Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 438 Östersjön 100 havsmiljö 61 HaV 50 Kattegatt 45 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 35 fiske 34 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 miljö 26 Västerhavet 26 torsk 25 biologi 22 Sofia Brockmark 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 21 martin rydgren 19 sill 19 Håkan Carlstrand 18 övergödning 18 lax 17 fiskekvoter 17 Nordsjön 17 locknesjön 17 Hav & Vatten 16 miljöövervakning 15 räkfiske 14 miljömål 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 Gotland 13 EU 13 Jakob Granit 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 SLU 12 Karin linderholm 12 Hanöbukten 12 havsplanering 12 ingemar berglund 12 vattenkraft 11 Öresund 11 ekosystem 11 Mats Svensson 11 vattendrag 11 hållbart fiske 11 Susanne Viker 10 vildlax 10 patrik persson 10 anna jöborn 10 fiskbestånd 10 ICES 9 vÄTTERN 9 skarpsill 9 havskräfta 9 Blekinge 8 Bottenviken 8 tumlare 8 Natura 2000-områden 8 gädda 8 marint skräp 8 marina skyddade områden 8 Mälaren 8 Östergötland 8 Bottenhavet 8 Argos 8 Bottniska viken 8 lena tingström 8 Havs- och vattenforum 8 erland lettevall 8 blå tillväxt 8 makrill 8 främmande arter 8 kalkning 8 natura 2000 8 Karolina Skog 7 Västra Götaland 7 dricksvattenförsörjning 7 Naturvårdsverket 7 Sjöstjärnan 7 Emån 7 Kalmar 7 Sven-Erik Bucht 7 öring 7 fritidsfiske 7 Mörrumsån 7 amerikansk hummer 7 laxfiske 7 västkusten 7 selektiva redskap 7 Niklas egriell 7 Västerbotten 7 utkastförbud 7 hummer 7 sjöfart 7 vattendirektivet 6 vattenförvaltning 6 ål 6 Dricksvatten 6 strömming 6 Jönköping 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 joakim hjelm 6 pia ahnlund 6 laxbestånd 6 Skåne 6 fredrik ljunghager 6 abborre 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 kolja 6 inger dahlgren 6 ålgräsängar 6 Sjöfartsverket 5 Stockholm 5 invasiva arter 5 Norrbotten 5 regeringsuppdrag 5 Kustbevakningen 5 fiskereglering 5 havsmiljödirektivet 5 badvattenkvalitet 5 små avlopp 5 Vänern 5 anders skarstedt 5 Isabella lövin 5 Halland 5 marin nedskräpning 5 SKL 5 lena ek 5 Västernorrland 5 mikroplaster 5 främmande invasiva arter 5 marmorkräfta 5 Christer larsson 5 sjöar 5 ålgräs 5 SMHI 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 Gävleborg 5 Stig Thörnqvist 5 Hjälmaren 5 Göteborg 4 fiskevård 4 vattenkvalitet 4 gös 4 kvoter 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Öland 4 grundvatten 4 enskilda avlopp 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 maud larsen 4 havsbotten 4 vattenbrist 4 landningsskyldigheten 4 EU-bad 4 ekosystemen 4 handredskap 4 vattenkraftverk 4 Almedalen 4 Västra götalands län 4 johanna eriksson 4 miljögifter 4 ospar 4 BAltic Sea Action plan 4 Jakob Bergengren 4 katarina vartia 4 flodkräftan 4 catarina hedar 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 badplatsen 4 förnybar energi 4 Göta älv 4 Norrbottens län 4 Ingen övergödning 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Karin Wall 4 forskningsfartyg 4 qamer chaudhry 4 laxkvot 4 god miljöstatus 4 sälar 4 gemensam fiskeripolitik 4 Dalälven 4 olja 4 Tjörn 4 signalkräfta 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 klimatförändringar 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 mimer 4 havsöring 4 unionsförteckningen 4 MSY 4 utsläpp 4 märstaån 4 sötvatten 3 utkast av räka 3 Almedalsveckan 3 Emåförbundet 3 miljöfarliga vrak 3 torskburar 3 ekosystemtjänster 3 landningsskyldighet 3 glan 3 grundvattentäkter 3 naturreservat 3 hedströmmen 3 kustkvoter 3 redskap 3 Göteborgs universitet 3 Malin skog 3 syrefria bottnar 3 Bohuslän 3 nordhavsräkan 3 havsmiljöanslaget 3 testeboån 3 roxen 3 öringfiske 3 försurning 3 johan stål 3 Internationella havsforskningsrådet 3 Blekinge län 3 Energimyndigheten 3 Thetis 3 Ingemar Andersson 3 våtmarker 3 torskfiske 3 havs- och vattenmiljö 3 kosterhavet 3 lennart sorby 3 rödspätta 3 utkastförbudet 3 oljesanering 3 sik 3 EU:s fiskeministrar 3 Västerbottens län 3 skyddade marina områden 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 reglerkraft 3 grunda havsvikar 3 perfluorerade ämnen 3 torne älv 3 marie berghult 3 Gävleborgs län 3 tillsynsvägledning 3 Västmanland 3 vattenmiljön 3 Offside 3 per moksnes 3 havets barnkammare 3 bratten 3 älv 3 Örebro 3 lova 3 gråsäl 3 syresättningar av bottnar 3 Badplatser 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Åsa Gunnarsson 3 Kräftfiske 3 Offside press 3 Jämtland 3 Kosterhavets nationalpark 3 vindelälven 3 havsmiljöförordningen 3 avloppsanläggningar 3 jens persson 3 Fladen 3 Värmdö kommun 3 Britt-Marie Mattsson 3 Kronoberg 3 sälskador 3 anslag 3 Stora Middelgrund 3 båtbottenfärger 3 johanna egerup 3 selektivt fiske 3 havsplaner 3 Södermanland 3 ingemar abrahamsson 3 Lilla Middelgrund 3 vandrarmusslan 3 plastskräp 3 från källa till hav 3 fiskvägar 3 sjö 3 hotade arter 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 karin hermansson 3 ytvatten 3 Säveån 3 havsmiljöinstitutet 3 Jonas Nilsson 3 Dalarna 3 LRF 3 ylva engwall 3 harr 3 vattenfrågor 2 Mischa Billing 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 syresättning av djupvatten 2 tomas andersson 2 Fredrik Lindgren 2 havsbaserad vindkraft 2 Joacim Johannesson 2 avloppsvatten 2 miljöbalken 2 ålbestånd 2 susanna hogdin 2 realtidsstängning av fisk 2 säveåprojektet 2 vrak 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 Lova-projekt 2 Anna Lingman 2 anneli harlén 2 skrubbskädda 2 ålfiske 2 läckage av fosfor 2 vindkraft 2 MSY-målet 2 PFAS 2 fiskelagen 2 dumpning 2 gfp 2 Syrebrist 2 riksintresse 2 Mats Ivarsson 2 Märsta 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 lysekil 2 Dana 2 kågeälven 2 Linda Rydell 2 jarl engquist 2 multibeamekolod 2 anders bogelius 2 båtmässan 2 vattentäkter 2 småvalar 2 gunnar johnsson 2 pushup-fälla 2 vitfisk 2 selektiva fiskeredskap 2 Anna Froster 2 Morups bank 2 Strömstad 2 Smögens fiskauktion 2 vild lax 2 Svenskt Vatten 2 rekreation 2 rådgivning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 muddermassor 2 vandringshinder 2 länsstyrelsen västmanland 2 maritima näringar 2 spårbarhet 2 havs- och vattenforum 2013 2 Värmdö 2 Anna Linusson 2 ROV 2 jordbruksverket 2 Vattensverige 2 ostkusten 2 länsstyrelsen 2 vikare 2 Hudiksvalls kommun 2 odlad lax 2 Världsbanken 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 kräftpest 2 röding 2 gullmarsfjorden 2 Röde bank 2 maritim turism 2 Monde Mayekiso 2 tac 2 Uppsala 2 karin pettersson 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 fria vandringsvägar 2 nordhavsräka 2 andreas sundelöf 2 Smögen 2 balticstern 2 Atlanten 2 institutionen för akvatiska resurser 2 landningshamnar 2 rickleån 2 havsplaneringen 2 Sportfiskarna 2 ospar-kommissionen 2 miljöprövning 2 korallrev 2 försurade sjöar och vattendrag 2 Naturskyddsföreningen 2 Skåne län 2 fiskerikontroll 2 oljeutsläpp 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 eu-fiske 2 clas magnusson 2 erik årnfelt 2 miljötillsyn 2 åtgärdsprogram 2 ministerrådet 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 gunilla ejdung 2 Vattenforum 2 miljömålen 2 malin aarsrud 2 hummerbestånd 2 fiskefartyg 2 reningsverk 2 barlastvatten 2 Umeälven 2 maximal hållbar avkastning 2 skoläst 2 Västerviks kommun 2 sara grahn 2 våtmark 2 european maritime day 2 klimatrefugier 2 Kalmar län 2 Stephen F. Lintner 2 dumpning av muddermassor 2 fiskvandring 2 utvärdering 2 Klarälven 2 SGU 2 Agenda 2030 2 himleån 2 kustmiljö 2 rödlistan 2 tullstorpsåprojektet 2 laxfällor 2 Sotenäs kommun 2 christina hallström 2 fritidsfiskare 2 Litauen 2 vattenvård 2 hedefors 2 total tillåten fångstmängd 2 ålvandring 2 spinnspö 2 anton halldén 2 havsförsurning 2 syresättning 2 jan schmidtbauer crona 2 fiskeregler 2 Karin bjerner 2 Höga Kusten 2 Siwi 2 anders hellström 2 västra beståndet 2 dricksvattentäkter 2 vattenskyddsområde 2 Umeå Universitet 2 områdesskydd 2 strandstädning 2 fritidsbåtar 2 Malin Avenius 2 svavelutsläpp 2 Johan Kuylenstierna 2 kusträddare 2 fosfor 2 Sveaskog 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 väderöarnas naturreservat 2 räka 2 spårbarhetssystem 2 kraftverk 2 anna karlsson 2 knivsta 2 Norge 2 flodkräfta 2 undersökningsfartyg 2 Svenska Publishing-Priset 2 norsk zon 2 miljöövervakningen 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 flugspö 2 Egentliga Östersjön 2 vattenkraften 2 miljöfarliga ämnen 2 Visa alla taggar
Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

På kort sikt kan bevattningsförbud hjälpa mot vattenbristen. I längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten och helikopterspaning efter dricksvatten. – Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen, men också på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar

Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 07:20 CEST

Malmö stad satsar på nedsänkta parker mot skyfall, Växjö kommun på en strategi för grön vattenkraft och Helsingborg på miljövänliga avlopp i bostäder för att gynna både stad och landsbygd. I nya numret av Hav & Vatten sätts fokus på arbetet som pågår i flera kommuner för att förebygga effekter av klimatförändringar och ökade miljökrav.

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i HaV-intervju: "Rent vatten en mänsklig rättighet"

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i HaV-intervju: "Rent vatten en mänsklig rättighet"

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 07:30 CEST

Naturskyddsföreningens nya generalsekreterare, Karin Lexén, låter vare sig klimathot eller politisk oro dämpa framtidstron. - Hans Rosling har lyft fram många exempel på hur fattigdomsbekämpning faktiskt har lyckats. Det finns saker att glädjas åt, till exempel att solenergi för första gången ger fler arbetstillfällen än kol­- och oljeindustrin i USA, säger hon i en intervju i Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 07:30 CET

​Hästhagar upptar en tiondel av Sveriges jordbruksmark. Men få hästägare är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten. – Det här är ett stort problem som verkligen behöver uppmärksammas, och det är ett antal projekt på gång nu i kommunerna, säger Gunilla Lindgren på Länsstyrelsen i Uppsala län till tidningen Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 31, 2016 07:30 CET

Sju inflytelserika personer i Vattensverige berättar i tidningen Hav & Vatten om sina vattenönskningar för 2017. - Det finns så mycket att önska sig men det viktigaste är nog att vi samlas kring att göra Östersjön till vårt gemensamma levande hav. Det finns så många bra initiativ för att rädda Östersjön men vi måste samordna oss och hjälpas åt, säger Axel Wenblad, styrelseordförande i WWF.

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 07:30 CET

Miljöminister Karolina Skog, MP, intervjuas i årets sista nummer av Hav & Vatten. En av de viktigaste frågorna för henne är att trygga vårt dricksvatten för framtiden, bland annat behöver Sveriges ledningsnät bytas ut. Men det är dyrt och det går sakta, med dagens takt kan det ta 150 år. – Jag kan tänka mig att fundera på vad staten kan göra för att öka takten, säger Karolina Skog.

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:30 CET

​Den 1 september blev Jakob Granit, 50, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Möt honom i nya numret av tidningen ”Hav & Vatten”. - Vi måste ha höga mål, men om vi går och hoppas på att Östersjön ska bli lika ren som på 1950-talet så gör vi ett misstag. Vi borde snarare enas om vad som är en acceptabel havsmiljö, säger Jakob Granit i intervjun.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:31 CEST

Vad skulle du göra om du hade en halv miljard kronor över? För finansmannen Björn Carlson var valet enkelt. Han satsade pengarna på miljön i Östersjön. - Jag ville ha något att ägna mig åt de år jag hade kvar att leva. Att ligga hemma och slappa har aldrig varit min melodi. Men framförallt: det kändes som att pengarna skulle kunna göra skillnad, säger han i en intervju i tidningen Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatavtalet kan rädda jorden"

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 14:03 CET

I nya numret av tidningen Hav & Vatten intervjuas Anna Lindstedt. Hon är Sveriges klimatambassadör och var chefsförhandlare vid klimatmötet i Paris. - Det här kan rädda jorden, men vi kan inte vila på lagrarna, vi måste öka ambitionerna över tid, säger hon om avtalet. Du kan också läsa om skidorters brist på natursnö, Sofia Helins syn på vatten och om vilka hamnar som inte sköter toatömningen.

 Nytt nummer av Hav & Vatten: Ekologisk kompensation – bra för naturen och industrin?

Nytt nummer av Hav & Vatten: Ekologisk kompensation – bra för naturen och industrin?

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2015 16:37 CET

Fjärde numret av prisbelönade tidningen Hav & Vatten granskar begreppet ekologisk kompensation. När behövs det, var fungerar det och hur görs det bäst? Läs om hur ett nytt kraftverk i Sigtuna ledde till ett rikare fågelliv, hur bygget av Botniabanan ledde till fem nya naturreservat och hur stålverket i Oxelösund bidrog till flera nya våtmarker.

Succé för HaV:s tidning - vinnare av Svenska Publishing-Priset

Succé för HaV:s tidning - vinnare av Svenska Publishing-Priset

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2015 13:23 CET

​Tidningen Hav & Vatten var en av vinnarna vid årets Svenska Publishing-Prisets gala i Stockholm. Juryn motiverade valet med att den har ”hög journalistisk kvalitet, nyhetspuls, renodlade porträtt och suverän bildrepro”. - Vi är väldigt glada för det här priset. Det visar också att myndighetens frågor är viktiga och berör väldigt många människor i samhället, säger ansvarig utgivare, Maud Larsen.

Wijkman i Hav & Vatten: "Att utnyttja naturen bör kosta mer"

Wijkman i Hav & Vatten: "Att utnyttja naturen bör kosta mer"

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2015 07:30 CEST

”Att utnyttja naturen bör kosta mer”. Det säger Anders Wijkman, ordförande i regeringens nya miljömålsberedning, i nya numret av tidningen Hav & Vatten. Där kan du också läsa om hur Gotland kan tvingas avsalta havsvatten för att inte torka ut sommartid. Eller om vilken väg Lärke Johns, ordförande för den omstridda Strandskyddsdelegationen, vill gå.

Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten

Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2015 08:00 CET

Hönsskit för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester? Ja, det kan faktiskt bli verklighet. Idén testas nu i de kommunala reningsverken i Osby och Bromölla kommun. - För rening av hormonstörande medel har biokol av hönsskit visat sig nästan lika effektivt som aktivt kol. Vi testar även rening med tång och pellets, säger forskaren Erland Björklund i första numret av tidningen ”Hav & Vatten”.