Skip to main content

Taggar

skagerrak

Kattegatt

thomas johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

mats svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

havs- och vattenmyndigheten 370 Östersjön 82 havsmiljö 59 skagerrak 36 Kattegatt 35 björn risinger 35 HaV 34 fiske 32 vattenmiljö 27 miljö 26 Björn Sjöberg 24 biologisk mångfald 23 fisk 22 biologi 22 thomas johansson 22 martin rydgren 17 locknesjön 17 Sofia Brockmark 17 Västerhavet 17 fredrik nordwall 16 Håkan Carlstrand 16 torsk 16 bengt kåmark 14 räkfiske 14 Bertil Håkansson 14 övergödning 14 miljöövervakning 13 lax 13 eu 12 fiskekvoter 12 miljömål 12 hållbart fiske 11 sill 11 fiskeripolitik 11 ekosystem 10 nordsjön 10 mats svensson 10 ingemar berglund 10 Susanne Viker 10 Öresund 10 vildlax 10 Hanöbukten 9 Margareta Lundin Unger 9 havsplanering 9 karin linderholm 9 patrik persson 9 marint skräp 8 främmande arter 8 erland lettevall 8 skarpsill 8 selektiva redskap 7 natura 2000 7 laxfiske 7 blå tillväxt 7 anna jöborn 7 argos 7 vattenkraft 7 utkastförbud 7 lena tingström 7 Mälaren 7 vattendrag 7 natura 2000-områden 6 gotland 6 joakim hjelm 6 badvatten 6 marie ingerup 6 pia ahnlund 6 fritidsfiske 6 Östergötland 6 marmorkräftan 6 Hav & Vatten 6 amerikansk hummer 6 Niklas egriell 6 inger dahlgren 6 fiskbestånd 6 Bottenviken 6 vattenförvaltning 6 makrill 6 yrkesfiske 5 anders skarstedt 5 fredrik ljunghager 5 Havsmiljödirektivet 5 Vättern 5 SLU 5 mörrumsån 5 vattendirektivet 5 sjöfart 5 lena ek 5 knubbsäl 5 kalkning 5 dricksvattenförsörjning 5 öring 5 invasiva arter 5 regeringsuppdrag 5 Havs- och vattenforum 5 marmorkräfta 5 Bottenhavet 5 laxbestånd 5 tumlare 5 enskilda avlopp 4 främmande invasiva arter 4 naturvårdsverket 4 god miljöstatus 4 badvattenkvalitet 4 katarina vartia 4 eu:s ramdirektiv för vatten 4 maud larsen 4 ospar 4 ålgräsängar 4 Göta älv 4 johanna eriksson 4 märstaån 4 karin wall 4 mikroplaster 4 Jakob Bergengren 4 kustfiske 4 ices 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 västerbotten 4 västkusten 4 stockholm 4 Ingen övergödning 4 mimer 4 dricksvatten 4 förnybar energi 4 BAltic Sea Action plan 4 Sjöstjärnan 4 gemensam fiskeripolitik 4 kvoter 4 Blekinge 3 EU-bad 3 öringfiske 3 vattenkraftverk 3 försurning 3 utkastförbudet 3 små avlopp 3 fiskereglering 3 plastskräp 3 hedströmmen 3 glan 3 havskräfta 3 forskningsfartyg 3 Hav i balans samt levande kust och skärgård 3 kustbevakningen 3 gädda 3 havsöring 3 ekosystemen 3 vänern 3 roxen 3 johan stål 3 miljögifter 3 Västra Götalands län 3 ål 3 Lena olsson 3 qamer chaudhry 3 kalmar 3 utsläpp 3 båtbottenfärger 3 sälskador 3 utkast av räka 3 stig thörnqvist 3 Bottniska viken 3 jönköping 3 handredskap 3 selektivt fiske 3 göteborg 3 anslag 3 havsmiljöinstitutet 3 hjälmaren 3 olja 3 laxkvot 3 perfluorerade ämnen 3 ålgräs 3 havsmiljöförordningen 3 Norrbottens län 3 hotade arter 3 naturreservat 3 karin hermansson 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Emån 3 sälar 3 syrefria bottnar 3 syresättningar av bottnar 3 Britt-Marie Mattsson 3 sjöar 3 badplatsen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 norrbotten 3 flodkräftan 3 torskburar 3 sjö 3 fiskevård 3 gråsäl 3 landningsskyldighet 3 marie berghult 3 trollingfiske 3 lennart sorby 3 lova 3 marin nedskräpning 3 havs- och vattenmiljö 3 västra götaland 3 Skåne 3 God havsmiljö 2020 3 kosterhavet 3 bratten 3 nordhavsräkan 3 grunda havsvikar 3 marina skyddade områden 3 balticstern 2 tac 2 muddermassor 2 våtmarker 2 havsmiljöforskning 2 berit pettersson 2 hummer 2 ylva engwall 2 strömming 2 båtmässan 2 fiskeregler 2 laxförvaltning 2 ulrika stensdotter blomberg 2 västra beståndet 2 havets barnkammare 2 Björnöfjärden 2 riksintresse 2 Västernorrland 2 tjörn 2 abborre 2 utkast av småräka 2 grundvattentäkter 2 lokalt vattenvårdsarbete 2 havs- och vattenmiljöanslaget 2 kosterhavets nationalpark 2 pushup-fälla 2 selektiva fiskeredskap 2 länsstyrelsen 2 skydda vildlax 2 Skåne län 2 Gävleborgs län 2 utvärdering 2 vandringshinder 2 jordbruksverket 2 unionsförteckningen 2 malin aarsrud 2 grundvatten 2 torskfiske 2 odlad lax 2 Blekinge län 2 öland 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 havsbotten 2 malin wilhelmsson 2 gullmarsfjorden 2 havsmiljöanslaget 2 karin pettersson 2 energimyndigheten 2 Erik Törnblom 2 andreas sundelöf 2 ospar-kommissionen 2 båtbottentvättning 2 himleån 2 landningshamnar 2 bidrag 2 clas magnusson 2 erik årnfelt 2 oljeutsläpp 2 gunilla ejdung 2 stora middelgrund 2 barlastvatten 2 european maritime day 2 oljesanering 2 skyddade marina områden 2 sara grahn 2 Västerbottens län 2 almedalen 2 eu-fiske 2 dumpning 2 torne älv 2 säveåprojektet 2 Kräftfiske 2 vattenvård 2 kustmiljö 2 smhi 2 dumpning av muddermassor 2 laxfällor 2 hedefors 2 christina hallström 2 älv 2 gunnar johnsson 2 syresättning 2 tullstorpsåprojektet 2 havsmiljön 2 jan schmidtbauer crona 2 Höga Kusten 2 dricksvattentäkter 2 almedalsveckan 2 väderöarnas naturreservat 2 badplatser 2 vattenskyddsområde 2 anders hellström 2 Svenska Publishing-Priset 2 förvaltningsplan för torsk 2 havsförvaltning 2 svavelutsläpp 2 fritidsbåtar 2 suseån 2 länsstyrelsen västmanland 2 sillfiske 2 Värmdö kommun 2 Karin bjerner 2 ytvatten 2 sötvatten 2 vattenkraften 2 maria damanaki 2 undersökningsfartyg 2 levande hav 2 miljöövervakningen 2 knivsta 2 nordostatlanten 2 norsk zon 2 christer larsson 2 landningskontroll 2 pelagiskt fiske 2 havs- och vattenforum 2013 2 fladen 2 vattenskoter 2 fiskelagen 2 kustkommuner 2 syresättning av djupvatten 2 vattenfrågor 2 båtbottentvätt 2 malin hemmingsson 2 jonas nilsson 2 tomas andersson 2 undersökning 2 flodkräfta 2 havsbaserad vindkraft 2 susanna hogdin 2 trålfiske 2 anna karlsson 2 anneli harlén 2 helcom 2 stensån 2 miljöbalken 2 hållbar vattenkraft 2 emåförbundet 2 åsa gunnarsson 2 kolja 2 digitalisering av djupdata 2 miljömålen 2 kusträddardagen 2 havsforskning 2 vattentäkter 2 miljövänligt båtliv 2 signalkräfta 2 realtidsstängning av fisk 2 göta kanal 2 monica blidner 2 vindelälven 2 bohuslän 2 realtidsstängning i skagerrak 2 kusträddare 2 mikroplast 2 anton halldén 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 artportalen 2 matilda ernkrans 2 östersjöveckan 2 gävleborg 2 vandrarmusslan 2 per moksnes 2 Dalälven 2 Ascobans 2 ingvar lindholm 2 bolmen 2 Syrebrist 2 jens persson 2 catarina hedar 2 gfp 2 Mats Ivarsson 2 SKL 2 Ingemar Andersson 2 bohuskusten 2 Kvädöfjärden 2 Märsta 2 lilla middelgrund 2 EU-kommissionen 2 sotenäs 2 eu:s ministerråd 2 jarl engquist 2 realtidsstängning 2 havs- och vattenforum 2014 2 kustkvoter 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 johanna egerup 2 säveån 2 småvalar 2 urminnes hävd 2 Åsa M Andersson 2 charlotte benjaminsson 2 åtgärdsprogram 2 lysekil 2 MSY-målet 2 viss 1 filter 1 eon wind sweden ab 1 hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet 1 kustbevakningens övervakning 1 monitoring av m74 1 myggbekämpning 1 torskfiske öresund 1 plattfisk och stor torsk rist/stormaskig 1 Baltic Sea 2020 1 fishing for litter 1 årfenshaj 1 ”god havsmiljö 2020 – marin strategi för nordsjön och östersjön” 1 god havsmiljö 2020 – marin strategi för nordsjön och östersjön 1 västland nilsson kraft ab 1 avloppsvatten 1 caroline carlsson 1 relatera ab 1 ekosystemet i östersjön 1 havs- och vattenmiljöanslag 1 västra åsnens övärld 1 trålfartyg 1 övergödningen av östersjön 1 hav sjöar och vattendrag 1 makrillavtal 1 olagliga utkast av räka 1 västerhavsveckan 1 dialogmöte 1 Indalsälvsåsen 1 tillståndsplikt 1 sälsäkra redskap 1 viss-kartan 1 Sofia Helin 1 kristina samuelsson 1 åtgärdsprogram för havsmiljön 1 Tingstäde träsk 1 handlingsplan för en giftfri vardag 1 va 1 vattenkraften ål 1 sala kommun 1 torskmask 1 fisketillsyn 1 förbud sumpa levande hummer 1 ekologisk status 1 framtidens vattenförvaltning 1 fiskerikontrollant 1 aästra gotlandsbassängen 1 kristina branteryd 1 eus fiskeministrar 1 östra Östersjön och västra Östersjön. 1 Deje 1 ekologisk anpassning 1 biolobgisk mångfald 1 sekretariatet för selektivt fiske 1 falkenberg kommun 1 övervakning till sjöss 1 tjusa gusfors 1 syrebristen 1 bad 1 redskap 1 slu aqua 1 anders bogelius 1 kågeälven 1 riktlinjer för båtbottentvättning 1 handlingsplan för marint områdesskydd 1 rening av fosfor 1 tunga 1 kristineberg 1 msy 1 kustnära fiskbestånd 1 Åhus 1 ljudnivå i östersjön 1 valpsjukeviruset 1 västra östersjön 1 ytvattenintag 1 revsundasjön 1 Svenska Miljöinstitutet 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 boxwin 1 bälthavet 1 fettfelklipp lax 1 Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar 1 nationella strategin 1 Högåsens vattenverk 1 vattendrag och grundvatten 1 djupdykning 1 egentliga östersjön 1 utkast 1 fågelinfluensa knubbsälar 1 fördjupad bevarandeplan för åreälven 1 skyddsvärden 1 undervattensbuller 1 Johannishusåsen 1 magnus hennlock 1 ålgräsäng 1 politik 1 skyddsvärda arter 1 Visa alla taggar
HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt tre miljoner kronor i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön. De tre miljonerna går stiftelsen Håll Sverige Rent och till Simrishamns kommun. HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 07:30 CEST

På måndag, den 26 september, startar årets hummerfiske och tusentals fritidsfiskare och ett par hundra yrkesfiskare sätter ut sina tinor. Men beståndet av europeisk hummer i svenska vatten bedöms vara betydligt lägre än vad forskarna tidigare trott. - Vi kommer därför att göra en översyn av bestämmelserna för fiske efter hummer, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 07:30 CEST

​Mikroplaster är inte bara ett hot mot våra havsmiljöer. Prover tagna i Vättern och Mälaren visar att halterna av mikroplaster där är lika höga eller något högre än i till exempel Östersjön och i Västerhavet. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - De nya rönen om mikroplaster i Vättern är både förvånande och oroande, säger Åsa M Andersson på HaV.

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 07:30 CEST

Det viktiga ålgräset fortsätter att försvinna från västkusten. Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu ut två rapporter som visar på en utveckling som är både dyr för samhället och farlig för havsmiljön. - Förlusten av ålgräsängar i Bohuslän sedan 1980-talet omfattar enorma områden, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV..

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 12:51 CEST

Nya regler för spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige kommer att börja först 2017, minst tre månader senare än planerat. Skälet är att förslaget till föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, först ska prövas av EU-kommissionen. - Det är olyckligt att tidplanen nu förskjuts men vi bedömer att det är nödvändigt, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare på HaV.

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten. HaV, vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp samt högre krav på rening i särskilt känsliga områden. Det framgår av förslaget till nya regler som i dag överlämnats till regeringen. - Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt. I mindre känsliga områden menar vi att kraven kan sänkas, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 07:30 CEST

Den svenska riskbedömningen av amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter. - Det är självklart positivt att vår riskbedömning uppfyller de krav som ställs av EU-förordningen, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 07:30 CEST

Länderna som skrivit under avtalet om bland annat tumlare i Östersjön, det så kallade Ascobans-avtalet, har nu enats om hur ett ökat skydd bör se ut. - Genom att utveckla mer selektiva redskap kan man till exempel undvika bifångster av småvalar i yrkesfisket. Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare i Östersjön, säger Susanne Viker på HaV.

Nya regler för signalkräfta

Nya regler för signalkräfta

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 07:30 CEST

Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor. Det innebär att det är helt förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor. Sverige har 18 månader på sig att ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan och ta fram ytterligare åtgärder för att stoppa signalkräftans spridning nationellt.

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2016 07:30 CEST

I dag, onsdag den 20 juli, träder EU:s nya förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön i kraft. Den innebär förändringar för yrkesfisket på både kort och lång sikt. - Planen syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik , den bidrar bland annat till att genomföra landningsskyldigheten , säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

HaV i Almedalen: Fokus på vattenåtgärder och vem som ska betala

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 11:00 CEST

​En stor del av Sveriges vatten mår inte bra och uppnår inte vattendirektivets krav för god status. Åtgärder behövs men vem ska betala? På årets Almedalsvecka sätter Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den frågan i fokus. - Vi har utvecklat en metod som analyserar betalningsförmåga, på vårt seminarium presenterar vi den och diskuterar fördelningen av kostnader, säger Marie Berghult.

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser stora möjligheter att nå arealmålet om tio procents skydd av havsmiljön till år 2020. Samtidigt vill HaV inrätta minst ett nytt skyddat område i Västerhavet, ett i Egentliga Östersjön och ett i Bottniska viken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Ny HaV-rapport om miljögifter och fisk i Hanöbukten

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 08:00 CEST

I juni 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag av regeringen att under tre år övervaka miljön i Hanöbukten. En delrapport är nu klar. - Forskarna kan inte se några tydliga tecken på syrebrist i Hanöbukten under den undersökta perioden. Däremot visar analyser av skrubbskädda tecken på förändringar som rör fortplantning, leverfunktion och immunförsvar, säger Fredrik Ljunghager på HaV.

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 21:08 CEST

​2016 års vattenmiljöpris ”Sjöstjärnan” går till Emåförbundet i Småland. Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog ikväll emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg. - De får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg på HaV.

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Ny rapport från HaV ger säkrare bild av kväve- och fosforutsläpp till havet

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 07:30 CEST

Hur mycket kväve och fosfor släpps ut i Sverige, varifrån kommer utsläppen och hur mycket når våra svenska havsområden? Svaren ges i en ny rapport som tagits fram av SMED, Svenska MiljöEmissionsData, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Tack vare nya beräkningsmetoder och bättre dataunderlag har vi nu en mer tillförlitlig bild än tidigare, säger Rasmus Kaspersson, utredare på HaV.

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:59 CEST

I dag släpps rapporten ”Havet 2015/2016” som visar på en utveckling i våra havsmiljöer med både glädjeämnen och orosmoln. Positivt är bland annat att det nu finns mer vildlax och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är bland annat att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

Går miljöpengarna till rätt insatser? Ny modell för utvärdering av projekt

Går miljöpengarna till rätt insatser? Ny modell för utvärdering av projekt

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 08:10 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har genom uppdrag tagit fram en ny metod för att utvärdera projekt. – Varje år satsas mycket pengar på insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Det är viktigt att veta att vi använder pengarna rätt och där de gör mest nytta för miljön, säger Thomas Johansson på HaV.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:31 CEST

Vad skulle du göra om du hade en halv miljard kronor över? För finansmannen Björn Carlson var valet enkelt. Han satsade pengarna på miljön i Östersjön. - Jag ville ha något att ägna mig åt de år jag hade kvar att leva. Att ligga hemma och slappa har aldrig varit min melodi. Men framförallt: det kändes som att pengarna skulle kunna göra skillnad, säger han i en intervju i tidningen Hav & Vatten.

Inför badsäsongen: 86 procent av Sveriges EU-bad  får betyget godkänt eller högre

Inför badsäsongen: 86 procent av Sveriges EU-bad får betyget godkänt eller högre

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 07:30 CEST

Cirka 86 procent av Sveriges EU-bad, 381 av 445, klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet. Av dessa får 289 bedömningen ”utmärkt”. - För 53 av de svenska EU-baden har det inte gått att göra en klassificering på grund av att för få vattenprover togs under föregående badsäsonger, säger Katarina Vartia på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV-satsning: Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag

HaV-satsning: Lättare hitta miljöprojekt i hav, sjöar och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 09:21 CEST

Nu blir det enklare att se vilka miljöprojekt som är på gång i Vatten-Sverige. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har samlat information om projekt som fått pengar från det så kallade havs- och vattenmiljöanslaget sedan 2007 och framåt. - Förhoppningsvis kan informationen och vår nya söktjänst öka kunskapen och fungera som inspiration i miljöarbetet, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.