Tags

Havsplanering

Utkastförbud

Västerhavet

Skagerrak

Mats svensson

Kattegatt

Torsk

Lax

Thomas johansson

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Fiskekvoter

Övergödning

Blå tillväxt

Laxfiske

Miljömål

Natura 2000

Miljöövervakning

havs- och vattenmyndigheten 234 östersjön 60 havsmiljö 54 björn risinger 32 hav 30 skagerrak 28 fiske 28 vattenmiljö 27 miljö 26 kattegatt 25 fisk 22 biologi 22 biologisk mångfald 18 fredrik nordwall 13 björn sjöberg 12 lax 11 torsk 11 håkan carlstrand 11 eu 11 martin rydgren 11 thomas johansson 10 fiskeripolitik 10 sofia brockmark 10 bengt kåmark 9 fiskekvoter 9 mats svensson 8 hållbart fiske 8 miljömål 8 Bertil Håkansson 8 öresund 8 sill 8 övergödning 7 utkastförbud 7 laxfiske 7 argos 7 natura 2000 7 västerhavet 7 blå tillväxt 7 erland lettevall 7 marmorkräftan 6 vildlax 6 havsplanering 6 miljöövervakning 6 joakim hjelm 6 vattendrag 6 susanne viker 6 främmande arter 5 vattenkraft 5 fiskbestånd 5 ingemar berglund 5 hanöbukten 5 räkfiske 5 karin linderholm 5 vattenförvaltning 5 natura 2000-områden 5 skarpsill 5 nordsjön 5 mälaren 5 sjöfart 5 anna jöborn 5 östergötland 4 mimer 4 karin wall 4 stockholm 4 vattendirektivet 4 marmorkräfta 4 anders skarstedt 4 fritidsfiske 4 invasiva arter 4 märstaån 4 ospar 4 god miljöstatus 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 Havsmiljödirektivet 4 gotland 3 flodkräftan 3 selektiva redskap 3 forskningsfartyg 3 syrefria bottnar 3 stig thörnqvist 3 trollingfiske 3 ekosystem 3 utkastförbudet 3 västerbotten 3 hedströmmen 3 biologisk mångfald i rinnande vatten 3 syresättningar av bottnar 3 marie ingerup 3 olja 3 västra götaland 3 dricksvatten 3 karin hermansson 3 hjälmaren 3 amerikansk hummer 3 vättern 3 lova 3 inger dahlgren 3 regeringsuppdrag 3 kalmar 3 norrbotten 3 yrkesfiske 3 gråsäl 3 sjö 3 Lennart Sorby 3 margareta lundin unger 3 kalkning 3 förnybar energi 3 utsläpp 3 mörrumsån 3 bottenviken 3 sjöar 3 niklas egriell 3 göteborg 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 baltic sea action plan 3 lena ek 3 kustfiske 3 havsmiljöförordningen 3 laxkvot 3 jönköping 3 anslag 3 knubbsäl 3 ingen övergödning 3 dricksvattenförsörjning 3 Mats Ivarsson 2 havsmiljön 2 urminnes hävd 2 öringfiske 2 malin wilhelmsson 2 berit pettersson 2 roxen 2 bratten 2 våtmarker 2 jakob bergengren 2 naturvårdsverket 2 makrill 2 God havsmiljö 2020 2 tumlare 2 oljeutsläpp 2 smhi 2 västkusten 2 himleån 2 maria damanaki 2 levande sjöar och vattendrag 2 torskburar 2 bolmen 2 signalkräfta 2 kvoter 2 lena tingström 2 havsöring 2 havsbotten 2 tjörn 2 eu-fiske 2 balticstern 2 bidrag 2 undersökning 2 torne älv 2 vattenvård 2 karin pettersson 2 sälar 2 främmande invasiva arter 2 christina hallström 2 dumpning 2 försurning 2 laxfällor 2 sälskador 2 malin aarsrud 2 jan schmidtbauer crona 2 ålgräsängar 2 barlastvatten 2 strömming 2 suseån 2 undersökningsfartyg 2 havsbaserad vindkraft 2 johan stål 2 slu 2 ekosystemen 2 digitalisering av djupdata 2 nordostatlanten 2 realtidsstängning i skagerrak 2 dumpning av muddermassor 2 clas magnusson 2 fiskeregler 2 bohuslän 2 havsforskning 2 skåne 2 havsförvaltning 2 marin nedskräpning 2 havs- och vattenmiljö 2 muddermassor 2 realtidsstängning av fisk 2 enskilda avlopp 2 emån 2 gädda 2 ices 2 länsstyrelsen 2 badvatten 2 anders hellström 2 handredskap 2 vänern 2 flodkräfta 2 gemensam fiskeripolitik 2 helcom 2 båtbottenfärger 2 odlad lax 2 hav i balans samt levande kust och skärgård 2 stensån 2 erik årnfelt 2 båtmässan 2 malin hemmingsson 2 ospar-kommissionen 2 realtidsstängning 2 eu:s ministerråd 2 jordbruksverket 2 göta älv 2 sotenäs 2 skydda vildlax 2 tomas andersson 2 laxbestånd 2 jarl engquist 2 öring 2 blekinge 2 syresättning av djupvatten 2 marint skräp 2 oljesanering 2 glan 2 european maritime day 2 kustkvoter 2 vattenskyddsområde 2 havs- och vattenforum 2 anneli harlén 2 syresättning 2 älv 2 vattenkraftverk 2 havs- och vattenforum 2013 2 gävleborg 2 patrik persson 2 anton halldén 2 fiskevård 2 sveriges älvar 1 skyddszoner 1 utredningen om nya vattenrättsliga regler 1 levande hav 1 marina skyddade områden 1 vinga 1 naturreservat 1 vattentäkter 1 törlan 1 marinteknik 1 norrbottens län 1 underlag inför en sammanhållen vattenpolitik 1 fullt fokumenterat fiske 1 laxar 1 snö som avfall 1 anna karlsson 1 sill- och strömmingfiske 1 vattenkraften 1 program sälar och fiske 1 åsa gunnarsson 1 färna 1 fartygsbränsle 1 syrebrist i östersjön 1 fällning av fosfor i vattendrag-phosflock 1 svensk vattenallians 1 gullmarsfjorden 1 utredning om forskningsfartyg 1 ices råd 1 jämtland 1 sillhaj 1 kräftpest 1 värmdö kommun 1 vägning 1 direktivet för prioriterade ämnen 1 länsstyrelsen kalmar 1 oslo-pariskonventionen 1 levande sjöar 1 mårten gustafsson 1 sillfiske 1 vattenskoter 1 havsmiljöinstitutet 1 ytvatten 1 tuve lundström 1 nordhavsräkan 1 ejder 1 provtagning av badvatten 1 årsransoner 1 maria hübinette 1 råneälven 1 phosflock 1 arogs 1 miljöföretag 1 program sälar & fiske 1 samsyn 1 god miljöstatus i havet 1 havsnära innovationer 1 dialogmöten 1 washington 1 provtrålning 1 länsstyrelse 1 dialogmöten vattenkraften 1 svavelutsläpp 1 havrapport 1 fångstbegränsning 1 viltanslaget 1 områdesskydd 1 hållbart nyttjande 1 innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav 1 förvaltningsplan för torsk 1 water jpi 1 spårbarhet av fisk 1 orust och tjörn 1 drivlinor 1 havstensfjorden 1 skyddad natur 1 miljöanpassad vattenkraft 1 göta kanal 1 fritidsbåtar 1 övergödning östersjön 1 elektronisk spårbarhet 1 öland 1 län 1 s 1 utsläppsmål 1 torskfiske 1 ekosystembaserad förvaltning 1 vikare 1 obetydlig miljöpåverkan 1 innovationer 1 provfisken 1 kusträddare 1 anne lyche solheim 1 blåmussla 1 döda bottnar 1 signalkräftan 1 spårbar fisk 1 hotade arter 1 kontroll av utkastförbud 1 dricksvattentäkter 1 ”utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. 1 tumlare i kattegatt 1 tillstånd för vattenkraftverk 1 pricksystem 1 badplatser 1 kustnära uppdrag 1 planfish 1 ytvattentäkter 1 oljeutsläppet tjörn 1 havsförsurning 1 harrfiske 1 blåstång 1 ”God havsmiljö 2020 - inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. 1 miljöskatt med skattebefrielse 1 anställning 1 miljövetare 1 vinneå 1 östra gotlandbassängen 1 spigg 1 miljöförstöring 1 västmanland 1 european maritime day 2012 1 biologisisk mångfald 1 sambah-projektet 1 sgu 1 thomas lennartsson 1 örebro 1 invasiv 1 miljöforskning 1 kattegat 1 båtbottenmålning 1 öreälven 1 årsredovisning 1 genetisk variation 1 stefan rehnström 1 kullaberg 1 proppen 1 strömmingfiske 1 foi 1 sik 1 värmdö 1 åtgärdsprogram 1 laxungar 1 atlantlax 1 hotade marina arter 1 nätfiske 1 vattenstatus 1 främmande art 1 odd klofsten 1 laura píriz 1 hedefors 1 torskmasken 1 vandringshinder 1 svavelregler 1 atlanten 1 havsplaneringen 1 ålvandring 1 biologiska mångfald 1 å 1 utkast av fisk 1 djuphavsdata 1 skarpsillsprojektet 1 vikbolandet 1 små avlopp 1 enningdalsälven 1 avlopp 1 invasiv art 1 tac 1 laxfisket 1 baslinje 1 fisksjukdom 1 dialog 1 hav och vatten 1 österåker 1 nationellt nätverk för dricksvatten 1 tanum 1 lokala vattenvårdsprojekt 1 lillgrund 1 rådgivning 1 skyddat marint område 1 snömassor 1 moaälven 1 nationella fiskeregler 1 sportfiske 1 adam johansson 1 näringsbrist 1 vildlaxen 1 magnus hennlock 1 utvärdering 1 boxwin 1 svavelhalt 1 livskraftiga fiskbestånd 1 slu aqua 1 per-olav moksnes 1 fiskereglering 1 ekologisk anpassning 1 miljöindex 1 eus fiskeministrar 1 biolobgisk mångfald 1 fiskerikontrollant 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 lova-pengar 1 reglerkraft 1 mikroplaster 1 unglax 1 kågeälven 1 rekreation 1 västra beståndet 1 scandis 1 miljökvalitetsmål 1 badvattenkvalitet 1 ljungan 1 hav möter land 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 riksintresse 1 ljudnivå i östersjön 1 Clean Shipping Network 1 byfjorden 1 hav sjöar och vattendrag 1 selektiva fiskeredskap 1 almedalsveckan 2011 1 fettfelklipp lax 1 bälthavet 1 lova-bidrag 1 fiskefritt område 1 skyddsområde 1 skyddsvärden 1 kusträddarna 1 undervattensbuller 1 pushup-fälla 1 ålgräsäng 1 reglering av internationell handel med marina arter 1 hummer 1 kustbevakningen 1 riktlinjer och riktvärden för båtbottentvättning av fritidsbåtar 1 nordkalk 1 bevarandeplan 1 gös 1 statlig fysisk planering av havet 1 Svärtaåprojektet 1 grundvattentäkter 1 rfid-teknik 1 dumpningsdispens 1 dricksvattentillgångar 1 havs- och vattenmiljöanslaget 1 erik brandsma 1 sävarån 1 vattenkvalitet 1 laxstopp 1 sötvattenkräftor 1 vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden 1 nyanställning 1 öreälven samt emån. även i ljungan och mörrumsån har antalet laxungar minskat under flera år. i moälven 1 innovation 1 marina natura 2000-områden 1 kedjebohammar 1 åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 1 hans nilsson 1 öringar 1 småvalar 1 torskbestånd 1 länsstyrelsen västra götaland 1 undervattensljud 1 maria boshnakova 1 johan löwenadler davidsson 1 båtliv och 1 säveån 1 havochvatten 1 europas vatten 1 dana 1 västkustlax 1 dialogmöte havsplanering 1 cites 1 vattenverksamhetsutredningen 1 torskbestånd i östersjön 1 skydd av vildlax 1 lysekil 1 förvalningsplan för ål 1 ”levande sjöar och vattendrag” 1 forsknings- och undersökningsfartyg 1 hållbara hav 1 lax- och öringfiske 1 rönne å 1 sandbankar 1 träslövsläge 1 motala ström 1 bohuskusten 1 övergödning av västerhavet 1 eu:s badvattendirektiv 1 kameraövervakning på fiskefartyg 1 kattegattorsken 1 havsmiljörapport 1 riksintressen 1 jenny nord 1 kvädöfjärden 1 syrebrist 1 gfp 1 Ulla Li Zweifel 1 sammanhållen vattenpolitik 1 martin hassellöv 1 restaurering av vattendrag 1 seatrack web 1 csi 1 ascobans 1 fiskvägar 1 miljödata 1 hammarhaj 1 marina ekosystem 1 vatten och avlopp 1 skagerra 1 vandrarmusslan 1 storsjön 1 fisksjukdomar 1 forskningsmedel 1 stärka fiskbestånd 1 dumpning av snö 1 förnyelsebara energikällor 1 faunapassager 1 ”kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. 1 laxkvoter 1 övergödning i östersjön 1 push up fällor 1 bertil håkansson undervattensljud torskbestånd havsplanering studier 1 tappning av vatten i mälaren 1 skagerak 1 småskaligt fiske 1 monica blidner 1 lassåna tiveds energi ab 1 vindelälven 1 öringbestånd 1 tove lundeberg 1 havsmiljöbrott 1 fartygstillstånd 1 laxplan 1 bornholmsbassängen 1 miljöstatus 1 miljövänligt båtliv 1 oljejour 1 marina ekosystemet 1 lännerstasundet 1 förorening 1 vägledning fiske i marina skyddade områden 1 kalkbrytning 1 kusträddardagen 1 torskbestånden kattegatt 1 västra beståndet torsk 1 kolja 1 internationella datainsamlingsprogrammet för fisk 1 torsk östersjön 1 bunge 1 spolplatta mariestad 1 flygaska mot fosfor 1 sälmask 1 energisystem 1 trålfiske 1 mikroskopiskt skräp 1 miljöforskare 1 miljöbalken 1 lillgrunds vindkraftpark 1 eu:s havsmiljödirektiv 1 havet 2012 1 specialistkompetens 1 hake fjord 1 ersättning yrkesfiskare 1 sverker evans 1 sjösystemen 1 gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk 1 EU-projektet Aquarius 1 fönsteruttag 1 havet 2011 1 havsrapport 1 handredskapsfiske 1 kameraövervakning 1 fiskredskap 1 magnus wallhagen 1 lögdeälven 1 projektet Tulltorpsån 1 ljudmätningar 1 tullstorpsåprojektet 1 björnöfjärden 1 kräftvatten 1 förvaltningsplaner 1 kustmiljö 1 båtar 1 vild lax 1 europas maritima dagar 1 vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 1 ekologiskt tillstånd 1 kustnära fiskbestånd 1 fisketillsyn 1 årfenshaj 1 dialogmöte 1 marin biogas 1 gullmarn 1 lilla middelgrund 1 peter sigray 1 svenska fiskeregler.se 1 rederier 1 karin bjerner 1 fartygslicenser 1 vindkraft 1 båtbottentvättning 1 privilegiebrev 1 fartyg 1 maximalt hållbart uttag 1 kräftpestsmitta 1 havsmiljöforskning 1 fiskepolitik 1 msy 1 torskmask 1 eu:s förvaltningsplaner 1 marmorkräftor 1 västerhavsveckan 1 ekosystemet i östersjön 1 strömmen 1 harr 1 hm konungen 1 vrångö skärgård 1 datainsamling gällande fisk 1 ramdirektivet 1 behörighetsbevis snabba farkoster till sjöss 1 perfluorerade ämnen 1 sara grahn 1 kalix älv 1 snabbgående farkoster 1 hållbarhet 1 torpe-infjärden 1 sveriges fiskvattenägareförbund 1 kustekosystemete 1 länsstyrelsen västmanland 1 klimatförändringar 1 norrland 1 house of sweden 1 washington dc 1 gunnar johnsson 1 kosterhavets nationalplark 1 ”dialog vattenkraft-miljö” 1 mikroplaster i havet 1 stora middelgrund 1 skyddade marina områden 1 miljövervakning 1 skyddsvärda arter 1 kalmarsundskommissionen 1 västerbottens län 1 laxförvaltning 1 bad 1 ekologisk status 1 tjörns kommun 1 kajsa berggren 1 fiskeriförvaltning 1 testeboån och 1 sälsäkra redskap 1 kuststater 1 abborre 1 relatera ab 1 vattenplanering 1 lennart edsman 1 johanna eriksson 1 gunilla ejdung 1 åtgärder 1 grovsanering 1 ”Greppa Fosforn” 1 heleneborgs båtklubb 1 ”God havsmiljö 2020 - god miljöstatus och miljökvalitetsnormer”. 1 rapporten havet 2012 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 janna ekholm 1 ministerrådet 1 ”baltic ecological recycling agriculture and society (beras) implementation”. 1 vandrarmussla 1 david forslund 1 krinova 1 marina direktivet 1 levande jordbruk 1 torskmaskar 1 milo dahlmann 1 sommarstuga 1 kåmark 1 rekrytering 1 skyddade havsområden 1 översyn av laxfisket 1 hållbar vattenkraft 1 robert ljunggren 1 vandringsvägar för fiskar 1 vattendirektiv 1 gotlandsbassängerna 1 johan wikner 1 reduktion av skarpsill 1 vindkraftverk 1 riktlinjer för båtbottentvättning för fritidsbåtar 1 biolog 1 fiskeriverksamhet 1 miljöbåtstationer i kalmar 1 eskil erlandsson 1 göteborgs hamn 1 jessica hjärpe-olausson 1 miljöpåverkan 1 high grading 1 kallavfettningsmedel 1 box 1 havs- och vattenambassadör 1 eu:s hållbarhetsdirektiv 1 säbyviken 1 marint avfall 1 fartygsolycka 1 starkare laxbestånd 1 granviken 1 pilotprojekt 1 sjöfartsverket 1 ljudnivå i västerhavet 1 utkastförbud i skagerrak 1 greenpeace 1 almedalen 1 nissan 1 ålutsättning 1 skyddsområde för flodkräftan 1 säveåprojektet 1 länsstyrelsen jönköping 1 miljöbalkens tillståndsplikt 1 havstulpanprojektet”dikesfilter kiladalen” 1 piggvar 1 saneringsmetod 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 vindplats göteborg 1 livskraftiga ekosystem 1 datainsamling 1 dispens dumpning 1 havsområde 1 rädda östersjön 1 forskningsanslag 1 ”digital miljöatlas för västra götalands län – insatsplaner för prioriterade områden”. 1 god ekologisk status 1 kungsfenan 1 daniel valentinsson 1 eva rosenhall 1 institutionen för akvatiska resurser 1 vattenförsörjning 1 kustfisk 1 skyddade områden 1 patrik wiberg 1 enheten för analys och forskning 1 politik 1 dalakvarn ledsjö vind ab 1 åtgärdsprogram för hotade arter 1 vattenbrist 1 västernorrland 1 aästra gotlandsbassängen 1 havsnära näringsliv 1 andreas sundelöf 1 va 1 tillståndsplikt 1 testeboån 1 makrillavtal 1 budget 1 miljöprövningsmål 1 caroline carlsson 1 västland nilsson kraft ab 1 pia ahnlund 1 svavel 1 sandöfjärden 1 monitoring av m74 1 viss 1 vatten 1 gisslarbo 1 torskbestånd kattegatt 1 bråviken 1 havsmiljöforskning. 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 värdet av att rädda östersjön 1 bakterier 1 miljöanpassning 1 cfp 1 energimyndigheten 1 havsmiljöanslaget 1 nationell kräftkonferens 1 laxälvar 1 buller i haven 1 sustainable growth from the oceans 1 länsstyrelsen östergötland 1 sören kjellkvist 1 göteborgs hamn ab 1 båttvätt 1 utkast av räka 1 marina skyddade område 1 fiskelagen 1 havsforskningsdagarna 1 clean shipping index 1 regler 1 ”fjordbox- syresättning av byfjordens djupvatten”. 1 rickleån 1 stockholm stad 1 båtbottentvätt härnösand 1 fladen 1 åsa toll 1 geo toppmöte geneve 1 fiskundersökningar vid lillgrund vindkraftpark 1 sjöfartverket 1 bottniska viken 1 båtbottentvätt 1 christer larsson 1 båtliv 1 thomas kein 1 svenska ambassaden i washington dc 1 seas and coasts: blue growth 1 halland 1 jonas nilsson 1 norsk zon 1 miljödepartementet 1 Arne Joelsson 1 Visa alla taggar
Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 09:49 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projekt som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Flera av de projekt som nu får pengar syftar till att minska övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag, exempelvis exempelvis i Mälaren, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Tre miljoner till projekt för att minska  sälskador på fisket

Tre miljoner till projekt för att minska sälskador på fisket

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor till "Program Sälar & Fiske”. Pengarna ska främst gå till utveckling av metoder som minskar sälskador på fiskredskap och fångster, l. - Hittills har det varit mycket fokus på att utveckla burar för torskfiske. Nu går projektet vidare och vill utveckla så kallade pushup-fällor för torsk, abborre och sik, säger Susanne Viker på HaV.

40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor årligen till åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Av dessa har vi hittills valt ut 17 projekt som får pengar, flera av dessa löper över flera år. Flera av dem är också projekt som stimulerar samarbete över länsgränser, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden

Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 12:28 CEST

Fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område kan under vissa omständigheter riskera att skada områdets skyddsvärden. För att undvika att skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i uppdrag att granska frågeställningen. Nu har rapporten presenterats för HaV.

HaV-satsning på 38 miljoner för att utveckla ett mer selektivt fiske

HaV-satsning på 38 miljoner för att utveckla ett mer selektivt fiske

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 07:30 CEST

Nästa år införs landningsskyldighet i Östersjön för de fiskarter som omfattas av EU:s fångstbegränsningar. - Syftet är att nå ett långsiktigt hållbart fiske. Som ett led i detta arbete kommer vi att fördela totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske, säger Andreas Sundelöf på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV-yttranden om vindkraft till havs: "Vill ha ny prövning för Stora Middelgrund

HaV-yttranden om vindkraft till havs: "Vill ha ny prövning för Stora Middelgrund

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de senaste veckorna yttrat sig i tre miljöprövningsmål som rör havsbaserad vindkraft. HaV har en mer restriktiv hållning i två fall och är mer positiv i ett fall. - Vi kan inte säga något generellt ja eller nej till havsbaserad vindkraft, man måste titta på varje enskilt ärende, säger Malin Aarsrud, utredare på HaV.

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm. - Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten, säger Stig Thörnqvist, utredare på HaV.

Ny rapport från HaV: Ökade krav på havet kräver planering för att undvika konflikter

Ny rapport från HaV: Ökade krav på havet kräver planering för att undvika konflikter

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 09:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar i dag rapporten ”Havsplanering – Nuläge 2014”. Rapporten är ett avstamp för arbetet med havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. - Havsplanering kan inte lösa alla miljöproblem men den innebär en helt ny tvärsektoriell diskussion om hur vi ska använda havet nu och i framtiden, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

Avtal om fiske ger svenska fiskare tillträde till norsk zon

Avtal om fiske ger svenska fiskare tillträde till norsk zon

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 15:03 CET

EU och Norge kunde i går kväll i London enas om fiskemöjligheter och förvatningsåtgärder för 2014 i Nordsjön och Skagerrak. Dessutom undertecknades vid samma tillfälle ett femårigt makrillavtal mellan EU, Norge och Färöarna.

HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:30 CET

I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen. - I samband med regeringsuppdraget fick vi in flera förslag på intressanta projekt som vi nu vill ta tillvara genom denna möjlighet att söka medel för, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

HaV inför vårfiskeförbud i Värmdö kommun för att stärka fiskbestånden

HaV inför vårfiskeförbud i Värmdö kommun för att stärka fiskbestånden

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 07:35 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att införa ett femårigt vårfiskeförbud i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken i Värmdö kommun. Förbudet gäller från 1 april till och med 15 juni. - Det här är ett viktigt lekområde för bland annat gädda, det finns tecken på att reproduktionen inte fungerat så som man kan förvänta sig, säger Martin Rydgren på HaV.

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 07:40 CET

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk, säger Ingemar Andersson, på HaV.

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten kraftigt försämrats sedan 1980-talet. - Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.

Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 07:28 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för vatten- och fiskevård. Mest pengar får Västra Götaland, Värmland och Skåne län. 75 miljoner kronor av anslaget går till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. - Det är roligt att vi åter kan dela ut LOVA-pengar, de projekten är ofta väldigt effektiva, säger Christina Hallström på HaV.

HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 07:30 CET

Frågan om urminnes hävd och vattenkraftverk har nu prövats i flera rättsfall. - Det finns nu en tydlig rättslig praxis och HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes hävd ska ansöka om tillstånd, säger Anders Skarstedt på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s bedömning: Utrymme finns för fortsatt räkfiske

HaV:s bedömning: Utrymme finns för fortsatt räkfiske

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 09:57 CET

- Vi anser att det finns ett utrymme för fortsatt räkfiske i Västerhavet. Vi grundar den bedömningen på vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. HaV har i flera år fört en dialog med yrkesfisket om det svenska räkfisket med anledning av minskade bestånd och fortsatta utkast av små räkor.

Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Vägledning för VA-planering ska förbättra Sveriges vatten

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket är nu klar med en vägledning för kommunal VA-planering. - Flera kommuner står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. Detta är en hjälp i arbetet med att förbättra statusen på svenskt vatten, säger Margareta Lundin Unger på HaV. I dag klarar hälften av Sveriges sjöar och vattendrag EU:s krav för god vattenstatus.

HaV intar scenen på Båtmässan: "Vi vill inspirera till miljövänligare båtliv”

HaV intar scenen på Båtmässan: "Vi vill inspirera till miljövänligare båtliv”

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 07:29 CET

På söndag arrangerar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Båtmässan en miljödag tillsammans. - Vi vill inspirera och informera om hur man kan leva ett miljövänligt båtliv, om blå tillväxt och om framtidens miljöteknik. Bland andra medverkar Sören Kjellkvist som vann Årets Äventyr 2013 och entreprenören Odd Klofsten som arbetar för alternativ till båtbottenmålning, säger Björn Sjöberg på HaV.

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 09:48 CET

I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet. Beslutet överklagades - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen. - Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på låga halter av tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör, säger Björn Sjöberg på HaV.

Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön

Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2014-01-16 07:30 CET

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön ligger fortfarande på rekordhöga nivåer. Det visar de mätningar som SMHI har gjort under hösten. - Det är allvarligt. Syrebristen är ett av de viktigaste måtten på hur Östersjön mår. Syrebristen är framförallt ett hot mot torskens utveckling i exempelvis östra delarna av Bornholmsbassängen, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV..

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.