Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 477 Östersjön 108 HaV 71 havsmiljö 65 Kattegatt 48 Skagerrak 47 Björn Sjöberg 41 fiske 40 Björn Risinger 36 Thomas johansson 31 Västerhavet 28 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 torsk 27 miljö 26 övergödning 24 Sofia Brockmark 23 Fredrik Nordwall 22 Håkan Carlstrand 22 fisk 22 biologi 22 Jakob Granit 21 Nordsjön 20 sill 19 martin rydgren 19 lax 19 Locknesjön 18 fiskekvoter 18 havsplanering 17 miljöövervakning 17 ingemar berglund 17 Hav & Vatten 16 miljömål 16 SLU 16 Gotland 14 räkfiske 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 Hanöbukten 14 fiskbestånd 14 Karin linderholm 13 vattenkraft 13 EU 13 Margareta Lundin Unger 13 ekosystem 12 Mats Svensson 12 fiskeripolitik 12 ICES 11 Havs- och vattenforum 11 vattendrag 11 Anna Jöborn 11 hållbart fiske 11 Öresund 11 Susanne Viker 10 vildlax 10 patrik persson 10 Blekinge 10 Skåne 10 marina skyddade områden 10 kalkning 10 Östergötland 9 Bottenviken 9 skarpsill 9 erland lettevall 9 selektiva redskap 9 blå tillväxt 9 laxfiske 9 lena tingström 9 vÄTTERN 9 Sjöstjärnan 9 Kalmar 9 Naturvårdsverket 9 havskräfta 9 Bottniska viken 9 marint skräp 8 Natura 2000-områden 8 västkusten 8 Argos 8 natura 2000 8 Mälaren 8 Bottenhavet 8 gädda 8 främmande arter 8 makrill 8 Karolina Skog 8 tumlare 8 fritidsfiske 8 ål 8 hummer 7 Miljögifter 7 Sven-Erik Bucht 7 Niklas egriell 7 dricksvattenförsörjning 7 Stockholm 7 Västra Götaland 7 Mörrumsån 7 SKL 7 inger dahlgren 7 amerikansk hummer 7 sjöfart 7 utkastförbud 7 badvattenkvalitet 7 Västerbotten 7 öring 7 Emån 7 Kustbevakningen 7 kolja 6 vattenförvaltning 6 mikroplaster 6 Isabella Lövin 6 laxbestånd 6 marie ingerup 6 ålgräs 6 regeringsuppdrag 6 vattendirektivet 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marmorkräftan 6 Sjöfartsverket 6 Smhi 6 LRF 6 Sveriges Lantbruksuniversitet 6 Göteborgs universitet 6 Dricksvatten 6 ålfiske 6 fredrik ljunghager 6 strömming 6 ålgräsängar 6 Ingen övergödning 6 Tjörn 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 abborre 6 pia ahnlund 6 yrkesfiske 6 Jönköping 6 badvatten 6 grundvatten 5 anders skarstedt 5 Västra Götalands län 5 Jordbruksverket 5 Stig Thörnqvist 5 Västernorrland 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 främmande invasiva arter 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 fiskereglering 5 marmorkräfta 5 Gävleborg 5 Christer larsson 5 små avlopp 5 sjöar 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 Göteborg 5 havsmiljöinstitutet 5 Fredrik Lindgren 5 marin nedskräpning 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Thetis 5 Badplatsen 5 Internationella havsforskningsrådet 5 Hjälmaren 5 ålförvaltningsplan 5 fiskevård 5 miljöfarliga vrak 5 från källa till hav 5 Halland 5 Vänern 5 mikael krysell 5 rent hav 5 invasiva arter 5 lena ek 5 Almedalen 5 handredskap 5 Norrbottens län 5 Norrbotten 5 gemensam fiskeripolitik 5 klimatförändringar 5 havsmiljödirektivet 5 hotade arter 4 vattenbrist 4 fiskvägar 4 vild lax 4 Dalälven 4 märstaån 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Karin Wall 4 Lena olsson 4 Blekinge län 4 Öland 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 kustfiske 4 enskilda avlopp 4 god miljöstatus 4 johanna eriksson 4 flodkräftan 4 Göta älv 4 havsöring 4 havsplaneringen 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 laxkvot 4 vattenkvalitet 4 BAltic Sea Action plan 4 strandstädning 4 Energimyndigheten 4 kvoter 4 Sportfiskarna 4 gös 4 unionsförteckningen 4 Gävleborgs län 4 utsläpp 4 sälar 4 forskningsfartyg 4 havsplaner 4 Skåne län 4 maud larsen 4 katarina vartia 4 förnybar energi 4 ylva engwall 4 fritidsbåtar 4 olja 4 catarina hedar 4 landningsskyldigheten 4 selektivt fiske 4 Ospar 4 Västerbottens län 4 spökgarn 4 MSY 4 våtmarker 4 Badplatser 4 signalkräfta 4 havsbotten 4 Jakob Bergengren 4 mimer 4 Emåförbundet 4 qamer chaudhry 4 Ystad 3 kosterhavet 3 gråsäl 3 Bohuslän 3 Västerviks kommun 3 Värmdö kommun 3 havs- och vattenmiljö 3 redskap 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 Chalmers 3 johan stål 3 kameraövervakning 3 lova 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 karin hermansson 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 egentliga Östersjön 3 LOVA-bidrag 3 bratten 3 syresättningar av bottnar 3 roxen 3 utkastförbudet 3 Säveån 3 älv 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Lunds universitet 3 hedströmmen 3 kustkvoter 3 Kalmar län 3 Britt-Marie Mattsson 3 öringfiske 3 vindelälven 3 testeboån 3 skyddade marina områden 3 havsmiljöförordningen 3 Jämtland 3 God havsmiljö 2020 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 torne älv 3 oljeutsläpp 3 torskburar 3 Västmanland 3 sik 3 plastskräp 3 ålfiskeförbud 3 syrefria bottnar 3 Robert Almstrand 3 Måseskär 3 EU:s fiskeministrar 3 spinnspö 3 Gullmarsfjorden 3 perfluorerade ämnen 3 torskfiske 3 Joacim Johannesson 3 skrubbskädda 3 Örebro 3 Offside press 3 spårbarhetssystem 3 LOVA-projekt 3 Båtretur 3 Havskonferensen 3 rödspätta 3 grunda havsvikar 3 Malin skog 3 Agenda 2030 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 tillsynsvägledning 3 jens persson 3 harr 3 martin bjerner 3 ryssjor 3 marie berghult 3 Orust 3 lysekil 3 fritidsfiskare 3 naturreservat 3 SGU 3 vattenmiljön 3 per moksnes 3 Kräftfiske 3 Ingemar Andersson 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 landningsskyldighet 3 Syrebrist 3 havsmiljöanslaget 3 Almedalsveckan 3 nordhavsräka 3 nordhavsräkan 3 Åsa Gunnarsson 3 Folkhälsomyndigheten 3 kustkommuner 3 oljesanering 3 Stora Middelgrund 3 spårbarhet 3 Kronoberg 3 reglerkraft 3 Offside 3 utkast av räka 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 anslag 3 christina hallström 3 jan schmidtbauer crona 3 fosfor 3 sälskador 3 nordostatlanten 3 glan 3 sötvatten 3 muddermassor 2 jens olsson 2 knivsta 2 Litauen 2 jarl engquist 2 utvärdering 2 länsstyrelsen 2 Vattensverige 2 martin karlsson 2 Stockholms län 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 havsförsurning 2 levande hav 2 SEI 2 vandringshinder 2 ostkusten 2 Estland 2 elproduktion 2 odlad lax 2 malin hemmingsson 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 laxfällor 2 kusträddare 2 dumpning av muddermassor 2 malin wilhelmsson 2 Peter Thomson 2 realtidsstängning 2 Värmdö 2 eva rosenhall 2 realtidsstängning av fisk 2 våtmark 2 tullstorpsåprojektet 2 vattenresurser 2 Danmark 2 realtidsstängning i skagerrak 2 EU-projekt 2 bakterier 2 laxförvaltning 2 förvaltningsplan för torsk 2 läkemedelsrester 2 innovation 2 ulrika stensdotter blomberg 2 eu:s ministerråd 2 tac 2 Umeälven 2 vattenbruk 2 havsförvaltning 2 vattenkraften 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 gunnar johnsson 2 vattentäkter 2 art- och habitatdirektivet 2 Höga Kusten 2 clas magnusson 2 riksintresse 2 selektiva fiskeredskap 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 monica blidner 2 Uppsala 2 Helcom 2 bohuskusten 2 vrak 2 mårten gustafsson 2 länsstyrelserna 2 anneli harlén 2 malin aarsrud 2 havsmiljön 2 dricksvattentäkter 2 utrotningshotad 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Norge 2 Svenskt Vatten 2 bidrag 2 Örebro län 2 småvalar 2 balticstern 2 Karin bjerner 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 Världsbanken 2 syresättning 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 hållbar vattenkraft 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 miljöprövning 2 Muskö 2 havstensfjorden 2 fiskvandring 2 kågeälven 2 HMI 2 Kristianstad 2 kemiska stridsmedel 2 miljödepartementet 2 Smögen 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 havs- och vattenforum 2013 2 hummerfiske 2 european maritime day 2 barlastvatten 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 musslor 2 Anna Linusson 2 Svenska kraftnät 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 vitfisk 2 farliga ämnen 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 klimat 2 vattenfrågor 2 vindkraft 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 avloppsvatten 2 Mats Ivarsson 2 algblomning 2 röding 2 reningsverk 2 berit pettersson 2 Umeå Universitet 2 ministerrådet 2 Värmland 2 bolmen 2 Uppsala län 2 Atlanten 2 trålfiske 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 kusträddardagen 2 fiskeregler 2 Visa alla taggar
HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fick i höstas uppdrag av regeringen att utreda vilka åtgärder, med betoning på fiske, som behövs i marina skyddade områden för att nå de uppsatta bevarandemålen till 2020. I uppdraget ingick även att utreda vilka effekter bottentrålning har på livsmiljöer och de arter som lever där, främst inom marina skyddade områden och innanför trålgränsen.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser stora möjligheter att nå arealmålet om tio procents skydd av havsmiljön till år 2020. Samtidigt vill HaV inrätta minst ett nytt skyddat område i Västerhavet, ett i Egentliga Östersjön och ett i Bottniska viken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.