Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Mats Svensson

Hanöbukten

havsplanering

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 423 Östersjön 94 havsmiljö 60 HaV 45 Kattegatt 43 Skagerrak 42 Björn Risinger 36 fiske 33 Björn sjöberg 33 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 28 miljö 26 biologisk mångfald 25 Västerhavet 23 torsk 22 fisk 22 biologi 22 Sofia brockmark 19 martin rydgren 19 fredrik nordwall 18 Håkan Carlstrand 17 övergödning 17 fiskekvoter 17 locknesjön 17 Hav & Vatten 16 lax 16 sill 16 miljöövervakning 15 Nordsjön 15 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 bengt kåmark 14 miljömål 13 EU 13 Jakob Granit 12 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 karin linderholm 11 vattendrag 11 Mats Svensson 11 hållbart fiske 11 vattenkraft 11 Öresund 11 fiskbestånd 10 havsplanering 10 patrik persson 10 ekosystem 10 Susanne Viker 10 vildlax 10 SLU 10 Hanöbukten 10 anna jöborn 10 skarpsill 9 Gotland 8 främmande arter 8 blå tillväxt 8 Argos 8 marint skräp 8 ICES 8 Havs- och vattenforum 8 havskräfta 8 Natura 2000-områden 8 erland lettevall 8 lena tingström 8 amerikansk hummer 7 makrill 7 Sjöstjärnan 7 Mälaren 7 natura 2000 7 selektiva redskap 7 utkastförbud 7 marina skyddade områden 7 fritidsfiske 7 laxfiske 7 västkusten 7 Karolina Skog 7 kalkning 7 Niklas egriell 7 Sven-Erik Bucht 6 pia ahnlund 6 dricksvattenförsörjning 6 Vättern 6 Bottenviken 6 tumlare 6 Dricksvatten 6 marie ingerup 6 yrkesfiske 6 joakim hjelm 6 Östergötland 6 vattendirektivet 6 Mörrumsån 6 marmorkräftan 6 vattenförvaltning 6 Bottenhavet 6 sjöfart 6 inger dahlgren 6 öring 6 badvatten 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 Emån 5 regeringsuppdrag 5 SKL 5 lena ek 5 Blekinge 5 badvattenkvalitet 5 Isabella lövin 5 Västerbotten 5 marin nedskräpning 5 knubbsäl 5 fredrik ljunghager 5 Havsmiljödirektivet 5 anders skarstedt 5 invasiva arter 5 fiskereglering 5 Naturvårdsverket 5 strömming 5 laxbestånd 5 marmorkräfta 5 gädda 5 Bottniska viken 5 sjöar 5 ålgräsängar 5 EU-kommissionen 5 SMHI 5 hummer 5 mikroplaster 5 små avlopp 5 stockholm 4 Norrbottens län 4 kolja 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 kustfiske 4 sälar 4 Göta älv 4 Ingen övergödning 4 vattenkvalitet 4 catarina hedar 4 kvoter 4 Jönköping 4 miljögifter 4 Skåne 4 qamer chaudhry 4 Västra götalands län 4 enskilda avlopp 4 BAltic Sea Action plan 4 Norrbotten 4 johanna eriksson 4 Almedalen 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 EU-bad 4 Västra Götaland 4 vattenkraftverk 4 god miljöstatus 4 förnybar energi 4 katarina vartia 4 Kalmar 4 badplatsen 4 ospar 4 havsöring 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 Göteborg 4 ekosystemen 4 Jakob Bergengren 4 Karin Wall 4 fiskevård 4 ål 4 maud larsen 4 landningsskyldigheten 4 gemensam fiskeripolitik 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 abborre 4 stig thörnqvist 4 ålgräs 4 Lena olsson 4 Tjörn 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 märstaån 4 utsläpp 4 främmande invasiva arter 4 forskningsfartyg 4 mimer 4 karin hermansson 3 från källa till hav 3 Ingemar Andersson 3 hjälmaren 3 handredskap 3 utkast av räka 3 anslag 3 fiskvägar 3 havsmiljöförordningen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 torskburar 3 gråsäl 3 landningsskyldighet 3 kustkvoter 3 bratten 3 kustbevakningen 3 hedströmmen 3 försurning 3 olja 3 Bohuslän 3 vänern 3 grundvatten 3 Almedalsveckan 3 tillsynsvägledning 3 havsmiljöanslaget 3 johan stål 3 Malin skog 3 roxen 3 kosterhavet 3 Offside press 3 syresättningar av bottnar 3 havets barnkammare 3 Energimyndigheten 3 Sjöfartsverket 3 vattenbrist 3 rödspätta 3 havs- och vattenmiljö 3 nordhavsräkan 3 öringfiske 3 grundvattentäkter 3 Blekinge län 3 grunda havsvikar 3 torskfiske 3 Västerbottens län 3 utkastförbudet 3 trollingfiske 3 Västernorrland 3 perfluorerade ämnen 3 God havsmiljö 2020 3 Öland 3 flodkräftan 3 Göteborgs universitet 3 våtmarker 3 Gävleborgs län 3 Offside 3 reglerkraft 3 per moksnes 3 älv 3 Badplatser 3 gös 3 Värmdö kommun 3 havsbotten 3 avloppsanläggningar 3 christer larsson 3 sötvatten 3 Fladen 3 sälskador 3 Dalälven 3 Britt-Marie Mattsson 3 plastskräp 3 båtbottenfärger 3 hotade arter 3 Emåförbundet 3 laxkvot 3 ytvatten 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Åsa Gunnarsson 3 havsplaner 3 ekosystemtjänster 3 LRF 3 sjö 3 redskap 3 naturreservat 3 havsmiljöinstitutet 3 vandrarmusslan 3 Säveån 3 MSY 3 Jonas Nilsson 3 syrefria bottnar 3 klimatförändringar 3 selektivt fiske 3 Stora Middelgrund 3 unionsförteckningen 3 Gävleborg 3 johanna egerup 3 marie berghult 3 glan 3 Lilla Middelgrund 3 lennart sorby 3 lova 3 säveåprojektet 2 havstensfjorden 2 hummerfiske 2 förvaltningsplan för torsk 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 artportalen 2 marit larsdotter 2 sillfiske 2 levande hav 2 landningskontroll 2 malin hemmingsson 2 maria damanaki 2 Dalarna 2 fiskelagen 2 syresättning av djupvatten 2 Mischa Billing 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 miljödepartementet 2 miljöminister 2 Anna Lingman 2 PFAS 2 realtidsstängning av fisk 2 vindelälven 2 Norge 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 läckage av fosfor 2 MSY-målet 2 länsstyrelsen 2 Karin bjerner 2 miljöbalken 2 Mats Ivarsson 2 gfp 2 gunnar johnsson 2 lysekil 2 Syrebrist 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 jarl engquist 2 Märsta 2 småvalar 2 tac 2 Linda Rydell 2 havsbaserad vindkraft 2 havsmiljön 2 pushup-fälla 2 vitfisk 2 Morups bank 2 balticstern 2 selektiva fiskeredskap 2 Atlanten 2 rekreation 2 Strömstad 2 Anna Froster 2 Smögens fiskauktion 2 Svenskt Vatten 2 utvärdering 2 spårbarhet 2 länsstyrelsen västmanland 2 Stephen F. Lintner 2 fiskvandring 2 vandringshinder 2 våtmark 2 mikael krysell 2 sik 2 Värmdö 2 maritima näringar 2 Kalmar län 2 hummerbestånd 2 EU:s fiskeministrar 2 utkast av småräka 2 havs- och vattenforum 2013 2 Anna Linusson 2 fiskerikontroll 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 Hudiksvalls kommun 2 eu-fiske 2 maritim turism 2 SGU 2 jordbruksverket 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 internationella havsforskningsrådet 2 karin pettersson 2 Halland 2 gullmarsfjorden 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 total tillåten fångstmängd 2 nordhavsräka 2 fria vandringsvägar 2 testeboån 2 Röde bank 2 hummerregler 2 havsförsurning 2 korallrev 2 Sportfiskarna 2 fiskeregler 2 miljöprövning 2 ospar-kommissionen 2 himleån 2 institutionen för akvatiska resurser 2 miljötillsyn 2 oljeutsläpp 2 Östersjökonventionen Helcom 2 Malin Avenius 2 clas magnusson 2 barlastvatten 2 erik årnfelt 2 kusträddare 2 Vattenforum 2 gunilla ejdung 2 oljesanering 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 väderöarnas naturreservat 2 spårbarhetssystem 2 Monde Mayekiso 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Johan Kuylenstierna 2 reningsverk 2 Världsbanken 2 Västerviks kommun 2 european maritime day 2 Svenska Publishing-Priset 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 miljömålen 2 skyddade marina områden 2 sara grahn 2 odlad lax 2 ministerrådet 2 landningshamnar 2 torne älv 2 malin aarsrud 2 Kräftfiske 2 Agenda 2030 2 vattenvård 2 Vattensverige 2 tullstorpsåprojektet 2 åtgärdsprogram 2 kustmiljö 2 jens persson 2 laxfällor 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 ålvandring 2 muddermassor 2 hedefors 2 christina hallström 2 syresättning 2 Umeå Universitet 2 vattenmiljön 2 dumpning av muddermassor 2 Höga Kusten 2 jan schmidtbauer crona 2 vattenskyddsområde 2 anders hellström 2 göta kanal 2 dricksvattentäkter 2 Örebro 2 svavelutsläpp 2 Sveaskog 2 anton halldén 2 strandstädning 2 klimat 2 pelagiskt fiske 2 läkemedelsrester 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 fosfor 2 fritidsbåtar 2 Siwi 2 Dana 2 Naturskyddsföreningen 2 anna karlsson 2 vattenkraften 2 undersökningsfartyg 2 Skåne län 2 miljöövervakningen 2 kraftverk 2 Stockholm Environment Institute 2 norsk zon 2 vattenskoter 2 flodkräfta 2 kustkommuner 2 miljöfarliga ämnen 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 havsforskning 2 båtbottentvätt 2 tomas andersson 2 fiskväg 2 susanna hogdin 2 trålfiske 2 anneli harlén 2 Lova-projekt 2 stensån 2 miljövänligt båtliv 2 monica blidner 2 kusträddardagen 2 östersjöveckan 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 mikroplast 2 Jämtland 2 vattenfrågor 2 Måseskär 2 ingvar lindholm 2 Ascobans 2 bolmen 2 vattentäkter 2 berit pettersson 2 Kvädöfjärden 2 havs- och vattenforum 2014 2 martin karlsson 2 realtidsstängning 2 piggvar 2 mårten gustafsson 2 realtidsstängning i skagerrak 2 sanering av vrak 2 sotenäs 2 bohuskusten 2 Åsa M Andersson 2 charlotte benjaminsson 2 Visa alla taggar
Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 18:07 CEST

​Vid mötet i ministerrådet beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2018. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för sex bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot blir det ingen ändring för kvoten för västra beståndet av torsk och för kvoten för sill i centrala Östersjön och skarpsill en ökning.

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 07:30 CEST

I Bohuslän har över 60 procent eller cirka 12 500 hektar ålgräs försvunnit sedan 1980-talet. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. - Ålgräs ger skydd och mat för flera av våra viktiga fiskarter. Det motverkar övergödning och förbättrar vattenkvaliteten men är samtidigt en av de naturtyper som hotas av utrotning, säger Sofia Brockmark.

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. - Förslaget gör att vattenkraftverk i Sverige ska få moderna miljövillkor, även de som i dag saknar tillstånd eller som aldrig fått sin verksamhet prövad enligt miljöbalken, säger generaldirektör Jakob Granit.

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

21 -22 september samlas 65 marina experter i Helsingfors för att diskutera ett ökat skydd för djur och växter i Arktis vatten. Mötet arrangeras av Sverige och Finland. - Vi får höra senaste rönen om hur klimatförändring och ökad havsförsurning påverkar ekosystemen och hur marint områdesskydd kan motverka de samlade negativa effekterna, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 16:45 CEST

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på rent hav, bland annat på sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. - Det här visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor. Förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 13:05 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt system för att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller skördas i havet och säljs i Sverige. Senast 1 januari 2019 ska livsmedelsföretagen börja använda spårbarhetssystemet. - Vårt nya IT-system lever upp till EU:s krav på spårbarhet. Det underlättar också för konsumenter att göra medvetna val, säger Anders Bogelius.

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Nordiskt kunskapsnätverk mot spökfiske

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 08:00 CEST

Hundratals kilometer fiskenät förloras i de nordiska haven varje år. Eftersom de ofta är gjorda av plast med lång hållbarhet kan de fortsätta att fånga in fisk i decennier, så kallat spökfiske, samtidigt som de ändå sakta bryts ner och sprider mikroplaster i vattnet. Därför har nätverket Clean Nordic Oceans skapats med syfte stoppa spökfisket och förekomsten av förlorade fiskeredskap i havet.

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 13:47 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 11:19 CEST

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:30 CEST

I juni arrangerade Sverige och önationen Fiji en FN-konferens om havet i New York. Vad blev resultatet av den och hur påverkar konferensen arbetet i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet? I årets Almedalsvecka sätts Agenda 2030 och de globala vattenmålen i fokus av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

På kort sikt kan bevattningsförbud hjälpa mot vattenbristen. I längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten och helikopterspaning efter dricksvatten. – Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen, men också på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032. - Vi samlas för att utbyta erfarenheter om hur länder arbetar med fiskerikontroll, främst landningsskyldigheten, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 07:30 CEST

Hur kan länder, myndigheter och branscher samarbeta på land för att lösa problem i haven? Frågan sätts i fokus i morgon, 8 juni, på Havskonferensen i New York. - Övergödning, försurning och marin nedskräpning i haven kräver åtgärder uppströms. Vi behöver få ett perspektiv som koordinerar förvaltningen från källa till hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 19:12 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst. Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek. HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:40 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att fisket regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt. Det rör sig om Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. - Inom de här fem områdena finns arter och livsmiljöer som Sverige har förbundit sig att skydda genom flera EU-direktiv, säger Lena Tingström på HaV.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:30 CEST

90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong. - Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken. Kommunerna blir också bättre på att ta vattenprover utifrån de regler som gäller, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.