Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

Mats Svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 413 Östersjön 92 havsmiljö 60 HaV 43 Kattegatt 43 Skagerrak 42 björn risinger 35 fiske 33 Björn Sjöberg 31 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 27 miljö 26 biologisk mångfald 24 Västerhavet 23 fisk 22 biologi 22 torsk 20 martin rydgren 19 Sofia Brockmark 18 fredrik nordwall 18 locknesjön 17 Håkan Carlstrand 17 fiskekvoter 16 övergödning 15 miljöövervakning 15 Nordsjön 15 Hav & Vatten 15 sill 15 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 lax 14 bengt kåmark 14 miljömål 13 EU 13 ingemar berglund 12 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 Mats Svensson 11 karin linderholm 11 hållbart fiske 11 Öresund 11 havsplanering 10 SLU 10 Susanne Viker 10 patrik persson 10 ekosystem 10 vildlax 10 fiskbestånd 10 vattendrag 10 anna jöborn 10 Jakob Granit 9 Hanöbukten 9 vattenkraft 8 Havs- och vattenforum 8 erland lettevall 8 skarpsill 8 Argos 8 Gotland 8 marint skräp 8 lena tingström 8 blå tillväxt 8 havskräfta 8 främmande arter 8 selektiva redskap 7 Natura 2000-områden 7 laxfiske 7 kalkning 7 natura 2000 7 makrill 7 fritidsfiske 7 Mälaren 7 Ices 7 utkastförbud 7 amerikansk hummer 7 Karolina Skog 7 inger dahlgren 6 Bottenviken 6 joakim hjelm 6 dricksvattenförsörjning 6 pia ahnlund 6 tumlare 6 marie ingerup 6 yrkesfiske 6 Sjöstjärnan 6 Vättern 6 Östergötland 6 Niklas egriell 6 vattenförvaltning 6 västkusten 6 badvatten 6 Dricksvatten 6 öring 6 sjöfart 6 Bottenhavet 6 marmorkräftan 6 Sven-Erik Bucht 5 laxbestånd 5 Havsmiljödirektivet 5 Bottniska viken 5 badvattenkvalitet 5 vattendirektivet 5 fiskereglering 5 små avlopp 5 marina skyddade områden 5 knubbsäl 5 mörrumsån 5 Naturvårdsverket 5 invasiva arter 5 SKL 5 sjöar 5 marmorkräfta 5 lena ek 5 Västerbotten 5 regeringsuppdrag 5 anders skarstedt 5 fredrik ljunghager 5 gädda 5 mimer 4 utsläpp 4 EU-kommissionen 4 ospar 4 kolja 4 karin wall 4 fiskevård 4 Tjörn 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 strömming 4 landningsskyldigheten 4 catarina hedar 4 Kalmar 4 enskilda avlopp 4 förnybar energi 4 gemensam fiskeripolitik 4 Jakob Bergengren 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 forskningsfartyg 4 Västra Götaland 4 BAltic Sea Action plan 4 johanna eriksson 4 marin nedskräpning 4 Skåne 4 Jönköping 4 Isabella Lövin 4 badplatsen 4 kvoter 4 Ingen övergödning 4 katarina vartia 4 Göta älv 4 Norrbotten 4 qamer chaudhry 4 EU-bad 4 Emån 4 sälar 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 Blekinge 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 god miljöstatus 4 abborre 4 märstaån 4 stig thörnqvist 4 ålgräsängar 4 hummer 4 stockholm 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 främmande invasiva arter 4 SMHI 4 mikroplaster 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 maud larsen 4 Västernorrland 3 havsöring 3 ytvatten 3 karin hermansson 3 Jonas Nilsson 3 LRF 3 laxkvot 3 Britt-Marie Mattsson 3 plastskräp 3 ål 3 Levande sjöar och vattendrag 3 gråsäl 3 torskburar 3 kustkvoter 3 gös 3 kustbevakningen 3 landningsskyldighet 3 marie berghult 3 Malin skog 3 torskfiske 3 Gävleborg 3 nordhavsräkan 3 Energimyndigheten 3 johan stål 3 rödspätta 3 havs- och vattenmiljö 3 Västra Götalands län 3 vattenbrist 3 miljögifter 3 kosterhavet 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 åsa gunnarsson 3 havsmiljöanslaget 3 perfluorerade ämnen 3 Norrbottens län 3 johanna egerup 3 flodkräftan 3 roxen 3 olja 3 öringfiske 3 naturreservat 3 vattenkraftverk 3 Öland 3 utkastförbudet 3 Stora Middelgrund 3 vänern 3 syrefria bottnar 3 ekosystemen 3 grundvatten 3 Badplatser 3 Göteborg 3 Värmdö kommun 3 sötvatten 3 avloppsanläggningar 3 syresättningar av bottnar 3 hedströmmen 3 lova 3 christer larsson 3 ekosystemtjänster 3 lennart sorby 3 Fladen 3 bratten 3 Dalälven 3 anslag 3 sälskador 3 ålgräs 3 vandrarmusslan 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 havsplaner 3 grunda havsvikar 3 Emåförbundet 3 havsmiljöförordningen 3 fiskvägar 3 båtbottenfärger 3 tillsynsvägledning 3 handredskap 3 utkast av räka 3 hjälmaren 3 havsmiljöinstitutet 3 MSY 3 våtmarker 3 unionsförteckningen 3 försurning 3 redskap 3 lokalt vattenvårdsarbete 3 selektivt fiske 3 Lilla Middelgrund 3 glan 3 sjö 3 hotade arter 3 grundvattentäkter 3 Ingela Isaksson 2 globala målen för hållbar utveckling 2 Aban Marker Kabraji 2 SLU Institutet för energi och teknik 2 elproduktion 2 havsmiljön 2 artportalen 2 balticstern 2 från källa till hav 2 miljöminister 2 vattenbruk 2 havsbotten 2 förvaltningsplan för torsk 2 havstensfjorden 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 sillfiske 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 mårten gustafsson 2 åtgärdsprogram 2 helcom 2 ulrika siira 2 miljödepartementet 2 malin hemmingsson 2 fiskelagen 2 vattenfrågor 2 Dalarna 2 levande hav 2 havsbaserad vindkraft 2 miljöbalken 2 european maritime day 2 Anna Lingman 2 PFAS 2 syresättning av djupvatten 2 vindelälven 2 SGU 2 Lova-projekt 2 MSY-målet 2 läckage av fosfor 2 realtidsstängning av fisk 2 gfp 2 Syrebrist 2 Mats Ivarsson 2 maria damanaki 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 havskonferensen 2 Dana 2 småvalar 2 Märsta 2 martin karlsson 2 vattenkvalitet 2 pushup-fälla 2 Karin bjerner 2 Malin Avenius 2 piggvar 2 kusträddare 2 selektiva fiskeredskap 2 rekreation 2 väderöarnas naturreservat 2 reglerkraft 2 vitfisk 2 laxförvaltning 2 Göteborgs universitet 2 fiskvandring 2 Gävleborgs län 2 muddermassor 2 utvärdering 2 Morups bank 2 lysekil 2 vandringshinder 2 Värmdö 2 våtmark 2 jens persson 2 jordbruksverket 2 anton halldén 2 bohuslän 2 odlad lax 2 Blekinge län 2 Hudiksvalls kommun 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 malin aarsrud 2 gullmarsfjorden 2 Monde Mayekiso 2 Halland 2 internationella havsforskningsrådet 2 Världsbanken 2 Erik Törnblom 2 bidrag 2 fria vandringsvägar 2 pelagiskt fiske 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 nordhavsräka 2 eu-fiske 2 Björnöfjärden 2 Sportfiskarna 2 Offside press 2 ospar-kommissionen 2 Stockholm Environment Institute 2 oljeutsläpp 2 almedalen 2 institutionen för akvatiska resurser 2 erik årnfelt 2 barlastvatten 2 gunilla ejdung 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 malin wilhelmsson 2 tomas andersson 2 clas magnusson 2 susanna hogdin 2 Västerbottens län 2 kustkommuner 2 sara grahn 2 vattenskoter 2 anneli harlén 2 skyddade marina områden 2 reningsverk 2 himleån 2 dumpning av muddermassor 2 miljöprövning 2 eu:s ministerråd 2 torne älv 2 Kräftfiske 2 vattenvård 2 oljesanering 2 landningshamnar 2 christina hallström 2 vattentäkter 2 vattenmiljön 2 karin pettersson 2 laxfällor 2 tullstorpsåprojektet 2 ålvandring 2 per moksnes 2 hedefors 2 Röde bank 2 Offside 2 kustmiljö 2 realtidsstängning i skagerrak 2 fiskerikontroll 2 Örebro 2 Umeå Universitet 2 älv 2 ostkusten 2 Norge 2 Höga Kusten 2 syresättning 2 vattenskyddsområde 2 säveåprojektet 2 sik 2 Vattensverige 2 anders hellström 2 göta kanal 2 Stephen F. Lintner 2 Svenska Publishing-Priset 2 spårbarhet 2 dricksvattentäkter 2 svavelutsläpp 2 strandstädning 2 fritidsbåtar 2 klimat 2 Strömstad 2 almedalsveckan 2 läkemedelsrester 2 Jämtland 2 knivsta 2 fosfor 2 Anna Froster 2 kraftverk 2 hållbar vattenkraft 2 Ingemar Andersson 2 Sveaskog 2 jan schmidtbauer crona 2 Naturskyddsföreningen 2 norsk zon 2 demersalt fiske 2 flodkräfta 2 gunnar johnsson 2 miljömålen 2 båtbottentvätt 2 undersökningsfartyg 2 Linda Rydell 2 miljöfarliga ämnen 2 jarl engquist 2 havsforskning 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 trålfiske 2 stensån 2 fiskväg 2 miljöövervakningen 2 kusträddardagen 2 miljövänligt båtliv 2 monica blidner 2 berit pettersson 2 signalkräfta 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 östersjöveckan 2 länsstyrelsen västmanland 2 matilda ernkrans 2 mikroplast 2 bolmen 2 ingvar lindholm 2 Ascobans 2 vattenkraften 2 bohuskusten 2 klimatförändringar 2 havs- och vattenforum 2014 2 mikael krysell 2 realtidsstängning 2 Mischa Billing 2 sotenäs 2 utkast av småräka 2 urminnes hävd 2 fiskemöjligheter 2 Åsa M Andersson 2 landningskontroll 2 Folkhälsomyndigheten 2 digitalisering av djupdata 2 charlotte benjaminsson 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 säveån 2 marit larsdotter 2 Kvädöfjärden 2 havs- och vattenforum 2013 2 havets barnkammare 2 kosterhavets nationalpark 2 skydda vildlax 2 avloppsvatten 2 riksintresse 2 Atlanten 2 västra beståndet 2 havsmiljöforskning 2 fiskeregler 2 dumpning 2 Egentliga Östersjön 2 båtmässan 2 Skåne län 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Visa alla taggar
Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

På kort sikt kan bevattningsförbud hjälpa mot vattenbristen. I längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten och helikopterspaning efter dricksvatten. – Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen, men också på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032. - Vi samlas för att utbyta erfarenheter om hur länder arbetar med fiskerikontroll, främst landningsskyldigheten, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 07:30 CEST

Hur kan länder, myndigheter och branscher samarbeta på land för att lösa problem i haven? Frågan sätts i fokus i morgon, 8 juni, på Havskonferensen i New York. - Övergödning, försurning och marin nedskräpning i haven kräver åtgärder uppströms. Vi behöver få ett perspektiv som koordinerar förvaltningen från källa till hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 19:12 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst. Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek. HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:40 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att fisket regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt. Det rör sig om Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. - Inom de här fem områdena finns arter och livsmiljöer som Sverige har förbundit sig att skydda genom flera EU-direktiv, säger Lena Tingström på HaV.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:30 CEST

90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong. - Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken. Kommunerna blir också bättre på att ta vattenprover utifrån de regler som gäller, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 21:41 CEST

​Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” blir Västerviks kommun. Gun Lindberg och Dennis Wiström fick på tisdagskvällen ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete säger Gun Lindberg, Västerviks kommun.

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 07:30 CEST

​Ett 30-tal vattenprojekt presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj. Det rör sig om allt från ålvandring i Viskan till hur arbetet med att få det lokala och småskaliga fisket i Västafrika att överleva. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser från källa till hav och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:32 CEST

​Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer. - Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 07:30 CEST

Tre ministrar, Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht, deltar i årets havs- och vattenforum i Göteborg. Dessutom deltar flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika, Brasilien och Vietnam. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser "från källa till hav" och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 07:30 CEST

Länsstyrelsen i Gävleborgs län får totalt 2,7 miljoner kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förbättra fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån. Länsstyrelsen i Skåne får totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för att skapa fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i skånska vattendrag.

Filmer från HaV: Restaurering av värdefulla ålgräsängar på västkusten

Filmer från HaV: Restaurering av värdefulla ålgräsängar på västkusten

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 12:44 CEST

I höstas gav Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut en handbok för restaurering av ålgräs på västkusten. Nu finns även filmer som visar hur det känsliga arbetet ska göras. - Filmerna är främst ett komplement till handboken. Men vi tror att de också kan vara intressanta för allmänheten eftersom de ger en ökad förståelse och känsla för vilka miljöer vi har i våra kustvatten, säger Björn Sjöberg.

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 07:35 CEST

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka sju projekt som får bidrag. - Nytt för i år är att vi öppnat upp för tvååriga projekt. Vi fick in många intressanta förslag och de sju projekt som valts ut får dela på totalt 2,9 miljoner kronor, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:30 CEST

2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nationella havs- och vattenmiljöanslaget. Pengarna skapade minst 280 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter. - Miljöåtgärder som kalkning och fiskvägar skapar även sysselsättning för lokala företag och entreprenörer, främst på landsbygden, säger generaldirektör Jakob Granit.

HaV ger 2,3 miljoner till fiskprojekt i sjön Sommen i Östergötland

HaV ger 2,3 miljoner till fiskprojekt i sjön Sommen i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 10:10 CEST

​Länsstyrelsen i Östergötland får totalt 2,3 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att stärka det unika beståndet av öring i Sommen. Pengarna går till ett projekt för att bygga en ny och bättre fiskväg mellan sjön och Svartån/Lillån i Laxberg vid sjöns utlopp.

HaV ger drygt elva miljoner till två Östersjöprojekt: Första fiskvägen i komposit och bättre miljö för abborre

HaV ger drygt elva miljoner till två Östersjöprojekt: Första fiskvägen i komposit och bättre miljö för abborre

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:00 CEST

Två fiskprojekt på ostkusten får 4,4 respektive 6,9 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Det ena handlar om att stärka beståndet av abborre, det andra om att analysera åtgärder för bättre fiskvandring och test av fiskväg i komposit. - Det är två spännande miljöprojekt, helt i linje med arbetet att restaurera och uppnå bättre kustvattenmiljöer, säger Björni Sjöberg.