Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

havsplanering

mats svensson

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

havs- och vattenmyndigheten 391 Östersjön 91 havsmiljö 60 Skagerrak 41 Kattegatt 41 HaV 35 björn risinger 35 fiske 33 vattenmiljö 27 Björn Sjöberg 26 miljö 26 Thomas Johansson 25 biologisk mångfald 23 biologi 22 Västerhavet 22 fisk 22 torsk 20 Sofia Brockmark 18 fredrik nordwall 18 Håkan Carlstrand 17 locknesjön 17 martin rydgren 17 fiskekvoter 16 Nordsjön 15 sill 15 bengt kåmark 14 räkfiske 14 övergödning 14 Bertil Håkansson 14 miljöövervakning 14 lax 14 miljömål 13 eu 12 ingemar berglund 12 fiskeripolitik 12 karin linderholm 11 hållbart fiske 11 havsplanering 10 Hav & Vatten 10 Öresund 10 vildlax 10 Margareta Lundin Unger 10 mats svensson 10 Susanne Viker 10 patrik persson 10 ekosystem 10 vattendrag 9 anna jöborn 9 SLU 9 fiskbestånd 9 Hanöbukten 9 skarpsill 8 främmande arter 8 marint skräp 8 Argos 8 erland lettevall 8 havskräfta 8 amerikansk hummer 7 natura 2000 7 fritidsfiske 7 vattenkraft 7 Mälaren 7 laxfiske 7 Ices 7 blå tillväxt 7 makrill 7 lena tingström 7 selektiva redskap 7 utkastförbud 7 natura 2000-områden 6 inger dahlgren 6 pia ahnlund 6 vattenförvaltning 6 gotland 6 Östergötland 6 marmorkräftan 6 marie ingerup 6 yrkesfiske 6 Niklas egriell 6 Bottenviken 6 Bottenhavet 6 badvatten 6 joakim hjelm 6 kalkning 6 sjöfart 5 gädda 5 fredrik ljunghager 5 mörrumsån 5 Havsmiljödirektivet 5 regeringsuppdrag 5 tumlare 5 öring 5 knubbsäl 5 lena ek 5 vattendirektivet 5 dricksvattenförsörjning 5 jakob Granit 5 marmorkräfta 5 laxbestånd 5 västkusten 5 anders skarstedt 5 Västerbotten 5 dricksvatten 5 invasiva arter 5 Havs- och vattenforum 5 Naturvårdsverket 5 Vättern 5 stockholm 4 maud larsen 4 karin wall 4 sälar 4 Göta älv 4 Emån 4 Sjöstjärnan 4 katarina vartia 4 badvattenkvalitet 4 god miljöstatus 4 fiskereglering 4 Blekinge 4 ospar 4 kustfiske 4 Bottniska viken 4 Norrbotten 4 kvoter 4 Kalmar 4 Västra Götaland 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 Ingen övergödning 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 förnybar energi 4 Jakob Bergengren 4 Jönköping 4 mimer 4 johanna eriksson 4 marina skyddade områden 4 BAltic Sea Action plan 4 stig thörnqvist 4 gemensam fiskeripolitik 4 qamer chaudhry 4 kolja 4 enskilda avlopp 4 små avlopp 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 EU-kommissionen 4 märstaån 4 ålgräsängar 4 strömming 4 mikroplaster 4 sjöar 4 främmande invasiva arter 4 forskningsfartyg 4 Tjörn 3 våtmarker 3 Britt-Marie Mattsson 3 torskburar 3 försurning 3 laxkvot 3 Emåförbundet 3 unionsförteckningen 3 plastskräp 3 havsöring 3 havsmiljöförordningen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 ål 3 fiskevård 3 landningsskyldighet 3 hummer 3 kustkvoter 3 SMHI 3 kustbevakningen 3 Malin skog 3 vänern 3 syresättningar av bottnar 3 öringfiske 3 kosterhavet 3 torskfiske 3 roxen 3 lova 3 perfluorerade ämnen 3 Skåne 3 flodkräftan 3 Västra Götalands län 3 åsa gunnarsson 3 Norrbottens län 3 Karolina Skog 3 karin hermansson 3 naturreservat 3 God havsmiljö 2020 3 hotade arter 3 badplatsen 3 catarina hedar 3 syrefria bottnar 3 göteborg 3 utsläpp 3 havsmiljöinstitutet 3 selektivt fiske 3 Gävleborg 3 landningsskyldigheten 3 marin nedskräpning 3 rödspätta 3 SKL 3 lennart sorby 3 havs- och vattenmiljö 3 miljögifter 3 christer larsson 3 handredskap 3 utkast av räka 3 Energimyndigheten 3 anslag 3 olja 3 ålgräs 3 vattenkraftverk 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Lena olsson 3 båtbottenfärger 3 sälskador 3 EU-bad 3 johan stål 3 Sveriges lantbruksuniversitet 3 sjö 3 utkastförbudet 3 abborre 3 ekosystemen 3 gös 3 marie berghult 3 grunda havsvikar 3 hedströmmen 3 hjälmaren 3 Västernorrland 3 MSY 3 glan 3 gråsäl 3 bratten 3 nordhavsräkan 3 trollingfiske 3 Syrebrist 2 havsmiljöforskning 2 syresättning av djupvatten 2 tac 2 Skåne län 2 balticstern 2 vattenfrågor 2 lokalt vattenvårdsarbete 2 miljöbalken 2 båtbottentvättning 2 Anna Lingman 2 havsbaserad vindkraft 2 realtidsstängning av fisk 2 havsbotten 2 malin wilhelmsson 2 Atlanten 2 vindelälven 2 läckage av fosfor 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 ingemar abrahamsson 2 gfp 2 MSY-målet 2 piggvar 2 johanna egerup 2 Mats Ivarsson 2 lysekil 2 stora middelgrund 2 Märsta 2 länsstyrelsen 2 åtgärdsprogram 2 småvalar 2 vattenkvalitet 2 havs- och vattenmiljöanslaget 2 Dana 2 vitfisk 2 pushup-fälla 2 tillsynsvägledning 2 jens persson 2 selektiva fiskeredskap 2 grundvattentäkter 2 Strömstad 2 reglerkraft 2 utvärdering 2 gunnar johnsson 2 Gävleborgs län 2 vandringshinder 2 sik 2 malin aarsrud 2 jordbruksverket 2 jarl engquist 2 Blekinge län 2 eu-fiske 2 odlad lax 2 kusträddare 2 Karin bjerner 2 almedalsveckan 2 öland 2 väderöarnas naturreservat 2 Halland 2 internationella havsforskningsrådet 2 havsmiljöanslaget 2 Svenska Publishing-Priset 2 länsstyrelsen västmanland 2 grundvatten 2 Erik Törnblom 2 andreas sundelöf 2 bidrag 2 institutionen för akvatiska resurser 2 Offside press 2 miljöprövning 2 landningshamnar 2 oljeutsläpp 2 almedalen 2 clas magnusson 2 barlastvatten 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 erik årnfelt 2 himleån 2 Västerbottens län 2 skyddade marina områden 2 havs- och vattenforum 2013 2 sara grahn 2 torne älv 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 Kräftfiske 2 vattenvård 2 vattenskoter 2 dumpning av muddermassor 2 oljesanering 2 bohuslän 2 tullstorpsåprojektet 2 kustmiljö 2 offside 2 tomas andersson 2 laxfällor 2 susanna hogdin 2 per moksnes 2 Ingela Isaksson 2 anneli harlén 2 elproduktion 2 hållbar vattenkraft 2 älv 2 hedefors 2 artportalen 2 demersalt fiske 2 miljöminister 2 miljömålen 2 Höga Kusten 2 badplatser 2 jan schmidtbauer crona 2 havsmiljön 2 vattentäkter 2 signalkräfta 2 dricksvattentäkter 2 anders hellström 2 vattenskyddsområde 2 göta kanal 2 realtidsstängning i skagerrak 2 havstensfjorden 2 fritidsbåtar 2 syresättning 2 nordostatlanten 2 suseån 2 havsförvaltning 2 ytvatten 2 helcom 2 Sveaskog 2 sillfiske 2 christina hallström 2 svavelutsläpp 2 kustkommuner 2 Värmdö kommun 2 anton halldén 2 knivsta 2 Stockholm Environment Institute 2 mårten gustafsson 2 lilla middelgrund 2 sötvatten 2 pelagiskt fiske 2 Jämtland 2 förvaltningsplan för torsk 2 undersökningsfartyg 2 miljöövervakningen 2 Ingemar Andersson 2 levande hav 2 vattenkraften 2 landningskontroll 2 malin hemmingsson 2 norsk zon 2 flodkräfta 2 anna karlsson 2 fladen 2 båtbottentvätt 2 jonas nilsson 2 fiskelagen 2 avloppsanläggningar 2 havsforskning 2 ospar-kommissionen 2 Dalälven 2 trålfiske 2 nordhavsräka 2 eu:s ministerråd 2 stensån 2 Mischa Billing 2 kusträddardagen 2 monica blidner 2 miljövänligt båtliv 2 undersökning 2 karin pettersson 2 maria damanaki 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 östersjöveckan 2 vandrarmusslan 2 matilda ernkrans 2 gullmarsfjorden 2 mikroplast 2 Malin Avenius 2 mikael krysell 2 ingvar lindholm 2 Ascobans 2 Kvädöfjärden 2 utkast av småräka 2 bolmen 2 bohuskusten 2 havs- och vattenforum 2014 2 Vattensverige 2 sotenäs 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 säveån 2 muddermassor 2 spårbarhet 2 realtidsstängning 2 havsplaner 2 havets barnkammare 2 Sven-Erik Bucht 2 berit pettersson 2 fiskemöjligheter 2 Åsa M Andersson 2 säveåprojektet 2 ylva engwall 2 digitalisering av djupdata 2 fiskeregler 2 kosterhavets nationalpark 2 charlotte benjaminsson 2 riksintresse 2 västra beståndet 2 european maritime day 2 Björnöfjärden 2 ulrika stensdotter blomberg 2 dumpning 2 laxförvaltning 2 båtmässan 2 redskap 2 skydda vildlax 2 urminnes hävd 2 gunilla ejdung 2 ekosystemtjänster 2 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 kristineberg 1 djupdykning 1 politik 1 antarktis 1 patrik wiberg 1 utkast 1 besprutning med biologiska medel 1 Storjungfrun 1 skyddsvärda arter 1 fiskepolitik 1 Piteälven 1 miljökonsult 1 vattenförsörjning 1 Örebro universitet 1 lingon 1 småskaligt 1 marie hallberg 1 Sveriges klimatambassadör 1 daniel valentinsson 1 bottenhavskusten 1 Thomas Sterner 1 mygglarver 1 karin kataria 1 kosterfjorden – väderöfjorden 1 Gun Åhrling-Rundström 1 Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten 1 Södra Midsjöbanken 1 laxlek 1 vitmärla 1 hav och vatten 1 carina dagbro 1 bifångst 1 kräftvatten 1 baslinje 1 skrubbervattnet 1 minska utkast av småräka 1 karl-johan nyhlén 1 salomon sand 1 Kungälvs kommun 1 chefsförhandlare 1 adam johansson 1 sårig fisk 1 buller och ammunition och vapen från krigsfartyg på botte 1 vikbolandet 1 maximal hållbar avkastning 1 naturvårdsspecialist 1 svenska räkfisket 1 Visa alla taggar
1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 07:30 CET

Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Cirka 1,6 miljoner svenskar säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar. - Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister som fiskar varje år, säger Stig Thörnqvist.

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 09:37 CET

Undersökningar vid Måseskärsvraken på västkusten visar spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur. Det rör sig om två former av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine (Clark 1 och Clark 2) - Vi har hittat väldigt låga halter i några av de individer som undersökts, men det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 11:44 CET

​För fjärde året i rad utlyser Havs- och vattenmyndigheten, HaV, pengar till projekt för att minska utsläppen från små avlopp. - Vi satsar 1,5 miljoner kronor på nya projekt. Dessutom avsätter vi 1,3 miljoner kronor för fleråriga projekt som påbörjades i fjol, säger utredaren Åsa Gunnarsson.

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 14:27 CET

Ett spanskt varv ska bygga Sveriges nya fartyg för marin forskning och miljöövervakning. Fartyget beräknas kunna levereras våren 2019. - Det nya fartyget ger oss bättre och fler möjligheter att upptäcka och förstå de processer som sker i våra hav. Vi är väldigt glada över att bygget nu kommer igång, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 07:30 CET

​Hästhagar upptar en tiondel av Sveriges jordbruksmark. Men få hästägare är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten. – Det här är ett stort problem som verkligen behöver uppmärksammas, och det är ett antal projekt på gång nu i kommunerna, säger Gunilla Lindgren på Länsstyrelsen i Uppsala län till tidningen Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 31, 2016 07:30 CET

Sju inflytelserika personer i Vattensverige berättar i tidningen Hav & Vatten om sina vattenönskningar för 2017. - Det finns så mycket att önska sig men det viktigaste är nog att vi samlas kring att göra Östersjön till vårt gemensamma levande hav. Det finns så många bra initiativ för att rädda Östersjön men vi måste samordna oss och hjälpas åt, säger Axel Wenblad, styrelseordförande i WWF.

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Miljöminister Karolina Skog: "Stora ansträngningar krävs om vi ska ha dricksvatten också i framtiden"

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 07:30 CET

Miljöminister Karolina Skog, MP, intervjuas i årets sista nummer av Hav & Vatten. En av de viktigaste frågorna för henne är att trygga vårt dricksvatten för framtiden, bland annat behöver Sveriges ledningsnät bytas ut. Men det är dyrt och det går sakta, med dagens takt kan det ta 150 år. – Jag kan tänka mig att fundera på vad staten kan göra för att öka takten, säger Karolina Skog.

HaV-analys klar: "Fiskefria områden är ett bra komplement till annan reglering"

HaV-analys klar: "Fiskefria områden är ett bra komplement till annan reglering"

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 15:38 CET

Åren 2009-2011 inrättades fem fiskefria områden i svenska vatten, tre på västkusten och två på ostkusten. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med utvärderingen som analyserar både biologiska och samhällsekonomiska effekter av de fiskefria områdena. - Vi menar att fiskefria områden främst ska användas som komplement till annan reglering, säger Ulrika Gunnartz på HaV.

Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill  och strömming men sämre för hummer och gädda

Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill och strömming men sämre för hummer och gädda

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 07:30 CET

Långa, sill och strömming är fiskbestånd som ökar i svenska vatten och som får omdömet ”god status” av forskarna. - Mer bekymmersamt ser det ut för hummer, samt gädda och gös längs kusterna, säger Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 07:30 CET

Från och med 1 januari 2017 införs ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter för bland annat torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet. I stället för dagens system med ransoner så tilldelas cirka 250 fiskefartyg en årlig fångstmängd - Vi inför ett system som är mer flexibelt för enskilda fiskare, säger Ingemar Berglund på HaV.

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

​Kvoterna för 2017 års fiske i Västerhavet klara

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:22 CET

EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. - För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, sill och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta

Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 12:44 CET

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är nu klara. - Överenskommelsen innebär bland annat att 2017 års kvoter för rödspätta i Skagerrak, och kvoter för torsk och sej ökar jämfört med 2016, medan kvoterna för bland annat kolja och sill minskar nästa år, säger Malin Skog, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

 Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 13:00 CET

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida havsplaner. - Havsplanerna blir både bättre och mer förankrade om berörda som framförallt kommuner, myndigheter, intresse- och branschorganisationer är med i processen. Därför bjuder vi nu in till dialog med berörda, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Ny rapport: Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Ny rapport: Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:10 CET

​Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten kartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn.

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 07:30 CET

Hur ska olika intressen kunna samsas om utrymmet och resurserna i Östersjön? I veckan samlas 250 deltagare från 32 olika länder i Riga i Lettland för att diskutera den frågan. - Vi presenterar våra erfarenheter och kunskap från EU-projektet Baltic SCOPE. Syftet har varit att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:30 CET

​Den 1 september blev Jakob Granit, 50, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Möt honom i nya numret av tidningen ”Hav & Vatten”. - Vi måste ha höga mål, men om vi går och hoppas på att Östersjön ska bli lika ren som på 1950-talet så gör vi ett misstag. Vi borde snarare enas om vad som är en acceptabel havsmiljö, säger Jakob Granit i intervjun.

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 17:12 CEST

Beslutet att skydda ett stort havsområde vid Antarktis för framtida fiske är historiskt. Det ökar också chansen för fler marina reservat i världshaven. - Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, till exempel fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar på HaV.

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 15:26 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat minska utkast av fisk och att undvika kollektiva fiskestopp. - Individuella årliga fiskemöjligheter ger också yrkesfiskare ökad flexibilitet, säger Ingemar Berglund.

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:13 CEST

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. - Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 10:40 CEST

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund.