Tags

Havsplanering

Utkastförbud

Mats svensson

Västerhavet

Skagerrak

Kattegatt

Torsk

Lax

Thomas johansson

Räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten

Havsmiljö

Björn risinger

Fiske

Fiskekvoter

Övergödning

Blå tillväxt

Laxfiske

Miljömål

Natura 2000

havs- och vattenmyndigheten 253 östersjön 61 havsmiljö 58 björn risinger 34 hav 33 fiske 31 skagerrak 28 vattenmiljö 27 miljö 26 kattegatt 25 fisk 22 biologi 22 biologisk mångfald 20 locknesjön 17 fredrik nordwall 14 björn sjöberg 13 martin rydgren 12 håkan carlstrand 12 sofia brockmark 11 torsk 11 lax 11 eu 11 thomas johansson 10 fiskeripolitik 10 Bertil Håkansson 9 hållbart fiske 9 bengt kåmark 9 fiskekvoter 9 räkfiske 9 mats svensson 8 sill 8 miljömål 8 öresund 8 västerhavet 8 havsplanering 7 blå tillväxt 7 utkastförbud 7 erland lettevall 7 natura 2000 7 argos 7 övergödning 7 laxfiske 7 ingemar berglund 7 vildlax 7 vattendrag 6 marmorkräftan 6 joakim hjelm 6 susanne viker 6 fiskbestånd 6 miljöövervakning 6 främmande arter 6 vattenkraft 5 ekosystem 5 skarpsill 5 östergötland 5 anna jöborn 5 natura 2000-områden 5 hanöbukten 5 margareta lundin unger 5 lena ek 5 nordsjön 5 karin linderholm 5 sjöfart 5 mälaren 5 vattenförvaltning 5 karin wall 4 stockholm 4 ospar 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 Havsmiljödirektivet 4 marmorkräfta 4 invasiva arter 4 gemensam fiskeripolitik 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 bottenviken 4 kustfiske 4 god miljöstatus 4 mimer 4 fritidsfiske 4 anders skarstedt 4 selektiva redskap 4 marie ingerup 4 förnybar energi 4 niklas egriell 4 vattendirektivet 4 märstaån 4 enskilda avlopp 3 flodkräftan 3 amerikansk hummer 3 yrkesfiske 3 torskburar 3 utkastförbudet 3 havsmiljöförordningen 3 knubbsäl 3 gråsäl 3 laxbestånd 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 västra götaland 3 patrik persson 3 havs- och vattenmiljö 3 vättern 3 syresättningar av bottnar 3 syrefria bottnar 3 karin hermansson 3 marint skräp 3 västerbotten 3 sjö 3 mörrumsån 3 jönköping 3 stig thörnqvist 3 sälar 3 kalkning 3 jakob bergengren 3 dricksvatten 3 anslag 3 forskningsfartyg 3 Lennart Sorby 3 marin nedskräpning 3 utsläpp 3 dricksvattenförsörjning 3 lova 3 hedströmmen 3 göteborg 3 olja 3 gotland 3 roxen 3 norrbotten 3 göta älv 3 vattenkraftverk 3 glan 3 kalmar 3 sjöar 3 baltic sea action plan 3 laxkvot 3 regeringsuppdrag 3 trollingfiske 3 ingen övergödning 3 försurning 3 inger dahlgren 3 hjälmaren 3 naturvårdsverket 3 havsmiljön 2 johan stål 2 clas magnusson 2 christina hallström 2 muddermassor 2 gädda 2 smhi 2 levande sjöar och vattendrag 2 bolmen 2 länsstyrelsen 2 gunnar johnsson 2 lena tingström 2 laxfällor 2 vandrarmusslan 2 hav i balans samt levande kust och skärgård 2 matilda ernkrans 2 gävleborg 2 bidrag 2 oljeutsläpp 2 anton halldén 2 makrill 2 odlad lax 2 ekosystemen 2 skyddade marina områden 2 torskfiske 2 båtmässan 2 blekinge 2 vindelälven 2 malin wilhelmsson 2 malin aarsrud 2 kusträddare 2 vänern 2 tumlare 2 realtidsstängning av fisk 2 säveåprojektet 2 emån 2 britt-marie mattsson 2 signalkräfta 2 kusträddardagen 2 dumpning 2 främmande invasiva arter 2 båtbottenfärger 2 vattenvård 2 stensån 2 himleån 2 energimyndigheten 2 skydda vildlax 2 havsmiljöforskning 2 helcom 2 tjörn 2 västkusten 2 european maritime day 2 havsbaserad vindkraft 2 skåne 2 kustbevakningen 2 havsforskning 2 digitalisering av djupdata 2 barlastvatten 2 hållbar vattenkraft 2 syresättning av djupvatten 2 strömming 2 kvoter 2 jordbruksverket 2 ålgräsängar 2 sälskador 2 ices 2 utkast av räka 2 karin pettersson 2 handredskap 2 God havsmiljö 2020 2 bohuslän 2 dumpning av muddermassor 2 jonas nilsson 2 oljesanering 2 malin hemmingsson 2 syresättning 2 flodkräfta 2 älv 2 levande hav 2 berit pettersson 2 undersökningsfartyg 2 bratten 2 realtidsstängning i skagerrak 2 vattenkraften 2 urminnes hävd 2 ospar-kommissionen 2 maria damanaki 2 öring 2 våtmarker 2 hedefors 2 kustkvoter 2 säveån 2 torne älv 2 havsöring 2 havsmiljöinstitutet 2 undersökning 2 jarl engquist 2 sotenäs 2 johanna eriksson 2 realtidsstängning 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 svavelutsläpp 2 öringfiske 2 gunilla ejdung 2 havs- och vattenforum 2014 2 anneli harlén 2 havsbotten 2 havs- och vattenforum 2013 2 badvatten 2 balticstern 2 göta kanal 2 tomas andersson 2 små avlopp 2 vattenskyddsområde 2 bottenhavet 2 eu:s ministerråd 2 havs- och vattenforum 2 anders hellström 2 erik årnfelt 2 andreas sundelöf 2 jan schmidtbauer crona 2 fiskeregler 2 fiskevård 2 Mats Ivarsson 2 eu-fiske 2 gfp 2 slu 2 jessica hjerpe olausson 1 kräftpest 1 direktivet för prioriterade ämnen 1 miljösäkra 1 länsstyrelsen kalmar 1 vattenarbete 1 oslo-pariskonventionen 1 vattenskoter 1 nordhavsräkan 1 ejder 1 årsransoner 1 pelagiskt fiske 1 överetablering fiskeflotta 1 phosflock 1 lrf. hållbart kretslopp av små avlopp 1 miljöföretag 1 program sälar & fiske 1 riktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 1 samsyn 1 god miljöstatus i havet 1 havsnära innovationer 1 normalårsproduktionen 1 knivsta reningsverk 1 dialogmöten 1 washington 1 provtrålning 1 hållbart nyttjande 1 orust och tjörn 1 drivlinor 1 skyddad natur 1 miljöanpassad vattenkraft 1 övergödning östersjön 1 öland 1 miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” 1 län 1 s 1 utsläppsmål 1 vikare 1 obetydlig miljöpåverkan 1 dan thorell 1 almedalsveckan 1 anne lyche solheim 1 havet 2013/2014 1 ”utrivning av dammar i två nationellt särskilt värdefulla vatten”. 1 sveriges vattendrag 1 pricksystem 1 kustnära uppdrag 1 oljeutsläppet tjörn 1 havsförsurning 1 harrfiske 1 miljövetare 1 miljöförstöring 1 västmanland 1 biologisisk mångfald 1 sambah-projektet 1 sgu 1 thomas lennartsson 1 örebro 1 invasiv 1 miljöforskning 1 elproduktion 1 kattegat 1 båtbottenmålning 1 öreälven 1 prioriteringar av åtgärder i vattenkraften 1 årsredovisning 1 genetisk variation 1 stefan rehnström 1 kullaberg 1 proppen 1 strömmingfiske 1 foi 1 sik 1 värmdö 1 åtgärdsprogram 1 laxungar 1 ökad miljöhänsyn 1 mindre bestånd av räkfisket 1 atlantlax 1 per moksnes 1 hotade marina arter 1 nätfiske 1 vattenstatus 1 främmande art 1 svensk fiskeflotta 1 odd klofsten 1 laura píriz 1 torskmasken 1 vandringshinder 1 svavelregler 1 atlanten 1 havsplaneringen 1 ålvandring 1 biologiska mångfald 1 campus roslagen ab. metod för provning av bdt-anläggningar 1 å 1 utkast av fisk 1 djuphavsdata 1 skarpsillsprojektet 1 vikbolandet 1 enningdalsälven 1 avlopp 1 invasiv art 1 tac 1 laxfisket 1 baslinje 1 fisksjukdom 1 torneälven 1 carina dagbro 1 dialog 1 hav och vatten 1 österåker 1 nationellt nätverk för dricksvatten 1 tanum 1 lokala vattenvårdsprojekt 1 skrubbervattnet 1 lillgrund 1 rådgivning 1 minska utkast av småräka 1 skyddat marint område 1 snömassor 1 moaälven 1 nationella fiskeregler 1 sportfiske 1 adam johansson 1 näringsbrist 1 vildlaxen 1 magnus hennlock 1 utvärdering 1 boxwin 1 svavelhalt 1 revsundasjön 1 livskraftiga fiskbestånd 1 slu aqua 1 per-olav moksnes 1 fiskereglering 1 ekologisk anpassning 1 miljöindex 1 eus fiskeministrar 1 biolobgisk mångfald 1 fiskerikontrollant 1 miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik 1 lova-pengar 1 reglerkraft 1 mikroplaster 1 unglax 1 kågeälven 1 rekreation 1 västra beståndet 1 scandis 1 miljökvalitetsmål 1 badvattenkvalitet 1 svartmunnad smörbult 1 ljungan 1 hav möter land 1 viss-kartan 1 carl rolff 1 riksintresse 1 ljudnivå i östersjön 1 Clean Shipping Network 1 byfjorden 1 hav sjöar och vattendrag 1 övergödningen av östersjön 1 selektiva fiskeredskap 1 almedalsveckan 2011 1 fettfelklipp lax 1 bälthavet 1 lova-bidrag 1 fiskefritt område 1 avloppsvatten 1 skyddsområde 1 skyddsvärden 1 kusträddarna 1 undervattensbuller 1 pushup-fälla 1 ålgräsäng 1 reglering av internationell handel med marina arter 1 hummer 1 riktlinjer och riktvärden för båtbottentvättning av fritidsbåtar 1 nordkalk 1 bevarandeplan 1 gös 1 främmande invasiv art 1 miljögifter i östersjön 1 revsundssjön och näkten. 1 statlig fysisk planering av havet 1 Svärtaåprojektet 1 grundvattentäkter 1 rfid-teknik 1 dumpningsdispens 1 dricksvattentillgångar 1 havs- och vattenmiljöanslaget 1 erik brandsma 1 sävarån 1 vattenkvalitet 1 laxstopp 1 sötvattenkräftor 1 vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden 1 nyanställning 1 naturskydd 1 öreälven samt emån. även i ljungan och mörrumsån har antalet laxungar minskat under flera år. i moälven 1 innovation 1 marina natura 2000-områden 1 kedjebohammar 1 åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 1 hans nilsson 1 öringar 1 småvalar 1 torskbestånd 1 tvättvattnet 1 länsstyrelsen västra götaland 1 undervattensljud 1 maria boshnakova 1 johan löwenadler davidsson 1 båtliv och 1 havochvatten 1 europas vatten 1 dana 1 lönsamhet i svenskt fiske 1 västkustlax 1 dialogmöte havsplanering 1 cites 1 vattenverksamhetsutredningen 1 lidande för marina däggdjur 1 torskbestånd i östersjön 1 iskereglering i skyddade områden 1 fasta redskap lax 1 skydd av vildlax 1 lysekil 1 förvalningsplan för ål 1 ”levande sjöar och vattendrag” 1 forsknings- och undersökningsfartyg 1 hållbara hav 1 lax- och öringfiske 1 rönne å 1 säsongsbetonat fiske 1 sandbankar 1 träslövsläge 1 miljöaktuellts arena 1 motala ström 1 bohuskusten 1 landningsskyldighet 1 vallgravsmetet 1 övergödning av västerhavet 1 eu:s badvattendirektiv 1 kameraövervakning på fiskefartyg 1 kattegattorsken 1 havsmiljörapport 1 havsförsurningen 1 riksintressen 1 jenny nord 1 kvädöfjärden 1 syrebrist 1 Ulla Li Zweifel 1 sammanhållen vattenpolitik 1 martin hassellöv 1 restaurering av vattendrag 1 seatrack web 1 ingvar lindholm 1 csi 1 ascobans 1 fiskvägar 1 miljödata 1 hammarhaj 1 marina ekosystem 1 vatten och avlopp 1 rening av avloppsvatten 1 skagerra 1 jti. gis-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd 1 storsjön 1 överlåtbara fiskerättigheter 1 fisksjukdomar 1 flamskyddsmede 1 forskningsmedel 1 stärka fiskbestånd 1 dumpning av snö 1 förnyelsebara energikällor 1 ”strategi för åtgärder inom vattenkraften” 1 faunapassager 1 reglerfunktionen 1 ”kompensationsodling av sötvattenmusslor som åtgärd mot eutrofiering och för en ekologiskt hållbar foderproduktion”. 1 laxkvoter 1 övergödning i östersjön 1 push up fällor 1 bertil håkansson undervattensljud torskbestånd havsplanering studier 1 räktrålare 1 lennart olsson 1 tappning av vatten i mälaren 1 skagerak 1 småskaligt fiske 1 monica blidner 1 scrubbers 1 lassåna tiveds energi ab 1 öringbestånd 1 tove lundeberg 1 europeiska havs- och fiskerifonden 1 havsmiljöbrott 1 fartygstillstånd 1 laxplan 1 bornholmsbassängen 1 miljöstatus 1 ehff 1 miljövänligt båtliv 1 oljejour 1 laxfiske östersjön 1 marina ekosystemet 1 lännerstasundet 1 förorening 1 vägledning fiske i marina skyddade områden 1 kalkbrytning 1 torskbestånden kattegatt 1 västra beståndet torsk 1 kolja 1 läkemedelsrester i avloppsvatten 1 internationella datainsamlingsprogrammet för fisk 1 fiskväg 1 torsk östersjön 1 bunge 1 spolplatta mariestad 1 flygaska mot fosfor 1 sälmask 1 energisystem 1 miljöanalytiker 1 trålfiske 1 mikroskopiskt skräp 1 nya reningstekniker 1 miljöforskare 1 miljöbalken 1 bifångster 1 lillgrunds vindkraftpark 1 eu:s havsmiljödirektiv 1 havet 2012 1 specialistkompetens 1 hake fjord 1 ersättning yrkesfiskare 1 sverker evans 1 länsstyrelsen i västra götaland 1 sjösystemen 1 miljöfarliga ämnen 1 gemensam nationell strategi för åtgärder i vattenkraftverk 1 EU-projektet Aquarius 1 vattenfrågor 1 fönsteruttag 1 havsrapport 1 buller i haven 1 länsstyrelsen östergötland 1 sören kjellkvist 1 båttvätt 1 marina skyddade område 1 fiskelagen 1 regler 1 ”fjordbox- syresättning av byfjordens djupvatten”. 1 eu:s miljöfond 1 havet 2011 1 åsa toll 1 geo toppmöte geneve 1 bottniska viken 1 båtbottentvätt 1 christer larsson 1 läkemedel i vattnet 1 svenska ambassaden i washington dc 1 norsk zon 1 miljödepartementet 1 Arne Joelsson 1 sveriges älvar 1 skyddszoner 1 utredningen om nya vattenrättsliga regler 1 marina skyddade områden 1 vinga 1 näkten 1 underlag inför en sammanhållen vattenpolitik 1 fullt fokumenterat fiske 1 laxar 1 anna karlsson 1 sill- och strömmingfiske 1 program sälar och fiske 1 svensk vattenallians 1 utredning om forskningsfartyg 1 jämtland 1 sillhaj 1 knivsta 1 havsörnsägg 1 värmdö kommun 1 vägning 1 klimat 1 levande sjöar 1 mårten gustafsson 1 sillfiske 1 ekosystemet 1 ytvatten 1 tuve lundström 1 ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle 1 provtagning av badvatten 1 maria hübinette 1 råneälven 1 arogs 1 niclas bäckman 1 länsstyrelse 1 dialogmöten vattenkraften 1 havrapport 1 fångstbegränsning 1 viltanslaget 1 områdesskydd 1 mjukgörare 1 innovation för blå tillväxt och levande vatten och hav 1 förvaltningsplan för torsk 1 water jpi 1 spårbarhet av fisk 1 havstensfjorden 1 fritidsbåtar 1 elektronisk spårbarhet 1 ekosystembaserad förvaltning 1 ingela lindqvist 1 innovationer 1 provfisken 1 energisystemvärdena i olika avrinningsområden 1 maria lindroth 1 deltidsfiske 1 blåmussla 1 döda bottnar 1 signalkräftan 1 spårbar fisk 1 hotade arter 1 kontroll av utkastförbud 1 dricksvattentäkter 1 katarina jacobson 1 tumlare i kattegatt 1 tillstånd för vattenkraftverk 1 badplatser 1 planfish 1 ytvattentäkter 1 blåstång 1 ”God havsmiljö 2020 - inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. 1 miljöskatt med skattebefrielse 1 anställning 1 vinneå 1 östra gotlandbassängen 1 spigg 1 invasiv fiskart 1 european maritime day 2012 1 artportalen 1 sjöar och vattendrag 1 fladen 1 handredskapsfiske 1 kameraövervakning 1 vattenmiljön 1 fiskredskap 1 magnus wallhagen 1 lögdeälven 1 projektet Tulltorpsån 1 ljudmätningar 1 tullstorpsåprojektet 1 björnöfjärden 1 kräftvatten 1 förvaltningsplaner 1 kustmiljö 1 båtar 1 små avloppsanläggningar 1 vild lax 1 europas maritima dagar 1 vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 1 ekologiskt tillstånd 1 kustnära fiskbestånd 1 fisketillsyn 1 årfenshaj 1 dialogmöte 1 marin biogas 1 kräftfiske 1 gullmarn 1 lilla middelgrund 1 peter sigray 1 karlskrona skärgård 1 blåstång i östersjön 1 svenska fiskeregler.se 1 rederier 1 karin bjerner 1 fartygslicenser 1 vindkraft 1 båtbottentvättning 1 laxlek 1 privilegiebrev 1 fartyg 1 maximalt hållbart uttag 1 kräftpestsmitta 1 fiskepolitik 1 msy 1 torskmask 1 eu:s förvaltningsplaner 1 marmorkräftor 1 västerhavsveckan 1 ekosystemet i östersjön 1 strömmen 1 knivstaån 1 harr 1 ann-britt florin 1 hm konungen 1 fiskenäringen 1 vrångö skärgård 1 datainsamling gällande fisk 1 ramdirektivet 1 behörighetsbevis snabba farkoster till sjöss 1 perfluorerade ämnen 1 sara grahn 1 kalix älv 1 snabbgående farkoster 1 hållbarhet 1 torpe-infjärden 1 selektivt fiske 1 sveriges fiskvattenägareförbund 1 kalmarsund 1 kustekosystemete 1 länsstyrelsen västmanland 1 klimatförändringar 1 norrland 1 rening av fartygsbränsle 1 house of sweden 1 kontrollstrategi 1 washington dc 1 kosterhavets nationalplark 1 ”dialog vattenkraft-miljö” 1 mikroplaster i havet 1 stora middelgrund 1 miljövervakning 1 skyddsvärda arter 1 rödlistning av nordhavsräkan 1 kalmarsundskommissionen 1 västerbottens län 1 laxförvaltning 1 bad 1 ekologisk status 1 tjörns kommun 1 reningsverk 1 kajsa berggren 1 fiskeriförvaltning 1 testeboån och 1 sälsäkra redskap 1 kuststater 1 abborre 1 relatera ab 1 vattenplanering 1 lennart edsman 1 asköområdet i trosa skärgård 1 åtgärder 1 grovsanering 1 ”Greppa Fosforn” 1 heleneborgs båtklubb 1 ”God havsmiljö 2020 - god miljöstatus och miljökvalitetsnormer”. 1 rapporten havet 2012 1 internationellt utbyte avmiljödata 1 janna ekholm 1 ministerrådet 1 ”baltic ecological recycling agriculture and society (beras) implementation”. 1 vandrarmussla 1 david forslund 1 krinova 1 marina direktivet 1 marina miljöövervakningen 1 levande jordbruk 1 torskmaskar 1 prövningar enligt miljöbalken 1 milo dahlmann 1 sommarstuga 1 kåmark 1 rekrytering 1 östhammars kommun 1 johan kling 1 skyddade havsområden 1 översyn av laxfisket 1 kvädöfjärden i östergötlands skärgård 1 miljömålen 1 robert ljunggren 1 vandringsvägar för fiskar 1 vattendirektiv 1 gotlandsbassängerna 1 johan wikner 1 reduktion av skarpsill 1 vindkraftverk 1 riktlinjer för båtbottentvättning för fritidsbåtar 1 klimatförändring 1 uppströms hedfefors 1 biolog 1 fiskeriverksamhet 1 ändringsdirektivet 1 miljöbåtstationer i kalmar 1 eskil erlandsson 1 anna dimming 1 vakuumtoaletter i befintliga hus 1 göteborgs hamn 1 jessica hjärpe-olausson 1 miljöpåverkan 1 high grading 1 förädlingsvärde 1 kallavfettningsmedel 1 box 1 havs- och vattenambassadör 1 eu:s hållbarhetsdirektiv 1 säbyviken 1 marint avfall 1 fartygsolycka 1 starkare laxbestånd 1 wsp sverige ab 1 granviken 1 pilotprojekt 1 sjöfartsverket 1 ljudnivå i västerhavet 1 utkastförbud i skagerrak 1 greenpeace 1 almedalen 1 nissan 1 ålutsättning 1 skyddsområde för flodkräftan 1 länsstyrelsen jönköping 1 miljöbalkens tillståndsplikt 1 havstulpanprojektet”dikesfilter kiladalen” 1 piggvar 1 saneringsmetod 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 vindplats göteborg 1 livskraftiga ekosystem 1 datainsamling 1 kungsbacka kommun 1 dispens dumpning 1 göteborgsområdet 1 svenska räkfisket 1 havsområde 1 rädda östersjön 1 forskningsanslag 1 bottenhavskusten 1 ”digital miljöatlas för västra götalands län – insatsplaner för prioriterade områden”. 1 god ekologisk status 1 kungsfenan 1 daniel valentinsson 1 eva rosenhall 1 institutionen för akvatiska resurser 1 vattenförsörjning 1 kustfisk 1 skyddade områden 1 patrik wiberg 1 reningsmetoder 1 enheten för analys och forskning 1 politik 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 dalakvarn ledsjö vind ab 1 åtgärdsprogram för hotade arter 1 vattenbrist 1 västernorrland 1 aästra gotlandsbassängen 1 havsnära näringsliv 1 va 1 svavelutsläppen 1 tillståndsplikt 1 testeboån 1 makrillavtal 1 budget 1 miljöprövningsmål 1 riskanalys av små avloppsanläggningar 1 caroline carlsson 1 västland nilsson kraft ab 1 ökat skydd för vildlax 1 pia ahnlund 1 svavel 1 va-guiden ab. verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp 1 sandöfjärden 1 monitoring av m74 1 hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet 1 viss 1 vatten 1 gisslarbo 1 torskbestånd kattegatt 1 minska utsläpp 1 bråviken 1 havsmiljöforskning. 1 kalix älv och vindelälven. exempel på älvar med svaga bestånd är råneälven 1 värdet av att rädda östersjön 1 bakterier 1 miljöanpassning 1 cfp 1 främmande 1 havsmiljöanslaget 1 nationell kräftkonferens 1 laxälvar 1 sustainable growth from the oceans 1 göteborgs hamn ab 1 havsforskningsdagarna 1 clean shipping index 1 rickleån 1 stockholm stad 1 båtbottentvätt härnösand 1 va-guiden. va-rådgivning 1 räkfisket 1 fiskundersökningar vid lillgrund vindkraftpark 1 sjöfartverket 1 båtliv 1 thomas kein 1 seas and coasts: blue growth 1 halland 1 hav på almedalsveckan 1 vattenkraftsproduktionen 1 slu sekretariat för selektivt fiske 1 naturreservat 1 vattentäkter 1 törlan 1 marinteknik 1 norrbottens län 1 snö som avfall 1 åsa gunnarsson 1 färna 1 fartygsbränsle 1 syrebrist i östersjön 1 fällning av fosfor i vattendrag-phosflock 1 gullmarsfjorden 1 ices råd 1 Visa alla taggar
15,7 miljoner i ersättning för sälskador på fisket

15,7 miljoner i ersättning för sälskador på fisket

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Pengarna, totalt 15,7 miljoner kronor, ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskeredskap och fångster, orsakade av säl.

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

Pressmeddelanden   •   2014-07-23 07:30 CEST

För första gången på över hundra år har det skett en lyckad laxlek i Säveån, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun. - Detta är en historisk händelse. För första gången på mer än hundra år har nu laxen åter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan på sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säveån”, säger Niklas Egriell på Havs- och vattenmyndigheten. HaV.

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Ny rapport: Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 10:21 CEST

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten den gemensamma rapporten ”Strategi för åtgärder inom vattenkraften”. Denna ligger till grund för den strategi som i måndags överlämnades till miljöminister Lena Ek i Almedalen. Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Ny studie från HaV: Överetablering av företag i svenskt fiske

Ny studie från HaV: Överetablering av företag i svenskt fiske

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 07:30 CEST

Den svenska fiskeflottan är generellt sett lönsam och samhällsekonomiskt viktig, inte minst i kustkommunerna. Men, inom vissa fisken finns det för många företag i förhållande till den tillgängliga resursen av fisk. - Vår analys visar att det finns en överetablering inom det svenska räk-, kräft- och torskfisket, säger Patrik Persson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

"Hur planerar vi havet rättvist?" - HaV sätter framtidsfråga i fokus på Almedalen

"Hur planerar vi havet rättvist?" - HaV sätter framtidsfråga i fokus på Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 07:35 CEST

Planera för liv och död i Östersjön? Den frågan ställer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på årets Almedalsvecka. - Vi sätter havsplanering i fokus och bjuder in till debatt om hur vi får till en rättvis planering med ekosystemet som grund. På andra seminarier tar vi bland annat. upp frågan om miljövänligare sjöfart och klimatförändringar, säger generaldirektör Björn Risinger.

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

Ny studie: Vandrarmusslan kan spridas i hela Göta kanal

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 07:30 CEST

En ny studie visar att det är stor risk att den främmande och invasiva arten vandrarmussla nu sprider sig vidare i Göta kanalsystemet. - Larvproduktionen nedströms är betydligt högre än vad vi räknat med. Med tanke på den livliga båttrafiken i Göta kanal finns idag inget som hindrar musslorna från att etablera sig på fler ställen, säger Jakob Bergengren, utredare på HaV.

Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester

Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester

Pressmeddelanden   •   2014-06-24 07:30 CEST

Sex projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Bland annat ska avloppsvattnet från 13 000 personer i Knivsta renas. - Det är spännande projekt med koppling till den kommunala VA-verksamheten. Det rör sig om olika tekniker och allt från mindre pilot- till fullskaleprojekt, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bifångster i fisket

HaV satsar drygt fem miljoner för att minska oönskade bifångster i fisket

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu drygt fem miljoner kronor till projekt som bland annat ska minska oönskade fångster av småräka. - Tanken är att utveckla nya redskap som ska var klara att kunna användas från och med 1 januari 2015 då landningsskyldigheten utökas som ett led i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik för ett hållbart fiske, säger Andreas Sundelöf, utredare på HaV.

HaV satsar två miljoner på nya redskap för räkfiske

HaV satsar två miljoner på nya redskap för räkfiske

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 08:50 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag beslutat att ge två miljoner kronor till att utveckla ett nytt redskap för räkfiske. Redskapet ska underlätta sortering av fångsten så att fler små räkor kan överleva och trygga bestånden.

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka  kontrollen av det svenska räkfisket

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

Pressmeddelanden   •   2014-05-30 11:45 CEST

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen har nu tagit fram en gemensam strategi för att minska utkast av småräka inom räkfisket. Förslaget innehåller sju punkter som båda myndigheterna tänker arbeta vidare med och genomföra. Kontrollstrategin innehåller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen.

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 07:30 CEST

Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård och nu tycks arten spridas med rekordfart. - Vi har senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Ny rapport om havet: Nya ämnen, uttorkade havsörnsägg och syrefria bottnar oroar

Ny rapport om havet: Nya ämnen, uttorkade havsörnsägg och syrefria bottnar oroar

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 11:00 CEST

Idag släpps rapporten ”Havet 2013/2014” som visar på en utveckling med både glädjeämnen och orosmoln. Kvaliteten på vattnet i Västerhavet är bättre och blåstången i Östersjön är på väg tillbaka. Samtidigt har bestånden av torsk och ålgräs längs västkusten ännu inte återhämtat sig. Ytan av syrefria bottnar i Östersjön slår nya rekord och utmed Bottenhavskusten har uttorkade havsörnsägg hittats.

Björn Risinger : 2014 viktigt år för havs- och vattenmiljön

Björn Risinger : 2014 viktigt år för havs- och vattenmiljön

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 07:30 CEST

Imorgon, tisdag den 20 maj, öppnar Havs- och vattenforum i Göteborg upp sin portar för andra året. Här förklarar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger nyttan av forumet. - Det ger oss en möjlighet att lyfta diskussionen om det samlade arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag. Just i år är det särskilt viktigt, säger Björn Risinger.

Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön

Stärkt skydd för bestånden av vild lax i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2014-05-13 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndighete, HaV, har nu beslutat om nya regler för kustfisket med fasta redskap efter lax i Östersjön. Den svenska kvoten fördelas för tre kustområden med hänsyn till beståndens skyddsbehov, starten för fiske med fasta redskap i Norrland ändras och HaV inför nya regler om landning av lax.

HaV satsar nio miljoner i EU-projekt för att återställa Jämtlandsjöar

HaV satsar nio miljoner i EU-projekt för att återställa Jämtlandsjöar

Pressmeddelanden   •   2014-05-09 07:30 CEST

Fyra svenska projekt finns bland de 225 projekt som nu får pengar från EU-kommissionens miljöfond LIFE+. Ett av projekten syftar till att förbättra vattenmiljön i de jämtlandska sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. - Det är ett väldigt spännande projekt, inte minst för att flera stora aktörer som mark- och skogsägare medverkar, säger Daniel Isaksson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Dags att rensa stränderna från fult och farligt skräp igen

Dags att rensa stränderna från fult och farligt skräp igen

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 07:30 CEST

På lördag är det dags för tredje upplagan av ”Kusträddardagen”. På flera platser längs den svenska kusten kommer det att plockas skräp och göras fint på våra stränder och klippor, bland annat i Sotenäs, Falkenberg, Lomma och Simrishamn. - Det här är dagen då alla kan göra en insats för miljön, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV vill ha strängare krav vid rening av svavel i fartygsbränsle

HaV vill ha strängare krav vid rening av svavel i fartygsbränsle

Pressmeddelanden   •   2014-05-06 10:50 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill endast tillåta stängda ”scrubbers” för rening av fartygsbränsle. HaV vill också att vattnet från denna process endast ska få tömmas i miljösäkra anläggningar i hamn. - Tvättvattnet innehåller svavel i form av svaveldioxid som bidrar till havsförsurningen. Det kan också innehålla andra ämnen som är skadliga för havsmiljön, säger Jessica Hjerpe Olausson.

Klart vilka avloppsprojekt som får dela på HaV-miljoner

Klart vilka avloppsprojekt som får dela på HaV-miljoner

Pressmeddelanden   •   2014-04-30 07:36 CEST

I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna. - Vi fick in så många intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt får de elva projekt som valts ut dela på drygt 4,7 miljoner kronor, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som renar avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. - Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 09:49 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projekt som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Flera av de projekt som nu får pengar syftar till att minska övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag, exempelvis exempelvis i Mälaren, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.