Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 477 Östersjön 108 HaV 71 havsmiljö 65 Kattegatt 48 Skagerrak 47 Björn Sjöberg 41 fiske 40 Björn Risinger 36 Thomas johansson 31 Västerhavet 28 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 torsk 27 miljö 26 övergödning 24 Sofia Brockmark 23 Fredrik Nordwall 22 Håkan Carlstrand 22 fisk 22 biologi 22 Jakob Granit 21 Nordsjön 20 sill 19 martin rydgren 19 lax 19 Locknesjön 18 fiskekvoter 18 havsplanering 17 miljöövervakning 17 ingemar berglund 17 Hav & Vatten 16 miljömål 16 SLU 16 Gotland 14 räkfiske 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 Hanöbukten 14 fiskbestånd 14 Karin linderholm 13 vattenkraft 13 EU 13 Margareta Lundin Unger 13 ekosystem 12 Mats Svensson 12 fiskeripolitik 12 ICES 11 Havs- och vattenforum 11 vattendrag 11 Anna Jöborn 11 hållbart fiske 11 Öresund 11 Susanne Viker 10 vildlax 10 patrik persson 10 Blekinge 10 Skåne 10 marina skyddade områden 10 kalkning 10 Östergötland 9 Bottenviken 9 skarpsill 9 erland lettevall 9 selektiva redskap 9 blå tillväxt 9 laxfiske 9 lena tingström 9 vÄTTERN 9 Sjöstjärnan 9 Kalmar 9 Naturvårdsverket 9 havskräfta 9 Bottniska viken 9 marint skräp 8 Natura 2000-områden 8 västkusten 8 Argos 8 natura 2000 8 Mälaren 8 Bottenhavet 8 gädda 8 främmande arter 8 makrill 8 Karolina Skog 8 tumlare 8 fritidsfiske 8 ål 8 hummer 7 Miljögifter 7 Sven-Erik Bucht 7 Niklas egriell 7 dricksvattenförsörjning 7 Stockholm 7 Västra Götaland 7 Mörrumsån 7 SKL 7 inger dahlgren 7 amerikansk hummer 7 sjöfart 7 utkastförbud 7 badvattenkvalitet 7 Västerbotten 7 öring 7 Emån 7 Kustbevakningen 7 kolja 6 vattenförvaltning 6 mikroplaster 6 Isabella Lövin 6 laxbestånd 6 marie ingerup 6 ålgräs 6 regeringsuppdrag 6 vattendirektivet 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marmorkräftan 6 Sjöfartsverket 6 Smhi 6 LRF 6 Sveriges Lantbruksuniversitet 6 Göteborgs universitet 6 Dricksvatten 6 ålfiske 6 fredrik ljunghager 6 strömming 6 ålgräsängar 6 Ingen övergödning 6 Tjörn 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 abborre 6 pia ahnlund 6 yrkesfiske 6 Jönköping 6 badvatten 6 grundvatten 5 anders skarstedt 5 Västra Götalands län 5 Jordbruksverket 5 Stig Thörnqvist 5 Västernorrland 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 främmande invasiva arter 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 fiskereglering 5 marmorkräfta 5 Gävleborg 5 Christer larsson 5 små avlopp 5 sjöar 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 Göteborg 5 havsmiljöinstitutet 5 Fredrik Lindgren 5 marin nedskräpning 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Thetis 5 Badplatsen 5 Internationella havsforskningsrådet 5 Hjälmaren 5 ålförvaltningsplan 5 fiskevård 5 miljöfarliga vrak 5 från källa till hav 5 Halland 5 Vänern 5 mikael krysell 5 rent hav 5 invasiva arter 5 lena ek 5 Almedalen 5 handredskap 5 Norrbottens län 5 Norrbotten 5 gemensam fiskeripolitik 5 klimatförändringar 5 havsmiljödirektivet 5 hotade arter 4 vattenbrist 4 fiskvägar 4 vild lax 4 Dalälven 4 märstaån 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Karin Wall 4 Lena olsson 4 Blekinge län 4 Öland 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 kustfiske 4 enskilda avlopp 4 god miljöstatus 4 johanna eriksson 4 flodkräftan 4 Göta älv 4 havsöring 4 havsplaneringen 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 laxkvot 4 vattenkvalitet 4 BAltic Sea Action plan 4 strandstädning 4 Energimyndigheten 4 kvoter 4 Sportfiskarna 4 gös 4 unionsförteckningen 4 Gävleborgs län 4 utsläpp 4 sälar 4 forskningsfartyg 4 havsplaner 4 Skåne län 4 maud larsen 4 katarina vartia 4 förnybar energi 4 ylva engwall 4 fritidsbåtar 4 olja 4 catarina hedar 4 landningsskyldigheten 4 selektivt fiske 4 Ospar 4 Västerbottens län 4 spökgarn 4 MSY 4 våtmarker 4 Badplatser 4 signalkräfta 4 havsbotten 4 Jakob Bergengren 4 mimer 4 Emåförbundet 4 qamer chaudhry 4 Ystad 3 kosterhavet 3 gråsäl 3 Bohuslän 3 Västerviks kommun 3 Värmdö kommun 3 havs- och vattenmiljö 3 redskap 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 Chalmers 3 johan stål 3 kameraövervakning 3 lova 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 karin hermansson 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 egentliga Östersjön 3 LOVA-bidrag 3 bratten 3 syresättningar av bottnar 3 roxen 3 utkastförbudet 3 Säveån 3 älv 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Lunds universitet 3 hedströmmen 3 kustkvoter 3 Kalmar län 3 Britt-Marie Mattsson 3 öringfiske 3 vindelälven 3 testeboån 3 skyddade marina områden 3 havsmiljöförordningen 3 Jämtland 3 God havsmiljö 2020 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 torne älv 3 oljeutsläpp 3 torskburar 3 Västmanland 3 sik 3 plastskräp 3 ålfiskeförbud 3 syrefria bottnar 3 Robert Almstrand 3 Måseskär 3 EU:s fiskeministrar 3 spinnspö 3 Gullmarsfjorden 3 perfluorerade ämnen 3 torskfiske 3 Joacim Johannesson 3 skrubbskädda 3 Örebro 3 Offside press 3 spårbarhetssystem 3 LOVA-projekt 3 Båtretur 3 Havskonferensen 3 rödspätta 3 grunda havsvikar 3 Malin skog 3 Agenda 2030 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 tillsynsvägledning 3 jens persson 3 harr 3 martin bjerner 3 ryssjor 3 marie berghult 3 Orust 3 lysekil 3 fritidsfiskare 3 naturreservat 3 SGU 3 vattenmiljön 3 per moksnes 3 Kräftfiske 3 Ingemar Andersson 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 landningsskyldighet 3 Syrebrist 3 havsmiljöanslaget 3 Almedalsveckan 3 nordhavsräka 3 nordhavsräkan 3 Åsa Gunnarsson 3 Folkhälsomyndigheten 3 kustkommuner 3 oljesanering 3 Stora Middelgrund 3 spårbarhet 3 Kronoberg 3 reglerkraft 3 Offside 3 utkast av räka 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 anslag 3 christina hallström 3 jan schmidtbauer crona 3 fosfor 3 sälskador 3 nordostatlanten 3 glan 3 sötvatten 3 muddermassor 2 jens olsson 2 knivsta 2 Litauen 2 jarl engquist 2 utvärdering 2 länsstyrelsen 2 Vattensverige 2 martin karlsson 2 Stockholms län 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 havsförsurning 2 levande hav 2 SEI 2 vandringshinder 2 ostkusten 2 Estland 2 elproduktion 2 odlad lax 2 malin hemmingsson 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 laxfällor 2 kusträddare 2 dumpning av muddermassor 2 malin wilhelmsson 2 Peter Thomson 2 realtidsstängning 2 Värmdö 2 eva rosenhall 2 realtidsstängning av fisk 2 våtmark 2 tullstorpsåprojektet 2 vattenresurser 2 Danmark 2 realtidsstängning i skagerrak 2 EU-projekt 2 bakterier 2 laxförvaltning 2 förvaltningsplan för torsk 2 läkemedelsrester 2 innovation 2 ulrika stensdotter blomberg 2 eu:s ministerråd 2 tac 2 Umeälven 2 vattenbruk 2 havsförvaltning 2 vattenkraften 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 gunnar johnsson 2 vattentäkter 2 art- och habitatdirektivet 2 Höga Kusten 2 clas magnusson 2 riksintresse 2 selektiva fiskeredskap 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 monica blidner 2 Uppsala 2 Helcom 2 bohuskusten 2 vrak 2 mårten gustafsson 2 länsstyrelserna 2 anneli harlén 2 malin aarsrud 2 havsmiljön 2 dricksvattentäkter 2 utrotningshotad 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Norge 2 Svenskt Vatten 2 bidrag 2 Örebro län 2 småvalar 2 balticstern 2 Karin bjerner 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 Världsbanken 2 syresättning 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 hållbar vattenkraft 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 miljöprövning 2 Muskö 2 havstensfjorden 2 fiskvandring 2 kågeälven 2 HMI 2 Kristianstad 2 kemiska stridsmedel 2 miljödepartementet 2 Smögen 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 havs- och vattenforum 2013 2 hummerfiske 2 european maritime day 2 barlastvatten 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 musslor 2 Anna Linusson 2 Svenska kraftnät 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 vitfisk 2 farliga ämnen 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 klimat 2 vattenfrågor 2 vindkraft 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 avloppsvatten 2 Mats Ivarsson 2 algblomning 2 röding 2 reningsverk 2 berit pettersson 2 Umeå Universitet 2 ministerrådet 2 Värmland 2 bolmen 2 Uppsala län 2 Atlanten 2 trålfiske 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 kusträddardagen 2 fiskeregler 2 Visa alla taggar
HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 14:27 CET

Ett spanskt varv ska bygga Sveriges nya fartyg för marin forskning och miljöövervakning. Fartyget beräknas kunna levereras våren 2019. - Det nya fartyget ger oss bättre och fler möjligheter att upptäcka och förstå de processer som sker i våra hav. Vi är väldigt glada över att bygget nu kommer igång, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 07:31 CEST

Hösten 2011 beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skrota undersökningsfartyget Argos efter att det konstaterats asbest ombord. Sedan dess har fartyget legat stilla vid Tånguddens hamn i Göteborg. - Vi sålde Argos redan i augusti 2012 till ett danskt företag. Först nu är alla nödvändiga miljötillstånd klara och fartyget kan levereras till köparen, säger Stefan Rehnström, controller på HaV.

Fyra anställda på Mimer sägs upp

Fyra anställda på Mimer sägs upp

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2013 11:05 CET

Fyra personer som arbetat på undersökningsfartyget Mimer sägs upp från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på grund av arbetsbrist. - Det är beklagligt att vi tvingas säga upp personal men eftersom det inte finns någon inplanerad verksamhet på fartyget finns inga alternativ i nuläget, säger Anna Jöborn.

HaV välkomnar utredning om fartyg

HaV välkomnar utredning om fartyg

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2012 10:09 CEST

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar regeringens beslut att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg. - Det är ett viktigt första steg för att säkra miljöövervakningen, vilket är grunden i arbetet med att värna om framtidens havsmiljöer. Inte bara för Sverige utan även för våra grannländer, säger generaldirektör Björn Risinger.

Elva personer förlorar jobben

Elva personer förlorar jobben

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2012 15:35 CET

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att säga upp elva personer på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen har uppstått i samband med att undersökningsfartyget Argos belades med nyttjandeförbud för drygt ett år sedan. Fyra av de 15 ombordanställda erbjuds att arbeta på ett mindre fartyg, undersökningsfartyget Mimer.

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2012 14:00 CET

Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2011 12:27 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har för avsikt att skrota undersökningsfartyget Argos. Beslutet är planerat till slutet av november och riskerar att medföra uppsägningar av ombordanställda. Personalen informerades vid ett möte i Göteborg idag.

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

Hälsoförändringar hos personer som arbetat på Argos

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2011 16:00 CEST

Preliminära uppgifter från företagshälsovården visar att några av de som arbetat ombord på forskningsfartyget Argos har förändringar på lungorna. Enligt företagshälsovården kan det inte uteslutas att asbest har bidragit.