Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Mats Svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

havsplaneringen

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 420 Östersjön 93 havsmiljö 60 HaV 45 Kattegatt 43 Skagerrak 42 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 33 fiske 33 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 27 miljö 26 biologisk mångfald 24 Västerhavet 23 fisk 22 biologi 22 torsk 20 martin rydgren 19 fredrik nordwall 18 Sofia Brockmark 18 Håkan Carlstrand 17 locknesjön 17 fiskekvoter 16 Hav & Vatten 16 övergödning 16 Nordsjön 15 sill 15 miljöövervakning 15 lax 15 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 bengt kåmark 14 EU 13 miljömål 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 Mats Svensson 11 Öresund 11 vattendrag 11 Jakob Granit 11 karin linderholm 11 hållbart fiske 11 ekosystem 10 havsplanering 10 patrik persson 10 fiskbestånd 10 SLU 10 anna jöborn 10 Susanne Viker 10 vildlax 10 vattenkraft 10 Hanöbukten 9 havskräfta 8 Natura 2000-områden 8 Gotland 8 marint skräp 8 främmande arter 8 lena tingström 8 Argos 8 erland lettevall 8 skarpsill 8 blå tillväxt 8 Havs- och vattenforum 8 västkusten 7 selektiva redskap 7 marina skyddade områden 7 natura 2000 7 Karolina Skog 7 Ices 7 Sjöstjärnan 7 utkastförbud 7 Mälaren 7 makrill 7 kalkning 7 laxfiske 7 amerikansk hummer 7 fritidsfiske 7 Niklas egriell 7 vattenförvaltning 6 sjöfart 6 Vättern 6 tumlare 6 pia ahnlund 6 yrkesfiske 6 marie ingerup 6 Dricksvatten 6 Bottenviken 6 Mörrumsån 6 Bottenhavet 6 marmorkräftan 6 dricksvattenförsörjning 6 Östergötland 6 inger dahlgren 6 badvatten 6 öring 6 joakim hjelm 6 Havsmiljödirektivet 5 Västerbotten 5 regeringsuppdrag 5 SKL 5 Naturvårdsverket 5 vattendirektivet 5 anders skarstedt 5 fiskereglering 5 små avlopp 5 knubbsäl 5 marin nedskräpning 5 Isabella lövin 5 invasiva arter 5 fredrik ljunghager 5 gädda 5 badvattenkvalitet 5 lena ek 5 sjöar 5 Bottniska viken 5 Emån 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 laxbestånd 5 marmorkräfta 5 hummer 5 Sven-Erik Bucht 5 SMHI 5 mikroplaster 5 lokalt vattenvårdsarbete 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 Lena olsson 4 kustfiske 4 kolja 4 sälar 4 Blekinge 4 Norrbotten 4 Karin Wall 4 Göta älv 4 strömming 4 catarina hedar 4 Jönköping 4 Skåne 4 miljögifter 4 enskilda avlopp 4 Almedalen 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Västra Götaland 4 johanna eriksson 4 Västra götalands län 4 BAltic Sea Action plan 4 kvoter 4 förnybar energi 4 badplatsen 4 Kalmar 4 katarina vartia 4 Ingen övergödning 4 Göteborg 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 EU-bad 4 Jakob Bergengren 4 fiskevård 4 Tjörn 4 maud larsen 4 gemensam fiskeripolitik 4 god miljöstatus 4 Norrbottens län 4 ospar 4 stockholm 4 abborre 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 stig thörnqvist 4 EU-kommissionen 4 utsläpp 4 märstaån 4 landningsskyldigheten 4 ålgräsängar 4 mimer 4 främmande invasiva arter 4 forskningsfartyg 4 qamer chaudhry 4 hotade arter 3 från källa till hav 3 ytvatten 3 hjälmaren 3 Jonas Nilsson 3 handredskap 3 havsmiljöinstitutet 3 ålgräs 3 havsmiljöförordningen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 ekosystemtjänster 3 gråsäl 3 Britt-Marie Mattsson 3 grundvattentäkter 3 kustbevakningen 3 grunda havsvikar 3 bratten 3 utkastförbudet 3 trollingfiske 3 torskfiske 3 havsmiljöanslaget 3 Västernorrland 3 Almedalsveckan 3 vattenbrist 3 Energimyndigheten 3 roxen 3 kosterhavet 3 Offside press 3 syresättningar av bottnar 3 vattenkraftverk 3 Sjöfartsverket 3 öringfiske 3 rödspätta 3 Blekinge län 3 havsöring 3 Öland 3 Västerbottens län 3 vänern 3 havs- och vattenmiljö 3 perfluorerade ämnen 3 God havsmiljö 2020 3 johan stål 3 grundvatten 3 nordhavsräkan 3 flodkräftan 3 Malin skog 3 Gävleborgs län 3 tillsynsvägledning 3 Offside 3 olja 3 älv 3 ekosystemen 3 Badplatser 3 plastskräp 3 våtmarker 3 hedströmmen 3 lova 3 försurning 3 Värmdö kommun 3 kustkvoter 3 gös 3 avloppsanläggningar 3 torskburar 3 christer larsson 3 ål 3 landningsskyldighet 3 Fladen 3 sälskador 3 åsa gunnarsson 3 sötvatten 3 anslag 3 båtbottenfärger 3 naturreservat 3 Emåförbundet 3 marie berghult 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 utkast av räka 3 karin hermansson 3 havsplaner 3 Dalälven 3 laxkvot 3 vandrarmusslan 3 syrefria bottnar 3 LRF 3 sjö 3 fiskvägar 3 selektivt fiske 3 unionsförteckningen 3 Gävleborg 3 klimatförändringar 3 MSY 3 Säveån 3 Stora Middelgrund 3 lennart sorby 3 glan 3 redskap 3 Lilla Middelgrund 3 johanna egerup 3 laxförvaltning 2 artportalen 2 havstensfjorden 2 hummerfiske 2 förvaltningsplan för torsk 2 suseån 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 miljöminister 2 marit larsdotter 2 mårten gustafsson 2 levande hav 2 malin hemmingsson 2 maria damanaki 2 sillfiske 2 Dalarna 2 vattenfrågor 2 syresättning av djupvatten 2 fiskelagen 2 miljödepartementet 2 havsmiljön 2 länsstyrelsen 2 PFAS 2 realtidsstängning av fisk 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 vindelälven 2 Lova-projekt 2 Skåne län 2 läckage av fosfor 2 Karin bjerner 2 MSY-målet 2 miljöbalken 2 gfp 2 Mats Ivarsson 2 Syrebrist 2 lysekil 2 Norge 2 jarl engquist 2 Dana 2 Märsta 2 balticstern 2 havsbotten 2 småvalar 2 Linda Rydell 2 havsbaserad vindkraft 2 hummerregler 2 Atlanten 2 vattenkvalitet 2 pushup-fälla 2 utkast av småräka 2 Morups bank 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 selektiva fiskeredskap 2 gunnar johnsson 2 åtgärdsprogram 2 rekreation 2 vitfisk 2 Göteborgs universitet 2 Smögens fiskauktion 2 hummerbestånd 2 utvärdering 2 spårbarhet 2 fiskvandring 2 Strömstad 2 Kalmar län 2 european maritime day 2 Stephen F. Lintner 2 vandringshinder 2 våtmark 2 muddermassor 2 reglerkraft 2 sik 2 jordbruksverket 2 Värmdö 2 länsstyrelsen västmanland 2 malin aarsrud 2 Vattensverige 2 odlad lax 2 Östersjökonventionen Helcom 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 Hudiksvalls kommun 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 bohuslän 2 havsförsurning 2 Röde bank 2 Världsbanken 2 Monde Mayekiso 2 havs- och vattenforum 2013 2 Johan Kuylenstierna 2 eu-fiske 2 karin pettersson 2 Halland 2 Malin Avenius 2 bidrag 2 maritim turism 2 kusträddare 2 maritima näringar 2 SLU Institutet för energi och teknik 2 andreas sundelöf 2 institutionen för akvatiska resurser 2 nordhavsräka 2 hållbar vattenkraft 2 väderöarnas naturreservat 2 Sportfiskarna 2 spårbarhetssystem 2 miljöprövning 2 landningshamnar 2 Naturskyddsföreningen 2 ospar-kommissionen 2 fria vandringsvägar 2 himleån 2 Svenska Publishing-Priset 2 oljeutsläpp 2 miljötillsyn 2 clas magnusson 2 demersalt fiske 2 barlastvatten 2 miljömålen 2 ulrika stensdotter blomberg 2 internationella havsforskningsrådet 2 Vattenforum 2 gullmarsfjorden 2 gunilla ejdung 2 oljesanering 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 erik årnfelt 2 Västerviks kommun 2 fiskerikontroll 2 sara grahn 2 skyddade marina områden 2 reningsverk 2 torne älv 2 Kräftfiske 2 Agenda 2030 2 vattenvård 2 tullstorpsåprojektet 2 fiskeregler 2 Anna Linusson 2 vattenmiljön 2 SGU 2 kustmiljö 2 hedefors 2 ålvandring 2 laxfällor 2 syresättning 2 klimatförändring 2 pelagiskt fiske 2 Umeå Universitet 2 per moksnes 2 christina hallström 2 havets barnkammare 2 Svenskt Vatten 2 dumpning av muddermassor 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 Höga Kusten 2 jan schmidtbauer crona 2 vattenskyddsområde 2 göta kanal 2 anders hellström 2 Stockholm Environment Institute 2 anton halldén 2 dricksvattentäkter 2 Anna Froster 2 Örebro 2 vattenskoter 2 svavelutsläpp 2 kustkommuner 2 strandstädning 2 läkemedelsrester 2 klimat 2 fosfor 2 knivsta 2 Sveaskog 2 fritidsbåtar 2 mikael krysell 2 Siwi 2 testeboån 2 vattenkraften 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 tomas andersson 2 anna karlsson 2 miljöövervakningen 2 susanna hogdin 2 flodkräfta 2 tac 2 norsk zon 2 undersökningsfartyg 2 kraftverk 2 anneli harlén 2 martin karlsson 2 båtbottentvätt 2 piggvar 2 miljöfarliga ämnen 2 fiskväg 2 trålfiske 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 vattentäkter 2 stensån 2 havsforskning 2 miljövänligt båtliv 2 kusträddardagen 2 realtidsstängning i skagerrak 2 Anna Lingman 2 monica blidner 2 säveåprojektet 2 jens persson 2 Mischa Billing 2 bolmen 2 matilda ernkrans 2 ostkusten 2 Ascobans 2 landningskontroll 2 Måseskär 2 ingvar lindholm 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 bohuskusten 2 havs- och vattenforum 2014 2 realtidsstängning 2 sanering av vrak 2 berit pettersson 2 sotenäs 2 Kvädöfjärden 2 östersjöveckan 2 urminnes hävd 2 fiskemöjligheter 2 Visa alla taggar
Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

21 -22 september samlas 65 marina experter i Helsingfors för att diskutera ett ökat skydd för djur och växter i Arktis vatten. Mötet arrangeras av Sverige och Finland. - Vi får höra senaste rönen om hur klimatförändring och ökad havsförsurning påverkar ekosystemen och hur marint områdesskydd kan motverka de samlade negativa effekterna, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 16:45 CEST

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på rent hav, bland annat på sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. - Det här visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor. Förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 13:05 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt system för att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller skördas i havet och säljs i Sverige. Senast 1 januari 2019 ska livsmedelsföretagen börja använda spårbarhetssystemet. - Vårt nya IT-system lever upp till EU:s krav på spårbarhet. Det underlättar också för konsumenter att göra medvetna val, säger Anders Bogelius.

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 13:47 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 11:19 CEST

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:30 CEST

I juni arrangerade Sverige och önationen Fiji en FN-konferens om havet i New York. Vad blev resultatet av den och hur påverkar konferensen arbetet i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet? I årets Almedalsvecka sätts Agenda 2030 och de globala vattenmålen i fokus av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Nytt nummer av Hav & Vatten: Så försöker kommuner lösa vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

På kort sikt kan bevattningsförbud hjälpa mot vattenbristen. I längden krävs nya lösningar som avsaltning av havsvatten och helikopterspaning efter dricksvatten. – Förutsättningarna inför sommaren är de värsta på många år. Det kan bero på en naturlig variation, vi hade låga nivåer även på 1970- och 1990-talen, men också på klimatförändringar, säger Bo Thunholm, SGU, till tidningen Hav & Vatten.

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Fiskerikontroll i fokus på internationellt möte i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Fiskeri-inspektörer från EU, Norge, Färöarna, Grönland, Island och Sverige har i veckan träffats i Göteborg. Dessutom deltog kustbevakningen från Skottland, Tyskland och Sverige med fartygen Jura, Meerkatze och KBV 032. - Vi samlas för att utbyta erfarenheter om hur länder arbetar med fiskerikontroll, främst landningsskyldigheten, säger Ingemar Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Sverige lyfter viktig fråga på FN-konferensen: "Hur samarbeta på land för att få friska hav?"

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 07:30 CEST

Hur kan länder, myndigheter och branscher samarbeta på land för att lösa problem i haven? Frågan sätts i fokus i morgon, 8 juni, på Havskonferensen i New York. - Övergödning, försurning och marin nedskräpning i haven kräver åtgärder uppströms. Vi behöver få ett perspektiv som koordinerar förvaltningen från källa till hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 19:12 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst. Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek. HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

HaV föreslår stärkt skydd för viktiga ekosystem och arter i marina skyddade områden i Kattegatt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:40 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att fisket regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt. Det rör sig om Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. - Inom de här fem områdena finns arter och livsmiljöer som Sverige har förbundit sig att skydda genom flera EU-direktiv, säger Lena Tingström på HaV.

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:30 CEST

90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong. - Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken. Kommunerna blir också bättre på att ta vattenprover utifrån de regler som gäller, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 21:41 CEST

​Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” blir Västerviks kommun. Gun Lindberg och Dennis Wiström fick på tisdagskvällen ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete säger Gun Lindberg, Västerviks kommun.

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 07:30 CEST

​Ett 30-tal vattenprojekt presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj. Det rör sig om allt från ålvandring i Viskan till hur arbetet med att få det lokala och småskaliga fisket i Västafrika att överleva. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser från källa till hav och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:32 CEST

​Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer. - Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.