Skip to main content

Taggar

skagerrak

Kattegatt

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

havsplanering

mats svensson

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

havs- och vattenmyndigheten 380 Östersjön 87 havsmiljö 60 skagerrak 38 Kattegatt 37 björn risinger 35 HaV 34 fiske 33 vattenmiljö 27 miljö 26 Björn Sjöberg 26 Thomas Johansson 25 biologisk mångfald 23 fisk 22 biologi 22 Västerhavet 19 torsk 18 Sofia Brockmark 18 fredrik nordwall 18 martin rydgren 17 locknesjön 17 Håkan Carlstrand 16 fiskekvoter 15 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 räkfiske 14 övergödning 14 miljöövervakning 13 lax 13 sill 12 eu 12 miljömål 12 ingemar berglund 11 hållbart fiske 11 fiskeripolitik 11 nordsjön 11 karin linderholm 10 Öresund 10 ekosystem 10 Susanne Viker 10 vildlax 10 mats svensson 10 havsplanering 10 patrik persson 10 Hanöbukten 9 Margareta Lundin Unger 9 vattendrag 8 skarpsill 8 främmande arter 8 marint skräp 8 anna jöborn 8 erland lettevall 8 selektiva redskap 7 natura 2000 7 vattenkraft 7 amerikansk hummer 7 laxfiske 7 fiskbestånd 7 argos 7 blå tillväxt 7 Mälaren 7 lena tingström 7 Hav & Vatten 7 utkastförbud 7 natura 2000-områden 6 marie ingerup 6 gotland 6 joakim hjelm 6 yrkesfiske 6 pia ahnlund 6 Östergötland 6 Niklas egriell 6 fritidsfiske 6 Bottenviken 6 kalkning 6 inger dahlgren 6 Ices 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 vattenförvaltning 6 makrill 6 mörrumsån 5 Havs- och vattenforum 5 Bottenhavet 5 SLU 5 regeringsuppdrag 5 sjöfart 5 vattendirektivet 5 fredrik ljunghager 5 dricksvattenförsörjning 5 lena ek 5 knubbsäl 5 Västerbotten 5 invasiva arter 5 tumlare 5 laxbestånd 5 marmorkräfta 5 öring 5 Vättern 5 anders skarstedt 5 Havsmiljödirektivet 5 maud larsen 4 västkusten 4 Göta älv 4 mikroplaster 4 havskräfta 4 katarina vartia 4 Sjöstjärnan 4 naturvårdsverket 4 ospar 4 dricksvatten 4 kustfiske 4 badvattenkvalitet 4 Västra Götaland 4 Norrbotten 4 kvoter 4 förnybar energi 4 johanna eriksson 4 mimer 4 BAltic Sea Action plan 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 Ingen övergödning 4 marina skyddade områden 4 Bottniska viken 4 gemensam fiskeripolitik 4 Jakob Bergengren 4 Jakob Granit 4 qamer chaudhry 4 stockholm 4 Kalmar 4 Jönköping 4 ålgräsängar 4 sälar 4 karin wall 4 Blekinge 4 märstaån 4 god miljöstatus 4 enskilda avlopp 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 främmande invasiva arter 4 Emån 4 Tjörn 3 kustbevakningen 3 våtmarker 3 försurning 3 plastskräp 3 bratten 3 landningsskyldighet 3 forskningsfartyg 3 glan 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Hav i balans samt levande kust och skärgård 3 gädda 3 Västernorrland 3 unionsförteckningen 3 torskburar 3 ål 3 havsöring 3 gråsäl 3 hedströmmen 3 ekosystemen 3 fiskereglering 3 fiskevård 3 vänern 3 lova 3 torskfiske 3 nordhavsräkan 3 Energimyndigheten 3 marin nedskräpning 3 utkastförbudet 3 Västra Götalands län 3 trollingfiske 3 båtbottenfärger 3 syrefria bottnar 3 selektivt fiske 3 stig thörnqvist 3 sälskador 3 kolja 3 havsmiljöinstitutet 3 göteborg 3 hotade arter 3 hjälmaren 3 karin hermansson 3 Norrbottens län 3 utsläpp 3 naturreservat 3 catarina hedar 3 badplatsen 3 handredskap 3 utkast av räka 3 perfluorerade ämnen 3 flodkräftan 3 God havsmiljö 2020 3 Gävleborg 3 olja 3 anslag 3 Skåne 3 Emåförbundet 3 havsmiljöförordningen 3 laxkvot 3 ålgräs 3 Britt-Marie Mattsson 3 lennart sorby 3 miljögifter 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Lena olsson 3 kosterhavet 3 sjöar 3 syresättningar av bottnar 3 havs- och vattenmiljö 3 johan stål 3 sjö 3 roxen 3 vattenkraftverk 3 öringfiske 3 EU-bad 3 EU-kommissionen 3 marie berghult 3 grunda havsvikar 3 små avlopp 3 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 berit pettersson 2 havets barnkammare 2 strömming 2 kustkvoter 2 båtmässan 2 Skåne län 2 MSY 2 havsmiljöforskning 2 lokalt vattenvårdsarbete 2 ulrika stensdotter blomberg 2 länsstyrelsen 2 fiskeregler 2 laxförvaltning 2 MSY-målet 2 Björnöfjärden 2 västra beståndet 2 Syrebrist 2 malin wilhelmsson 2 tac 2 gfp 2 ekosystemtjänster 2 lysekil 2 jarl engquist 2 balticstern 2 Märsta 2 SKL 2 havsbotten 2 båtbottentvättning 2 grundvattentäkter 2 johanna egerup 2 havs- och vattenmiljöanslaget 2 småvalar 2 Mats Ivarsson 2 selektiva fiskeredskap 2 stora middelgrund 2 reglerkraft 2 åtgärdsprogram 2 Strömstad 2 utvärdering 2 Gävleborgs län 2 Malin skog 2 vandringshinder 2 jordbruksverket 2 pushup-fälla 2 grundvatten 2 european maritime day 2 Blekinge län 2 smhi 2 eu-fiske 2 säveåprojektet 2 internationella havsforskningsrådet 2 gullmarsfjorden 2 jens persson 2 Halland 2 gunnar johnsson 2 malin aarsrud 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 andreas sundelöf 2 Offside press 2 havsmiljöanslaget 2 almedalen 2 ingemar abrahamsson 2 oljeutsläpp 2 erik årnfelt 2 barlastvatten 2 clas magnusson 2 himleån 2 spårbarhet 2 kusträddare 2 väderöarnas naturreservat 2 länsstyrelsen västmanland 2 skyddade marina områden 2 Karin bjerner 2 Västerbottens län 2 oljesanering 2 Svenska Publishing-Priset 2 dumpning av muddermassor 2 sara grahn 2 torne älv 2 undersökning 2 Kräftfiske 2 tullstorpsåprojektet 2 offside 2 christina hallström 2 Ingela Isaksson 2 per moksnes 2 havs- och vattenforum 2013 2 vattenvård 2 älv 2 elproduktion 2 havsmiljön 2 artportalen 2 syresättning 2 dricksvattentäkter 2 anders hellström 2 badplatser 2 göta kanal 2 fritidsbåtar 2 jan schmidtbauer crona 2 kustkommuner 2 havsförvaltning 2 svavelutsläpp 2 nordostatlanten 2 tomas andersson 2 suseån 2 förvaltningsplan för torsk 2 Höga Kusten 2 susanna hogdin 2 hållbar vattenkraft 2 bohuslän 2 sillfiske 2 signalkräfta 2 anneli harlén 2 mårten gustafsson 2 Värmdö kommun 2 miljömålen 2 helcom 2 ytvatten 2 åsa gunnarsson 2 vattenskoter 2 maria damanaki 2 sötvatten 2 Jämtland 2 miljöövervakningen 2 vattenskyddsområde 2 pelagiskt fiske 2 vattenkraften 2 undersökningsfartyg 2 anna karlsson 2 knivsta 2 gunilla ejdung 2 vattentäkter 2 norsk zon 2 jonas nilsson 2 christer larsson 2 landningskontroll 2 fladen 2 båtbottentvätt 2 realtidsstängning i skagerrak 2 hedefors 2 anton halldén 2 laxfällor 2 fiskelagen 2 kustmiljö 2 syresättning av djupvatten 2 vattenfrågor 2 Dalälven 2 malin hemmingsson 2 havsbaserad vindkraft 2 miljöbalken 2 trålfiske 2 landningsskyldigheten 2 stensån 2 Ingemar Andersson 2 kusträddardagen 2 lilla middelgrund 2 havsforskning 2 almedalsveckan 2 flodkräfta 2 vindelälven 2 monica blidner 2 eu:s ministerråd 2 havsplaner 2 miljövänligt båtliv 2 östersjöveckan 2 matilda ernkrans 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 Ascobans 2 bolmen 2 ingvar lindholm 2 ospar-kommissionen 2 landningshamnar 2 vandrarmusslan 2 mikroplast 2 realtidsstängning av fisk 2 bohuskusten 2 abborre 2 havs- och vattenforum 2014 2 realtidsstängning 2 karin pettersson 2 sotenäs 2 Åsa M Andersson 2 digitalisering av djupdata 2 hummer 2 charlotte benjaminsson 2 urminnes hävd 2 utkast av småräka 2 skydda vildlax 2 kosterhavets nationalpark 2 riksintresse 2 odlad lax 2 öland 2 dumpning 2 ylva engwall 2 säveån 2 Kvädöfjärden 2 levande hav 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 muddermassor 2 makrillavtal 1 handlingsplan för en giftfri vardag 1 Indalsälvsåsen 1 tillståndsplikt 1 sala kommun 1 Sofia Helin 1 ekologisk status 1 åtgärdsprogram för havsmiljön 1 riktlinjer för båtbottentvättning 1 Tingstäde träsk 1 torskmask 1 fisketillsyn 1 va 1 vattenkraften ål 1 bad 1 tjusa gusfors 1 förbud sumpa levande hummer 1 kristineberg 1 framtidens vattenförvaltning 1 aästra gotlandsbassängen 1 antarktis 1 fiskerikontrollant 1 östra Östersjön och västra Östersjön. 1 syrebristen 1 utkast 1 kristina branteryd 1 kustnära fiskbestånd 1 ekologisk anpassning 1 slu aqua 1 skyddsvärda arter 1 särskild kontrollstrategi för svenska räkfisket 1 revsundasjön 1 djupdykning 1 Örebro universitet 1 politik 1 fågelinfluensa knubbsälar 1 Sveriges klimatambassadör 1 patrik wiberg 1 buller och ammunition och vapen från krigsfartyg på botte 1 besprutning med biologiska medel 1 Thomas Sterner 1 fiskepolitik 1 ekologiskt tillstånd 1 adam johansson 1 magnus hennlock 1 miljökonsult 1 Högåsens vattenverk 1 boxwin 1 Svenska Miljöinstitutet 1 Södra Midsjöbanken 1 rening av fosfor 1 mader 1 handlingsplan för marint områdesskydd 1 karl-johan nyhlén 1 redskap 1 minska utkast av småräka 1 Deje 1 vattenförsörjning 1 eus fiskeministrar 1 skrubbervattnet 1 biolobgisk mångfald 1 sekretariatet för selektivt fiske 1 falkenberg kommun 1 elsystemet 1 övervakning till sjöss 1 lingon 1 sårig fisk 1 carina dagbro 1 marie hallberg 1 hav och vatten 1 anders bogelius 1 kågeälven 1 effortsystemet 1 vitmärla 1 daniel valentinsson 1 mygglarver 1 tunga 1 kosterfjorden – väderöfjorden 1 bottenhavskusten 1 Visa alla taggar
Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta

Fiskeavtal mellan Norge och EU klart: Ökade kvoter för torsk, sej och rödspätta

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 12:44 CET

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är nu klara. - Överenskommelsen innebär bland annat att 2017 års kvoter för rödspätta i Skagerrak, och kvoter för torsk och sej ökar jämfört med 2016, medan kvoterna för bland annat kolja och sill minskar nästa år, säger Malin Skog, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

 Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 13:00 CET

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida havsplaner. - Havsplanerna blir både bättre och mer förankrade om berörda som framförallt kommuner, myndigheter, intresse- och branschorganisationer är med i processen. Därför bjuder vi nu in till dialog med berörda, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Ny rapport: Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Ny rapport: Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:10 CET

​Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten kartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn.

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

32 länder samlade i Riga för att diskutera Östersjöns framtid

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 07:30 CET

Hur ska olika intressen kunna samsas om utrymmet och resurserna i Östersjön? I veckan samlas 250 deltagare från 32 olika länder i Riga i Lettland för att diskutera den frågan. - Vi presenterar våra erfarenheter och kunskap från EU-projektet Baltic SCOPE. Syftet har varit att utveckla och samordna havsplaner för Östersjön, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

HaV:s nye generaldirektör Jakob Granit: "Sunda ekosystem är inget självändamål"

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 07:30 CET

​Den 1 september blev Jakob Granit, 50, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Möt honom i nya numret av tidningen ”Hav & Vatten”. - Vi måste ha höga mål, men om vi går och hoppas på att Östersjön ska bli lika ren som på 1950-talet så gör vi ett misstag. Vi borde snarare enas om vad som är en acceptabel havsmiljö, säger Jakob Granit i intervjun.

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Viktigt beslut: "Skyddet i Antarktis kan leda till fler reservat i världshaven"

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 17:12 CEST

Beslutet att skydda ett stort havsområde vid Antarktis för framtida fiske är historiskt. Det ökar också chansen för fler marina reservat i världshaven. - Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, till exempel fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar på HaV.

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

HaV föreslår nytt fördelningssystem: "Är mer flexibelt för fiskaren"

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 15:26 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat minska utkast av fisk och att undvika kollektiva fiskestopp. - Individuella årliga fiskemöjligheter ger också yrkesfiskare ökad flexibilitet, säger Ingemar Berglund.

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:13 CEST

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU. - Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 10:40 CEST

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund.

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 07:30 CEST

Kalkning av våtmarker - som kärr och mader - behöver inte betyda att miljön där förändras permanent. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - I de våtmarker där man slutat kalka så märks en tydlig återhämtning. Vitmossorna som fanns där tidigare, börjar komma tillbaka vilket är en väldigt positiv nyhet, säger Ingemar Abrahamsson på HaV.

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt tre miljoner kronor i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön. De tre miljonerna går stiftelsen Håll Sverige Rent och till Simrishamns kommun. HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 07:30 CEST

På måndag, den 26 september, startar årets hummerfiske och tusentals fritidsfiskare och ett par hundra yrkesfiskare sätter ut sina tinor. Men beståndet av europeisk hummer i svenska vatten bedöms vara betydligt lägre än vad forskarna tidigare trott. - Vi kommer därför att göra en översyn av bestämmelserna för fiske efter hummer, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Ny HaV-rapport visar: Höga halter mikroplaster även i sjöar

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 07:30 CEST

​Mikroplaster är inte bara ett hot mot våra havsmiljöer. Prover tagna i Vättern och Mälaren visar att halterna av mikroplaster där är lika höga eller något högre än i till exempel Östersjön och i Västerhavet. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - De nya rönen om mikroplaster i Vättern är både förvånande och oroande, säger Åsa M Andersson på HaV.

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 07:30 CEST

Det viktiga ålgräset fortsätter att försvinna från västkusten. Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland ger nu ut två rapporter som visar på en utveckling som är både dyr för samhället och farlig för havsmiljön. - Förlusten av ålgräsängar i Bohuslän sedan 1980-talet omfattar enorma områden, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV..

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 12:51 CEST

Nya regler för spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige kommer att börja först 2017, minst tre månader senare än planerat. Skälet är att förslaget till föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, först ska prövas av EU-kommissionen. - Det är olyckligt att tidplanen nu förskjuts men vi bedömer att det är nödvändigt, säger Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare på HaV.

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten. HaV, vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp samt högre krav på rening i särskilt känsliga områden. Det framgår av förslaget till nya regler som i dag överlämnats till regeringen. - Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt. I mindre känsliga områden menar vi att kraven kan sänkas, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Svensk riskbedömning av amerikansk hummer godkänd av EU

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 07:30 CEST

Den svenska riskbedömningen av amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter. - Det är självklart positivt att vår riskbedömning uppfyller de krav som ställs av EU-förordningen, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Viktigt beslut om småvalar: Skyddet för tumlare i Östersjön måste öka

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 07:30 CEST

Länderna som skrivit under avtalet om bland annat tumlare i Östersjön, det så kallade Ascobans-avtalet, har nu enats om hur ett ökat skydd bör se ut. - Genom att utveckla mer selektiva redskap kan man till exempel undvika bifångster av småvalar i yrkesfisket. Att tumlare fastnar i fiskegarn är fortfarande den främsta orsaken till dödlighet bland tumlare i Östersjön, säger Susanne Viker på HaV.

Nya regler för signalkräfta

Nya regler för signalkräfta

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 07:30 CEST

Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor. Det innebär att det är helt förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor. Sverige har 18 månader på sig att ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan och ta fram ytterligare åtgärder för att stoppa signalkräftans spridning nationellt.

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2016 07:30 CEST

I dag, onsdag den 20 juli, träder EU:s nya förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön i kraft. Den innebär förändringar för yrkesfisket på både kort och lång sikt. - Planen syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik , den bidrar bland annat till att genomföra landningsskyldigheten , säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.