Tags

Utkastförbud

Hanöbukten

Västerhavet

Skagerrak

Mats svensson

Kattegatt

Torsk

Räkfiske

Lax

Thomas johansson

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Fiskekvoter

Övergödning

Laxfiske

Miljömål

Natura 2000

Miljöövervakning

havs- och vattenmyndigheten 290 östersjön 67 havsmiljö 58 björn risinger 35 hav 33 skagerrak 32 fiske 31 kattegatt 29 vattenmiljö 27 miljö 26 fisk 22 biologi 22 biologisk mångfald 21 locknesjön 17 björn sjöberg 16 martin rydgren 15 fredrik nordwall 14 håkan carlstrand 13 sofia brockmark 12 räkfiske 12 torsk 12 Bertil Håkansson 12 eu 11 lax 11 miljöövervakning 11 bengt kåmark 11 fiskekvoter 10 fiskeripolitik 10 miljömål 10 ingemar berglund 10 thomas johansson 10 sill 9 hållbart fiske 9 övergödning 9 susanne viker 8 mats svensson 8 öresund 8 västerhavet 8 vildlax 7 erland lettevall 7 karin linderholm 7 hanöbukten 7 vattendrag 7 utkastförbud 7 främmande arter 7 argos 7 natura 2000 7 laxfiske 7 nordsjön 7 blå tillväxt 7 havsplanering 7 fritidsfiske 6 fiskbestånd 6 patrik persson 6 natura 2000-områden 6 marmorkräftan 6 joakim hjelm 6 skarpsill 6 anna jöborn 6 vattenkraft 6 vattenförvaltning 5 mälaren 5 margareta lundin unger 5 lena ek 5 makrill 5 ekosystem 5 sjöfart 5 anders skarstedt 5 knubbsäl 5 regeringsuppdrag 5 östergötland 5 eu:s ramdirektiv för vatten 4 yrkesfiske 4 lena tingström 4 mörrumsån 4 marmorkräfta 4 karin wall 4 förnybar energi 4 bottenviken 4 vattendirektivet 4 mimer 4 niklas egriell 4 ospar 4 god miljöstatus 4 gotland 4 selektiva redskap 4 stockholm 4 gemensam fiskeripolitik 4 marint skräp 4 marie ingerup 4 dricksvattenförsörjning 4 invasiva arter 4 märstaån 4 Havsmiljödirektivet 4 kustfiske 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 öring 3 enskilda avlopp 3 amerikansk hummer 3 sälar 3 Visa alla taggar
HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

HaV ger 850 000 kronor till fiskevård

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:39 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar nu ut 850 000 kronor till olika projekt för informationsinsatser för ökad fiskevård. - Vi har prioriterat projekt som berör vatten där allmänheten har rätt att fiska, längs kusterna eller i tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret, säger Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald.

HaV ger 3,9 miljoner kronor till att minska utsläpp från små avlopp

HaV ger 3,9 miljoner kronor till att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gör nu en ny satsning på projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Tolv projekt får dela på nästan 4 miljoner kronor. - Fjolårets satsning gav väldigt bra resultat och därför vill vi nu gå vidare med mer pengar, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

HaV föreslår att regeringen utreder vattenkontrollavgift

HaV föreslår att regeringen utreder vattenkontrollavgift

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 07:30 CEST

Hur mår Sveriges sjöar, vattendrag och kustnära vatten? Frågan är svår att svara på eftersom dagens system med nationell och regional miljöövervakning samt egenkontroll inte räcker till. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar nu över sina förslag till förbättringar till regeringen, bland annat föreslås en utredning om vattenkontrollavgift.

Stärkt skydd för Kosterhavets nationalpark - HaV föreslår utbildning och krav på tillstånd för trålfiske

Stärkt skydd för Kosterhavets nationalpark - HaV föreslår utbildning och krav på tillstånd för trålfiske

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 07:30 CET

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet för exempelvis korallreven i Kosterhavets nationalpark. HaV föreslår krav på tillstånd för att få fiska nordhavsräka i området, krav på utbildning och att trålförbud införs i särskilt känsliga områden. - Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren.

HaV får ledande roll i planeringen av Östersjön – EU säger ja till 20-miljonersprojekt

HaV får ledande roll i planeringen av Östersjön – EU säger ja till 20-miljonersprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, får en ledande roll i arbetet med att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön. Det står klart efter att generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD Mare) vid EU-kommissionen sagt ja till 20-miljonersprojektet ”BalticScope”.

HaV-nej till vindkraftspark: Projektet måste anpassas för att skydda Östersjöns tumlare

HaV-nej till vindkraftspark: Projektet måste anpassas för att skydda Östersjöns tumlare

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:30 CET

​Bolaget Eon Wind Sweden AB ansöker om att få bygga upp till 300 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken, söder om Öland och inom Sveriges ekonomiska zon. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu på begäran av regeringen yttrat sig i frågan. - Vi anser att tillstånd inte kan beviljas på befintligt underlag eftersom nya och viktiga uppgifter om tumlare har tillkommit, säger Björn Sjöberg.

Ny rapport om Östersjön: Majoritet av Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Ny rapport om Östersjön: Majoritet av Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 07:30 CET

Bara en tredjedel av Sveriges kommuner är medvetna om eller har tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöproblemen i Östersjön. Mindre än en procent arbetar långsiktigt och strategiskt. - Nu krävs ett lokalt perspektiv och lokala lösningar om vi ska lyckas vända utvecklingen innan det är för sent, säger Fredrik Lind på The Boston Consulting Group i en artikel tidningen ”Hav & Vatten”.

Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten

Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 08:00 CET

Hönsskit för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester? Ja, det kan faktiskt bli verklighet. Idén testas nu i de kommunala reningsverken i Osby och Bromölla kommun. - För rening av hormonstörande medel har biokol av hönsskit visat sig nästan lika effektivt som aktivt kol. Vi testar även rening med tång och pellets, säger forskaren Erland Björklund i första numret av tidningen ”Hav & Vatten”.

Premiär i morgon för första numret av HaV:s tidning!

Premiär i morgon för första numret av HaV:s tidning!

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 14:24 CET

I morgon, torsdag 26 februari, kan du läsa första numret av tidningen ”Hav & Vatten”. Den ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och är tänkt att komma ut fyra gånger om året. - Vi kommer att skriva om allt som rör vatten, vatten till havs och i sjöar, i kranar och i avlopp. Vi gör det för att frågan om vatten är livsviktig, säger Maud Larsen.

Stort intresse för att hjälpa HaV förstå problemen i Hanöbukten

Stort intresse för att hjälpa HaV förstå problemen i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 08:33 CET

Plastskräp i vattnet och på stränderna, döda fiskar och sjöfåglar. Det är några av de observationer från Hanöbukten som allmänheten och fiskare rapporterat in till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den senaste månaden. - Ju mer kunskap vi får desto större chans att vi kan förståsituationen i Hanöbukten, säger Fredrik Ljunghager.

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske. - De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt, säger Marie Berghult, enhetschefpå HaV.

HaV ger halv miljon för att kunna sanera Östersjöns miljöfarliga vrak

HaV ger halv miljon för att kunna sanera Östersjöns miljöfarliga vrak

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nästan 500 000 kronor till ett projekt för sanering av miljöfarliga vrak i Östersjön. Pengarna ska gå till att ta fram säkra och effektiva metoder för vraksanering även ner till 100 meters djup. - Målet är att kunna utveckla ett samarbete med länderna kring Östersjön, säger Catarina Hedar på HaV.

Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten,HaV, inför nya regler för svenska räkfiskare. De får nu möjlighet att tillfälligt nyttja varandras månadsransoner och fiskare kan också föra över sina ransoner från två till ett fartyg. - Vi hoppas att det här kan leda till bättre lönsamhet generellt inom svenskt räkfiske, vilket i sin tur kan minska risken för utkast av småräka, säger Patrik Persson på HaV.

HaV vill få hjälp av allmänheten för att förstå problemen i Hanöbukten

HaV vill få hjälp av allmänheten för att förstå problemen i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 07:30 CET

Finns det en koppling mellan miljöfarliga ämnen och hur fisken mår i Hanöbukten? Den frågan har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fått i uppdrag av regeringen att utreda under tre år. - En viktig del i det arbetet är att få in mer kunskap. Därför vill vi att exempelvis fiskare och boende i området bidrar med observationer, exempelvis döda och skadade fiskar, säger Fredrik Ljunghager

Nya regler för svenskt fiske vid årsskiftet - "Målet är att minska utkast och få ett mer selektivt fiske"

Nya regler för svenskt fiske vid årsskiftet - "Målet är att minska utkast och få ett mer selektivt fiske"

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 07:31 CET

Från och med 1 januari gäller landningsskyldighet för svenskt fiske. Under 2015 omfattas bland annat fiske av sill, lax och torsk i Östersjön och fiske av makrill, sill, blåvitling och tobis i Västerhavet. - Landningsskyldigheten är del av den gemensamma fiskerireformen i EU och ska vara fullt genomförd 2019, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

EU-beslut om fiskekvoter för 2015 –  ökat kräftfiske i Skagerrak och Kattegatt

EU-beslut om fiskekvoter för 2015 – ökat kräftfiske i Skagerrak och Kattegatt

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 11:31 CET

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoter sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. För exempelvis havkräfta innebär det att kvoten nästa år höjs och för makrill att den sänks.

Fler döda sälar på västkusten än man trott - HaV ger bidrag till ökad provtagning

Fler döda sälar på västkusten än man trott - HaV ger bidrag till ökad provtagning

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 07:34 CET

​Hittills i år har cirka 3 000 knubbsälar i svenskt och danskt vatten dött, troligen smittade av fågelinfluensaviruset H10N7. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 245 000 kronor till Naturhistoriska riksmuseet för att kunna få in fler prover på sjuka och döda sälar.

HaV ger 2,5 miljoner kronor till att sätta ut ålyngel

HaV ger 2,5 miljoner kronor till att sätta ut ålyngel

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 2,5 miljoner kronor till utsättning av ålyngel, så kallad glasål, i svenska vatten. - Ålen är en hotad art och detta är en åtgärd i den svenska förvaltningsplanen för ål. Utsättningarna kommer främst att ske i områden på västkusten utan fiske och där det finns fria vandringsvägar, säger Jens Persson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

Fiskeavtal mellan EU och Norge för 2015  klart

Fiskeavtal mellan EU och Norge för 2015 klart

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 07:30 CET

EU och Norge är nu överens om fiskekvoter och regler för fiske i Nordsjön och Skagerrak för 2015. Pressen har varit hård både inom EU och Norge på att nå avtal före årsskiftet. I fjol försenades förhandlingarna kraftigt och det drabbade fiskesektorn i flera EU-länder. Avtalet innebär bland annat att kvoterna för torsk och räka höjs nästa år.

HaV svarar miljömålsberedningen: Helhetssyn och ambition viktigt i miljömålsarbetet

HaV svarar miljömålsberedningen: Helhetssyn och ambition viktigt i miljömålsarbetet

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 07:30 CET

- Regeringens utredning ”Med miljömålen i fokus” är ett mycket positivt steg i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsberedningens förslag om helhetssyn och ekosystembaserad förvaltning är en viktig grund. Ambitionsnivån skulle på vissa områden kunna höjas ytterligare, framförallt när det gäller arbetet mot övergödning, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.