Skip to main content

Taggar

skagerrak

Kattegatt

thomas johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

mats svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

havs- och vattenmyndigheten 374 Östersjön 84 havsmiljö 60 skagerrak 37 Kattegatt 36 björn risinger 35 HaV 34 fiske 33 vattenmiljö 27 miljö 26 Björn Sjöberg 25 biologisk mångfald 23 thomas johansson 22 fisk 22 biologi 22 fredrik nordwall 18 Västerhavet 18 Sofia Brockmark 18 locknesjön 17 martin rydgren 17 torsk 17 Håkan Carlstrand 16 bengt kåmark 14 fiskekvoter 14 Bertil Håkansson 14 övergödning 14 räkfiske 14 lax 13 miljöövervakning 13 eu 12 miljömål 12 ingemar berglund 11 sill 11 fiskeripolitik 11 hållbart fiske 11 vildlax 10 mats svensson 10 Susanne Viker 10 Öresund 10 ekosystem 10 nordsjön 10 patrik persson 10 Hanöbukten 9 Margareta Lundin Unger 9 karin linderholm 9 havsplanering 9 främmande arter 8 vattendrag 8 marint skräp 8 erland lettevall 8 skarpsill 8 natura 2000 7 anna jöborn 7 vattenkraft 7 lena tingström 7 argos 7 fiskbestånd 7 amerikansk hummer 7 selektiva redskap 7 laxfiske 7 blå tillväxt 7 utkastförbud 7 Mälaren 7 gotland 6 joakim hjelm 6 natura 2000-områden 6 marmorkräftan 6 Bottenviken 6 fritidsfiske 6 Niklas egriell 6 Hav & Vatten 6 inger dahlgren 6 kalkning 6 Östergötland 6 vattenförvaltning 6 yrkesfiske 6 makrill 6 pia ahnlund 6 marie ingerup 6 badvatten 6 Havsmiljödirektivet 5 marmorkräfta 5 anders skarstedt 5 fredrik ljunghager 5 Bottenhavet 5 tumlare 5 SLU 5 Vättern 5 regeringsuppdrag 5 invasiva arter 5 sjöfart 5 lena ek 5 dricksvattenförsörjning 5 knubbsäl 5 öring 5 Västerbotten 5 mörrumsån 5 vattendirektivet 5 Havs- och vattenforum 5 laxbestånd 5 Sjöstjärnan 4 främmande invasiva arter 4 mikroplaster 4 havskräfta 4 maud larsen 4 badvattenkvalitet 4 naturvårdsverket 4 gemensam fiskeripolitik 4 katarina vartia 4 enskilda avlopp 4 mimer 4 karin wall 4 BAltic Sea Action plan 4 johanna eriksson 4 Göta älv 4 Kalmar 4 Jönköping 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 västkusten 4 ices 4 qamer chaudhry 4 Ingen övergödning 4 stockholm 4 kustfiske 4 kvoter 4 Jakob Bergengren 4 dricksvatten 4 märstaån 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 ospar 4 ålgräsängar 4 Blekinge 4 Västra Götaland 4 god miljöstatus 4 förnybar energi 4 vattenkraftverk 3 nordhavsräkan 3 utkastförbudet 3 vänern 3 öringfiske 3 försurning 3 fiskereglering 3 små avlopp 3 plastskräp 3 Hav i balans samt levande kust och skärgård 3 bratten 3 Västernorrland 3 forskningsfartyg 3 glan 3 kustbevakningen 3 havsöring 3 hedströmmen 3 lova 3 ekosystemen 3 unionsförteckningen 3 torskfiske 3 våtmarker 3 gädda 3 johan stål 3 roxen 3 kosterhavet 3 Skåne 3 miljögifter 3 flodkräftan 3 perfluorerade ämnen 3 ålgräs 3 God havsmiljö 2020 3 Norrbottens län 3 selektivt fiske 3 stig thörnqvist 3 handredskap 3 hjälmaren 3 Bottniska viken 3 marina skyddade områden 3 utkast av räka 3 göteborg 3 utsläpp 3 hotade arter 3 havsmiljöinstitutet 3 anslag 3 karin hermansson 3 olja 3 naturreservat 3 båtbottenfärger 3 laxkvot 3 Britt-Marie Mattsson 3 Emån 3 badplatsen 3 syrefria bottnar 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 sjöar 3 sälar 3 Gävleborg 3 Lena olsson 3 havsmiljöförordningen 3 torskburar 3 Levande sjöar och vattendrag 3 norrbotten 3 EU-bad 3 ål 3 sjö 3 lennart sorby 3 havs- och vattenmiljö 3 gråsäl 3 fiskevård 3 Västra Götalands län 3 syresättningar av bottnar 3 EU-kommissionen 3 marin nedskräpning 3 grunda havsvikar 3 marie berghult 3 trollingfiske 3 sälskador 3 landningsskyldighet 3 odlad lax 2 abborre 2 västra beståndet 2 strömming 2 Halland 2 fiskeregler 2 länsstyrelsen 2 skydda vildlax 2 ulrika stensdotter blomberg 2 laxförvaltning 2 berit pettersson 2 riksintresse 2 havets barnkammare 2 lokalt vattenvårdsarbete 2 Björnöfjärden 2 dumpning 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 båtmässan 2 kustkvoter 2 småvalar 2 Skåne län 2 havsmiljöforskning 2 jarl engquist 2 grundvattentäkter 2 pushup-fälla 2 havs- och vattenmiljöanslaget 2 selektiva fiskeredskap 2 tac 2 utvärdering 2 Gävleborgs län 2 muddermassor 2 balticstern 2 havsbotten 2 jordbruksverket 2 malin aarsrud 2 öland 2 malin wilhelmsson 2 grundvatten 2 vandringshinder 2 Märsta 2 gullmarsfjorden 2 tjörn 2 åtgärdsprogram 2 karin pettersson 2 havsmiljöanslaget 2 energimyndigheten 2 eu-fiske 2 bidrag 2 båtbottentvättning 2 landningshamnar 2 johanna egerup 2 european maritime day 2 andreas sundelöf 2 oljeutsläpp 2 stora middelgrund 2 almedalen 2 erik årnfelt 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 barlastvatten 2 oljesanering 2 skyddade marina områden 2 säveåprojektet 2 jens persson 2 Västerbottens län 2 gunilla ejdung 2 himleån 2 Blekinge län 2 dumpning av muddermassor 2 Kräftfiske 2 vattenvård 2 kustmiljö 2 smhi 2 laxfällor 2 hedefors 2 christina hallström 2 syresättning 2 almedalsveckan 2 väderöarnas naturreservat 2 per moksnes 2 tullstorpsåprojektet 2 havsmiljön 2 Svenska Publishing-Priset 2 Höga Kusten 2 artportalen 2 älv 2 dricksvattentäkter 2 länsstyrelsen västmanland 2 vattenskyddsområde 2 göta kanal 2 förvaltningsplan för torsk 2 fritidsbåtar 2 badplatser 2 nordostatlanten 2 suseån 2 utkast av småräka 2 sillfiske 2 Karin bjerner 2 ytvatten 2 Jämtland 2 sötvatten 2 knivsta 2 vattenkraften 2 undersökningsfartyg 2 anna karlsson 2 Värmdö kommun 2 havsförvaltning 2 malin hemmingsson 2 landningskontroll 2 flodkräfta 2 vattenskoter 2 kustkommuner 2 jonas nilsson 2 levande hav 2 fladen 2 båtbottentvätt 2 tomas andersson 2 havs- och vattenforum 2013 2 norsk zon 2 susanna hogdin 2 fiskelagen 2 christer larsson 2 pelagiskt fiske 2 undersökning 2 miljöövervakningen 2 maria damanaki 2 svavelutsläpp 2 sara grahn 2 anneli harlén 2 helcom 2 havsforskning 2 hållbar vattenkraft 2 Dalälven 2 syresättning av djupvatten 2 åsa gunnarsson 2 miljöbalken 2 havsbaserad vindkraft 2 vattenfrågor 2 miljömålen 2 vattentäkter 2 stensån 2 trålfiske 2 emåförbundet 2 anders hellström 2 signalkräfta 2 kolja 2 jan schmidtbauer crona 2 realtidsstängning i skagerrak 2 kusträddardagen 2 realtidsstängning av fisk 2 miljövänligt båtliv 2 monica blidner 2 bohuslän 2 vindelälven 2 anton halldén 2 ingemar abrahamsson 2 kusträddare 2 gunnar johnsson 2 östersjöveckan 2 mikroplast 2 bolmen 2 landningsskyldigheten 2 MSY-målet 2 ingvar lindholm 2 catarina hedar 2 Ascobans 2 Ingemar Andersson 2 torne älv 2 vandrarmusslan 2 Kvädöfjärden 2 gfp 2 Mats Ivarsson 2 SKL 2 Syrebrist 2 matilda ernkrans 2 lysekil 2 havs- och vattenforum 2014 2 lilla middelgrund 2 realtidsstängning 2 eu:s ministerråd 2 sotenäs 2 bohuskusten 2 clas magnusson 2 Åsa M Andersson 2 urminnes hävd 2 hummer 2 ylva engwall 2 ospar-kommissionen 2 digitalisering av djupdata 2 kosterhavets nationalpark 2 charlotte benjaminsson 2 Erik Törnblom 2 säveån 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 monitoring av m74 1 torskfiske öresund 1 myggbekämpning 1 plattfisk och stor torsk rist/stormaskig 1 ”god havsmiljö 2020 – marin strategi för nordsjön och östersjön” 1 Baltic Sea 2020 1 kustbevakningens övervakning 1 nationella strategin 1 västland nilsson kraft ab 1 caroline carlsson 1 havs- och vattenmiljöanslag 1 relatera ab 1 fishing for litter 1 årfenshaj 1 västra åsnens övärld 1 makrillavtal 1 trålfartyg 1 valpsjukeviruset 1 Indalsälvsåsen 1 olagliga utkast av räka 1 ekosystemet i östersjön 1 tillståndsplikt 1 tunga 1 levande amerikansk hummer 1 effortsystemet 1 åtgärdsprogram för havsmiljön 1 sälsäkra redskap 1 västerhavsveckan 1 dialogmöte 1 Tingstäde träsk 1 va 1 kristina samuelsson 1 tjusa gusfors 1 övervakning till sjöss 1 handlingsplan för en giftfri vardag 1 förbud sumpa levande hummer 1 framtidens vattenförvaltning 1 sala kommun 1 aästra gotlandsbassängen 1 ekologisk anpassning 1 ekologisk status 1 torskmask 1 fisketillsyn 1 slu aqua 1 mader 1 syrebristen 1 rening av fosfor 1 revsundasjön 1 Svenska Miljöinstitutet 1 boxwin 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 bad 1 handlingsplan för marint områdesskydd 1 kristina branteryd 1 redskap 1 Högåsens vattenverk 1 Deje 1 östra Östersjön och västra Östersjön. 1 eus fiskeministrar 1 fiskerikontrollant 1 biolobgisk mångfald 1 sekretariatet för selektivt fiske 1 falkenberg kommun 1 fågelinfluensa knubbsälar 1 djupdykning 1 magnus hennlock 1 politik 1 kristineberg 1 vattenkraften ål 1 anders bogelius 1 kågeälven 1 buller och ammunition och vapen från krigsfartyg på botte 1 riktlinjer för båtbottentvättning 1 adam johansson 1 miljökonsult 1 patrik wiberg 1 Sofia Helin 1 utkast 1 viss-kartan 1 Åhus 1 ljudnivå i östersjön 1 msy 1 västra östersjön 1 kustnära fiskbestånd 1 ytvattenintag 1 hav sjöar och vattendrag 1 övergödningen av östersjön 1 besprutning med biologiska medel 1 bälthavet 1 fettfelklipp lax 1 Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar 1 karl-johan nyhlén 1 minska utkast av småräka 1 Visa alla taggar
HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 15:26 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat minska utkast av fisk och att undvika kollektiva fiskestopp. - Individuella årliga fiskemöjligheter ger också yrkesfiskare ökad flexibilitet, säger Ingemar Berglund.

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:13 CEST

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. - Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 10:40 CEST

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund.

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 07:30 CEST

Kalkning av våtmarker - som kärr och mader - behöver inte betyda att miljön där förändras permanent. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - I de våtmarker där man slutat kalka så märks en tydlig återhämtning. Vitmossorna som fanns där tidigare, börjar komma tillbaka vilket är en väldigt positiv nyhet, säger Ingemar Abrahamsson på HaV.

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt tre miljoner kronor i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön. De tre miljonerna går stiftelsen Håll Sverige Rent och till Simrishamns kommun. HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 07:30 CEST

På måndag, den 26 september, startar årets hummerfiske och tusentals fritidsfiskare och ett par hundra yrkesfiskare sätter ut sina tinor. Men beståndet av europeisk hummer i svenska vatten bedöms vara betydligt lägre än vad forskarna tidigare trott. - Vi kommer därför att göra en översyn av bestämmelserna för fiske efter hummer, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 07:30 CEST

​Mikroplaster är inte bara ett hot mot våra havsmiljöer. Prover tagna i Vättern och Mälaren visar att halterna av mikroplaster där är lika höga eller något högre än i till exempel Östersjön och i Västerhavet. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - De nya rönen om mikroplaster i Vättern är både förvånande och oroande, säger Åsa M Andersson på HaV.

HaV pekar ut 28 anläggningar för vattenförsörjning som riksintresse

HaV pekar ut 28 anläggningar för vattenförsörjning som riksintresse

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att 28 anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjning. - Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det förenklar för aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 07:30 CEST

Det viktiga ålgräset fortsätter att försvinna från västkusten. Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu ut två rapporter som visar på en utveckling som är både dyr för samhället och farlig för havsmiljön. - Förlusten av ålgräsängar i Bohuslän sedan 1980-talet omfattar enorma områden, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV..

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 12:51 CEST

Nya regler för spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige kommer att börja först 2017, minst tre månader senare än planerat. Skälet är att förslaget till föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, först ska prövas av EU-kommissionen. - Det är olyckligt att tidplanen nu förskjuts men vi bedömer att det är nödvändigt, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare på HaV.

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten. HaV, vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp samt högre krav på rening i särskilt känsliga områden. Det framgår av förslaget till nya regler som i dag överlämnats till regeringen. - Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt. I mindre känsliga områden menar vi att kraven kan sänkas, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 07:30 CEST

Den svenska riskbedömningen av amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter. - Det är självklart positivt att vår riskbedömning uppfyller de krav som ställs av EU-förordningen, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 07:30 CEST

Länderna som skrivit under avtalet om bland annat tumlare i Östersjön, det så kallade Ascobans-avtalet, har nu enats om hur ett ökat skydd bör se ut. - Genom att utveckla mer selektiva redskap kan man till exempel undvika bifångster av småvalar i yrkesfisket. Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare i Östersjön, säger Susanne Viker på HaV.

Nya regler för signalkräfta

Nya regler för signalkräfta

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 07:30 CEST

Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor. Det innebär att det är helt förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor. Sverige har 18 månader på sig att ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan och ta fram ytterligare åtgärder för att stoppa signalkräftans spridning nationellt.

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2016 07:30 CEST

I dag, onsdag den 20 juli, träder EU:s nya förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön i kraft. Den innebär förändringar för yrkesfisket på både kort och lång sikt. - Planen syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik , den bidrar bland annat till att genomföra landningsskyldigheten , säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 11:00 CEST

​En stor del av Sveriges vatten mår inte bra och uppnår inte vattendirektivets krav för god status. Åtgärder behövs men vem ska betala? På årets Almedalsvecka sätter Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den frågan i fokus. - Vi har utvecklat en metod som analyserar betalningsförmåga, på vårt seminarium presenterar vi den och diskuterar fördelningen av kostnader, säger Marie Berghult.

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser stora möjligheter att nå arealmålet om tio procents skydd av havsmiljön till år 2020. Samtidigt vill HaV inrätta minst ett nytt skyddat område i Västerhavet, ett i Egentliga Östersjön och ett i Bottniska viken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 08:00 CEST

I juni 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att under tre år övervaka miljön i Hanöbukten. En delrapport är nu klar. - Forskarna kan inte se några tydliga tecken på syrebrist i Hanöbukten under den undersökta perioden. Däremot visar analyser av skrubbskädda tecken på förändringar som rör fortplantning, leverfunktion och immunförsvar, säger Fredrik Ljunghager på HaV.

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 21:08 CEST

​2016 års vattenmiljöpris ”Sjöstjärnan” går till Emåförbundet i Småland. Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog ikväll emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg. - De får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg på HaV.

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 07:30 CEST

Hur mycket kväve och fosfor släpps ut i Sverige, varifrån kommer utsläppen och hur mycket når våra svenska havsområden? Svaren ges i en ny rapport som tagits fram av SMED, Svenska MiljöEmissionsData, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Tack vare nya beräkningsmetoder och bättre dataunderlag har vi nu en mer tillförlitlig bild än tidigare, säger Rasmus Kaspersson, utredare på HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.