Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 437 Östersjön 100 havsmiljö 61 HaV 50 Kattegatt 45 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 35 fiske 34 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 27 miljö 26 Västerhavet 26 torsk 24 biologi 22 Sofia Brockmark 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 21 martin rydgren 19 sill 19 övergödning 18 Håkan Carlstrand 18 locknesjön 17 lax 17 Nordsjön 17 fiskekvoter 17 Hav & Vatten 16 miljöövervakning 15 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 Jakob Granit 13 miljömål 13 EU 13 Hanöbukten 12 havsplanering 12 SLU 12 Gotland 12 Karin linderholm 12 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 Mats Svensson 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 vattenkraft 11 Öresund 11 ekosystem 11 anna jöborn 10 Susanne Viker 10 fiskbestånd 10 patrik persson 10 vildlax 10 vÄTTERN 9 ICES 9 skarpsill 9 havskräfta 9 Mälaren 8 främmande arter 8 Bottniska viken 8 lena tingström 8 Argos 8 blå tillväxt 8 Havs- och vattenforum 8 marint skräp 8 Bottenhavet 8 erland lettevall 8 kalkning 8 Natura 2000-områden 8 natura 2000 8 Bottenviken 8 makrill 8 tumlare 7 Karolina Skog 7 Blekinge 7 marina skyddade områden 7 gädda 7 Naturvårdsverket 7 västkusten 7 dricksvattenförsörjning 7 Sjöstjärnan 7 Emån 7 Mörrumsån 7 sjöfart 7 utkastförbud 7 laxfiske 7 amerikansk hummer 7 öring 7 Östergötland 7 Niklas egriell 7 fritidsfiske 7 Sven-Erik Bucht 7 selektiva redskap 7 abborre 6 vattendirektivet 6 vattenförvaltning 6 strömming 6 yrkesfiske 6 ål 6 Jönköping 6 Västra Götaland 6 joakim hjelm 6 Dricksvatten 6 marie ingerup 6 pia ahnlund 6 fredrik ljunghager 6 Kalmar 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 kolja 6 laxbestånd 6 inger dahlgren 6 Västerbotten 6 hummer 6 regeringsuppdrag 5 marmorkräfta 5 SKL 5 små avlopp 5 Christer larsson 5 badvattenkvalitet 5 lena ek 5 fiskereglering 5 havsmiljödirektivet 5 Skåne 5 marin nedskräpning 5 Vänern 5 Stig Thörnqvist 5 knubbsäl 5 Sjöfartsverket 5 mikroplaster 5 Isabella lövin 5 Kustbevakningen 5 anders skarstedt 5 främmande invasiva arter 5 ålgräs 5 sjöar 5 SMHI 5 EU-kommissionen 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 invasiva arter 5 Hjälmaren 5 ålgräsängar 5 sälar 4 Västernorrland 4 Göta älv 4 Ingen övergödning 4 förnybar energi 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 vattenkvalitet 4 Jakob Bergengren 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 Öland 4 Almedalen 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 maud larsen 4 enskilda avlopp 4 EU-bad 4 havsbotten 4 landningsskyldigheten 4 vattenkraftverk 4 grundvatten 4 johanna eriksson 4 Västra götalands län 4 qamer chaudhry 4 ospar 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 katarina vartia 4 Halland 4 catarina hedar 4 kvoter 4 gös 4 badplatsen 4 ekosystemen 4 Norrbotten 4 Karin Wall 4 fiskevård 4 Norrbottens län 4 flodkräftan 4 forskningsfartyg 4 BAltic Sea Action plan 4 miljögifter 4 Göteborg 4 mimer 4 laxkvot 4 handredskap 4 Stockholm 4 god miljöstatus 4 Tjörn 4 gemensam fiskeripolitik 4 olja 4 Lena olsson 4 unionsförteckningen 4 Gävleborg 4 signalkräfta 4 havsöring 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 MSY 4 Dalälven 4 märstaån 4 utsläpp 4 kustfiske 4 klimatförändringar 4 vattenbrist 4 marie berghult 3 utkast av räka 3 jens persson 3 Dalarna 3 Levande sjöar och vattendrag 3 gråsäl 3 Örebro 3 landningsskyldighet 3 naturreservat 3 bratten 3 grundvattentäkter 3 redskap 3 Jonas Nilsson 3 reglerkraft 3 Göteborgs universitet 3 syrefria bottnar 3 utkastförbudet 3 EU:s fiskeministrar 3 torskfiske 3 nordhavsräkan 3 havsmiljöanslaget 3 roxen 3 testeboån 3 Energimyndigheten 3 johan stål 3 Ingemar Andersson 3 Thetis 3 våtmarker 3 hedströmmen 3 försurning 3 kosterhavet 3 öringfiske 3 Blekinge län 3 lennart sorby 3 Offside press 3 rödspätta 3 Bohuslän 3 oljesanering 3 havs- och vattenmiljö 3 Internationella havsforskningsrådet 3 Västerbottens län 3 trollingfiske 3 grunda havsvikar 3 Malin skog 3 perfluorerade ämnen 3 God havsmiljö 2020 3 torne älv 3 tillsynsvägledning 3 Gävleborgs län 3 Västmanland 3 vattenmiljön 3 Kräftfiske 3 Offside 3 havets barnkammare 3 per moksnes 3 älv 3 ekosystemtjänster 3 glan 3 syresättningar av bottnar 3 Badplatser 3 lova 3 torskburar 3 Almedalsveckan 3 kustkvoter 3 Åsa Gunnarsson 3 miljöfarliga vrak 3 Värmdö kommun 3 vindelälven 3 sötvatten 3 avloppsanläggningar 3 Jämtland 3 Britt-Marie Mattsson 3 havsmiljöförordningen 3 Fladen 3 Emåförbundet 3 Kronoberg 3 sälskador 3 anslag 3 båtbottenfärger 3 Stora Middelgrund 3 johanna egerup 3 harr 3 havsplaner 3 Lilla Middelgrund 3 vandrarmusslan 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 fiskvägar 3 plastskräp 3 sjö 3 från källa till hav 3 ingemar abrahamsson 3 selektivt fiske 3 havsmiljöinstitutet 3 ytvatten 3 hotade arter 3 LRF 3 Säveån 3 ylva engwall 3 karin hermansson 3 tomas andersson 2 fiskelagen 2 ålbestånd 2 syresättning av djupvatten 2 susanna hogdin 2 vattenfrågor 2 Fredrik Lindgren 2 havsbaserad vindkraft 2 miljöbalken 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 Mischa Billing 2 PFAS 2 Kosterhavets nationalpark 2 anneli harlén 2 Norge 2 Lova-projekt 2 realtidsstängning av fisk 2 ålfiske 2 skydda vildlax 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 skrubbskädda 2 dumpning 2 vindkraft 2 vrak 2 Joacim Johannesson 2 Syrebrist 2 gfp 2 riksintresse 2 Mats Ivarsson 2 läckage av fosfor 2 västra beståndet 2 lysekil 2 kågeälven 2 anders bogelius 2 Karin bjerner 2 jarl engquist 2 Märsta 2 vattentäkter 2 småvalar 2 Linda Rydell 2 Dana 2 gunnar johnsson 2 Morups bank 2 vitfisk 2 pushup-fälla 2 MSY-målet 2 rekreation 2 Strömstad 2 realtidsstängning i skagerrak 2 vild lax 2 Smögens fiskauktion 2 fiskvandring 2 rådgivning 2 Svenskt Vatten 2 maximal hållbar avkastning 2 länsstyrelsen västmanland 2 utvärdering 2 selektiva fiskeredskap 2 maritima näringar 2 ostkusten 2 vandringshinder 2 sik 2 Anna Linusson 2 Värmdö 2 våtmark 2 länsstyrelsen 2 malin aarsrud 2 vikare 2 odlad lax 2 Anna Froster 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 fiskerikontroll 2 eu-fiske 2 Röde bank 2 Hudiksvalls kommun 2 Monde Mayekiso 2 tac 2 gullmarsfjorden 2 karin pettersson 2 rickleån 2 kräftpest 2 bidrag 2 Smögen 2 balticstern 2 Erik Törnblom 2 Naturskyddsföreningen 2 Atlanten 2 andreas sundelöf 2 havsplaneringen 2 landningshamnar 2 nordhavsräka 2 försurade sjöar och vattendrag 2 institutionen för akvatiska resurser 2 ospar-kommissionen 2 fria vandringsvägar 2 Umeälven 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 himleån 2 miljötillsyn 2 maritim turism 2 oljeutsläpp 2 åtgärdsprogram 2 clas magnusson 2 barlastvatten 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 Världsbanken 2 ministerrådet 2 Skåne län 2 erik årnfelt 2 röding 2 Vattenforum 2 hummerbestånd 2 miljömålen 2 gunilla ejdung 2 skoläst 2 skyddade marina områden 2 european maritime day 2 Västerviks kommun 2 ROV 2 fiskefartyg 2 jordbruksverket 2 SGU 2 klimatrefugier 2 Vattensverige 2 havs- och vattenforum 2013 2 Agenda 2030 2 dumpning av muddermassor 2 Klarälven 2 sara grahn 2 reningsverk 2 Kalmar län 2 Stephen F. Lintner 2 muddermassor 2 spårbarhet 2 miljöprövning 2 vattenvård 2 kustmiljö 2 tullstorpsåprojektet 2 christina hallström 2 Egentliga Östersjön 2 Litauen 2 laxfällor 2 rödlistan 2 total tillåten fångstmängd 2 fritidsfiskare 2 hedefors 2 ålvandring 2 havsförsurning 2 anton halldén 2 syresättning 2 Sotenäs kommun 2 Siwi 2 Umeå Universitet 2 fiskeregler 2 jan schmidtbauer crona 2 dricksvattentäkter 2 båtmässan 2 Höga Kusten 2 Malin Avenius 2 göta kanal 2 kusträddare 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 fritidsbåtar 2 vattenskyddsområde 2 Johan Kuylenstierna 2 multibeamekolod 2 svavelutsläpp 2 strandstädning 2 anders hellström 2 spinnspö 2 korallrev 2 väderöarnas naturreservat 2 knivsta 2 spårbarhetssystem 2 räka 2 kraftverk 2 klimat 2 Svenska Publishing-Priset 2 undersökningsfartyg 2 miljöövervakningen 2 flodkräfta 2 vattenkraften 2 Tyskland 2 flugspö 2 båtbottentvätt 2 norsk zon 2 anna karlsson 2 läkemedelsrester 2 säveåprojektet 2 Anna Lingman 2 miljöfarliga ämnen 2 havsforskning 2 Midsjöbankarna 2 avloppsvatten 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 Östersjökusten 2 Visa alla taggar
Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032. - Vi samlas för att utbyta erfarenheter om hur länder arbetar med fiskerikontroll, främst landningsskyldigheten, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

​EU och Norge överens om fiskekvoter för 2016

​EU och Norge överens om fiskekvoter för 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 16:01 CET

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är nu klara. Avtalen innebär att flera kvoter höjs nästa år, till exempel för räka och rödspotta. - Förhandlingarna utmynnade i tre olika avtal, ett nordsjöavtal, ett avtal avseende Skagerrak och Kattegatt och ett mellan Sverige och Norge, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2012 11:16 CEST

Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge enats om gemensamma regler för redskap och i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet. Fortfarande kvarstår dock frågan om hur kontroll av förbudet skall genomföras. Det rapporterar Havs- och vattenmyndigheten i ett nyligen inlämnat regeringsuppdrag.

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2012 08:15 CET

Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten” har vuxit till en stor fråga inom fiskeripolitiken och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att medverka vid införandet av utkastförbud i Skagerrak.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2012 16:35 CET

Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Mindre torsk och mer sill i nya fiskekvoter

Mindre torsk och mer sill i nya fiskekvoter

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2011 13:52 CET

Minskat fiske efter torsk och högre kvot för sill. Det är de två viktigaste förändringarna i de fiskekvoter för 2012 som nu har beslutats av EU:s fiskeministrar.

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2011 12:15 CET

Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag. Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Stärkt skydd för den vilda laxen

Stärkt skydd för den vilda laxen

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2011 10:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland. Samtidigt ska laxfisket i öppet hav i södra Östersjön fasas ut. Avsikten är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att fisket sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga.

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

Tummen upp för EU:s räddningsplan om vild lax

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2011 11:40 CET

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar EU-kommissionens förslag till flerårig plan för vild lax i Östersjön. Sverige föreslås få ett stort ansvar när miljön och fiskevården sätts i första rummet – bland annat kan varje älv få specifika mål och fångsttak.

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Svenskt arbete för vattendirektivet under lupp

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2011 11:58 CEST

EU-kommissionen har ställt frågor till Miljödepartementet för att få klarhet i hur Sverige arbetar för att uppnå EU:s vattendirektiv. Kommissionen vill bland annat att Sverige gör delar av åtgärdsprogrammet tydligare. Havs- och vattenmyndigheten är en av flera miljömyndigheter som nu gett sina svar.

Beslut om fiskekvoter i Östersjön väntas under dagen

Beslut om fiskekvoter i Östersjön väntas under dagen

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2011 08:00 CEST

I dag, fredag, ska EU:s fiskeministrar besluta om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Bland annat tar de ställning till EU-kommissionens förslag om att sänka kvoten för lax med omkring fyra femtedelar. Havs- och vattenmyndigheten, som har gett underlag till regeringen, kan nås för kommentarer från klockan 14.

Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik

Sätt havsmiljön främst i EU:s fiskeripolitik

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2011 08:17 CEST

Sätt miljön främst, så skapar det även förutsättningar för att lösa ekonomiska och sociala villkor på lång sikt. Det är en av Havs- och vattenmyndighetens åsikter om hur EU:s fiskeripolitik ska se ut 2013.

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

Låt Skagerrak bli pilot i EU:s nya fiskeripolitik

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2011 12:10 CEST

EU-kommissionen presenterar idag ett första förslag till ny fiskeripolitik. Det innehåller bland annat ett förbud mot att kasta fångad fisk överbord. En stor del av all fisk som idag fångas i EU:s vatten kommer aldrig i land. Om förslaget går igenom kommer fiskeflottan behöva rapportera all fisk man fångar, inte som idag, bara den mängd man levererar till hamn.