Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

mats svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

vild lax

havsplaneringen

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

havs- och vattenmyndigheten 388 Östersjön 89 havsmiljö 60 Kattegatt 41 Skagerrak 41 HaV 35 björn risinger 35 fiske 33 vattenmiljö 27 Björn Sjöberg 26 miljö 26 Thomas Johansson 25 biologisk mångfald 23 fisk 22 biologi 22 Västerhavet 21 torsk 19 Sofia Brockmark 18 fredrik nordwall 18 martin rydgren 17 locknesjön 17 Håkan Carlstrand 16 fiskekvoter 16 miljöövervakning 14 bengt kåmark 14 Nordsjön 14 sill 14 övergödning 14 räkfiske 14 Bertil Håkansson 14 lax 13 miljömål 13 eu 12 fiskeripolitik 12 ingemar berglund 12 hållbart fiske 11 karin linderholm 11 Öresund 10 havsplanering 10 patrik persson 10 Hav & Vatten 10 Susanne Viker 10 vildlax 10 mats svensson 10 ekosystem 10 Margareta Lundin Unger 9 SLU 9 fiskbestånd 9 Hanöbukten 9 anna jöborn 9 erland lettevall 8 vattendrag 8 Argos 8 marint skräp 8 skarpsill 8 främmande arter 8 havskräfta 7 vattenkraft 7 blå tillväxt 7 Ices 7 selektiva redskap 7 lena tingström 7 Mälaren 7 amerikansk hummer 7 natura 2000 7 laxfiske 7 utkastförbud 7 marie ingerup 6 Bottenviken 6 inger dahlgren 6 natura 2000-områden 6 vattenförvaltning 6 makrill 6 Östergötland 6 marmorkräftan 6 kalkning 6 yrkesfiske 6 Niklas egriell 6 Bottenhavet 6 badvatten 6 pia ahnlund 6 fritidsfiske 6 joakim hjelm 6 gotland 6 invasiva arter 5 tumlare 5 Havs- och vattenforum 5 fredrik ljunghager 5 sjöfart 5 jakob Granit 5 Västerbotten 5 lena ek 5 knubbsäl 5 vattendirektivet 5 laxbestånd 5 dricksvattenförsörjning 5 regeringsuppdrag 5 Havsmiljödirektivet 5 marmorkräfta 5 Naturvårdsverket 5 mörrumsån 5 dricksvatten 5 Vättern 5 anders skarstedt 5 gädda 5 öring 5 maud larsen 4 karin wall 4 Emån 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Göta älv 4 sälar 4 ålgräsängar 4 Sjöstjärnan 4 Blekinge 4 västkusten 4 stockholm 4 kolja 4 johanna eriksson 4 Jakob Bergengren 4 BAltic Sea Action plan 4 Kalmar 4 Västra Götaland 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 Ingen övergödning 4 mimer 4 kvoter 4 Jönköping 4 Bottniska viken 4 Norrbotten 4 marina skyddade områden 4 gemensam fiskeripolitik 4 qamer chaudhry 4 kustfiske 4 ospar 4 främmande invasiva arter 4 god miljöstatus 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 märstaån 4 EU-kommissionen 4 badvattenkvalitet 4 enskilda avlopp 4 katarina vartia 4 förnybar energi 4 mikroplaster 4 forskningsfartyg 4 Västernorrland 3 unionsförteckningen 3 torskburar 3 landningsskyldighet 3 försurning 3 Britt-Marie Mattsson 3 ål 3 lova 3 Emåförbundet 3 laxkvot 3 havsöring 3 plastskräp 3 havsmiljöförordningen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 våtmarker 3 fiskevård 3 gråsäl 3 Tjörn 3 SKL 3 bratten 3 gös 3 hedströmmen 3 kustbevakningen 3 grunda havsvikar 3 ekosystemen 3 utkastförbudet 3 torskfiske 3 vänern 3 nordhavsräkan 3 syresättningar av bottnar 3 vattenkraftverk 3 johan stål 3 God havsmiljö 2020 3 miljögifter 3 flodkräftan 3 badplatsen 3 Karolina Skog 3 Norrbottens län 3 hotade arter 3 naturreservat 3 karin hermansson 3 perfluorerade ämnen 3 utsläpp 3 göteborg 3 havsmiljöinstitutet 3 syrefria bottnar 3 catarina hedar 3 selektivt fiske 3 Gävleborg 3 hjälmaren 3 Skåne 3 stig thörnqvist 3 trollingfiske 3 landningsskyldigheten 3 marin nedskräpning 3 utkast av räka 3 handredskap 3 lennart sorby 3 sälskador 3 rödspätta 3 kosterhavet 3 anslag 3 olja 3 havs- och vattenmiljö 3 båtbottenfärger 3 ålgräs 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 roxen 3 Energimyndigheten 3 öringfiske 3 Sveriges lantbruksuniversitet 3 sjö 3 Malin skog 3 sjöar 3 små avlopp 3 EU-bad 3 marie berghult 3 hummer 3 SMHI 3 kustkvoter 3 Västra Götalands län 3 glan 3 MSY 3 Lena olsson 3 strömming 3 fiskereglering 3 ulrika stensdotter blomberg 2 havsmiljöforskning 2 gfp 2 länsstyrelsen 2 Skåne län 2 Anna Lingman 2 båtbottentvättning 2 lokalt vattenvårdsarbete 2 malin wilhelmsson 2 tac 2 realtidsstängning av fisk 2 vindelälven 2 balticstern 2 havsbotten 2 Syrebrist 2 Mats Ivarsson 2 ingemar abrahamsson 2 johanna egerup 2 ekosystemtjänster 2 stora middelgrund 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 Märsta 2 lysekil 2 MSY-målet 2 piggvar 2 småvalar 2 havs- och vattenmiljöanslaget 2 grundvattentäkter 2 vattenkvalitet 2 vitfisk 2 pushup-fälla 2 european maritime day 2 selektiva fiskeredskap 2 Dana 2 spårbarhet 2 Strömstad 2 Gävleborgs län 2 jens persson 2 muddermassor 2 reglerkraft 2 Vattensverige 2 jordbruksverket 2 vandringshinder 2 malin aarsrud 2 grundvatten 2 Blekinge län 2 gullmarsfjorden 2 internationella havsforskningsrådet 2 Karin bjerner 2 Malin Avenius 2 undersökning 2 karin pettersson 2 bidrag 2 väderöarnas naturreservat 2 länsstyrelsen västmanland 2 Halland 2 odlad lax 2 nordhavsräka 2 ospar-kommissionen 2 institutionen för akvatiska resurser 2 Offside press 2 almedalen 2 himleån 2 clas magnusson 2 erik årnfelt 2 oljeutsläpp 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 gunilla ejdung 2 barlastvatten 2 Erik Törnblom 2 öland 2 jarl engquist 2 åtgärdsprogram 2 skyddade marina områden 2 havs- och vattenforum 2013 2 Västerbottens län 2 dumpning av muddermassor 2 Kräftfiske 2 vattenvård 2 kustmiljö 2 pelagiskt fiske 2 laxfällor 2 torne älv 2 hedefors 2 Stockholm Environment Institute 2 Ingela Isaksson 2 vattenskoter 2 per moksnes 2 kustkommuner 2 älv 2 tomas andersson 2 miljöminister 2 havsmiljön 2 elproduktion 2 syresättning 2 offside 2 jan schmidtbauer crona 2 hållbar vattenkraft 2 Höga Kusten 2 dricksvattentäkter 2 åsa gunnarsson 2 demersalt fiske 2 miljömålen 2 vattenskyddsområde 2 förvaltningsplan för torsk 2 vattentäkter 2 havstensfjorden 2 havsförvaltning 2 svavelutsläpp 2 göta kanal 2 fritidsbåtar 2 anders hellström 2 suseån 2 realtidsstängning i skagerrak 2 Sveaskog 2 anneli harlén 2 signalkräfta 2 badplatser 2 sillfiske 2 susanna hogdin 2 mårten gustafsson 2 ytvatten 2 nordostatlanten 2 Jämtland 2 anton halldén 2 sötvatten 2 knivsta 2 anna karlsson 2 lilla middelgrund 2 helcom 2 maria damanaki 2 bohuslän 2 vattenkraften 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 Värmdö kommun 2 artportalen 2 christina hallström 2 tullstorpsåprojektet 2 oljesanering 2 malin hemmingsson 2 norsk zon 2 landningskontroll 2 flodkräfta 2 christer larsson 2 båtbottentvätt 2 jonas nilsson 2 levande hav 2 sara grahn 2 Ingemar Andersson 2 fiskelagen 2 Mischa Billing 2 fladen 2 havsforskning 2 Dalälven 2 havsbaserad vindkraft 2 trålfiske 2 miljöbalken 2 eu:s ministerråd 2 syresättning av djupvatten 2 kusträddardagen 2 monica blidner 2 Svenska Publishing-Priset 2 miljövänligt båtliv 2 stensån 2 landningshamnar 2 andreas sundelöf 2 vattenfrågor 2 almedalsveckan 2 undersökningsfartyg 2 kusträddare 2 östersjöveckan 2 mikroplast 2 matilda ernkrans 2 havsmiljöanslaget 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 bolmen 2 ingvar lindholm 2 Ascobans 2 vandrarmusslan 2 havsplaner 2 eu-fiske 2 abborre 2 mikael krysell 2 havs- och vattenforum 2014 2 bohuskusten 2 utkast av småräka 2 realtidsstängning 2 sotenäs 2 Kvädöfjärden 2 Åsa M Andersson 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 gunnar johnsson 2 säveåprojektet 2 berit pettersson 2 fiskemöjligheter 2 utvärdering 2 urminnes hävd 2 digitalisering av djupdata 2 havets barnkammare 2 charlotte benjaminsson 2 ylva engwall 2 Sven-Erik Bucht 2 säveån 2 riksintresse 2 dumpning 2 Björnöfjärden 2 fiskeregler 2 västra beståndet 2 skydda vildlax 2 laxförvaltning 2 båtmässan 2 kosterhavets nationalpark 2 miljöövervakningen 2 Johan Kuylenstierna 1 kristineberg 1 syrebristen 1 antarktis 1 Länsstyrelsen i Uppsala län 1 mader 1 utkast 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 djupdykning 1 skyddsvärda arter 1 fiskepolitik 1 Piteälven 1 politik 1 magnus hennlock 1 Örebro universitet 1 patrik wiberg 1 Storjungfrun 1 besprutning med biologiska medel 1 Sveriges klimatambassadör 1 miljökonsult 1 Thomas Sterner 1 vattenförsörjning 1 lingon 1 Södra Midsjöbanken 1 laxlek 1 bifångst 1 kräftvatten 1 marie hallberg 1 carina dagbro 1 hav och vatten 1 daniel valentinsson 1 sårig fisk 1 vitmärla 1 småskaligt 1 skrubbervattnet 1 minska utkast av småräka 1 karl-johan nyhlén 1 mygglarver 1 bottenhavskusten 1 kosterfjorden – väderöfjorden 1 adam johansson 1 Gun Åhrling-Rundström 1 buller och ammunition och vapen från krigsfartyg på botte 1 karin kataria 1 maximal hållbar avkastning 1 miljövervakning 1 baslinje 1 fågelinfluensa knubbsälar 1 Högåsens vattenverk 1 boxwin 1 Svenska Miljöinstitutet 1 revsundasjön 1 rening av fosfor 1 Kungälvs kommun 1 chefsförhandlare 1 Visa alla taggar
HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 14:27 CET

Ett spanskt varv ska bygga Sveriges nya fartyg för marin forskning och miljöövervakning. Fartyget beräknas kunna levereras våren 2019. - Det nya fartyget ger oss bättre och fler möjligheter att upptäcka och förstå de processer som sker i våra hav. Vi är väldigt glada över att bygget nu kommer igång, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 07:30 CET

​Hästhagar upptar en tiondel av Sveriges jordbruksmark. Men få hästägare är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten. – Det här är ett stort problem som verkligen behöver uppmärksammas, och det är ett antal projekt på gång nu i kommunerna, säger Gunilla Lindgren på Länsstyrelsen i Uppsala län till tidningen Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 31, 2016 07:30 CET

Sju inflytelserika personer i Vattensverige berättar i tidningen Hav & Vatten om sina vattenönskningar för 2017. - Det finns så mycket att önska sig men det viktigaste är nog att vi samlas kring att göra Östersjön till vårt gemensamma levande hav. Det finns så många bra initiativ för att rädda Östersjön men vi måste samordna oss och hjälpas åt, säger Axel Wenblad, styrelseordförande i WWF.

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 07:30 CET

Miljöminister Karolina Skog, MP, intervjuas i årets sista nummer av Hav & Vatten. En av de viktigaste frågorna för henne är att trygga vårt dricksvatten för framtiden, bland annat behöver Sveriges ledningsnät bytas ut. Men det är dyrt och det går sakta, med dagens takt kan det ta 150 år. – Jag kan tänka mig att fundera på vad staten kan göra för att öka takten, säger Karolina Skog.

HaV-analys klar: "Fiskefria områden är ett bra komplement till annan reglering"

HaV-analys klar: "Fiskefria områden är ett bra komplement till annan reglering"

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 15:38 CET

Åren 2009-2011 inrättades fem fiskefria områden i svenska vatten, tre på västkusten och två på ostkusten. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med utvärderingen som analyserar både biologiska och samhällsekonomiska effekter av de fiskefria områdena. - Vi menar att fiskefria områden främst ska användas som komplement till annan reglering, säger Ulrika Gunnartz på HaV.

Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill  och strömming men sämre för hummer och gädda

Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill och strömming men sämre för hummer och gädda

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 07:30 CET

Långa, sill och strömming är fiskbestånd som ökar i svenska vatten och som får omdömet ”god status” av forskarna. - Mer bekymmersamt ser det ut för hummer, samt gädda och gös längs kusterna, säger Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 07:30 CET

Från och med 1 januari 2017 införs ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter för bland annat torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet. I stället för dagens system med ransoner så tilldelas cirka 250 fiskefartyg en årlig fångstmängd - Vi inför ett system som är mer flexibelt för enskilda fiskare, säger Ingemar Berglund på HaV.

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:22 CET

EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. - För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta

Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 12:44 CET

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är nu klara. - Överenskommelsen innebär bland annat att 2017 års kvoter för rödspätta i Skagerrak, och kvoter för torsk och sej ökar jämfört med 2016, medan kvoterna för bland annat kolja och sill minskar nästa år, säger Malin Skog, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

 Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 13:00 CET

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida havsplaner. - Havsplanerna blir både bättre och mer förankrade om berörda som framförallt kommuner, myndigheter, intresse- och branschorganisationer är med i processen. Därför bjuder vi nu in till dialog med berörda, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Ny rapport: Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Ny rapport: Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:10 CET

​Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten kartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn.

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 07:30 CET

Hur ska olika intressen kunna samsas om utrymmet och resurserna i Östersjön? I veckan samlas 250 deltagare från 32 olika länder i Riga i Lettland för att diskutera den frågan. - Vi presenterar våra erfarenheter och kunskap från EU-projektet Baltic SCOPE. Syftet har varit att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:30 CET

​Den 1 september blev Jakob Granit, 50, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Möt honom i nya numret av tidningen ”Hav & Vatten”. - Vi måste ha höga mål, men om vi går och hoppas på att Östersjön ska bli lika ren som på 1950-talet så gör vi ett misstag. Vi borde snarare enas om vad som är en acceptabel havsmiljö, säger Jakob Granit i intervjun.

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 17:12 CEST

Beslutet att skydda ett stort havsområde vid Antarktis för framtida fiske är historiskt. Det ökar också chansen för fler marina reservat i världshaven. - Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, till exempel fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar på HaV.

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 15:26 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat minska utkast av fisk och att undvika kollektiva fiskestopp. - Individuella årliga fiskemöjligheter ger också yrkesfiskare ökad flexibilitet, säger Ingemar Berglund.

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:13 CEST

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. - Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 10:40 CEST

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund.

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 07:30 CEST

Kalkning av våtmarker - som kärr och mader - behöver inte betyda att miljön där förändras permanent. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - I de våtmarker där man slutat kalka så märks en tydlig återhämtning. Vitmossorna som fanns där tidigare, börjar komma tillbaka vilket är en väldigt positiv nyhet, säger Ingemar Abrahamsson på HaV.

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt tre miljoner kronor i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön. De tre miljonerna går stiftelsen Håll Sverige Rent och till Simrishamns kommun. HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 07:30 CEST

På måndag, den 26 september, startar årets hummerfiske och tusentals fritidsfiskare och ett par hundra yrkesfiskare sätter ut sina tinor. Men beståndet av europeisk hummer i svenska vatten bedöms vara betydligt lägre än vad forskarna tidigare trott. - Vi kommer därför att göra en översyn av bestämmelserna för fiske efter hummer, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.