Tags

Utkastförbud

Havsplanering

Mats svensson

Västerhavet

Skagerrak

Kattegatt

Torsk

Lax

Thomas johansson

Räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Fiskekvoter

Övergödning

Laxfiske

Miljömål

Natura 2000

Miljöövervakning

havs- och vattenmyndigheten 257 östersjön 61 havsmiljö 58 björn risinger 34 hav 33 fiske 31 skagerrak 28 vattenmiljö 27 miljö 26 kattegatt 25 fisk 22 biologi 22 biologisk mångfald 20 locknesjön 17 fredrik nordwall 14 martin rydgren 13 björn sjöberg 13 håkan carlstrand 12 lax 11 sofia brockmark 11 eu 11 torsk 11 fiskeripolitik 10 thomas johansson 10 räkfiske 9 fiskekvoter 9 hållbart fiske 9 bengt kåmark 9 Bertil Håkansson 9 miljömål 8 sill 8 västerhavet 8 mats svensson 8 öresund 8 natura 2000 7 utkastförbud 7 havsplanering 7 susanne viker 7 ingemar berglund 7 vattendrag 7 miljöövervakning 7 erland lettevall 7 argos 7 övergödning 7 laxfiske 7 vildlax 7 blå tillväxt 7 marmorkräftan 6 joakim hjelm 6 främmande arter 6 fiskbestånd 6 ekosystem 5 nordsjön 5 skarpsill 5 hanöbukten 5 sjöfart 5 natura 2000-områden 5 margareta lundin unger 5 lena ek 5 karin linderholm 5 vattenkraft 5 östergötland 5 anna jöborn 5 mälaren 5 vattenförvaltning 5 niklas egriell 4 invasiva arter 4 god miljöstatus 4 fritidsfiske 4 knubbsäl 4 marint skräp 4 märstaån 4 bottenviken 4 anders skarstedt 4 förnybar energi 4 ospar 4 gotland 4 selektiva redskap 4 stockholm 4 marmorkräfta 4 gemensam fiskeripolitik 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 kustfiske 4 karin wall 4 mimer 4 vattendirektivet 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 marie ingerup 4 Havsmiljödirektivet 4 syrefria bottnar 3 dricksvattenförsörjning 3 syresättningar av bottnar 3 havsöring 3 gråsäl 3 regeringsuppdrag 3 göteborg 3 patrik persson 3 jönköping 3 göta älv 3 sjöar 3 utkastförbudet 3 enskilda avlopp 3 utsläpp 3 försurning 3 västerbotten 3 sjö 3 lova 3 forskningsfartyg 3 kalkning 3 karin hermansson 3 flodkräftan 3 Lennart Sorby 3 anslag 3 dricksvatten 3 västra götaland 3 olja 3 stig thörnqvist 3 roxen 3 norrbotten 3 slu 3 sälar 3 mörrumsån 3 havs- och vattenmiljö 3 glan 3 trollingfiske 3 torskburar 3 naturvårdsverket 3 kalmar 3 inger dahlgren 3 hjälmaren 3 laxkvot 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 ingen övergödning 3 marin nedskräpning 3 jakob bergengren 3 amerikansk hummer 3 baltic sea action plan 3 hedströmmen 3 vättern 3 havsmiljöförordningen 3 laxbestånd 3 vattenkraftverk 3 yrkesfiske 3 christina hallström 2 smhi 2 lena tingström 2 gunnar johnsson 2 laxfällor 2 vandrarmusslan 2 matilda ernkrans 2 ekosystemen 2 bidrag 2 gävleborg 2 båtmässan 2 oljeutsläpp 2 anton halldén 2 odlad lax 2 makrill 2 torskfiske 2 skyddade marina områden 2 blekinge 2 vindelälven 2 malin aarsrud 2 kusträddare 2 dumpning 2 malin wilhelmsson 2 främmande invasiva arter 2 vänern 2 realtidsstängning av fisk 2 emån 2 britt-marie mattsson 2 tumlare 2 kusträddardagen 2 vattenvård 2 skydda vildlax 2 säveåprojektet 2 signalkräfta 2 båtbottenfärger 2 stensån 2 kvoter 2 energimyndigheten 2 himleån 2 havsmiljöforskning 2 helcom 2 european maritime day 2 kustbevakningen 2 västkusten 2 digitalisering av djupdata 2 tjörn 2 strömming 2 havsbaserad vindkraft 2 jordbruksverket 2 havsforskning 2 skåne 2 ålgräsängar 2 barlastvatten 2 syresättning av djupvatten 2 hållbar vattenkraft 2 syresättning 2 sälskador 2 älv 2 utkast av räka 2 bohuslän 2 handredskap 2 karin pettersson 2 ices 2 God havsmiljö 2020 2 jonas nilsson 2 våtmarker 2 bratten 2 malin hemmingsson 2 hedefors 2 flodkräfta 2 dumpning av muddermassor 2 levande hav 2 urminnes hävd 2 undersökningsfartyg 2 berit pettersson 2 realtidsstängning i skagerrak 2 oljesanering 2 vattenkraften 2 öring 2 ospar-kommissionen 2 kustkvoter 2 maria damanaki 2 säveån 2 torne älv 2 havsbotten 2 jarl engquist 2 sotenäs 2 undersökning 2 havsmiljöinstitutet 2 realtidsstängning 2 balticstern 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 havs- och vattenforum 2014 2 svavelutsläpp 2 små avlopp 2 öringfiske 2 havs- och vattenforum 2013 2 anneli harlén 2 johanna eriksson 2 gunilla ejdung 2 göta kanal 2 tomas andersson 2 länsstyrelsen västmanland 2 badvatten 2 havs- och vattenforum 2 bottenhavet 2 vattenskyddsområde 2 eu:s ministerråd 2 anders hellström 2 clas magnusson 2 andreas sundelöf 2 fiskevård 2 Mats Ivarsson 2 jan schmidtbauer crona 2 fiskeregler 2 muddermassor 2 gfp 2 erik årnfelt 2 gädda 2 eu-fiske 2 länsstyrelsen 2 havsmiljön 2 johan stål 2 hav i balans samt levande kust och skärgård 2 levande sjöar och vattendrag 2 bolmen 2 gullmarsfjorden 1 ices råd 1 jessica hjerpe olausson 1 kräftpest 1 direktivet för prioriterade ämnen 1 miljösäkra 1 länsstyrelsen kalmar 1 vattenarbete 1 oslo-pariskonventionen 1 vattenskoter 1 nordhavsräkan 1 ejder 1 årsransoner 1 pelagiskt fiske 1 överetablering fiskeflotta 1 phosflock 1 lrf. hållbart kretslopp av små avlopp 1 miljöföretag 1 program sälar & fiske 1 riktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 1 samsyn 1 god miljöstatus i havet 1 havsnära innovationer 1 normalårsproduktionen 1 knivsta reningsverk 1 dialogmöten 1 washington 1 provtrålning 1 hållbart nyttjande 1 orust och tjörn 1 drivlinor 1 skyddad natur 1 miljöanpassad vattenkraft 1 övergödning östersjön 1 öland 1 miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” 1 län 1 s 1 utsläppsmål 1 vikare 1 obetydlig miljöpåverkan 1 dan thorell 1 almedalsveckan 1 anne lyche solheim 1 havet 2013/2014 1 ”utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. 1 sveriges vattendrag 1 pricksystem 1 kustnära uppdrag 1 oljeutsläppet tjörn 1 havsförsurning 1 harrfiske 1 miljövetare 1 miljöförstöring 1 västmanland 1 biologisisk mångfald 1 sambah-projektet 1 sgu 1 invasiv 1 miljöforskning 1 båtbottenmålning 1 öreälven 1 årsredovisning 1 stefan rehnström 1 kullaberg 1 sik 1 värmdö 1 åtgärdsprogram 1 laxungar 1 ökad miljöhänsyn 1 mindre bestånd av räkfisket 1 atlantlax 1 per moksnes 1 hotade marina arter 1 nätfiske 1 vattenstatus 1 främmande art 1 svensk fiskeflotta 1 odd klofsten 1 laura píriz 1 torskmasken 1 vandringshinder 1 svavelregler 1 atlanten 1 havsplaneringen 1 ålvandring 1 biologiska mångfald 1 campus roslagen ab. metod för provning av bdt-anläggningar 1 å 1 utkast av fisk 1 djuphavsdata 1 skarpsillsprojektet 1 vikbolandet 1 enningdalsälven 1 avlopp 1 invasiv art 1 tac 1 laxfisket 1 rolf gydemo 1 baslinje 1 fisksjukdom 1 torneälven 1 carina dagbro 1 dialog 1 hav och vatten 1 österåker 1 nationellt nätverk för dricksvatten 1 tanum 1 lokala vattenvårdsprojekt 1 skrubbervattnet 1 lillgrund 1 rådgivning 1 minska utkast av småräka 1 skyddat marint område 1 snömassor 1 moaälven 1 nationella fiskeregler 1 sportfiske 1 adam johansson 1 näringsbrist 1 vildlaxen 1 magnus hennlock 1 utvärdering 1 boxwin 1 svavelhalt 1 revsundasjön 1 livskraftiga fiskbestånd 1 slu aqua 1 per-olav moksnes 1 fiskereglering 1 ekologisk anpassning 1 miljöindex 1 gärrsjöbäcken och märrsjön 1 eus fiskeministrar 1 biolobgisk mångfald 1 fiskerikontrollant 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 lova-pengar 1 reglerkraft 1 mikroplaster 1 unglax 1 kågeälven 1 rekreation 1 västra beståndet 1 scandis 1 miljökvalitetsmål 1 badvattenkvalitet 1 svartmunnad smörbult 1 ljungan 1 hav möter land 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 riksintresse 1 ljudnivå i östersjön 1 valpsjukeviruset 1 Clean Shipping Network 1 byfjorden 1 hav sjöar och vattendrag 1 övergödningen av östersjön 1 selektiva fiskeredskap 1 almedalsveckan 2011 1 vattenmiljöer och skogsbrand 1 fettfelklipp lax 1 bälthavet 1 lova-bidrag 1 fiskefritt område 1 avloppsvatten 1 250 döda sälar 1 skyddsområde 1 skyddsvärden 1 kusträddarna 1 undervattensbuller 1 pushup-fälla 1 ålgräsäng 1 reglering av internationell handel med marina arter 1 hummer 1 riktlinjer och riktvärden för båtbottentvättning av fritidsbåtar 1 nordkalk 1 bevarandeplan 1 gös 1 främmande invasiv art 1 miljögifter i östersjön 1 revsundssjön och näkten. 1 statlig fysisk planering av havet 1 Svärtaåprojektet 1 grundvattentäkter 1 rfid-teknik 1 dumpningsdispens 1 dricksvattentillgångar 1 havs- och vattenmiljöanslaget 1 erik brandsma 1 sävarån 1 havet 2011 1 laxstopp 1 sötvattenkräftor 1 vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden 1 skogsbrandens påverkan på vattenmiljön 1 nyanställning 1 naturskydd 1 öreälven samt emån. även i ljungan och mörrumsån har antalet laxungar minskat under flera år. i moälven 1 innovation 1 marina natura 2000-områden 1 kedjebohammar 1 åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 1 hans nilsson 1 öringar 1 småvalar 1 torskbestånd 1 tvättvattnet 1 länsstyrelsen västra götaland 1 undervattensljud 1 maria boshnakova 1 johan löwenadler davidsson 1 båtliv och 1 havochvatten 1 europas vatten 1 dana 1 lönsamhet i svenskt fiske 1 stephan köhler 1 västkustlax 1 dialogmöte havsplanering 1 cites 1 vattenverksamhetsutredningen 1 lidande för marina däggdjur 1 torskbestånd i östersjön 1 iskereglering i skyddade områden 1 fasta redskap lax 1 skydd av vildlax 1 lysekil 1 förvalningsplan för ål 1 ”levande sjöar och vattendrag” 1 forsknings- och undersökningsfartyg 1 hållbara hav 1 lax- och öringfiske 1 rönne å 1 säsongsbetonat fiske 1 sandbankar 1 träslövsläge 1 miljöaktuellts arena 1 motala ström 1 bohuskusten 1 landningsskyldighet 1 vallgravsmetet 1 övergödning av västerhavet 1 eu:s badvattendirektiv 1 kameraövervakning på fiskefartyg 1 kattegattorsken 1 havsmiljörapport 1 havsförsurningen 1 riksintressen 1 jenny nord 1 kvädöfjärden 1 syrebrist 1 Ulla Li Zweifel 1 sammanhållen vattenpolitik 1 martin hassellöv 1 restaurering av vattendrag 1 seatrack web 1 ingvar lindholm 1 csi 1 ascobans 1 fiskvägar 1 miljödata 1 hammarhaj 1 fredningsområden 1 marina ekosystem 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 vatten och avlopp 1 rening av avloppsvatten 1 skogsbranden västmanland 1 skagerra 1 fiske förbjuds 1 jti. gis-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd 1 storsjön 1 överlåtbara fiskerättigheter 1 fisksjukdomar 1 flamskyddsmede 1 forskningsmedel 1 stärka fiskbestånd 1 dumpning av snö 1 förnyelsebara energikällor 1 ”strategi för åtgärder inom vattenkraften” 1 faunapassager 1 reglerfunktionen 1 ”kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. 1 laxkvoter 1 övergödning i östersjön 1 push up fällor 1 bertil håkansson undervattensljud torskbestånd havsplanering studier 1 räktrålare 1 lennart olsson 1 tappning av vatten i mälaren 1 skagerak 1 småskaligt fiske 1 monica blidner 1 scrubbers 1 lassåna tiveds energi ab 1 öringbestånd 1 tove lundeberg 1 europeiska havs- och fiskerifonden 1 havsmiljöbrott 1 fartygstillstånd 1 laxplan 1 bornholmsbassängen 1 miljöstatus 1 ehff 1 miljövänligt båtliv 1 oljejour 1 laxfiske östersjön 1 marina ekosystemet 1 lännerstasundet 1 förorening 1 vägledning fiske i marina skyddade områden 1 kalkbrytning 1 torskbestånden kattegatt 1 västra beståndet torsk 1 kolja 1 läkemedelsrester i avloppsvatten 1 internationella datainsamlingsprogrammet för fisk 1 fiskväg 1 torsk östersjön 1 bunge 1 spolplatta mariestad 1 flygaska mot fosfor 1 sälmask 1 energisystem 1 miljöanalytiker 1 trålfiske 1 mikroskopiskt skräp 1 nya reningstekniker 1 miljöforskare 1 miljöbalken 1 bifångster 1 lillgrunds vindkraftpark 1 eu:s havsmiljödirektiv 1 havet 2012 1 specialistkompetens 1 hake fjord 1 ersättning yrkesfiskare 1 sverker evans 1 länsstyrelsen i västra götaland 1 sjösystemen 1 miljöfarliga ämnen 1 gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk 1 EU-projektet Aquarius 1 vattenfrågor 1 fönsteruttag 1 havsrapport 1 buller i haven 1 länsstyrelsen östergötland 1 sören kjellkvist 1 båttvätt 1 marina skyddade område 1 fiskelagen 1 regler 1 ”fjordbox- syresättning av byfjordens djupvatten”. 1 eu:s miljöfond 1 fladen 1 åsa toll 1 geo toppmöte geneve 1 bottniska viken 1 båtbottentvätt 1 christer larsson 1 läkemedel i vattnet 1 svenska ambassaden i washington dc 1 norsk zon 1 miljödepartementet 1 Arne Joelsson 1 sveriges älvar 1 skyddszoner 1 utredningen om nya vattenrättsliga regler 1 marina skyddade områden 1 vinga 1 näkten 1 underlag inför en sammanhållen vattenpolitik 1 fullt fokumenterat fiske 1 laxar 1 anna karlsson 1 sill- och strömmingfiske 1 program sälar och fiske 1 svensk vattenallians 1 utredning om forskningsfartyg 1 jämtland 1 sillhaj 1 knivsta 1 havsörnsägg 1 värmdö kommun 1 vägning 1 klimat 1 levande sjöar 1 mårten gustafsson 1 sillfiske 1 ekosystemet 1 ytvatten 1 tuve lundström 1 ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle 1 provtagning av badvatten 1 maria hübinette 1 råneälven 1 arogs 1 niclas bäckman 1 länsstyrelse 1 dialogmöten vattenkraften 1 havrapport 1 fångstbegränsning 1 viltanslaget 1 områdesskydd 1 mjukgörare 1 innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav 1 förvaltningsplan för torsk 1 water jpi 1 spårbarhet av fisk 1 havstensfjorden 1 fritidsbåtar 1 elektronisk spårbarhet 1 ekosystembaserad förvaltning 1 ingela lindqvist 1 innovationer 1 provfisken 1 energisystemvärdena i olika avrinningsområden 1 maria lindroth 1 deltidsfiske 1 blåmussla 1 döda bottnar 1 signalkräftan 1 spårbar fisk 1 hotade arter 1 kontroll av utkastförbud 1 dricksvattentäkter 1 katarina jacobson 1 tumlare i kattegatt 1 tillstånd för vattenkraftverk 1 badplatser 1 planfish 1 ytvattentäkter 1 blåstång 1 ”God havsmiljö 2020 - inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. 1 miljöskatt med skattebefrielse 1 anställning 1 vinneå 1 östra gotlandbassängen 1 spigg 1 invasiv fiskart 1 european maritime day 2012 1 artportalen 1 sjöar och vattendrag 1 thomas lennartsson 1 örebro 1 elproduktion 1 kattegat 1 prioriteringar av åtgärder i vattenkraften 1 genetisk variation 1 proppen 1 strömmingfiske 1 foi 1 vattenkvalitet 1 handredskapsfiske 1 kameraövervakning 1 vattenmiljön 1 fiskredskap 1 magnus wallhagen 1 lögdeälven 1 projektet Tulltorpsån 1 ljudmätningar 1 tullstorpsåprojektet 1 björnöfjärden 1 kräftvatten 1 förvaltningsplaner 1 kustmiljö 1 båtar 1 små avloppsanläggningar 1 vild lax 1 europas maritima dagar 1 vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 1 ekologiskt tillstånd 1 kustnära fiskbestånd 1 fisketillsyn 1 årfenshaj 1 dialogmöte 1 marin biogas 1 kräftfiske 1 gullmarn 1 lilla middelgrund 1 peter sigray 1 karlskrona skärgård 1 blåstång i östersjön 1 svenska fiskeregler.se 1 rederier 1 karin bjerner 1 fartygslicenser 1 vindkraft 1 båtbottentvättning 1 pdv-virus 1 laxlek 1 privilegiebrev 1 fartyg 1 maximalt hållbart uttag 1 kräftpestsmitta 1 fiskepolitik 1 msy 1 torskmask 1 eu:s förvaltningsplaner 1 marmorkräftor 1 västerhavsveckan 1 ekosystemet i östersjön 1 strömmen 1 knivstaån 1 harr 1 ann-britt florin 1 hm konungen 1 fiskenäringen 1 vrångö skärgård 1 datainsamling gällande fisk 1 ramdirektivet 1 behörighetsbevis snabba farkoster till sjöss 1 perfluorerade ämnen 1 sara grahn 1 kalix älv 1 snabbgående farkoster 1 hållbarhet 1 torpe-infjärden 1 selektivt fiske 1 sveriges fiskvattenägareförbund 1 kalmarsund 1 kustekosystemete 1 klimatförändringar 1 norrland 1 rening av fartygsbränsle 1 house of sweden 1 kontrollstrategi 1 washington dc 1 kosterhavets nationalplark 1 ”dialog vattenkraft-miljö” 1 mikroplaster i havet 1 stora middelgrund 1 miljövervakning 1 skyddsvärda arter 1 rödlistning av nordhavsräkan 1 kalmarsundskommissionen 1 västerbottens län 1 laxförvaltning 1 bad 1 ekologisk status 1 sala kommun 1 kristina samuelsson 1 tjörns kommun 1 reningsverk 1 kajsa berggren 1 fiskeriförvaltning 1 testeboån och 1 sälsäkra redskap 1 kuststater 1 abborre 1 relatera ab 1 vattenplanering 1 lennart edsman 1 asköområdet i trosa skärgård 1 åtgärder 1 grovsanering 1 ”Greppa Fosforn” 1 heleneborgs båtklubb 1 ”God havsmiljö 2020 - god miljöstatus och miljökvalitetsnormer”. 1 rapporten havet 2012 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 janna ekholm 1 ministerrådet 1 ”baltic ecological recycling agriculture and society (beras) implementation”. 1 vandrarmussla 1 david forslund 1 krinova 1 marina direktivet 1 lekfisk 1 marina miljöövervakningen 1 levande jordbruk 1 torskmaskar 1 prövningar enligt miljöbalken 1 milo dahlmann 1 sommarstuga 1 kåmark 1 rekrytering 1 östhammars kommun 1 johan kling 1 skyddade havsområden 1 översyn av laxfisket 1 kvädöfjärden i östergötlands skärgård 1 miljömålen 1 robert ljunggren 1 vandringsvägar för fiskar 1 vattendirektiv 1 gotlandsbassängerna 1 johan wikner 1 reduktion av skarpsill 1 vindkraftverk 1 riktlinjer för båtbottentvättning för fritidsbåtar 1 klimatförändring 1 uppströms hedfefors 1 biolog 1 fiskeriverksamhet 1 ändringsdirektivet 1 miljöbåtstationer i kalmar 1 eskil erlandsson 1 anna dimming 1 vakuumtoaletter i befintliga hus 1 göteborgs hamn 1 jessica hjärpe-olausson 1 miljöpåverkan 1 high grading 1 förädlingsvärde 1 kallavfettningsmedel 1 box 1 havs- och vattenambassadör 1 eu:s hållbarhetsdirektiv 1 säbyviken 1 marint avfall 1 fartygsolycka 1 starkare laxbestånd 1 wsp sverige ab 1 granviken 1 pilotprojekt 1 sjöfartsverket 1 ljudnivå i västerhavet 1 utkastförbud i skagerrak 1 greenpeace 1 almedalen 1 nissan 1 ålutsättning 1 skyddsområde för flodkräftan 1 länsstyrelsen jönköping 1 miljöbalkens tillståndsplikt 1 havstulpanprojektet”dikesfilter kiladalen” 1 piggvar 1 saneringsmetod 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 vindplats göteborg 1 livskraftiga ekosystem 1 datainsamling 1 kungsbacka kommun 1 dispens dumpning 1 göteborgsområdet 1 svenska räkfisket 1 havsområde 1 rädda östersjön 1 forskningsanslag 1 bottenhavskusten 1 ”digital miljöatlas för västra götalands län – insatsplaner för prioriterade områden”. 1 god ekologisk status 1 kungsfenan 1 daniel valentinsson 1 eva rosenhall 1 institutionen för akvatiska resurser 1 vattenförsörjning 1 kustfisk 1 skyddade områden 1 patrik wiberg 1 reningsmetoder 1 enheten för analys och forskning 1 politik 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 dalakvarn ledsjö vind ab 1 åtgärdsprogram för hotade arter 1 vattenbrist 1 västernorrland 1 aästra gotlandsbassängen 1 havsnära näringsliv 1 va 1 svavelutsläppen 1 tillståndsplikt 1 testeboån 1 makrillavtal 1 budget 1 miljöprövningsmål 1 riskanalys av små avloppsanläggningar 1 caroline carlsson 1 västland nilsson kraft ab 1 ökat skydd för vildlax 1 pia ahnlund 1 svavel 1 va-guiden ab. verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp 1 sandöfjärden 1 monitoring av m74 1 hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet 1 viss 1 vatten 1 gisslarbo 1 torskbestånd kattegatt 1 minska utsläpp 1 bråviken 1 havsmiljöforskning. 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 värdet av att rädda östersjön 1 bakterier 1 miljöanpassning 1 cfp 1 främmande 1 havsmiljöanslaget 1 nationell kräftkonferens 1 laxälvar 1 sustainable growth from the oceans 1 göteborgs hamn ab 1 havsforskningsdagarna 1 clean shipping index 1 rickleån 1 stockholm stad 1 båtbottentvätt härnösand 1 va-guiden. va-rådgivning 1 räkfisket 1 fiskundersökningar vid lillgrund vindkraftpark 1 sjöfartverket 1 båtliv 1 thomas kein 1 seas and coasts: blue growth 1 halland 1 hav på almedalsveckan 1 vattenkraftsproduktionen 1 slu sekretariat för selektivt fiske 1 naturreservat 1 vattentäkter 1 törlan 1 marinteknik 1 norrbottens län 1 snö som avfall 1 åsa gunnarsson 1 färna 1 fartygsbränsle 1 syrebrist i östersjön 1 fällning av fosfor i vattendrag-phosflock 1 Visa alla taggar
Nya fredningsområden för havsöring på Gotland: "Allt fiske förbjuds under hösten"

Nya fredningsområden för havsöring på Gotland: "Allt fiske förbjuds under hösten"

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inrättar två nya fredningsområden på Gotland vid Västergarnsån och Vitärtsbäcken. I dessa områden förbjuds allt fiske från 1 oktober till 31 december. - Syftet med de nya bestämmelserna är att skydda havsöring under lekvandring, säger Martin Rydgren

Över 250 döda sälar på Västkusten: "Viktigast nu är att hitta smittkällan"

Över 250 döda sälar på Västkusten: "Viktigast nu är att hitta smittkällan"

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 15:51 CEST

Sedan april i år har över 250 döda knubbsälar påträffats längs Västkusten, främst i Göteborgs södra skärgård. Forskare undersöker nu vad säldöden kan bero på. - Självklart är det oroande att så många döda sälar påträffats. Det viktigaste nu är att så snabbt som möjligt försöka hitta smittkällan och få en bild av hur omfattande säldöden är, säger Susanne Viker på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 07:30 CEST

Hur påverkar skogsbranden i Västmanland livet i bäckar och sjöar? Hur påverkas möjligheten att ta dricksvatten från området? De frågorna hoppas Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Länsstyrelsen Västmanland få svar på. Totalt satsar HaV nu tre miljoner kronor på miljöövervakning av vatten i det brandskadade området.

HaV ger 1,9 miljoner till arbete mot marin nedskräpning

HaV ger 1,9 miljoner till arbete mot marin nedskräpning

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 08:00 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger projektet Ren Kust totalt 1 920 000 kronor för att minska mängden skräp som flyter iland från havet. Pengarna ska bland annat användas till strandstädning, utveckling av digitala kartverktyg och utbildningsinsatser mot marint skräp.

15,7 miljoner i ersättning för sälskador på fisket

15,7 miljoner i ersättning för sälskador på fisket

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Pengarna, totalt 15,7 miljoner kronor, ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskeredskap och fångster, orsakade av säl.

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

Pressmeddelanden   •   2014-07-23 07:30 CEST

För första gången på över hundra år har det skett en lyckad laxlek i Säveån, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun. - Detta är en historisk händelse. För första gången på mer än hundra år har nu laxen åter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan på sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säveån”, säger Niklas Egriell på Havs- och vattenmyndigheten. HaV.

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 10:21 CEST

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen. Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Ny studie från HaV: Överetablering av företag i svenskt fiske

Ny studie från HaV: Överetablering av företag i svenskt fiske

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 07:30 CEST

Den svenska fiskeflottan är generellt sett lönsam och samhällsekonomiskt viktig, inte minst i kustkommunerna. Men, inom vissa fisken finns det för många företag i förhållande till den tillgängliga resursen av fisk. - Vår analys visar att det finns en överetablering inom det svenska räk-, kräft- och torskfisket, säger Patrik Persson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

"Hur planerar vi havet rättvist?" - HaV sätter framtidsfråga i fokus på Almedalen

"Hur planerar vi havet rättvist?" - HaV sätter framtidsfråga i fokus på Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 07:35 CEST

Planera för liv och död i Östersjön? Den frågan ställer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på årets Almedalsvecka. - Vi sätter havsplanering i fokus och bjuder in till debatt om hur vi får till en rättvis planering med ekosystemet som grund. På andra seminarier tar vi bland annat. upp frågan om miljövänligare sjöfart och klimatförändringar, säger generaldirektör Björn Risinger.

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 07:30 CEST

En ny studie visar att det är stor risk att den främmande och invasiva arten vandrarmussla nu sprider sig vidare i Göta kanalsystemet. - Larvproduktionen nedströms är betydligt högre än vad vi räknat med. Med tanke på den livliga båttrafiken i Göta kanal finns idag inget som hindrar musslorna från att etablera sig på fler ställen, säger Jakob Bergengren, utredare på HaV.

Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester

Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 07:30 CEST

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Bland annat ska avloppsvattnet från 13 000 personer i Knivsta renas. - Det är spännande projekt med koppling till den kommunala VA-verksamheten. Det rör sig om olika tekniker och allt från mindre pilot- till fullskaleprojekt, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bifångster i fisket

HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bifångster i fisket

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu drygt fem miljoner kronor till projekt som bland annat ska minska oönskade fångster av småräka. - Tanken är att utveckla nya redskap som ska var klara att kunna användas från och med 1 januari 2015 då landningsskyldigheten utökas som ett led i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik för ett hållbart fiske, säger Andreas Sundelöf, utredare på HaV.

HaV om rödlistningen: Vi tar hänsyn till räkans utveckling i vår förvaltning

HaV om rödlistningen: Vi tar hänsyn till räkans utveckling i vår förvaltning

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 07:30 CEST

I går meddelade ArtDatabanken att de för 2015 års rödlista preliminärt bedömer nordhavsräkan som ”sårbar”. - Räkbeståndet har sjunkit och rödlistningen är en spegling av det som Internationella Havsforskningsrådet, ICES, redan visat. Vi tar redan hänsyn till beståndsutvecklingen i och med att vi följer ICES rådgivning, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV satsar två miljoner på nya redskap för räkfiske

HaV satsar två miljoner på nya redskap för räkfiske

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 08:50 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag beslutat att ge två miljoner kronor till att utveckla ett nytt redskap för räkfiske. Redskapet ska underlätta sortering av fångsten så att fler små räkor kan överleva och trygga bestånden.

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka  kontrollen av det svenska räkfisket

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

Pressmeddelanden   •   2014-05-30 11:45 CEST

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen har nu tagit fram en gemensam strategi för att minska utkast av småräka inom räkfisket. Förslaget innehåller sju punkter som båda myndigheterna tänker arbeta vidare med och genomföra. Kontrollstrategin innehåller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen.

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 07:30 CEST

Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård och nu tycks arten spridas med rekordfart. - Vi har senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

EU-baden har blivit bättre – men fler svenska bad kan inte betygsättas

EU-baden har blivit bättre – men fler svenska bad kan inte betygsättas

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 13:09 CEST

EU:s badvatten har blivit bättre. Det visar den årliga EU-rapport som publiceras i dag. - Mer än 94 procent av de större badplatserna i EU fick 2013 fick betyget åtminstone tillfredsställande på badvattenkvaliteten, det vill säga att de godkändes enligt EU:s klassificering. Det är en ökning sedan 2012 och väldigt positivt, säger Katarina Vartia på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny rapport om havet: Nya ämnen, uttorkade havsörnsägg och syrefria bottnar oroar

Ny rapport om havet: Nya ämnen, uttorkade havsörnsägg och syrefria bottnar oroar

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 11:00 CEST

Idag släpps rapporten ”Havet 2013/2014” som visar på en utveckling med både glädjeämnen och orosmoln. Kvaliteten på vattnet i Västerhavet är bättre och blåstången i Östersjön är på väg tillbaka. Samtidigt har bestånden av torsk och ålgräs längs västkusten ännu inte återhämtat sig. Ytan av syrefria bottnar i Östersjön slår nya rekord och utmed Bottenhavskusten har uttorkade havsörnsägg hittats.

Björn Risinger : 2014 viktigt år för havs- och vattenmiljön

Björn Risinger : 2014 viktigt år för havs- och vattenmiljön

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 07:30 CEST

Imorgon, tisdag den 20 maj, öppnar Havs- och vattenforum i Göteborg upp sin portar för andra året. Här förklarar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger nyttan av forumet. - Det ger oss en möjlighet att lyfta diskussionen om det samlade arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag. Just i år är det särskilt viktigt, säger Björn Risinger.

Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön

Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2014-05-13 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndighete, HaV, har nu beslutat om nya regler för kustfisket med fasta redskap efter lax i Östersjön. Den svenska kvoten fördelas för tre kustområden med hänsyn till beståndens skyddsbehov, starten för fiske med fasta redskap i Norrland ändras och HaV inför nya regler om landning av lax.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.