Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Mats Svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 416 Östersjön 92 havsmiljö 60 HaV 45 Kattegatt 43 Skagerrak 42 Björn Risinger 36 fiske 33 Björn Sjöberg 32 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 27 miljö 26 biologisk mångfald 24 Västerhavet 23 biologi 22 fisk 22 torsk 20 martin rydgren 19 Sofia Brockmark 18 fredrik nordwall 18 Håkan Carlstrand 17 locknesjön 17 Hav & Vatten 16 fiskekvoter 16 övergödning 15 miljöövervakning 15 sill 15 Nordsjön 15 lax 15 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 miljömål 13 EU 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 vattendrag 11 hållbart fiske 11 Öresund 11 karin linderholm 11 Mats Svensson 11 Jakob Granit 10 fiskbestånd 10 ekosystem 10 anna jöborn 10 SLU 10 vattenkraft 10 Susanne Viker 10 havsplanering 10 patrik persson 10 vildlax 10 Hanöbukten 9 Gotland 8 Natura 2000-områden 8 främmande arter 8 skarpsill 8 marint skräp 8 erland lettevall 8 havskräfta 8 lena tingström 8 Argos 8 Havs- och vattenforum 8 blå tillväxt 8 fritidsfiske 7 utkastförbud 7 Mälaren 7 Karolina Skog 7 laxfiske 7 makrill 7 selektiva redskap 7 Ices 7 natura 2000 7 kalkning 7 Niklas egriell 7 amerikansk hummer 7 Sjöstjärnan 7 Bottenviken 6 marmorkräftan 6 vattenförvaltning 6 Dricksvatten 6 joakim hjelm 6 tumlare 6 badvatten 6 pia ahnlund 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 Vättern 6 Bottenhavet 6 inger dahlgren 6 västkusten 6 Mörrumsån 6 dricksvattenförsörjning 6 Östergötland 6 öring 6 sjöfart 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 laxbestånd 5 marmorkräfta 5 sjöar 5 knubbsäl 5 invasiva arter 5 fredrik ljunghager 5 Bottniska viken 5 badvattenkvalitet 5 anders skarstedt 5 fiskereglering 5 marina skyddade områden 5 små avlopp 5 Naturvårdsverket 5 vattendirektivet 5 lena ek 5 Emån 5 SKL 5 regeringsuppdrag 5 Havsmiljödirektivet 5 gädda 5 SMHI 5 Västerbotten 5 Sven-Erik Bucht 5 märstaån 4 Västra götalands län 4 Norrbotten 4 kolja 4 marin nedskräpning 4 sälar 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 katarina vartia 4 Norrbottens län 4 badplatsen 4 kvoter 4 Jakob Bergengren 4 Jönköping 4 BAltic Sea Action plan 4 Tjörn 4 Skåne 4 EU-bad 4 Almedalen 4 catarina hedar 4 Västra Götaland 4 qamer chaudhry 4 abborre 4 johanna eriksson 4 enskilda avlopp 4 Isabella Lövin 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 förnybar energi 4 Göteborg 4 Kalmar 4 Ingen övergödning 4 strömming 4 mimer 4 gemensam fiskeripolitik 4 landningsskyldigheten 4 Karin Wall 4 fiskevård 4 kustfiske 4 utsläpp 4 Lena olsson 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 EU-kommissionen 4 stig thörnqvist 4 ospar 4 ålgräsängar 4 Blekinge 4 stockholm 4 god miljöstatus 4 främmande invasiva arter 4 forskningsfartyg 4 mikroplaster 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Göta älv 4 maud larsen 4 hummer 4 från källa till hav 3 karin hermansson 3 hotade arter 3 hjälmaren 3 LRF 3 Jonas Nilsson 3 havsmiljöförordningen 3 Britt-Marie Mattsson 3 torskburar 3 ål 3 gråsäl 3 ekosystemtjänster 3 grunda havsvikar 3 lova 3 havsöring 3 tillsynsvägledning 3 kustbevakningen 3 grundvattentäkter 3 hedströmmen 3 vänern 3 grundvatten 3 vattenkraftverk 3 nordhavsräkan 3 havsmiljöanslaget 3 Offside press 3 kosterhavet 3 havs- och vattenmiljö 3 johan stål 3 rödspätta 3 vattenbrist 3 marie berghult 3 öringfiske 3 Västerbottens län 3 miljögifter 3 Energimyndigheten 3 trollingfiske 3 perfluorerade ämnen 3 God havsmiljö 2020 3 Blekinge län 3 Öland 3 roxen 3 Malin skog 3 Almedalsveckan 3 plastskräp 3 Offside 3 Gävleborgs län 3 utkastförbudet 3 åsa gunnarsson 3 syresättningar av bottnar 3 olja 3 älv 3 ekosystemen 3 torskfiske 3 naturreservat 3 Badplatser 3 gös 3 Värmdö kommun 3 bratten 3 syrefria bottnar 3 sötvatten 3 flodkräftan 3 kustkvoter 3 christer larsson 3 landningsskyldighet 3 Fladen 3 sälskador 3 Dalälven 3 anslag 3 Levande sjöar och vattendrag 3 båtbottenfärger 3 ålgräs 3 lennart sorby 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 utkast av räka 3 havsplaner 3 Västernorrland 3 laxkvot 3 vandrarmusslan 3 våtmarker 3 Emåförbundet 3 sjö 3 försurning 3 handredskap 3 Säveån 3 johanna egerup 3 ytvatten 3 selektivt fiske 3 unionsförteckningen 3 Gävleborg 3 Lilla Middelgrund 3 redskap 3 Stora Middelgrund 3 avloppsanläggningar 3 glan 3 MSY 3 lokalt vattenvårdsarbete 3 fiskvägar 3 havsmiljöinstitutet 3 miljöminister 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 havsmiljön 2 SLU Institutet för energi och teknik 2 artportalen 2 havets barnkammare 2 havsförvaltning 2 havstensfjorden 2 suseån 2 nordostatlanten 2 sillfiske 2 marit larsdotter 2 mårten gustafsson 2 fiskeregler 2 maria damanaki 2 miljödepartementet 2 Östersjökonventionen Helcom 2 malin hemmingsson 2 balticstern 2 Dalarna 2 havsbotten 2 levande hav 2 elproduktion 2 syresättning av djupvatten 2 ulrika stensdotter blomberg 2 vattenfrågor 2 Johan Kuylenstierna 2 PFAS 2 miljöbalken 2 Mischa Billing 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 åtgärdsprogram 2 Lova-projekt 2 realtidsstängning av fisk 2 Anna Lingman 2 läckage av fosfor 2 MSY-målet 2 Syrebrist 2 gfp 2 european maritime day 2 Mats Ivarsson 2 lysekil 2 Märsta 2 fiskelagen 2 småvalar 2 Linda Rydell 2 vattenkvalitet 2 Dana 2 Karin bjerner 2 pushup-fälla 2 vitfisk 2 Morups bank 2 Anna Froster 2 rekreation 2 Strömstad 2 reglerkraft 2 fiskvandring 2 utvärdering 2 Göteborgs universitet 2 Stephen F. Lintner 2 länsstyrelsen västmanland 2 muddermassor 2 Malin Avenius 2 kusträddare 2 våtmark 2 spårbarhet 2 selektiva fiskeredskap 2 jarl engquist 2 Värmdö 2 jordbruksverket 2 Vattensverige 2 malin aarsrud 2 väderöarnas naturreservat 2 klimatförändringar 2 odlad lax 2 Hudiksvalls kommun 2 Svenska Publishing-Priset 2 bohuslän 2 eu-fiske 2 fiskerikontroll 2 maritima näringar 2 martin karlsson 2 Röde bank 2 Monde Mayekiso 2 Halland 2 piggvar 2 bidrag 2 testeboån 2 nordhavsräka 2 fria vandringsvägar 2 Erik Törnblom 2 karin pettersson 2 Världsbanken 2 vandringshinder 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 Sportfiskarna 2 ospar-kommissionen 2 Sjöfartsverket 2 oljeutsläpp 2 havs- och vattenforum 2013 2 himleån 2 institutionen för akvatiska resurser 2 erik årnfelt 2 clas magnusson 2 barlastvatten 2 säveåprojektet 2 pelagiskt fiske 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 jens persson 2 miljöprövning 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 maritim turism 2 miljötillsyn 2 oljesanering 2 reningsverk 2 Havskonferensen 2 Stockholm Environment Institute 2 Vattenforum 2 vattenskoter 2 Västerviks kommun 2 kustkommuner 2 internationella havsforskningsrådet 2 sara grahn 2 Agenda 2030 2 dumpning av muddermassor 2 gullmarsfjorden 2 tomas andersson 2 torne älv 2 skyddade marina områden 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 gunilla ejdung 2 landningshamnar 2 susanna hogdin 2 vattenvård 2 kustmiljö 2 christina hallström 2 anneli harlén 2 vattenmiljön 2 laxfällor 2 Anna Linusson 2 tullstorpsåprojektet 2 sik 2 Kräftfiske 2 syresättning 2 laxförvaltning 2 per moksnes 2 hedefors 2 Umeå Universitet 2 Kalmar län 2 Siwi 2 ålvandring 2 Svenskt Vatten 2 vattentäkter 2 jan schmidtbauer crona 2 Höga Kusten 2 dricksvattentäkter 2 göta kanal 2 vattenskyddsområde 2 strandstädning 2 svavelutsläpp 2 fritidsbåtar 2 anders hellström 2 fosfor 2 realtidsstängning i skagerrak 2 Sveaskog 2 klimat 2 läkemedelsrester 2 Jämtland 2 ostkusten 2 kraftverk 2 knivsta 2 Örebro 2 Naturskyddsföreningen 2 SGU 2 flodkräfta 2 norsk zon 2 undersökningsfartyg 2 båtbottentvätt 2 miljöövervakningen 2 miljöfarliga ämnen 2 havsforskning 2 anton halldén 2 trålfiske 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 vattenkraften 2 Ingemar Andersson 2 kusträddardagen 2 miljövänligt båtliv 2 stensån 2 malin wilhelmsson 2 mikroplast 2 matilda ernkrans 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 vindelälven 2 bolmen 2 östersjöveckan 2 monica blidner 2 fiskväg 2 gunnar johnsson 2 anna karlsson 2 Kvädöfjärden 2 bohuskusten 2 hållbar vattenkraft 2 havsbaserad vindkraft 2 realtidsstängning 2 Atlanten 2 havs- och vattenforum 2014 2 ingvar lindholm 2 demersalt fiske 2 miljömålen 2 Folkhälsomyndigheten 2 sotenäs 2 Åsa M Andersson 2 landningskontroll 2 fiskemöjligheter 2 urminnes hävd 2 Ascobans 2 ylva engwall 2 Egentliga Östersjön 2 tac 2 kosterhavets nationalpark 2 avloppsvatten 2 digitalisering av djupdata 2 riksintresse 2 dumpning 2 förvaltningsplan för torsk 2 berit pettersson 2 västra beståndet 2 Visa alla taggar
Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 11:19 CEST

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:30 CEST

I juni arrangerade Sverige och önationen Fiji en FN-konferens om havet i New York. Vad blev resultatet av den och hur påverkar konferensen arbetet i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet? I årets Almedalsvecka sätts Agenda 2030 och de globala vattenmålen i fokus av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

På kort sikt kan bevattningsförbud hjälpa mot vattenbristen. I längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten och helikopterspaning efter dricksvatten. – Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen, men också på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032. - Vi samlas för att utbyta erfarenheter om hur länder arbetar med fiskerikontroll, främst landningsskyldigheten, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 07:30 CEST

Hur kan länder, myndigheter och branscher samarbeta på land för att lösa problem i haven? Frågan sätts i fokus i morgon, 8 juni, på Havskonferensen i New York. - Övergödning, försurning och marin nedskräpning i haven kräver åtgärder uppströms. Vi behöver få ett perspektiv som koordinerar förvaltningen från källa till hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 19:12 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst. Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek. HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:40 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att fisket regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt. Det rör sig om Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. - Inom de här fem områdena finns arter och livsmiljöer som Sverige har förbundit sig att skydda genom flera EU-direktiv, säger Lena Tingström på HaV.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:30 CEST

90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong. - Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken. Kommunerna blir också bättre på att ta vattenprover utifrån de regler som gäller, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 21:41 CEST

​Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” blir Västerviks kommun. Gun Lindberg och Dennis Wiström fick på tisdagskvällen ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete säger Gun Lindberg, Västerviks kommun.

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 07:30 CEST

​Ett 30-tal vattenprojekt presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj. Det rör sig om allt från ålvandring i Viskan till hur arbetet med att få det lokala och småskaliga fisket i Västafrika att överleva. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser från källa till hav och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:32 CEST

​Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer. - Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 07:30 CEST

Tre ministrar, Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht, deltar i årets havs- och vattenforum i Göteborg. Dessutom deltar flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika, Brasilien och Vietnam. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser "från källa till hav" och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 07:30 CEST

Länsstyrelsen i Gävleborgs län får totalt 2,7 miljoner kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förbättra fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån. Länsstyrelsen i Skåne får totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för att skapa fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i skånska vattendrag.

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 07:35 CEST

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka sju projekt som får bidrag. - Nytt för i år är att vi öppnat upp för tvååriga projekt. Vi fick in många intressanta förslag och de sju projekt som valts ut får dela på totalt 2,9 miljoner kronor, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:30 CEST

2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nationella havs- och vattenmiljöanslaget. Pengarna skapade minst 280 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter. - Miljöåtgärder som kalkning och fiskvägar skapar även sysselsättning för lokala företag och entreprenörer, främst på landsbygden, säger generaldirektör Jakob Granit.