1 erik brandsmaa 1 hummer 1 miljömål 1 havs- och vattenform 2014 1 sill 1 rött ljus 1 miljövänlig vattenkraft 1 statliga myndigheter 1 strömming 1 ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske 1 fångstplats 1 levande hav 1 matilda ernkrans 1 thailand 1 utvecklingsfrågor 1 marina skyddade områden 1 sida 1 realtiddstängning 1 Västerhavet 1 konventionen för bevarande av marina resurser i antarktis 1 HLPF 1 invigning 1 spårning av fisk och skaldjur 1 CCAMLR 1 mikael svensson 1 FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda 2030 1 almedalen 2013 1 malin wilhelmsson 1 ökad biologisk mångfald 1 blå tillväxt 1 regeringen 1 konsument 1 ann-karin thorén 1 våtmark 1 ekopark 1 anna karlsson 1 utkast 1 miljöövervakning 1 sillkvoter 1 miljöprövning 1 antarktis 1 avlopp 1 maud risinger 1 gry sagebakken 1 lena tingström 1 fiskeförvaltning 1 laxkvoter 1 laxförvaltning 1 ekologisk kompensation 1 susanna hogdin 1 eu-kommissinen 1 broskfiskar 1 sydostasien 1 Havskonferensen 1 world water week 1 dialogprocess vattenkraft 1 vattenmyndigheterna 1 arktis 1 torskkvoter 1 Svenskt yrkesfiske 2020 1 mårten gustafsson 1 hotad art 1 staffan danielsson 1 sillfiske 1 knytkonferens 1 sik 1 londonprotokollet 1 statlig förvaltning 1 nordhavsräkan 1 e-loggbok 1 avloppsdagarna 1 maria hellsten 1 londonkonventionen 1 EU:S ramdirektiv för vatten 1 mal 1 uppland 1 Hobart 1 åtgärdsprogram för vatten 1 beståndsbedömning 1 import av fisk 1 Ardalan Shekarabi 1 fiskekontroll 1 ekologi 1 orust 1 miljömyndighet 1 Natura 2000-områden 1 lena ek 1 ministerrådet 1 utsättning 1 robin lundgren 1 surströmming 1 pigghaj 1 hamn 1 Jakob Granit 1 bangkok 1 tillträdesavtalet 1 växtnäring 1 miljöanpassning av vattenkraften 1 strategi 1 fiskbestånd 1 sven-olov petersson 1 allan larsson 1 torskfiske 1 myrar 1 Thomas Johansson 1 Almedalsveckan 1 utkastförbudet 1 skagerrakavtalet 1 biologisk mångfald i rinnande vatten 1 ekoparker 1 hotade arter 1 marins skräp 1 geoengineering 1 dom 1 God miljöstatus och miljökvalitetsnormer 1 Tjörn 1 hållbarhetsmålen 1 jordbruk 1 östersjöfiske 1 myndighet 1 niels krabbe 1 havs- och vattenmiljö 1 anders flanking 1 patrik persson 1 Mats Ivarsson 1 hummerfiske 1 Dricksvatten 1 prövning av vattenkraftproduktion 1 från källa till hav 1 hamra nationalpark 1 vindval 1 artportalen 1 Ulla Li Zweifel 1 insynsråd 1 fiskguide 1 sjöar och vattendrag 1 vattenresurser 1 hummerregler 1 strömmingsfiske 1 vattenexperter 1 vattenmiljöfrågor 1 vattendirektivet 1 marint skräp 1 Björn Sjöberg 1 rockor 1 fiskefritt 1 Almedalen 1 jordbruksverket 1 carina josephson 1 hajar 1 ålgräs 1 skagerack 1 marin turism 1 va 1 anna jöborn 1 va-mässan 1 fisketillsyn 1 rödlistade arter 1 ungfisk 1 Visa alla taggar
Hållbara hav i fokus när Sverige redovisade arbetet med Agenda 2030 i FN

Hållbara hav i fokus när Sverige redovisade arbetet med Agenda 2030 i FN

Nyheter   •   Jul 19, 2017 08:00 CEST

I dag avslutas FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda 2030 i New York. 44 av medlemsländerna rapporterade om hur de arbetar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. - Sveriges rapport visar att vi är på god väg att nå flera av målen men att utmaningar bland annat finns rörande klimatmålet, hållbara hav, marina resurser och jämlikhet, säger generaldirektör Jakob Granit.

​Ospar fyller 25 år och lanserar ny regional statusbedömning

​Ospar fyller 25 år och lanserar ny regional statusbedömning

Nyheter   •   Jun 29, 2017 15:09 CEST

För 25:e året har Ospar hållit kommissionsmöte. Under mötet godkändes och lanserades en ny regional statusbedömning, den så kallade Intermediate Assessment 2017. Mötet gästades av två ministrar från värdländerna Irland och Storbritannien. Minister Thérèse Coffey från Storbritannien lovade fortsatt samarbete inom Ospar även efter brexit.

HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön

HaV stödjer ny forsknings- och innovationssatsning för Östersjön

Nyheter   •   Apr 06, 2017 11:58 CEST

Blue Baltic ska utveckla nya lösningar för miljöproblem som övergödning och mikroskräp i havet.

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Nyheter   •   Dec 21, 2016 12:20 CET

I projektkatalogen för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) presenteras åtgärder som fått bidrag från länsstyrelserna. Det kan handla om strukturkalkning av åkermark för minskad övergödning, eller spolplattor för att hålla båtbottnar rena utan giftiga båtbottenfärger.

HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år

HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år

Nyheter   •   Okt 06, 2016 20:03 CEST

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen. - Det är väldigt bra att prövningen är genomförd och avslutad. Nu hoppas vi att vattendelegationerna kommer till beslut under innevarande år så att åtgärdsarbetet kan fortsätta och utvecklas för att förbättra vattenmiljön, säger Björn Sjöberg.

Fiskefria områden införs för att skydda känsliga miljöer i Bratten

Fiskefria områden införs för att skydda känsliga miljöer i Bratten

Nyheter   •   Sep 30, 2016 12:55 CEST

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. Nu har Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säkerställt att de mest värdefulla områdena i Bratten kommer att skyddas från skadligt fiske.

Ny vägledning ska minska riskerna för bekämpningsmedel i dricksvatten

Ny vägledning ska minska riskerna för bekämpningsmedel i dricksvatten

Nyheter   •   Maj 03, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket ger ut ny vägledning för hur vårt dricksvatten kan hållas fritt från rester av bekämpningsmedel. - Vi hoppas att den förenklar och gör handläggningen av sådana ärenden mer enhetlig i landet. Tidigare rekommendationer togs fram under 1990-talet, mycket har ändrats sedan dess. Här utgår vi från dagens bestämmelser, säger Susanna Hogdin på HaV.

Så ska yrkesfisket möta framtiden – ny strategi för svenskt yrkesfiske

Så ska yrkesfisket möta framtiden – ny strategi för svenskt yrkesfiske

Nyheter   •   Apr 27, 2016 13:24 CEST

År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans.

HaV välkomnar nytt förslag för miljövänligare vattenkraft

HaV välkomnar nytt förslag för miljövänligare vattenkraft

Nyheter   •   Dec 03, 2015 13:26 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, välkomnar förslaget om vattenkraften som lämnats till regeringen av Energimyndigheten och Naturvårdsverkets generaldirektörer. - Vi har i flera år samlat företrädare för näringen, miljöorganisationer och andra berörda till en dialog kring en miljövänligare vattenkraft. Det här är ytterligare ett steg, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör för HaV.

Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut

Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut

Nyheter   •   Nov 24, 2015 14:47 CET

Att anlägga nya ålgräsområden är ett villkor för att Göteborgs hamn ska få bygga ut i Arendal på Hisingen. Idag kom domen från Mark- och miljödomstolen, som fastslår att de marina miljöer som berörs ska kompenseras. – Vi ser positivt på utfallet i domen, säger Malin Hemmingsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Klart med nästa års fiskekvoter i Östersjön

Nyheter   •   Okt 23, 2015 14:02 CEST

Vid ministerrådsmötet den 22 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk med 20 procent.

Ny guide för hajar och rockor i Västerhavet

Ny guide för hajar och rockor i Västerhavet

Nyheter   •   Jun 12, 2015 07:30 CEST

​Hajar och rockor är inte bara något du hittar i vattnen på sydligare breddgrader. Även i våra svenska kallare vatten förekommer ett tiotal arter regelbundet, exempelvis pigghaj och småfläckig rödhaj. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV och ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en guide till Västerhavets hajar och rockor.

HaV-kommentar till WWF:s fiskguide: Vi har stärkt kontrollen av räkfisket

HaV-kommentar till WWF:s fiskguide: Vi har stärkt kontrollen av räkfisket

Nyheter   •   Feb 17, 2015 18:04 CET

Världsnaturfonden, WWF, har nu presenterat Fiskguide 2015 med råd om vilka fiskar och skaldjur som bör undvikas. Även i år får västkusträkan rött ljus. - Det är positivt att organisationer som WWF engagerar sig i frågor om ett mer hållbart fiske. Däremot ska konsumentråd inte förväxlas med vad som är ett lagligt fiske eller ej, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV stänger fiske i Skagerrak för att skydda ungfisk

HaV stänger fiske i Skagerrak för att skydda ungfisk

Nyheter   •   Sep 09, 2014 16:35 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stänger i natt för fiske i ett område i Skagerrak. Stängningen gäller allt fiske av exempelvis torsk, kolja, gråsej och vitling. - Skälet är att det finns stora mängder av ungfisk i det aktuella området, säger Ingemar Berglund, chef för avdelning för fiskförvaltning på HaV.

Välkommen till Havs- och vattenforum 2014: "Årets tema är samarbete och helhetssyn"

Välkommen till Havs- och vattenforum 2014: "Årets tema är samarbete och helhetssyn"

Nyheter   •   Apr 10, 2014 07:29 CEST

Den 20-21 maj samlas vi som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag på Havs- och vattenforum i Göteborg. - Årets tema är samarbete och helhetssyn. Vi vill inte ha en konferens där man lutar sig för djupt tillbaka i åhörarbänken, i stället vill vi på olika sätt lyfta fram deltagarnas erfarenheter och kunskap, säger Pia Ahnlund, projektledare för Havs- och vattenforum.

Boka Havs- och vattenforum, 20-21 maj i Göteborg

Boka Havs- och vattenforum, 20-21 maj i Göteborg

Nyheter   •   Feb 11, 2014 07:09 CET

Boka in Havs- och vattenforum den 20 och 21 maj 2014. Då samlas vi som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag för att höra om det senaste, ta plats i dialogen och påverka.

Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag

Nyheter   •   Dec 13, 2013 07:30 CET

Hur ser den svenska miljöövervakningen av svenska sjöar och vattendrag ut? Vad behöver förbättras för att Sverige ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten? Det är några av frågeställningarna i en ny HaV-rapport. - Den ger oss en värdefull bild av läget i svenska sjöar och vattendrag, en slags ögonblicksbild av tillståndet i ekosystemen, säger Ann-KarinThorén, utredare på HaV.

Tipsa EU-kommissionen om bästa sättet att minska marint skräp

Tipsa EU-kommissionen om bästa sättet att minska marint skräp

Nyheter   •   Nov 19, 2013 14:24 CET

Just nu kan du svara på en så kallad konsultation, en webbenkät, där EU-kommissionen samlar in synpunkter om hur man ska kunna minska mängden marint skräp. – Jag hoppas att många har sett enkäten och bidragit med sina synpunkter, säger Johanna Eriksson, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Stor besvikelse efter nej till marina skyddade områden i Antarktis

Stor besvikelse efter nej till marina skyddade områden i Antarktis

Nyheter   •   Nov 08, 2013 09:34 CET

Ryssland, Kina och Ukraina säger nej till förslag om marina skyddade områden i Antarktis. Det blev resultatet när länderna i konventionen för bevarande av marina resurser i Antarktis, CCAMLR, samlades till ett möte på Tasmanien. - Det är en stor besvikelse. Rosshavet och östra Antarktis är unika ekosystem som förtjänar att skyddas, säger Staffan Danielsson på Havs- och vattenmyndigheten.

Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket

Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket

Nyheter   •   Okt 29, 2013 16:20 CET

EU och Norge har undertecknat ett avtal som ger svenska, danska och norska yrkesfiskare tillträde till varandras kustnära vatten. Avtalet gäller fiske in till fyra nautiska mil från respektive lands baslinje. - Det känns bra att vi, efter mer än tre års diskussioner och internationella överläggningar, är överens i denna viktiga fråga, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.