Skip to main content

Taggar

Skagerrak

torsk

havsplanering

Kattegatt

lax

Västerhavet

Thomas johansson

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 58 havsmiljö 13 Björn Risinger 12 Östersjön 11 fiske 9 vattenmiljö 8 fisk 6 HaV 6 övergödning 5 hållbart fiske 5 Skagerrak 5 ingemar berglund 4 pia ahnlund 4 torsk 4 Helcom 4 biologisk mångfald 4 Nordsjön 3 vägledning 3 Agenda 2030 3 Jakob Granit 3 miljö 3 havsplanering 3 havs- och vattenforum 2013 3 joakim hjelm 3 Hobart 2 sill 2 mål 14 2 Björn Sjöberg 2 Naturvårdsverket 2 Kattegatt 2 pia norling 2 antarktis 2 Anna Jöborn 2 Havs- och vattenforum 2 CCAMLR 2 God havsmiljö 2020 2 marina skyddade områden 2 avloppsvatten 2 fiskeripolitik 2 biologi 2 sjöar 2 Göteborg 2 BAltic Sea Action plan 2 lax 2 laxfiske 2 eu-fiske 2 EU 2 avlopp 1 rödspätta 1 ICES 1 Internationella havsforskningsrådet 1 anders flanking 1 smittspridning 1 sik 1 Badplatser 1 mal 1 vattenmiljöfrågor 1 beståndsbedömning 1 Dricksvatten 1 world water week 1 insynsråd 1 va-mässan 1 sydostasien 1 vattenbrist 1 Jordbruksverket 1 hummerfiske 1 ekosystem 1 vattendirektivet 1 Natura 2000-områden 1 små avlopp 1 miljöövervakning 1 statliga myndigheter 1 hm konungen 1 artdatabanken 1 Bergen 1 retention 1 regeringsuppdrag 1 Västerhavet 1 Carl Piper 1 slamavskiljare 1 vattenresurser 1 Symphony 1 våtmark 1 grundvatten 1 farliga ämnen 1 rödlistade arter 1 dom 1 hotade arter 1 föreskrift 1 Östersjöländer 1 Thomas johansson 1 näringsämnen 1 artportalen 1 domar 1 växtnäring 1 biologisk mångfal 1 myrar 1 östersjöprogrammet 1 anna karlsson 1 TBT 1 fiskguide 1 allan larsson 1 fiskbestånd 1 utsättning 1 ytvatten 1 brunnar 1 fiskeförvaltning 1 almedalsveckan 2011 1 miljödom 1 surströmming 1 fångstplats 1 hotad art 1 malyngel 1 avloppsdagarna 1 greppa näringen 1 hamra 1 hamra nationalpark 1 amerikansk hummer 1 hummerregler 1 främmande arter 1 raslången 1 ekopark 1 guldtaggen 1 fiskefritt 1 fiskefritt område 1 strömmingsfiske 1 havsforskning 1 knytkonferens 1 peter funegård 1 östersjöfiske 1 torskfiske 1 sillfiske 1 kolja 1 skagerack 1 vattenuttag 1 dumpning 1 syrefria bottnar 1 robin lundgren 1 fiskekontroll 1 fisketillsyn 1 e-loggbok 1 ålgräs 1 Ospar 1 miljömyndighet 1 bengt kåmark 1 vindval 1 berit pettersson 1 Ulla Li Zweifel 1 Bertil Håkansson 1 Mats Ivarsson 1 Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys 1 God miljöstatus och miljökvalitetsnormer 1 utkast 1 Mark- och miljööverdomstolen 1 blå tillväxt 1 miljöprövning 1 patrik persson 1 syresättning 1 god miljöstatus 1 Karin Wall 1 mårten gustafsson 1 baltic compass 1 vattenexperter 1 marins skräp 1 marin turism 1 spårning av fisk och skaldjur 1 EU:S ramdirektiv för vatten 1 marint skräp 1 eu-kommissinen 1 Karin linderholm 1 maria hellsten 1 thomas Dahlgren 1 laxförvaltning 1 biologisk mångfald i rinnande vatten 1 havs- och vattenmiljö 1 utkastförbudet 1 malin wilhelmsson 1 lisa emilia svensson 1 ekologisk kompensation 1 almedalen 2013 1 levande hav 1 lena tingström 1 matilda ernkrans 1 maud risinger 1 skitskatt 1 laxkvoter 1 havs 1 Margareta Lundin Unger 1 bo wallin 1 carina josephson 1 iuu 1 import av fisk 1 marina skyddsområden 1 niels krabbe 1 londonprotokollet 1 londonkonventionen 1 geoengineering 1 skagerrakavtalet 1 tillträdesavtalet 1 staffan danielsson 1 konventionen för bevarande av marina resurser i antarktis 1 sven-olov petersson 1 ann-karin thorén 1 nordhavsräkan 1 havs- och vattenform 2014 1 Åsa Gunnarsson 1 sjöar och vattendrag 1 minskad övergödning 1 ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske 1 ökad biologisk mångfald 1 små avloppsanläggningar 1 Luleå hamn 1 realtiddstängning 1 ungfisk 1 sillkvoter 1 susanna hogdin 1 vitling 1 rockor 1 åsa bjering 1 ylva engwall 1 Linus Hammar 1 broskfiskar 1 pigghaj 1 globala utvecklingsmålen 1 hållbarhetsmålen 1 vattenmyndigheterna 1 erik brandsmaa 1 miljövänlig vattenkraft 1 Gry Sagebakken 1 torskkvoter 1 skarpsillkvoter 1 prövning av vattenkraftproduktion 1 dialogprocess vattenkraft 1 miljöanpassning av vattenkraften 1 HLPF 1 Malmporten 1 Svenskt yrkesfiske 2020 1 EU:s gemensamma fiskeripolitik 1 läckage av fosfor 1 djurplankton 1 åtgärdsprogram för vatten 1 Rosshavet 1 från källa till hav 1 Havskonferensen 1 FN:s havskonferens 1 FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda 2030 1 mål 14 om hållbara hav 1 High-level political forum 1 marinbiologisk mångfald 1 BBJN 1 Biodiversity in areas beyond national jurisdiction 1 fria havet 1 juridiskt regelverk fria havet 1 hållbarhetsmål 14 1 marina genetiska resurser 1 skydd av ekosystem 1 havsrättskonventionen 1 rent hav 1 Thetis 1 Robert Almstrand 1 internbelastning 1 utsläpp av fosfor 1 näringstillförseln i hav 1 ​LIFE IP Rich Waters 1 markretention 1 akten på enskilda avlopp onödi 1 HaV ville inte publicera rapporten 1 bristfälliga små avlopp 1 SMED Rapport Nr 166 2015 1 Bottenhavets kust 1 ”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor” 1 belastning av fosfor 1 vägledning små avloppsanläggningar 1 GIS-stöd 1 vraksanering 1 norbert häubner 1 fiskekvoter EU och Norge 1 Bart Adriaenssens 1 ministerrådet i EU 1 förvaltningsmål 1 maximal hållbar avkastning (MSY) 1 landningskvoter 1 indikatorer Östersjön 1 god miljöstatus i Sveriges marina vatten 1 förorenade muddermassor 1 djuphåla 1 MÖD 1 marin pedagogik 1 Monica forsell 1 utlysning HaV 1 frivilliga åtaganden 1 EU bathing waters in Sweden 1 Swedish Agency for Marine and Water Management 1 SwAM 1 EU bathing waters 1 bathing season sweden 1 Escherichia coli and intestinal enterococci 1 Interactive map Badplatsen 1 bathing water quality sweden 1 SDG-målen 1 state of the baltic sea 1 agnes ytreberg 1 Helcoms bedömning av Östersjöns status 1 fysisk påverkan 1 Sveriges inledande bedömning 2018 1 BONUS-programmet 1 konferens BONUS och HELCOM 1 Floor ten Hoopen 1 Science for a better future of the Baltic Sea region 1 aktionsplan för östersjön 1 andrea weiss 1 Weddellhavet 1 östra antarktis 1 nätverk av skyddade marina områden i antarktis 1 ekosystem i antarktis 1 glaciärtungor 1 antarktiska halvön 1 Domaine 1 1 sdg-mål 1 Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 1 Arktis 1 konferens 1 klimat 1 thailand 1 årsredovisning 1 hummer 1 ekologi 1 vindkraft 1 jordbruk 1 invigning 1 Gävleborg 1 bistånd 1 konsument 1 Almedalen 1 Almedalsveckan 1 strömming 1 ekoparker 1 myndighet 1 bekämpningsmedel 1 bangkok 1 regeringen 1 LRF 1 ministerrådet 1 strategi 1 IUU-fiske 1 va 1 miljömål 1 mikael svensson 1 klimatanpassning 1 BONUS 1 hamn 1 Energimyndigheten 1 muddermassor 1 sediment 1 hajar 1 fosfor 1 Ardalan Shekarabi 1 sida 1 statlig förvaltning 1 uppland 1 utvecklingsfrågor 1 lena ek 1 rött ljus 1 karin pettersson 1 Orust 1 Tjörn 1 Visa alla taggar
Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Inget nytt marint skyddat område i Antarktis: ”Besvikelse över att förslagen stoppades”

Nyheter   •   Nov 07, 2018 08:00 CET

​Ett fåtal länder sa nej till förslagen att inrätta fler marina skyddade områden i Antarktis på CCAMLR:s årsmöte i Australien. - Det är en stor besvikelse. Förslagen till marina skyddade områden i Weddellhavet och östra Antarktis var vetenskapligt väl underbyggda och hade varit viktiga delar i att etablera ett representativt nätverk av skyddade områden i Antarktis, säger Pia Norling på HaV.

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Nyheter   •   Okt 22, 2018 07:35 CEST

Den 6 november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens i Köpenhamn om läget i Östersjön. Konferensen arrangeras av Östersjöprogrammet BONUS tillsammans med HELCOM (Helsingforskonventionen). Temat är hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling.

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

Nyheter   •   Okt 01, 2018 09:00 CEST

​I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus. Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten ”State of the Baltic Sea”. - Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön, säger Agnes Ytreberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Nyheter   •   Aug 27, 2018 16:21 CEST

Träffa oss på Världsvattenveckan, den internationella konferensen World Water Week, som pågår till den 31 augusti i Stockholm. HaV är på plats tillsammans med beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Under veckan kommer HaV att ha en rad möten med internationella samarbetsparters.

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

EU har beslutat om ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

Nyheter   •   Jun 18, 2018 16:18 CEST

Europaparlamentet (EP) och EU:s ministerråd har antagit en ny flerårig plan för bottenlevande fiskbestånd (demersala), i Nordsjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd. Bestånd som omfattas av planen är, bland annat, torsk, nordhavsräka, kräfta, kolja, gråsej, tunga och rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

National report shows increase of "excellent" EU bathing waters in Sweden

Nyheter   •   Maj 15, 2018 12:22 CEST

More than 90 percent of the EU bathing waters in Sweden met at least sufficient water quality standards in 2017. There has also been an increase in bathing waters classified as excellent. “We are very happy to see that actions, taken by local municipalities, are leading to higher quality of bathing waters in Sweden”, says Ylva Engwall at Swedish Agency for Marine and Water Management, SwAM.

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

Nyheter   •   Apr 17, 2018 12:14 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter. - Vi vänder oss till offentliga eller ideella aktörer som jobbar med barn och ungdomar för att öka intresset och förståelsen för haven och hur vi påverkar dem, säger Monica Forsell.

 HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

Nyheter   •   Apr 13, 2018 11:25 CEST

​Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, MÖD, har nu meddelat dom i målet rörande dumpning av förorenat sediment i projekt Malmporten i Luleå. Domen i MÖD innebär att den tidigare dispensen från förbudet mot dumpning ändras. En mindre mängd förorenat sediment får dumpas i djuphålan i Luleå skärgård och de föroreningshalter som tillåts har begränsats väsentligt.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit i intervju: "Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk "

HaV:s generaldirektör Jakob Granit i intervju: "Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk "

Nyheter   •   Feb 12, 2018 08:00 CET

Den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är nu avslutad. Totalt kunde 730 liter olja pumpas upp från vraket Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun. Se intervjun med Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit där han berättar om satsningen för att sanera miljöfarliga vrak i Sveriges vatten.

HaV föreslår förebyggande arbete för att motverka vattenbrist

HaV föreslår förebyggande arbete för att motverka vattenbrist

Nyheter   •   Feb 02, 2018 07:30 CET

Stora delar av Sverige fick under åren 2016 och 2017 mindre nederbörd än normalt, vilket resulterade i låga vattennivåer i både grund- och ytvattenmagasin. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på uppdrag av regeringen utrett om det behövs nya föreskrifter för att reglera vattenuttag. HaV:s slutsats är att det i dag inte finns förutsättningar för att införa några sådana regler.

Fyra nya rapporter om Östersjön: "Viktig forskning för att bättre bedöma hur havsmiljön mår"

Fyra nya rapporter om Östersjön: "Viktig forskning för att bättre bedöma hur havsmiljön mår"

Nyheter   •   Jan 31, 2018 08:00 CET

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram fyra rapporter om indikatorer som kan användas i arbetet med att bedöma hur Östersjön mår. De ingår i forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” . - Forskare har bland annat undersökt kustfisk som kan ge indikation av tillstånd längs svenska Östersjökusten, säger säger Norbert Häubner på HaV.

HaV:s generaldirektör: Hållbarhet och utveckling viktiga utmaningar kommande åren

HaV:s generaldirektör: Hållbarhet och utveckling viktiga utmaningar kommande åren

Nyheter   •   Jan 08, 2018 11:43 CET

Kopplingen mellan hållbarhet och utveckling är en av utmaningarna i Havs- och vattenmyndighetens strategi för de kommande tre åren. – Det handlar om att bevara grundläggande ekosystem och att minska övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav, säger generaldirektör Jakob Granit.

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Nyheter   •   Dec 22, 2017 08:48 CET

Vattenförvaltningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa god vattenkvalitet och god tillgång till vatten. Den 19 december 2017 uppdaterade Havs- och vattenmyndigheten de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster.

EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

Nyheter   •   Dec 08, 2017 14:18 CET

​Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018 är nu klara. - Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år, säger Bart Adriaenssen, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Världens största marina skyddade område inrättas

Världens största marina skyddade område inrättas

Nyheter   •   Dec 01, 2017 14:54 CET

Idag etableras det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar

HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar

Nyheter   •   Okt 18, 2017 13:20 CEST

​I LRF:s artiklar ”Jakten på enskilda avlopp onödig” (2017-10-11) och ”HaV ville inte publicera rapporten” (2017-10-13) finns flera felaktiga påståenden som Havs- och vattenmyndigheten, HaV vill bemöta. I artiklarna påstås att HaV bedriver en ”kampanj” mot små avlopp. Så är inte fallet. HaV tar fram vägledning till kommunerna i deras arbete med tillsyn av små avloppsanläggningar.

HaV värd för EU-projektet Water Co-Governance i Varberg

HaV värd för EU-projektet Water Co-Governance i Varberg

Nyheter   •   Okt 17, 2017 12:53 CEST

I dag, 18 oktober, samlas deltagare i projektet Water Co-Governance till Varberg för ett tre dagars möte. Water Co-Governance är ett interregionalt EU-projekt med syfte att stärka arbetet och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom vattenförvaltningen. Sverige deltar i projektet tillsammans med Danmark, Holland, Storbritannien och Tyskland.

Läckage av fosfor från Östersjöns botten viktig fråga för HaV - ny vägledning tas fram

Läckage av fosfor från Östersjöns botten viktig fråga för HaV - ny vägledning tas fram

Nyheter   •   Sep 27, 2017 10:56 CEST

Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav, bland annat projekt mot övergödning. - Näringstillförseln från land måste fortsätta minska. Det kan också behövas åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, det vill säga läckaget av fosfor från syrefria bottnar i hav och sjöar, säger Robert Almstrand, Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Åter tillåtet att fiska med krok på kustkvoten

Åter tillåtet att fiska med krok på kustkvoten

Nyheter   •   Sep 19, 2017 15:58 CEST

I augusti var kustkvoten för makrill fylld, och Havs-och vattenmyndigheten (HaV) stoppade därför fisket med krokredskap och nät. Samtidigt med stoppet informerade HaV att stoppet kunde komma att upphävas om det gavs möjlighet.

Rapportera fynd av puckellax

Rapportera fynd av puckellax

Nyheter   •   Aug 04, 2017 13:44 CEST

Ett antal fynd av den främmande arten puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens om föda och utrymme samt sprida sjukdomar bland inhemska laxfiskar.