Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 478 Östersjön 108 HaV 72 havsmiljö 65 Kattegatt 49 Skagerrak 48 Björn Sjöberg 41 fiske 40 Björn Risinger 36 Thomas johansson 31 Västerhavet 29 biologisk mångfald 28 vattenmiljö 28 torsk 27 miljö 26 övergödning 24 Sofia Brockmark 23 fisk 22 Håkan Carlstrand 22 biologi 22 Fredrik Nordwall 22 Jakob Granit 21 Nordsjön 20 sill 19 fiskekvoter 19 lax 19 martin rydgren 19 Locknesjön 18 havsplanering 17 miljöövervakning 17 ingemar berglund 17 miljömål 16 Hav & Vatten 16 SLU 16 fiskbestånd 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 räkfiske 14 Karin linderholm 14 Hanöbukten 14 Gotland 14 Margareta Lundin Unger 13 vattenkraft 13 EU 13 ICES 12 Mats Svensson 12 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 Öresund 11 Anna Jöborn 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 Havs- och vattenforum 11 patrik persson 10 Skåne 10 Blekinge 10 marina skyddade områden 10 Susanne Viker 10 kalkning 10 havskräfta 10 vildlax 10 lena tingström 9 selektiva redskap 9 Bottenviken 9 laxfiske 9 erland lettevall 9 blå tillväxt 9 ål 9 Kalmar 9 Naturvårdsverket 9 Östergötland 9 Bottniska viken 9 vÄTTERN 9 skarpsill 9 Sjöstjärnan 9 fritidsfiske 8 Natura 2000-områden 8 marint skräp 8 gädda 8 natura 2000 8 västkusten 8 Mälaren 8 Bottenhavet 8 tumlare 8 makrill 8 främmande arter 8 Karolina Skog 8 Argos 8 hummer 7 Miljögifter 7 Sven-Erik Bucht 7 öring 7 sjöfart 7 dricksvattenförsörjning 7 Niklas egriell 7 SKL 7 kolja 7 badvattenkvalitet 7 Stockholm 7 inger dahlgren 7 Västerbotten 7 amerikansk hummer 7 Mörrumsån 7 Västra Götaland 7 utkastförbud 7 Emån 7 Kustbevakningen 7 yrkesfiske 7 Sveriges Lantbruksuniversitet 6 vattenförvaltning 6 Smhi 6 mikroplaster 6 LRF 6 abborre 6 marie ingerup 6 pia ahnlund 6 vattendirektivet 6 Isabella Lövin 6 marmorkräftan 6 regeringsuppdrag 6 badvatten 6 Ingen övergödning 6 ålgräs 6 Dricksvatten 6 Tjörn 6 Internationella havsforskningsrådet 6 laxbestånd 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 strömming 6 fredrik ljunghager 6 ålgräsängar 6 Göteborgs universitet 6 Sjöfartsverket 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 ålfiske 6 Jönköping 6 anders skarstedt 5 Jordbruksverket 5 grundvatten 5 EU-kommissionen 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 främmande invasiva arter 5 Västra Götalands län 5 fiskereglering 5 Gävleborg 5 Christer larsson 5 sjöar 5 fiskevård 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 lena ek 5 Badplatsen 5 Stig Thörnqvist 5 Fredrik Lindgren 5 havsmiljödirektivet 5 små avlopp 5 Göteborg 5 klimatförändringar 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 invasiva arter 5 Thetis 5 från källa till hav 5 Hjälmaren 5 ålförvaltningsplan 5 marmorkräfta 5 miljöfarliga vrak 5 Halland 5 rent hav 5 Västernorrland 5 havsmiljöinstitutet 5 Almedalen 5 handredskap 5 Norrbottens län 5 marin nedskräpning 5 Vänern 5 Norrbotten 5 knubbsäl 5 gemensam fiskeripolitik 5 mikael krysell 5 havsplaneringen 4 vild lax 4 havsöring 4 Dalälven 4 märstaån 4 Karin Wall 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Lena olsson 4 Blekinge län 4 Öland 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 kustfiske 4 enskilda avlopp 4 god miljöstatus 4 MSY 4 johanna eriksson 4 flodkräftan 4 Göta älv 4 vattenbrist 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 laxkvot 4 vattenkvalitet 4 hotade arter 4 Badplatser 4 strandstädning 4 kvoter 4 Energimyndigheten 4 EU:s fiskeministrar 4 fiskvägar 4 Sportfiskarna 4 gös 4 unionsförteckningen 4 Gävleborgs län 4 utsläpp 4 sälar 4 forskningsfartyg 4 havsplaner 4 Skåne län 4 maud larsen 4 förnybar energi 4 katarina vartia 4 ylva engwall 4 fritidsbåtar 4 olja 4 catarina hedar 4 landningsskyldigheten 4 Ospar 4 landningsskyldighet 4 selektivt fiske 4 Västerbottens län 4 spökgarn 4 BAltic Sea Action plan 4 våtmarker 4 havsbotten 4 signalkräfta 4 Jakob Bergengren 4 mimer 4 qamer chaudhry 4 Nordostatlanten 4 Emåförbundet 4 Ystad 3 kosterhavet 3 gråsäl 3 Bohuslän 3 torskburar 3 Västerviks kommun 3 Värmdö kommun 3 Dalarna 3 karin hermansson 3 EU:s ministerråd 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 Chalmers 3 johan stål 3 roxen 3 kameraövervakning 3 lova 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 redskap 3 egentliga Östersjön 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 LOVA-bidrag 3 bratten 3 syresättningar av bottnar 3 kustkvoter 3 Säveån 3 Kalmar län 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Lunds universitet 3 hedströmmen 3 torne älv 3 utkastförbudet 3 Britt-Marie Mattsson 3 vindelälven 3 öringfiske 3 testeboån 3 havsmiljöförordningen 3 God havsmiljö 2020 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 Jämtland 3 skyddade marina områden 3 älv 3 reglerkraft 3 Västmanland 3 sik 3 oljeutsläpp 3 plastskräp 3 Robert Almstrand 3 ålfiskeförbud 3 Havskonferensen 3 syrefria bottnar 3 Joacim Johannesson 3 Måseskär 3 Gullmarsfjorden 3 torskfiske 3 Båtretur 3 spinnspö 3 skrubbskädda 3 Örebro 3 Offside press 3 spårbarhetssystem 3 LOVA-projekt 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 rödspätta 3 grunda havsvikar 3 Malin skog 3 Agenda 2030 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 tillsynsvägledning 3 jens persson 3 harr 3 martin bjerner 3 ryssjor 3 marie berghult 3 Orust 3 lysekil 3 fritidsfiskare 3 perfluorerade ämnen 3 naturreservat 3 SGU 3 vattenmiljön 3 per moksnes 3 Kräftfiske 3 Ingemar Andersson 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 Syrebrist 3 havsmiljöanslaget 3 Almedalsveckan 3 nordhavsräka 3 nordhavsräkan 3 oljesanering 3 Åsa Gunnarsson 3 Folkhälsomyndigheten 3 kustkommuner 3 Stora Middelgrund 3 spårbarhet 3 Kronoberg 3 Offside 3 utkast av räka 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 anslag 3 christina hallström 3 jan schmidtbauer crona 3 fosfor 3 sälskador 3 glan 3 sötvatten 3 havs- och vattenmiljö 3 muddermassor 2 mikroplast 2 knivsta 2 Litauen 2 jens olsson 2 utvärdering 2 länsstyrelsen 2 restaurering av vattendrag 2 kusträddare 2 martin karlsson 2 Stockholms län 2 Vattensverige 2 jarl engquist 2 levande hav 2 havsförsurning 2 SEI 2 ostkusten 2 laxfällor 2 vandringshinder 2 Estland 2 rickleån 2 elproduktion 2 Ingela Isaksson 2 vindkraft 2 tac 2 malin hemmingsson 2 odlad lax 2 malin wilhelmsson 2 farliga ämnen 2 Peter Thomson 2 Värmdö 2 eva rosenhall 2 realtidsstängning 2 Svenska kraftnät 2 våtmark 2 vattenresurser 2 Danmark 2 tullstorpsåprojektet 2 realtidsstängning av fisk 2 havs- och vattenforum 2013 2 Smögen 2 bakterier 2 förvaltningsplan för torsk 2 långa 2 laxförvaltning 2 läkemedelsrester 2 innovation 2 ulrika stensdotter blomberg 2 realtidsstängning i skagerrak 2 dumpning av muddermassor 2 vattenbruk 2 havsförvaltning 2 vattenkraften 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 gunnar johnsson 2 vattentäkter 2 art- och habitatdirektivet 2 Höga Kusten 2 clas magnusson 2 riksintresse 2 selektiva fiskeredskap 2 havsmiljön 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 monica blidner 2 Uppsala 2 Helcom 2 bohuskusten 2 vrak 2 mårten gustafsson 2 länsstyrelserna 2 anneli harlén 2 Norge 2 Svenskt Vatten 2 bidrag 2 malin aarsrud 2 småvalar 2 dricksvattentäkter 2 utrotningshotad 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Örebro län 2 balticstern 2 Karin bjerner 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 Världsbanken 2 syresättning 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 hållbar vattenkraft 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 miljöprövning 2 Muskö 2 havstensfjorden 2 fiskvandring 2 kågeälven 2 EU-projekt 2 HMI 2 Kristianstad 2 kemiska stridsmedel 2 miljödepartementet 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 hummerfiske 2 european maritime day 2 Umeälven 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 musslor 2 Anna Linusson 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 vitfisk 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 klimat 2 vattenfrågor 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 avloppsvatten 2 Mats Ivarsson 2 röding 2 algblomning 2 reningsverk 2 berit pettersson 2 Umeå Universitet 2 ministerrådet 2 Värmland 2 bolmen 2 Uppsala län 2 Atlanten 2 trålfiske 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 kusträddardagen 2 Visa alla taggar
16 miljoner till länsstyrelser för att öka skyddet av marina områden

16 miljoner till länsstyrelser för att öka skyddet av marina områden

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 16 miljoner kronor till landets kustlänsstyrelser för att öka skyddet av marina områden. Pengarna är en del i regeringens treåriga satsning ”Rent hav”. - Vi behöver bättre kunskap om vilka marina miljöer som behöver skyddas och även se till att arter kan få ett skydd under olika livsstadier, säger Elisabeth Anderberg, utredare på HaV.

HaV-förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige

HaV-förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu förslag på hur Sverige ska kunna fortsätta fiska efter signalkräfta och samtidigt minska spridningen i svenska vatten. Hanteringsprogrammet för signalkräfta innebär bland annat förslag på nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven samt förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga Sverige.

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

​I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny rapport om harren i Bottniska viken. - Flera insatser krävs för att öka kunskapen om harren i Östersjön och för att kunna bevara och stärka beståndet, säger Sofia Brockmark på HaV.

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. - Förslaget gör att vattenkraftverk i Sverige ska få moderna miljövillkor, även de som i dag saknar tillstånd eller som aldrig fått sin verksamhet prövad enligt miljöbalken, säger generaldirektör Jakob Granit.

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån

HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger sex miljoner kronor till ett projekt för att stärka beståndet av lax och öring i Mörrumsån. Pengarna ska användas till att riva ut dammbyggnaden vid Mariebergs kraftstation. - Eftersom det är första vandringshindret så kommer det att få väldigt stor effekt, inte bara för lax och öring utan hela livsmiljön i ån, säger Daniel Isaksson.

HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven

HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2015 08:00 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 7,1 miljoner kronor till projektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”. Projektet ska pågå i drygt tre år och ledas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. - Målet är att ta fram en plan för hur man ska prioritera olika miljöåtgärder vid vattenkraftverk och att se hur dessa åtgärder påverkar elproduktionen, säger Niklas Egriell på HaV.

HaV-analys: Fiske bör regleras ytterligare i 30 marina skyddade områden i Sverige

HaV-analys: Fiske bör regleras ytterligare i 30 marina skyddade områden i Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2014 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålen i Sveriges marina skyddade områden. - Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden, av dessa ligger sex områden utanför trålgränsen, säger Lena Tingström, utredare på HaV.

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2014 10:21 CEST

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen. Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2014 07:30 CEST

Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård och nu tycks arten spridas med rekordfart. - Vi har senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

40 miljoner till projekt för bättre havs- och vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2014 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor årligen till åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Av dessa har vi hittills valt ut 17 projekt som får pengar, flera av dessa löper över flera år. Flera av dem är också projekt som stimulerar samarbete över länsgränser, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Landets kräftexperter samlas till konferens i Jönköping

Landets kräftexperter samlas till konferens i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2013 07:30 CET

I veckan samlas landets ledande kräftexperter till konferens i Jönköping. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten, SLU Aqua, Sveriges Fiskvattenägareförbund och Länsstyrelsen Jönköping. - Konferensen handlar bland annat om hur vi kan bli bättre på att förvalta, bevara och utveckla bestånden av flod- och signalkräfta, säger Fredrik Nordwall, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Internationellt havsmöte i Göteborg för att skydda miljön i Nordostatlanten

Internationellt havsmöte i Göteborg för att skydda miljön i Nordostatlanten

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2013 07:30 CEST

Om två veckor, 24-28 juni, samlas ett 70-tal representanter från 15 länders regeringar, EU och flera internationella organisationer i Göteborg till Ospar-möte om miljön i bland annat Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. - Det behövs en samsyn om övervakning och åtgärder mellan länder för att kunna lösa flera av problemen i havsmiljön, säger Laura Píriz, svensk delegationschef för Ospar.

HaV klart med yttrande om nya Slussen och Mälaren: Bra att regleringen ses över

HaV klart med yttrande om nya Slussen och Mälaren: Bra att regleringen ses över

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2013 08:08 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över Stockholms stads ansökan om att bygga om Slussen och tappa mer vatten från Mälaren. - Det är bra att regleringen av Mälaren ses över för att minska risken för översvämningar och att man vill bygga en fiskvandringsväg. Frågan om hur Mälarens grundområden påverkas behöver däremot utredas mer, säger Malin Hemmingsson på HaV.

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Provfiske efter marmorkräfta i vår

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2013 11:42 CET

Hittills har tolv levande och en död marmorkräfta hittats i Märstaån. Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram en första plan för att kontrollera utbredningen av den invasiva arten. – De har också i uppdrag att se över hur marmorkräftan bäst kan stoppas och vad som händer om den skulle få fäste här, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Öland blir skyddsområde för flodkräftan

Öland blir skyddsområde för flodkräftan

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2013 16:36 CET

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att låta hela Öland bli ett skyddsområde för flodkräftan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har godkänt förvaltningsplanen och välkomnar beslutet. - Det här är väldigt positivt därför att skyddsområdet stärker förutsättningarna för att bevara flodkräftan nationellt, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

2,5 miljoner till att rädda ålen

2,5 miljoner till att rädda ålen

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2013 07:31 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar 2,5 miljoner kronor på att plantera ut ålyngel i svenska vatten. Projektet leds av länsstyrelsen i Skåne och är en del av Sveriges förvaltningsplan för ål. - Ålen är en art som är starkt hotad och senaste åren har allt färre ålar vandrat in i svenska vatten på naturlig väg. Detta är ett sätt att stärka bestånden, säger Fredrik Nordwall på HaV.

Ingen kräftpest på fynden i Märstaån

Ingen kräftpest på fynden i Märstaån

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2013 07:31 CET

Marmorkräftorna som hittades i Märstaån är inte smittade med kräftpest. - I nuläget talar inget för att de marmorkräftor som hittats är smittade med någon allvarlig sjukdom, säger Thorbjörn Hongslo, på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Nu återstår tester med flodkräftor. Även om marmorkräftorna inte verkar sjuka kan de bära på sjukdomar som drabbar den inhemska flodkräftan.

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2012 07:31 CET

För några veckor sedan hittades tre marmorkräftor i Märstaån, norr om Stockholm. Arten har tidigare inte funnits i svenska vatten. - Det är ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftor och den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Allmänheten uppmanas att lämna in misstänkta fynd av kräftan till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.

HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen

HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2012 07:31 CEST

I Mörrumsån i Blekinge finns ett genetiskt unikt bestånd av lax. Men en studie från 2011 visar att det nu finns onormalt många hybrider av lax och öring, så kallade laxingar, i ån. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 174 000 kronor till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för ett projekt att undersöka laxbeståndet mer. Målet är att få svar på vad som krävs för att skydda det unika laxbeståndet