Skip to main content

Taggar

skagerrak

Kattegatt

thomas johansson

torsk

Västerhavet

räkfiske

lax

mats svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

vild lax

havsplaneringen

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

havs- och vattenmyndigheten 361 Östersjön 80 havsmiljö 58 björn risinger 35 skagerrak 35 HaV 34 Kattegatt 34 fiske 31 vattenmiljö 27 miljö 26 biologisk mångfald 23 björn sjöberg 23 fisk 22 biologi 22 thomas johansson 21 locknesjön 17 martin rydgren 16 Håkan Carlstrand 16 torsk 16 Västerhavet 16 fredrik nordwall 15 Sofia Brockmark 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 räkfiske 14 lax 13 miljömål 12 fiskekvoter 12 eu 12 övergödning 12 miljöövervakning 12 fiskeripolitik 11 sill 11 hållbart fiske 11 vildlax 10 ingemar berglund 10 mats svensson 10 nordsjön 10 patrik persson 9 susanne viker 9 karin linderholm 9 öresund 9 ekosystem 9 havsplanering 9 Hanöbukten 9 skarpsill 8 erland lettevall 8 natura 2000 7 främmande arter 7 anna jöborn 7 laxfiske 7 Margareta Lundin Unger 7 blå tillväxt 7 vattenkraft 7 utkastförbud 7 argos 7 lena tingström 7 marint skräp 7 vattendrag 7 gotland 6 inger dahlgren 6 badvatten 6 makrill 6 fritidsfiske 6 natura 2000-områden 6 Niklas egriell 6 vattenförvaltning 6 marmorkräftan 6 Hav & Vatten 6 fiskbestånd 6 selektiva redskap 6 Östergötland 6 pia ahnlund 6 marie ingerup 6 Bottenviken 6 joakim hjelm 6 laxbestånd 5 anders skarstedt 5 fredrik ljunghager 5 Bottenhavet 5 mälaren 5 mörrumsån 5 yrkesfiske 5 sjöfart 5 marmorkräfta 5 vattendirektivet 5 öring 5 kalkning 5 knubbsäl 5 lena ek 5 Havs- och vattenforum 5 SLU 5 Havsmiljödirektivet 5 regeringsuppdrag 5 BAltic Sea Action plan 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 förnybar energi 4 ospar 4 naturvårdsverket 4 god miljöstatus 4 enskilda avlopp 4 främmande invasiva arter 4 johanna eriksson 4 tumlare 4 badvattenkvalitet 4 katarina vartia 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 karin wall 4 västkusten 4 amerikansk hummer 4 dricksvattenförsörjning 4 stockholm 4 kustfiske 4 gemensam fiskeripolitik 4 ices 4 Ingen övergödning 4 märstaån 4 västerbotten 4 invasiva arter 4 dricksvatten 4 Sjöstjärnan 4 mimer 4 kvoter 4 maud larsen 4 Skåne 3 jönköping 3 Västra Götalands län 3 kosterhavet 3 öringfiske 3 havs- och vattenmiljö 3 johan stål 3 EU-bad 3 plastskräp 3 Hav i balans samt levande kust och skärgård 3 fiskereglering 3 glan 3 ekosystemen 3 mikroplaster 3 havskräfta 3 forskningsfartyg 3 vänern 3 utkastförbudet 3 nordhavsräkan 3 havsöring 3 roxen 3 gädda 3 marin nedskräpning 3 Blekinge 3 västra götaland 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 vattenkraftverk 3 försurning 3 kalmar 3 vättern 3 karin hermansson 3 landningsskyldighet 3 göteborg 3 utsläpp 3 syresättningar av bottnar 3 torskburar 3 qamer chaudhry 3 havsmiljöinstitutet 3 Bottniska viken 3 sälskador 3 jakob bergengren 3 båtbottenfärger 3 havsmiljöförordningen 3 laxkvot 3 Britt-Marie Mattsson 3 Emån 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Lena olsson 3 selektivt fiske 3 sälar 3 olja 3 stig thörnqvist 3 sjöar 3 handredskap 3 hjälmaren 3 marina skyddade områden 3 ål 3 Levande sjöar och vattendrag 3 anslag 3 utkast av räka 3 Norrbottens län 3 fiskevård 3 naturreservat 3 gråsäl 3 sjö 3 göta älv 3 lova 3 grunda havsvikar 3 syrefria bottnar 3 marie berghult 3 hotade arter 3 bratten 3 badplatsen 3 kustbevakningen 3 flodkräftan 3 norrbotten 3 lennart sorby 3 hedströmmen 3 ålgräsängar 3 perfluorerade ämnen 3 balticstern 2 kosterhavets nationalpark 2 barlastvatten 2 ospar-kommissionen 2 selektiva fiskeredskap 2 havsmiljöanslaget 2 odlad lax 2 laxförvaltning 2 muddermassor 2 Västernorrland 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 båtmässan 2 utkast av småräka 2 fiskeregler 2 västra beståndet 2 dumpning 2 skydda vildlax 2 berit pettersson 2 abborre 2 utvärdering 2 Gävleborgs län 2 lilla middelgrund 2 vandringshinder 2 jordbruksverket 2 små avlopp 2 torskfiske 2 öland 2 malin aarsrud 2 Blekinge län 2 eu-fiske 2 eu:s ministerråd 2 karin pettersson 2 lokalt vattenvårdsarbete 2 länsstyrelsen 2 bidrag 2 energimyndigheten 2 andreas sundelöf 2 landningshamnar 2 Erik Törnblom 2 Skåne län 2 himleån 2 havsmiljöforskning 2 almedalen 2 erik årnfelt 2 tac 2 clas magnusson 2 gunilla ejdung 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 oljesanering 2 skyddade marina områden 2 havsbotten 2 malin wilhelmsson 2 miljögifter 2 sara grahn 2 tjörn 2 oljeutsläpp 2 vattenvård 2 våtmarker 2 catarina hedar 2 tullstorpsåprojektet 2 åtgärdsprogram 2 kustmiljö 2 torne älv 2 syresättning 2 älv 2 stora middelgrund 2 hedefors 2 havsmiljön 2 jan schmidtbauer crona 2 european maritime day 2 Höga Kusten 2 anders hellström 2 båtbottentvättning 2 göta kanal 2 förvaltningsplan för torsk 2 havsförvaltning 2 fritidsbåtar 2 nordostatlanten 2 suseån 2 artportalen 2 dumpning av muddermassor 2 knivsta 2 gunnar johnsson 2 smhi 2 vattenkraften 2 anna karlsson 2 sillfiske 2 flodkräfta 2 malin hemmingsson 2 undersökningsfartyg 2 norsk zon 2 jonas nilsson 2 landningskontroll 2 miljöövervakningen 2 fladen 2 Svenska Publishing-Priset 2 båtbottentvätt 2 fiskelagen 2 länsstyrelsen västmanland 2 vattenfrågor 2 havsforskning 2 Dalälven 2 miljöbalken 2 havsbaserad vindkraft 2 christer larsson 2 ytvatten 2 kolja 2 emåförbundet 2 kusträddardagen 2 realtidsstängning av fisk 2 ålgräs 2 pelagiskt fiske 2 vindelälven 2 havs- och vattenforum 2013 2 Karin bjerner 2 vattenskoter 2 kustkommuner 2 monica blidner 2 miljövänligt båtliv 2 stensån 2 syresättning av djupvatten 2 tomas andersson 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 susanna hogdin 2 undersökning 2 matilda ernkrans 2 östersjöveckan 2 hållbar vattenkraft 2 anneli harlén 2 helcom 2 MSY-målet 2 väderöarnas naturreservat 2 almedalsveckan 2 ingvar lindholm 2 kusträddare 2 miljömålen 2 levande hav 2 bolmen 2 vandrarmusslan 2 Mats Ivarsson 2 maria damanaki 2 Kvädöfjärden 2 signalkräfta 2 bohuskusten 2 SKL 2 realtidsstängning i skagerrak 2 havs- och vattenforum 2014 2 anton halldén 2 lysekil 2 sotenäs 2 jens persson 2 säveåprojektet 2 svavelutsläpp 2 jarl engquist 2 realtidsstängning 2 gfp 2 vattenskyddsområde 2 urminnes hävd 2 gävleborg 2 kustkvoter 2 badplatser 2 havs- och vattenmiljöanslaget 2 bohuslän 2 säveån 2 digitalisering av djupdata 2 charlotte benjaminsson 2 pushup-fälla 2 strömming 2 per moksnes 2 ylva engwall 2 johanna egerup 2 laxfällor 2 christina hallström 2 Syrebrist 2 trålfiske 2 pär ljung 1 bakterier 1 janna ekholm 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 havsmiljöforskning. 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 harr 1 bråviken 1 nationella strategin 1 lova-bidrag 1 torskbestånd kattegatt 1 rapporten havet 2012 1 strömmen 1 annie hermansson 1 bälthavet 1 låga pH-värden 1 djupa hårdbottnar 1 övergödningen av östersjön 1 sill/strömming och skarpsill 1 heleneborgs båtklubb 1 Klimatavtalet 1 ”Greppa Fosforn” 1 västra östersjön 1 viss 1 filter 1 per olsson 1 brunifiering 1 eon wind sweden ab 1 ljudnivå i östersjön 1 hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet 1 sven- erik bucht 1 monitoring av m74 1 myggbekämpning 1 strömstadstrakten 1 torskfiske öresund 1 plattfisk och stor torsk rist/stormaskig 1 Baltic Sea 2020 1 ”god havsmiljö 2020 – marin strategi för nordsjön och östersjön” 1 ljungan 1 västland nilsson kraft ab 1 kustbevakningens övervakning 1 gullmarn 1 scandis 1 caroline carlsson 1 relatera ab 1 havs- och vattenmiljöanslag 1 västra åsnens övärld 1 trålfartyg 1 fishing for litter 1 makrillavtal 1 olagliga utkast av räka 1 tillståndsplikt 1 havets barnkammare 1 sälsäkra redskap 1 ekosystemet i östersjön 1 årfenshaj 1 björnöfjärden 1 ytvattenintag 1 strömstad 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 åtgärdsprogram för havsmiljön 1 kristina samuelsson 1 PFOS 1 göteborgs universitet 1 va 1 tjusa gusfors 1 reglerkraft 1 lova-pengar 1 brandskum 1 övervakning till sjöss 1 strukturomvandling svenskt fiske 1 handlingsplan för en giftfri vardag 1 vattenkraften ål 1 västerhavsveckan 1 kågeälven 1 unglax 1 rekreation 1 riktlinjer för båtbottentvättning 1 kattegatt offshore 1 miljökvalitetsmål 1 länsstyrelsen i Blekinge 1 framtidens vattenförvaltning 1 sala kommun 1 falkenberg kommun 1 svartmunnad smörbult 1 tunga 1 Sofia Helin 1 riksintresse 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 hav möter land 1 Åhus 1 sekretariatet för selektivt fiske 1 Publishing-priset 1 aästra gotlandsbassängen 1 blåvitling och tobis 1 valpsjukeviruset 1 Clean Shipping Network 1 biolobgisk mångfald 1 byfjorden 1 fiskerikontrollant 1 ulrika stensdotter blomberg 1 ekologisk status 1 hav sjöar och vattendrag 1 dialogmöte 1 eus fiskeministrar 1 östra Östersjön och västra Östersjön. 1 ostronherpes 1 almedalsveckan 2011 1 vattenmiljöer och skogsbrand 1 kärkraftsreaktorer 1 lovéncentret 1 fettfelklipp lax 1 kustkvot 1 syrebristen 1 fiskefritt område 1 gärrsjöbäcken och märrsjön 1 massdöd 1 Deje 1 smögens fiskauktion 1 Visa alla taggar
Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2016 07:30 CEST

I dag, onsdag den 20 juli, träder EU:s nya förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön i kraft. Den innebär förändringar för yrkesfisket på både kort och lång sikt. - Planen syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik , den bidrar bland annat till att genomföra landningsskyldigheten , säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 11:00 CEST

​En stor del av Sveriges vatten mår inte bra och uppnår inte vattendirektivets krav för god status. Åtgärder behövs men vem ska betala? På årets Almedalsvecka sätter Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den frågan i fokus. - Vi har utvecklat en metod som analyserar betalningsförmåga, på vårt seminarium presenterar vi den och diskuterar fördelningen av kostnader, säger Marie Berghult.

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser stora möjligheter att nå arealmålet om tio procents skydd av havsmiljön till år 2020. Samtidigt vill HaV inrätta minst ett nytt skyddat område i Västerhavet, ett i Egentliga Östersjön och ett i Bottniska viken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 08:00 CEST

I juni 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att under tre år övervaka miljön i Hanöbukten. En delrapport är nu klar. - Forskarna kan inte se några tydliga tecken på syrebrist i Hanöbukten under den undersökta perioden. Däremot visar analyser av skrubbskädda tecken på förändringar som rör fortplantning, leverfunktion och immunförsvar, säger Fredrik Ljunghager på HaV.

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 21:08 CEST

​2016 års vattenmiljöpris ”Sjöstjärnan” går till Emåförbundet i Småland. Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog ikväll emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg. - De får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg på HaV.

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 07:30 CEST

Hur mycket kväve och fosfor släpps ut i Sverige, varifrån kommer utsläppen och hur mycket når våra svenska havsområden? Svaren ges i en ny rapport som tagits fram av SMED, Svenska MiljöEmissionsData, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Tack vare nya beräkningsmetoder och bättre dataunderlag har vi nu en mer tillförlitlig bild än tidigare, säger Rasmus Kaspersson, utredare på HaV.

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:59 CEST

I dag släpps rapporten ”Havet 2015/2016” som visar på en utveckling i våra havsmiljöer med både glädjeämnen och orosmoln. Positivt är bland annat att det nu finns mer vildlax och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är bland annat att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

Går miljöpengarna till rätt insatser? Ny modell för utvärdering av projekt

Går miljöpengarna till rätt insatser? Ny modell för utvärdering av projekt

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:10 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har genom uppdrag tagit fram en ny metod för att utvärdera projekt. – Varje år satsas mycket pengar på insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Det är viktigt att veta att vi använder pengarna rätt och där de gör mest nytta för miljön, säger Thomas Johansson på HaV.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:31 CEST

Vad skulle du göra om du hade en halv miljard kronor över? För finansmannen Björn Carlson var valet enkelt. Han satsade pengarna på miljön i Östersjön. - Jag ville ha något att ägna mig åt de år jag hade kvar att leva. Att ligga hemma och slappa har aldrig varit min melodi. Men framförallt: det kändes som att pengarna skulle kunna göra skillnad, säger han i en intervju i tidningen Hav & Vatten.

Inför badsäsongen: 86 procent av Sveriges EU-bad  får betyget godkänt eller högre

Inför badsäsongen: 86 procent av Sveriges EU-bad får betyget godkänt eller högre

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 07:30 CEST

Cirka 86 procent av Sveriges EU-bad, 381 av 445, klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet. Av dessa får 289 bedömningen ”utmärkt”. - För 53 av de svenska EU-baden har det inte gått att göra en klassificering på grund av att för få vattenprover togs under föregående badsäsonger, säger Katarina Vartia på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV-satsning: Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag

HaV-satsning: Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 09:21 CEST

Nu blir det enklare att se vilka miljöprojekt som är på gång i Vatten-Sverige. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har samlat information om projekt som fått pengar från det så kallade havs- och vattenmiljöanslaget sedan 2007 och framåt. - Förhoppningsvis kan informationen och vår nya söktjänst öka kunskapen och fungera som inspiration i miljöarbetet, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Tre miljöprojekt nominerade till vattenpriset "Sjöstjärnan"

Tre miljöprojekt nominerade till vattenpriset "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 07:30 CEST

Nu är det klart vilka tre som nominerats till vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. - Vi har fastnat för tre väldigt bra exempel på hur engagemang och samverkan mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Det tre nominerade är Emåförbundet i Småland, Johnny Carlsson i Tullstorpsåprojektet i Skåne och projektet 8 Fjordar i Bohuslän.

Årets Havs- och vattenforum sätter pengarna i fokus: Satsa på miljön ny lönsam trend?

Årets Havs- och vattenforum sätter pengarna i fokus: Satsa på miljön ny lönsam trend?

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 08:00 CEST

24 och 25 maj är det dags för Havs- och vattenforum i Göteborg. I år kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, regeringens utredare Göran Enander och Gabriel Michanek som är professor i miljörätt. - En röd tråd i årets program är pengar. Ses miljön inte längre som en jobbig kostnad utan en kassako? Vi låter bland annat Carl Piper, Thomas Sterner och Ylva Öhrnell svara på det, säger Pia Ahnlund

Jakob Granit ny generaldirektör för HaV: "En väldigt spännande utmaning"

Jakob Granit ny generaldirektör för HaV: "En väldigt spännande utmaning"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 17:27 CEST

Jakob Granit, 50, utsågs i dag till ny generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. En av de frågor han vill lyfta är framtidens vattenförvaltning för att nå god ekologisk status. - Vi måste förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar i dagens förvaltning. Det är också väldigt viktigt att få med sig de olika aktörerna i en förändrings- och förbättringsprocess, säger Jakob Granit.

HaV ger 1,5 miljoner för att minska övergödningen av havsvikar på Gotland

HaV ger 1,5 miljoner för att minska övergödningen av havsvikar på Gotland

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 07:31 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 1,5 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län för att bland annat minska övergödningen i grunda havsvikar. I projektet ingår också att öka kompetensen för havsplanering och kunskapen om Östersjön. - Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Hav ger 3,9 miljoner för att skydda havsvikar i Stockholms skärgård

Hav ger 3,9 miljoner för att skydda havsvikar i Stockholms skärgård

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3,9 miljoner kronor för att kartlägga och skydda grunda havsvikar i Stockholms skärgård. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med bland annat Världsnaturfonden, WWF. - Det är ett intressant grepp att använda sig av biotopskydd som ett förebyggande verktyg för att skapa ett nätverk av grunda vikar, säger Anna Karlsson på HaV.

HaV häver  fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet

HaV häver fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 08:00 CEST

Den 7 mars stoppade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fiske av sill och skarpsill för större fiskefartyg i Bottenhavet, de som fiskade på den så kallade kustkvoten. - Nu öppnar vi åter fisket av sill och skarpsill för större fiskefartyg i Bottenhavet. Vi kan göra det genom att införa en individuell fördelning av fiskemöjligheter för fartyg som är 15 meter eller längre, säger Marie Ingerup.

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 07:30 CEST

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna. - Vi fick in många intressanta förslag, totalt får de tolv projekt som valts ut dela på drygt 5 miljoner kronor, fördelat på 3,8 miljoner kronor för 2016 och 1,3 miljoner för 2017, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

HaV ger drygt 3,4 miljoner till miljöprojekt på ostkusten - satsning på flera nya våtmarker

HaV ger drygt 3,4 miljoner till miljöprojekt på ostkusten - satsning på flera nya våtmarker

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 3,4 miljoner kronor för att restaurera vattenmiljön i flera län på ostkusten. Pengarna går till ett fyraårigt projekt som görs i samarbete mellan flera länsstyrelser och Sportfiskarna. - Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Håkan Carlstrand, utredare på HaV.

HaV ger 4,2 miljoner till miljöprojekt i kustvatten i Blekinge, Östergötland och Skåne

HaV ger 4,2 miljoner till miljöprojekt i kustvatten i Blekinge, Östergötland och Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 4,2 miljoner kronor till fyra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö. Pengarna går till två projekt i Östergötland, ett i Skåne och ett i Blekinge. - Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.