Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

gfp

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 455 Östersjön 103 havsmiljö 62 HaV 57 Kattegatt 46 Skagerrak 44 Björn Sjöberg 39 Björn Risinger 36 fiske 35 Thomas Johansson 30 biologisk mångfald 28 vattenmiljö 28 Västerhavet 27 torsk 26 miljö 26 fisk 22 biologi 22 Sofia Brockmark 22 Fredrik Nordwall 21 övergödning 20 Håkan Carlstrand 19 martin rydgren 19 sill 19 fiskekvoter 18 Locknesjön 18 Nordsjön 18 Jakob granit 17 miljöövervakning 17 lax 17 Hav & Vatten 16 SLU 15 ingemar berglund 15 havsplanering 15 bengt kåmark 14 räkfiske 14 Hanöbukten 14 miljömål 14 Gotland 14 Bertil Håkansson 14 EU 13 Karin linderholm 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ekosystem 12 vattenkraft 12 Mats Svensson 11 ICES 11 Havs- och vattenforum 11 hållbart fiske 11 fiskbestånd 11 vattendrag 11 Öresund 11 Susanne Viker 10 patrik persson 10 vildlax 10 anna jöborn 10 kalkning 10 Blekinge 9 skarpsill 9 Östergötland 9 Sjöstjärnan 9 havskräfta 9 vÄTTERN 9 marina skyddade områden 9 lena tingström 8 Mälaren 8 blå tillväxt 8 Natura 2000-områden 8 Bottenhavet 8 Bottenviken 8 makrill 8 natura 2000 8 selektiva redskap 8 Naturvårdsverket 8 Bottniska viken 8 tumlare 8 gädda 8 erland lettevall 8 Argos 8 marint skräp 8 främmande arter 8 fritidsfiske 8 Kalmar 8 Karolina Skog 8 SKL 7 hummer 7 Sven-Erik Bucht 7 Miljögifter 7 sjöfart 7 Västra Götaland 7 Emån 7 Västerbotten 7 västkusten 7 amerikansk hummer 7 Skåne 7 Mörrumsån 7 öring 7 utkastförbud 7 badvattenkvalitet 7 inger dahlgren 7 dricksvattenförsörjning 7 laxfiske 7 Niklas egriell 7 Dricksvatten 6 Isabella Lövin 6 pia ahnlund 6 vattendirektivet 6 laxbestånd 6 Jönköping 6 ål 6 badvatten 6 marmorkräftan 6 mikroplaster 6 vattenförvaltning 6 yrkesfiske 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 ålgräsängar 6 marie ingerup 6 abborre 6 fredrik ljunghager 6 kolja 6 Stockholm 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 strömming 6 Kustbevakningen 6 havsmiljödirektivet 5 EU-kommissionen 5 grundvatten 5 anders skarstedt 5 invasiva arter 5 sjöar 5 små avlopp 5 främmande invasiva arter 5 regeringsuppdrag 5 fiskereglering 5 Christer larsson 5 Gävleborg 5 SMHI 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 ålgräs 5 fiskevård 5 Västra Götalands län 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 Sjöfartsverket 5 marin nedskräpning 5 Stig Thörnqvist 5 Göteborgs universitet 5 Vänern 5 marmorkräfta 5 klimatförändringar 5 Tjörn 5 från källa till hav 5 Hjälmaren 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Internationella havsforskningsrådet 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 Göteborg 5 lena ek 5 Halland 5 Norrbottens län 5 Badplatsen 5 knubbsäl 5 LRF 5 handredskap 5 Västernorrland 5 Norrbotten 5 MSY 4 signalkräfta 4 strandstädning 4 laxkvot 4 fiskvägar 4 havsöring 4 vattenkraftverk 4 Lena olsson 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Blekinge län 4 Öland 4 Karin Wall 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 SIWI 4 märstaån 4 kustfiske 4 god miljöstatus 4 Dalälven 4 flodkräftan 4 enskilda avlopp 4 Göta älv 4 vattenbrist 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 johanna eriksson 4 BAltic Sea Action plan 4 vattenkvalitet 4 Badplatser 4 hotade arter 4 ospar 4 havsbotten 4 Energimyndigheten 4 Ingen övergödning 4 sälar 4 Thetis 4 förnybar energi 4 Jakob Bergengren 4 unionsförteckningen 4 mikael krysell 4 Gävleborgs län 4 utsläpp 4 gös 4 gemensam fiskeripolitik 4 kvoter 4 forskningsfartyg 4 Skåne län 4 katarina vartia 4 landningsskyldigheten 4 havsplaner 4 ylva engwall 4 miljöfarliga vrak 4 olja 4 qamer chaudhry 4 catarina hedar 4 Västerbottens län 4 Almedalen 4 mimer 4 selektivt fiske 4 maud larsen 4 Offside 3 Kronoberg 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 utkast av räka 3 reglerkraft 3 Bohuslän 3 testeboån 3 vindelälven 3 kustkvoter 3 älv 3 christina hallström 3 utkastförbudet 3 karin hermansson 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 lova 3 roxen 3 sjö 3 havs- och vattenmiljö 3 Lilla Middelgrund 3 sötvatten 3 Fladen 3 bratten 3 johan stål 3 försurning 3 syresättningar av bottnar 3 Kosterhavets nationalpark 3 redskap 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Säveån 3 Värmdö kommun 3 trollingfiske 3 jordbruksverket 3 Kalmar län 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 kosterhavet 3 hedströmmen 3 Västerviks kommun 3 God havsmiljö 2020 3 havsmiljöförordningen 3 lennart sorby 3 ålfiske 3 båtbottenfärger 3 öringfiske 3 plastskräp 3 Västmanland 3 syrefria bottnar 3 oljesanering 3 skyddade marina områden 3 gråsäl 3 sälskador 3 Britt-Marie Mattsson 3 Jämtland 3 torskburar 3 torne älv 3 perfluorerade ämnen 3 torskfiske 3 fritidsbåtar 3 spinnspö 3 rödspätta 3 Örebro 3 Havskonferensen 3 Offside press 3 LOVA-projekt 3 skrubbskädda 3 Emåförbundet 3 Joacim Johannesson 3 Malin skog 3 grunda havsvikar 3 tillsynsvägledning 3 harr 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 EU:s fiskeministrar 3 SGU 3 marie berghult 3 ålförvaltningsplan 3 naturreservat 3 Kräftfiske 3 spökgarn 3 avloppsanläggningar 3 ytvatten 3 jens persson 3 fritidsfiskare 3 Agenda 2030 3 havsmiljöanslaget 3 vattenmiljön 3 havsmiljöinstitutet 3 per moksnes 3 Almedalsveckan 3 landningsskyldighet 3 Ingemar Andersson 3 kustkommuner 3 Folkhälsomyndigheten 3 nordhavsräkan 3 våtmarker 3 Åsa Gunnarsson 3 anslag 3 Stora Middelgrund 3 ingemar abrahamsson 3 glan 3 sik 3 Märsta 2 västra beståndet 2 fiskefartyg 2 anton halldén 2 fiskelagen 2 Polen 2 fosfor 2 muddermassor 2 bevattningsförbud 2 erik årnfelt 2 matilda ernkrans 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 jan schmidtbauer crona 2 Hallands län 2 Umeälven 2 Litauen 2 barlastvatten 2 jens olsson 2 riksintresse 2 mikroplast 2 jarl engquist 2 nordostatlanten 2 kusträddare 2 martin karlsson 2 länsstyrelsen 2 oljeutsläpp 2 havsförsurning 2 levande hav 2 laxfällor 2 ostkusten 2 odlad lax 2 röding 2 vandringshinder 2 restaurering av vattendrag 2 Ingela Isaksson 2 Estland 2 realtidsstängning av fisk 2 malin wilhelmsson 2 Peter Thomson 2 malin hemmingsson 2 Svenska kraftnät 2 havsplaneringen 2 vattenresurser 2 våtmark 2 tullstorpsåprojektet 2 rickleån 2 Vattensverige 2 havs- och vattenforum 2013 2 bakterier 2 Egentliga Östersjön 2 förvaltningsplan för torsk 2 Smögen 2 utvärdering 2 laxförvaltning 2 läkemedelsrester 2 ulrika stensdotter blomberg 2 Värmdö 2 eu:s ministerråd 2 selektiva fiskeredskap 2 vattenbruk 2 Danmark 2 vattenkraften 2 vattentäkter 2 Ascobans 2 gunilla ejdung 2 Norge 2 Höga Kusten 2 gunnar johnsson 2 småvalar 2 havsförvaltning 2 Smögens fiskauktion 2 bidrag 2 havsmiljön 2 Chalmers 2 monica blidner 2 dricksvattentäkter 2 bohuskusten 2 Helcom 2 mårten gustafsson 2 vrak 2 malin aarsrud 2 anneli harlén 2 clas magnusson 2 Kristineberg 2 Örebro län 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 balticstern 2 Fredrik Lindgren 2 Svenskt Vatten 2 Uppsala 2 Karin bjerner 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 syresättning 2 Klarälven 2 kameraövervakning 2 miljöprövning 2 havstensfjorden 2 Världsbanken 2 european maritime day 2 piggvar 2 LOVA-bidrag 2 kågeälven 2 hållbar vattenkraft 2 maria damanaki 2 hummerfiske 2 flodkräfta 2 båtbottentvättning 2 vild lax 2 Kristianstad 2 Svenska Publishing-Priset 2 syresättning av djupvatten 2 Kvädöfjärden 2 EU-projekt 2 miljödepartementet 2 säveåprojektet 2 Anna Linusson 2 havsbaserad vindkraft 2 digitalisering av djupdata 2 klimat 2 vitfisk 2 hedefors 2 fiskvandring 2 vattenvård 2 Mats Ivarsson 2 vindkraft 2 vattenfrågor 2 avloppsvatten 2 realtidsstängning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 tac 2 berit pettersson 2 algblomning 2 Umeå Universitet 2 reningsverk 2 bolmen 2 Atlanten 2 SEI 2 elproduktion 2 Uppsala län 2 ministerrådet 2 kusträddardagen 2 Stockholms län 2 trålfiske 2 dumpning 2 Värmland 2 båtbottentvätt 2 räka 2 Tyskland 2 ReBorn 2 fiskeregler 2 undersökningsfartyg 2 side scan sonar 2 Piteå kommun 2 dumpning av muddermassor 2 havsforskning 2 vattenskoter 2 knivsta 2 ospar-kommissionen 2 rådgivning 2 havsmiljöforskning 2 gfp 2 Hudiksvalls kommun 2 sillfiske 2 hummerregler 2 klimatförändring 2 miljöminister 2 Sportfiskarna 2 eu-fiske 2 Visa alla taggar
Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2013 11:05 CET

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön än vad det skulle kosta. Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN. - Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse som rör ett så pass stort antal länder. Det gör rapporten unik, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Svenskar villiga betala för friskt Östersjön

Svenskar villiga betala för friskt Östersjön

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2012 12:02 CEST

Svenskar är villiga att betala mest för levande Östersjön. En ny studie av Internationella forskarnätverket Balticstern visar att invånarna i länderna runt Östersjön är villiga att betala totalt fyra miljarder euro varje år för en bättre havsmiljö. - Studien visar att människor är beredda att betala för ett levande hav, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.