Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Mats Svensson

Hanöbukten

havsplanering

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 427 Östersjön 96 havsmiljö 60 HaV 46 Kattegatt 43 Skagerrak 42 Björn Risinger 36 Björn sjöberg 34 fiske 33 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 28 miljö 26 biologisk mångfald 26 Västerhavet 24 fisk 22 torsk 22 biologi 22 Sofia Brockmark 21 fredrik nordwall 19 martin rydgren 19 övergödning 18 locknesjön 17 fiskekvoter 17 Håkan Carlstrand 17 lax 16 sill 16 Hav & Vatten 16 Nordsjön 15 miljöövervakning 15 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 EU 13 miljömål 13 ingemar berglund 12 Margareta Lundin Unger 12 fiskeripolitik 12 Jakob Granit 12 Öresund 11 vattenkraft 11 SLU 11 karin linderholm 11 Mats Svensson 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 ekosystem 10 Susanne Viker 10 havsplanering 10 vildlax 10 anna jöborn 10 patrik persson 10 fiskbestånd 10 Hanöbukten 10 skarpsill 9 främmande arter 8 marint skräp 8 ICES 8 erland lettevall 8 Argos 8 blå tillväxt 8 Havs- och vattenforum 8 Gotland 8 Natura 2000-områden 8 havskräfta 8 lena tingström 8 marina skyddade områden 7 tumlare 7 makrill 7 Niklas egriell 7 Sjöstjärnan 7 Mälaren 7 vÄTTERN 7 Karolina Skog 7 västkusten 7 laxfiske 7 utkastförbud 7 kalkning 7 selektiva redskap 7 amerikansk hummer 7 natura 2000 7 fritidsfiske 7 Östergötland 6 marmorkräftan 6 vattenförvaltning 6 Mörrumsån 6 joakim hjelm 6 pia ahnlund 6 marie ingerup 6 dricksvattenförsörjning 6 Dricksvatten 6 Naturvårdsverket 6 Bottenviken 6 Bottniska viken 6 vattendirektivet 6 Emån 6 sjöfart 6 öring 6 Bottenhavet 6 yrkesfiske 6 Sven-Erik Bucht 6 badvatten 6 inger dahlgren 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 regeringsuppdrag 5 marmorkräfta 5 strömming 5 badvattenkvalitet 5 Isabella lövin 5 anders skarstedt 5 fiskereglering 5 små avlopp 5 Blekinge 5 fredrik ljunghager 5 knubbsäl 5 marin nedskräpning 5 gädda 5 havsmiljödirektivet 5 Västerbotten 5 lena ek 5 invasiva arter 5 laxbestånd 5 SKL 5 mikroplaster 5 EU-kommissionen 5 sjöar 5 ålgräsängar 5 SMHI 5 hummer 5 främmande invasiva arter 5 stig thörnqvist 4 gemensam fiskeripolitik 4 utsläpp 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 ål 4 badplatsen 4 Kalmar 4 Norrbotten 4 kustbevakningen 4 förnybar energi 4 ospar 4 qamer chaudhry 4 Västra götalands län 4 Västra Götaland 4 johanna eriksson 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 vattenkraftverk 4 EU-bad 4 Sjöfartsverket 4 Almedalen 4 enskilda avlopp 4 Skåne 4 miljögifter 4 god miljöstatus 4 BAltic Sea Action plan 4 katarina vartia 4 Jakob Bergengren 4 ekosystemen 4 kvoter 4 catarina hedar 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 maud larsen 4 vattenkvalitet 4 Göta älv 4 Ingen övergödning 4 Jönköping 4 Göteborg 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 sälar 4 Christer larsson 4 fiskevård 4 stockholm 4 havsöring 4 abborre 4 landningsskyldigheten 4 kolja 4 ålgräs 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 Tjörn 4 märstaån 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 Norrbottens län 4 mimer 4 forskningsfartyg 4 Karin Wall 4 hotade arter 3 anslag 3 glan 3 handredskap 3 ytvatten 3 från källa till hav 3 havsmiljöförordningen 3 Britt-Marie Mattsson 3 lennart sorby 3 Levande sjöar och vattendrag 3 ekosystemtjänster 3 gråsäl 3 bratten 3 gös 3 reglerkraft 3 försurning 3 kustkvoter 3 Västerbottens län 3 Malin skog 3 syresättningar av bottnar 3 havsmiljöanslaget 3 johan stål 3 tillsynsvägledning 3 nordhavsräkan 3 Energimyndigheten 3 Offside press 3 kosterhavet 3 roxen 3 öringfiske 3 grunda havsvikar 3 havs- och vattenmiljö 3 havets barnkammare 3 Blekinge län 3 grundvatten 3 Öland 3 grundvattentäkter 3 vänern 3 utkastförbudet 3 torskfiske 3 våtmarker 3 Almedalsveckan 3 trollingfiske 3 rödspätta 3 God havsmiljö 2020 3 Bohuslän 3 Göteborgs universitet 3 havsbotten 3 flodkräftan 3 hedströmmen 3 Offside 3 perfluorerade ämnen 3 Gävleborgs län 3 älv 3 per moksnes 3 Västernorrland 3 landningsskyldighet 3 lova 3 Badplatser 3 vattenbrist 3 Värmdö kommun 3 sötvatten 3 torskburar 3 avloppsanläggningar 3 Ingemar Andersson 3 Fladen 3 sälskador 3 Emåförbundet 3 utkast av räka 3 Dalälven 3 redskap 3 laxkvot 3 båtbottenfärger 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 LRF 3 Jonas Nilsson 3 havsplaner 3 havsmiljöinstitutet 3 karin hermansson 3 vandrarmusslan 3 fiskvägar 3 marie berghult 3 sjö 3 olja 3 plastskräp 3 MSY 3 hjälmaren 3 naturreservat 3 klimatförändringar 3 Gävleborg 3 Säveån 3 selektivt fiske 3 Stora Middelgrund 3 unionsförteckningen 3 johanna egerup 3 ylva engwall 3 Lilla Middelgrund 3 Åsa Gunnarsson 3 syrefria bottnar 3 piggvar 2 hummerfiske 2 havsförvaltning 2 nordostatlanten 2 förvaltningsplan för torsk 2 anders bogelius 2 suseån 2 båtmässan 2 havstensfjorden 2 sillfiske 2 marit larsdotter 2 mårten gustafsson 2 maria damanaki 2 levande hav 2 malin hemmingsson 2 miljödepartementet 2 Dalarna 2 landningskontroll 2 fiskelagen 2 vattenfrågor 2 Norge 2 Mischa Billing 2 havsbaserad vindkraft 2 PFAS 2 säveåprojektet 2 jens persson 2 Anna Lingman 2 vrak 2 Lova-projekt 2 Karin bjerner 2 MSY-målet 2 realtidsstängning av fisk 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 Syrebrist 2 gfp 2 Mats Ivarsson 2 länsstyrelsen 2 gunnar johnsson 2 läckage av fosfor 2 lysekil 2 Märsta 2 Dana 2 jarl engquist 2 Skåne län 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 syresättning av djupvatten 2 artportalen 2 pushup-fälla 2 tac 2 selektiva fiskeredskap 2 vitfisk 2 rekreation 2 Morups bank 2 småvalar 2 balticstern 2 Smögens fiskauktion 2 Svenskt Vatten 2 länsstyrelsen västmanland 2 spårbarhet 2 utvärdering 2 Kalmar län 2 Stephen F. Lintner 2 vandringshinder 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 våtmark 2 muddermassor 2 Strömstad 2 jordbruksverket 2 åtgärdsprogram 2 EU:s fiskeministrar 2 havs- och vattenforum 2013 2 malin aarsrud 2 sik 2 fiskerikontroll 2 hummerbestånd 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 maritim turism 2 Världsbanken 2 odlad lax 2 Värmdö 2 gullmarsfjorden 2 Monde Mayekiso 2 Röde bank 2 mikael krysell 2 karin pettersson 2 Halland 2 SGU 2 bidrag 2 utkast av småräka 2 Erik Törnblom 2 Thetis 2 testeboån 2 Vattensverige 2 Linda Rydell 2 miljöminister 2 institutionen för akvatiska resurser 2 ospar-kommissionen 2 Sportfiskarna 2 landningshamnar 2 total tillåten fångstmängd 2 miljöprövning 2 himleån 2 korallrev 2 Naturskyddsföreningen 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 havsförsurning 2 miljötillsyn 2 oljeutsläpp 2 erik årnfelt 2 clas magnusson 2 european maritime day 2 Internationella havsforskningsrådet 2 barlastvatten 2 andreas sundelöf 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 Vattenforum 2 eu-fiske 2 gunilla ejdung 2 Malin Avenius 2 reningsverk 2 oljesanering 2 Hudiksvalls kommun 2 miljömålen 2 kusträddare 2 ministerrådet 2 Västerviks kommun 2 fiskeregler 2 skyddade marina områden 2 väderöarnas naturreservat 2 Anna Linusson 2 spårbarhetssystem 2 sara grahn 2 maritima näringar 2 nordhavsräka 2 dumpning av muddermassor 2 Östersjökonventionen Helcom 2 Svenska Publishing-Priset 2 Agenda 2030 2 Klarälven 2 Atlanten 2 fiskvandring 2 torne älv 2 vattenvård 2 Kräftfiske 2 tullstorpsåprojektet 2 rödlistan 2 kustmiljö 2 christina hallström 2 vattenmiljön 2 ulrika stensdotter blomberg 2 ålvandring 2 Anna Froster 2 Johan Kuylenstierna 2 laxfällor 2 syresättning 2 Umeå Universitet 2 Siwi 2 jan schmidtbauer crona 2 Höga Kusten 2 Örebro 2 vattenskyddsområde 2 göta kanal 2 anders hellström 2 anton halldén 2 dricksvattentäkter 2 svavelutsläpp 2 strandstädning 2 fritidsbåtar 2 hedefors 2 fria vandringsvägar 2 miljöfarliga vrak 2 Jämtland 2 knivsta 2 anna karlsson 2 vattenkraften 2 pelagiskt fiske 2 undersökningsfartyg 2 miljöövervakningen 2 kraftverk 2 klimat 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 norsk zon 2 flodkräfta 2 Stockholm Environment Institute 2 vindelälven 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 båtbottentvätt 2 läkemedelsrester 2 vattenskoter 2 kustkommuner 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 havsforskning 2 trålfiske 2 miljöbalken 2 miljöfarliga ämnen 2 tomas andersson 2 stensån 2 susanna hogdin 2 miljövänligt båtliv 2 kusträddardagen 2 fiskväg 2 fosfor 2 anneli harlén 2 mikroplast 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 matilda ernkrans 2 östersjöveckan 2 bolmen 2 Måseskär 2 berit pettersson 2 Kvädöfjärden 2 bohuskusten 2 ingvar lindholm 2 havs- och vattenforum 2014 2 vattentäkter 2 Ascobans 2 Visa alla taggar
HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:30 CET

Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till våra hav minskar - men fortfarande är övergödningen ett stort problem i Östersjön. Antalet främmande, invasiva arter ökar kraftigt i både Östersjön och i Västerhavet. Det visar Havs- och vattenmyndighetens, HaV, bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön som nu går ut på nationell remiss.

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade  möjligheter för lek och vandring”

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade möjligheter för lek och vandring”

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Sveriges största sötvattensfisk, malen, var tidigare utbredd i landet men finns i dag bara i Båvenområdet i Södermanland, Emån i Småland och i övre och nedre Helge å i Skåne. Arten är klassad som sårbar i svenska rödlistan. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fastställt ett åtgärdsprogram för malen. - Vi behöver skapa ökade möjligheter för lek och vandring, säger Sofia Brockmark på HaV.

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

​I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny rapport om harren i Bottniska viken. - Flera insatser krävs för att öka kunskapen om harren i Östersjön och för att kunna bevara och stärka beståndet, säger Sofia Brockmark på HaV.

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa. - Om stora mängder olja läcker ut så orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 18:07 CEST

​Vid mötet i ministerrådet beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2018. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för sex bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot blir det ingen ändring för kvoten för västra beståndet av torsk och för kvoten för sill i centrala Östersjön och skarpsill en ökning.

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 07:30 CEST

I Bohuslän har över 60 procent eller cirka 12 500 hektar ålgräs försvunnit sedan 1980-talet. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. - Ålgräs ger skydd och mat för flera av våra viktiga fiskarter. Det motverkar övergödning och förbättrar vattenkvaliteten men är samtidigt en av de naturtyper som hotas av utrotning, säger Sofia Brockmark.

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. - Förslaget gör att vattenkraftverk i Sverige ska få moderna miljövillkor, även de som i dag saknar tillstånd eller som aldrig fått sin verksamhet prövad enligt miljöbalken, säger generaldirektör Jakob Granit.

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

21 -22 september samlas 65 marina experter i Helsingfors för att diskutera ett ökat skydd för djur och växter i Arktis vatten. Mötet arrangeras av Sverige och Finland. - Vi får höra senaste rönen om hur klimatförändring och ökad havsförsurning påverkar ekosystemen och hur marint områdesskydd kan motverka de samlade negativa effekterna, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 16:45 CEST

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på rent hav, bland annat på sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. - Det här visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor. Förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 13:05 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt system för att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller skördas i havet och säljs i Sverige. Senast 1 januari 2019 ska livsmedelsföretagen börja använda spårbarhetssystemet. - Vårt nya IT-system lever upp till EU:s krav på spårbarhet. Det underlättar också för konsumenter att göra medvetna val, säger Anders Bogelius.

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 08:00 CEST

Hundratals kilometer fiskenät förloras i de nordiska haven varje år. Eftersom de ofta är gjorda av plast med lång hållbarhet kan de fortsätta att fånga in fisk i decennier, så kallat spökfiske, samtidigt som de ändå sakta bryts ner och sprider mikroplaster i vattnet. Därför har nätverket Clean Nordic Oceans skapats med syfte stoppa spökfisket och förekomsten av förlorade fiskeredskap i havet.

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 13:47 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 11:19 CEST

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:30 CEST

I juni arrangerade Sverige och önationen Fiji en FN-konferens om havet i New York. Vad blev resultatet av den och hur påverkar konferensen arbetet i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet? I årets Almedalsvecka sätts Agenda 2030 och de globala vattenmålen i fokus av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

På kort sikt kan bevattningsförbud hjälpa mot vattenbristen. I längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten och helikopterspaning efter dricksvatten. – Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen, men också på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032. - Vi samlas för att utbyta erfarenheter om hur länder arbetar med fiskerikontroll, främst landningsskyldigheten, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.