Skip to main content

Taggar

skagerrak

kattegatt

thomas johansson

torsk

räkfiske

lax

Västerhavet

havsplanering

mats svensson

hanöbukten

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

nordsjön

havs- och vattenmyndigheten 347 Östersjön 75 havsmiljö 58 skagerrak 35 björn risinger 35 HaV 34 kattegatt 33 fiske 31 vattenmiljö 27 miljö 26 biologisk mångfald 23 biologi 22 fisk 22 björn sjöberg 20 thomas johansson 18 locknesjön 17 martin rydgren 16 Håkan Carlstrand 16 fredrik nordwall 15 torsk 15 räkfiske 14 sofia brockmark 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 lax 13 miljöövervakning 12 Västerhavet 12 eu 12 fiskekvoter 12 sill 11 hållbart fiske 11 fiskeripolitik 10 nordsjön 10 miljömål 10 ingemar berglund 10 öresund 9 vildlax 9 patrik persson 9 karin linderholm 9 övergödning 9 havsplanering 9 mats svensson 9 susanne viker 9 ekosystem 8 skarpsill 8 hanöbukten 8 erland lettevall 8 Margareta Lundin Unger 7 argos 7 marint skräp 7 vattendrag 7 vattenkraft 7 natura 2000 7 laxfiske 7 utkastförbud 7 blå tillväxt 7 främmande arter 7 lena tingström 6 vattenförvaltning 6 joakim hjelm 6 fiskbestånd 6 Niklas egriell 6 marmorkräftan 6 marie ingerup 6 makrill 6 selektiva redskap 6 natura 2000-områden 6 anna jöborn 6 Östergötland 6 fritidsfiske 6 gotland 6 vattendirektivet 5 lena ek 5 inger dahlgren 5 kalkning 5 laxbestånd 5 Havsmiljödirektivet 5 mälaren 5 sjöfart 5 öring 5 yrkesfiske 5 knubbsäl 5 Hav & Vatten 5 regeringsuppdrag 5 badvatten 5 marmorkräfta 5 anders skarstedt 5 mörrumsån 5 Bottenviken 5 SLU 5 mimer 4 karin wall 4 kvoter 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 Ingen övergödning 4 dricksvatten 4 märstaån 4 ospar 4 god miljöstatus 4 gemensam fiskeripolitik 4 Visa alla taggar
HaV ger 1,5 miljoner för att minska övergödningen av havsvikar på Gotland

HaV ger 1,5 miljoner för att minska övergödningen av havsvikar på Gotland

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 07:31 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 1,5 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län för att bland annat minska övergödningen i grunda havsvikar. I projektet ingår också att öka kompetensen för havsplanering och kunskapen om Östersjön. - Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Hav ger 3,9 miljoner för att skydda havsvikar i Stockholms skärgård

Hav ger 3,9 miljoner för att skydda havsvikar i Stockholms skärgård

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3,9 miljoner kronor för att kartlägga och skydda grunda havsvikar i Stockholms skärgård. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med bland annat Världsnaturfonden, WWF. - Det är ett intressant grepp att använda sig av biotopskydd som ett förebyggande verktyg för att skapa ett nätverk av grunda vikar, säger Anna Karlsson på HaV.

HaV häver  fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet

HaV häver fiskestopp för sill och skarpsill i Bottenhavet

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 08:00 CEST

Den 7 mars stoppade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fiske av sill och skarpsill för större fiskefartyg i Bottenhavet, de som fiskade på den så kallade kustkvoten. - Nu öppnar vi åter fisket av sill och skarpsill för större fiskefartyg i Bottenhavet. Vi kan göra det genom att införa en individuell fördelning av fiskemöjligheter för fartyg som är 15 meter eller längre, säger Marie Ingerup.

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

HaV ger fem miljoner till projekt för att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 07:30 CEST

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna. - Vi fick in många intressanta förslag, totalt får de tolv projekt som valts ut dela på drygt 5 miljoner kronor, fördelat på 3,8 miljoner kronor för 2016 och 1,3 miljoner för 2017, säger Margareta Lundin Unger, utredare på HaV.

HaV ger drygt 3,4 miljoner till miljöprojekt på ostkusten - satsning på flera nya våtmarker

HaV ger drygt 3,4 miljoner till miljöprojekt på ostkusten - satsning på flera nya våtmarker

Pressmeddelanden   •   2016-04-13 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 3,4 miljoner kronor för att restaurera vattenmiljön i flera län på ostkusten. Pengarna går till ett fyraårigt projekt som görs i samarbete mellan flera länsstyrelser och Sportfiskarna. - Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Håkan Carlstrand, utredare på HaV.

HaV ger 4,2 miljoner till miljöprojekt i kustvatten i Blekinge, Östergötland och Skåne

HaV ger 4,2 miljoner till miljöprojekt i kustvatten i Blekinge, Östergötland och Skåne

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 07:30 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 4,2 miljoner kronor till fyra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö. Pengarna går till två projekt i Östergötland, ett i Skåne och ett i Blekinge. - Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

HaV ger 7,6 miljoner till miljöprojekt för kustvatten i norr och på västkusten

HaV ger 7,6 miljoner till miljöprojekt för kustvatten i norr och på västkusten

Pressmeddelanden   •   2016-04-07 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu totalt 7,6 miljoner kronor till två större projekt för miljöåtgärder i kustvatten. Länsstyrelsen i Norrbottens län får totalt 4,1 miljoner kronor för att bland annat ta fram kartor för grunda vattenmiljöer. Länsstyrelsen i Västra Götaland får totalt 3,5 miljoner kronor för att utveckla och fördjupa samverkan mellan kustkommuner i södra Bohuslän.

HaV säger ja till ansökan om myggbekämpning i Dalälven - men vill ha annan lösning på sikt

HaV säger ja till ansökan om myggbekämpning i Dalälven - men vill ha annan lösning på sikt

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säger ja till bekämpning med biologiska medel av mygglarver i nedre Dalälven och i Deje vid Klarälven i sommar. Men HaV ser inte som en långsiktig lösning på myggproblemen. - Vi säger ja med vissa villkor eftersom bekämpningsmedlet riskerar att påverka ekosystemen negativt. Vi vill att besprutningen successivt bör fasas ut, säger Niklas Egriell.

HaV ger tre miljoner kronor till att utveckla nya selektiva fiskeredskap

HaV ger tre miljoner kronor till att utveckla nya selektiva fiskeredskap

Pressmeddelanden   •   2016-03-30 08:30 CEST

​Fyra projekt för att utveckla mer selektiva fiskeredskap får totalt drygt tre miljoner kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Syftet är att få mindre bifångster i yrkesfisket, både genom att mindre mängd oönskad fisk fångas och att överlevnaden av icke önskad fisk ökar. Flera av projekten syftar också till att undvika sälskador på fisken, säger Malin Skog, utredare på HaV.

HaV säger ja till förslag om vattenskotrar - men vill ha förarbevis för alla snabbgående  fritidsbåtar

HaV säger ja till förslag om vattenskotrar - men vill ha förarbevis för alla snabbgående fritidsbåtar

Pressmeddelanden   •   2016-03-30 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillstyrker förslaget om att införa förarbevis för vattenskotrar. Men HaV vill att kravet även ska omfatta alla snabbgående fritidsbåtar. - Vi vill ha en teknikneutral lagstiftning när det gäller förarbevis. Säkerhetsriskerna och miljöpåverkan är likartade oavsett vilken snabbgående fritidsbåt som framförs, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på HaV.

HaV ger 2,4 miljoner för att öka vandringsvägar för abborre och gädda

HaV ger 2,4 miljoner för att öka vandringsvägar för abborre och gädda

Pressmeddelanden   •   2016-03-24 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 2,4 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västernorrlands län för ett projekt vid Höga kusten. Pengarna ska användas för att skapa fler fria vandringsvägar för abborre och gädda från havet i Sörleviken och Norafjärden. Målet är också att minska övergödningen.

HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer  - till grund för regeringens begäran till EU

HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer - till grund för regeringens begäran till EU

Pressmeddelanden   •   2016-03-23 16:34 CET

Sverige har nu formellt begärt att amerikansk hummer ska föras upp på EU:s lista över invasiva främmande arter Drygt 30 individer har hittats i havet på svenska västkusten och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram den riskbedömning som ligger till grund för Sveriges begäran

HaV ger drygt 9,6 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

HaV ger drygt 9,6 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   2016-03-21 08:30 CET

​Havs- och vattenmyndigheten ger drygt 9,6 miljoner kronor till tre olika projekt för att förbättra havs- och vattenmiljön. Pengarna går bland annat till kartläggning av marina naturvärden vid Östhammarsfjärdarna, åtgärder i Sege å för att få bättre ekologisk status och att ta bort vattenhinder och restaurera kustmiljöer i Västerbotten.

HaV ger tre miljoner till rivning av damm och kraftverk i Nianån

HaV ger tre miljoner till rivning av damm och kraftverk i Nianån

Pressmeddelanden   •   2016-03-21 08:00 CET

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra djur i Nianån i Gävleborgs län. Pengarna går till ett projekt som innebär att en damm och ett gammalt kraftverk i Hudiksvalls kommun rivs. - Genom att återställa miljön kan bland annat beståndet av havsöring stärkas, säger Erik Törnblom, utredare på HaV.

HaV ger 3,2 miljoner för att rädda ålgräsängar i Östersjön

HaV ger 3,2 miljoner för att rädda ålgräsängar i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2016-03-21 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 3,2 miljoner kronor till ett projekt för att restaurera ålgräsängar i Östersjön. - Grunda kustnära havsmiljöer kallas ibland havets barnkammare eftersom de är viktiga uppväxtområden för fisk. De räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden, säger Ingemar Andersson.

Fiskestopp efter stort uttag av skarpsill i Bottenhavet

Fiskestopp efter stort uttag av skarpsill i Bottenhavet

Pressmeddelanden   •   2016-03-02 08:00 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stoppar från och med måndag den 7 mars fiske av sill och skarpsill för vissa fiskefartyg i Bottenhavet. De som berörs är trålfartyg som är 30 meter eller längre. - En stor del av den så kallade kustkvoten för skarpsill i Östersjön är redan uppfiskad, av 193 ton finns cirka 40 ton kvar. Vi försöker nu säkra ett fortsatt småskaligt fiske , säger Marie Ingerup.

HaV ger 22 miljoner till kustkommuner för havsplanering

HaV ger 22 miljoner till kustkommuner för havsplanering

Pressmeddelanden   •   2016-02-18 07:30 CET

Sveriges kustkommuner får dela på totalt 22 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna ska användas till planeringen av deras områden i havet. - Kommunerna har kommit olika långt i planeringen av sina havsområden. Vi hoppas att det här bidraget kan öka samverkan över kommungränser, med olika regionala intressen och med den statliga planeringen, säger Thomas Johansson på HaV.

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

Pressmeddelanden   •   2016-02-17 14:03 CET

I nya numret av tidningen Hav & Vatten intervjuas Anna Lindstedt. Hon är Sveriges klimatambassadör och var chefsförhandlare vid klimatmötet i Paris. - Det här kan rädda jorden, men vi kan inte vila på lagrarna, vi måste öka ambitionerna över tid, säger hon om avtalet. Du kan också läsa om skidorters brist på natursnö, Sofia Helins syn på vatten och om vilka hamnar som inte sköter toatömningen.

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Pressmeddelanden   •   2016-02-17 08:00 CET

I snart fyrtio år har totalt fem miljoner ton kalk spridits ut i försurade sjöar och vattendrag i Sverige. Nu kommer den första stora nationella utvärderingen av om det haft någon effekt på miljön. - Ja, vi kan se att fisken både ökar i antal och att fler arter trivs i de kalkade vattnen, säger Erik Degerman, en av de tre forskare som gjort studien.

Yrkesfiskare döms för utkast av småräka: "Vi är nöjda med domen"

Yrkesfiskare döms för utkast av småräka: "Vi är nöjda med domen"

Pressmeddelanden   •   2016-02-16 16:46 CET

​En yrkesfiskare döms till 24 300 kronor i böter efter att han vid tre tillfällen kastat ut stora mängder av småräka överbord. - Det är positivt att domstolen nu slår fast att den här typen av aktiviteter utgör ett otillåtet fiske. Och att befälhavaren på ett fiskefartyg ska känna till regelverket, säger Sara Grahn, chef för juridiska enheten på HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.