Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

vild lax

havsplaneringen

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 431 Östersjön 97 havsmiljö 60 HaV 46 Kattegatt 44 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn sjöberg 34 fiske 33 Thomas Johansson 29 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 27 miljö 26 Västerhavet 24 torsk 23 Sofia Brockmark 22 fisk 22 biologi 22 fredrik nordwall 20 martin rydgren 19 sill 18 övergödning 18 locknesjön 17 Håkan Carlstrand 17 fiskekvoter 17 Hav & Vatten 16 Nordsjön 16 lax 16 miljöövervakning 15 bengt kåmark 14 räkfiske 14 Bertil Håkansson 14 EU 13 miljömål 13 Margareta Lundin Unger 12 Jakob Granit 12 ingemar berglund 12 Karin linderholm 12 fiskeripolitik 12 ekosystem 11 vattendrag 11 Mats Svensson 11 vattenkraft 11 havsplanering 11 hållbart fiske 11 Öresund 11 SLU 11 Hanöbukten 11 anna jöborn 10 vildlax 10 patrik persson 10 Susanne Viker 10 Gotland 10 fiskbestånd 10 ICES 9 skarpsill 9 havskräfta 9 marint skräp 8 vÄTTERN 8 främmande arter 8 Argos 8 lena tingström 8 erland lettevall 8 blå tillväxt 8 Natura 2000-områden 8 Havs- och vattenforum 8 västkusten 7 kalkning 7 Sjöstjärnan 7 fritidsfiske 7 Östergötland 7 dricksvattenförsörjning 7 tumlare 7 Mälaren 7 selektiva redskap 7 marina skyddade områden 7 Bottniska viken 7 laxfiske 7 utkastförbud 7 Niklas egriell 7 natura 2000 7 Karolina Skog 7 makrill 7 amerikansk hummer 7 Sven-Erik Bucht 7 Bottenhavet 6 marmorkräftan 6 joakim hjelm 6 yrkesfiske 6 vattendirektivet 6 Naturvårdsverket 6 marie ingerup 6 Dricksvatten 6 Bottenviken 6 pia ahnlund 6 sjöfart 6 vattenförvaltning 6 öring 6 Emån 6 Blekinge 6 inger dahlgren 6 Mörrumsån 6 badvatten 6 ål 5 regeringsuppdrag 5 Kalmar 5 havsmiljödirektivet 5 Jönköping 5 laxbestånd 5 Isabella lövin 5 små avlopp 5 fredrik ljunghager 5 fiskereglering 5 anders skarstedt 5 ålgräs 5 lena ek 5 marin nedskräpning 5 Västra Götaland 5 badvattenkvalitet 5 strömming 5 marmorkräfta 5 gädda 5 SKL 5 knubbsäl 5 invasiva arter 5 mikroplaster 5 kolja 5 sjöar 5 EU-kommissionen 5 SMHI 5 ålgräsängar 5 Västerbotten 5 hummer 5 främmande invasiva arter 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 utsläpp 4 Hjälmaren 4 stockholm 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 johanna eriksson 4 Karin Wall 4 kustbevakningen 4 kvoter 4 qamer chaudhry 4 Vänern 4 Skåne 4 Öland 4 Västra götalands län 4 miljögifter 4 EU-bad 4 BAltic Sea Action plan 4 Almedalen 4 god miljöstatus 4 Sjöfartsverket 4 vattenkraftverk 4 grundvatten 4 ospar 4 Jakob Bergengren 4 vattenbrist 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 förnybar energi 4 katarina vartia 4 vattenkvalitet 4 forskningsfartyg 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 badplatsen 4 maud larsen 4 Norrbotten 4 Ingen övergödning 4 ekosystemen 4 Göta älv 4 catarina hedar 4 Göteborg 4 flodkräftan 4 sälar 4 Christer larsson 4 landningsskyldigheten 4 abborre 4 Dalälven 4 gemensam fiskeripolitik 4 stig thörnqvist 4 enskilda avlopp 4 havsöring 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 Tjörn 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 klimatförändringar 4 Norrbottens län 4 MSY 4 kustfiske 4 unionsförteckningen 4 mimer 4 fiskevård 4 märstaån 4 Lena olsson 4 syrefria bottnar 3 havsmiljöinstitutet 3 ytvatten 3 glan 3 Dalarna 3 LRF 3 laxkvot 3 Britt-Marie Mattsson 3 havsmiljöförordningen 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Ingemar Andersson 3 ekosystemtjänster 3 landningsskyldighet 3 bratten 3 grundvattentäkter 3 hedströmmen 3 reglerkraft 3 Göteborgs universitet 3 försurning 3 Malin skog 3 våtmarker 3 Blekinge län 3 Halland 3 Internationella havsforskningsrådet 3 havsmiljöanslaget 3 grunda havsvikar 3 gös 3 öringfiske 3 tillsynsvägledning 3 johan stål 3 Offside press 3 kosterhavet 3 Energimyndigheten 3 roxen 3 utkastförbudet 3 havs- och vattenmiljö 3 nordhavsräkan 3 rödspätta 3 syresättningar av bottnar 3 torskfiske 3 Västerbottens län 3 EU:s fiskeministrar 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 havets barnkammare 3 Bohuslän 3 perfluorerade ämnen 3 Almedalsveckan 3 Gävleborgs län 3 Kräftfiske 3 vattenmiljön 3 Offside 3 havsbotten 3 älv 3 kustkvoter 3 Badplatser 3 lennart sorby 3 lova 3 gråsäl 3 per moksnes 3 sötvatten 3 Västernorrland 3 avloppsanläggningar 3 torskburar 3 jens persson 3 Fladen 3 sälskador 3 Emåförbundet 3 anslag 3 utkast av räka 3 handredskap 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Värmdö kommun 3 båtbottenfärger 3 Jonas Nilsson 3 redskap 3 olja 3 vandrarmusslan 3 fiskvägar 3 havsplaner 3 sjö 3 Åsa Gunnarsson 3 selektivt fiske 3 Stora Middelgrund 3 plastskräp 3 signalkräfta 3 johanna egerup 3 Säveån 3 Lilla Middelgrund 3 naturreservat 3 ylva engwall 3 karin hermansson 3 hotade arter 3 från källa till hav 3 Gävleborg 3 marie berghult 3 suseån 2 mårten gustafsson 2 sillfiske 2 ostkusten 2 anders bogelius 2 maria damanaki 2 marit larsdotter 2 nordostatlanten 2 landningskontroll 2 malin hemmingsson 2 Norge 2 miljödepartementet 2 levande hav 2 vattenfrågor 2 syresättning av djupvatten 2 fiskelagen 2 havsbaserad vindkraft 2 miljöbalken 2 säveåprojektet 2 havsförvaltning 2 Lova-projekt 2 realtidsstängning av fisk 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 ålfiske 2 vrak 2 MSY-målet 2 läckage av fosfor 2 maximal hållbar avkastning 2 Karin bjerner 2 Syrebrist 2 Anna Lingman 2 Mats Ivarsson 2 lysekil 2 Märsta 2 länsstyrelsen 2 Dana 2 jarl engquist 2 småvalar 2 Linda Rydell 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 gfp 2 PFAS 2 förvaltningsplan för torsk 2 Skåne län 2 vitfisk 2 Anna Froster 2 pushup-fälla 2 rekreation 2 tac 2 Smögens fiskauktion 2 länsstyrelsen västmanland 2 Strömstad 2 selektiva fiskeredskap 2 fiskvandring 2 Stephen F. Lintner 2 Svenskt Vatten 2 balticstern 2 havs- och vattenforum 2013 2 utvärdering 2 vandringshinder 2 Vattensverige 2 våtmark 2 jordbruksverket 2 sik 2 Anna Linusson 2 Värmdö 2 vikare 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 Hudiksvalls kommun 2 fiskerikontroll 2 odlad lax 2 malin aarsrud 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 Världsbanken 2 kräftpest 2 maritim turism 2 gullmarsfjorden 2 Röde bank 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 karin pettersson 2 european maritime day 2 Monde Mayekiso 2 bidrag 2 Thetis 2 SGU 2 testeboån 2 fria vandringsvägar 2 nordhavsräka 2 andreas sundelöf 2 havstensfjorden 2 mikael krysell 2 Västmanland 2 korallrev 2 miljöprövning 2 Sportfiskarna 2 Umeälven 2 himleån 2 Erik Törnblom 2 ospar-kommissionen 2 total tillåten fångstmängd 2 utkast av småräka 2 miljötillsyn 2 clas magnusson 2 oljeutsläpp 2 havsförsurning 2 barlastvatten 2 ministerrådet 2 erik årnfelt 2 institutionen för akvatiska resurser 2 oljesanering 2 hummerbestånd 2 Vattenforum 2 miljömålen 2 eu-fiske 2 reningsverk 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 åtgärdsprogram 2 Malin Avenius 2 gunilla ejdung 2 sara grahn 2 kusträddare 2 skyddade marina områden 2 dumpning av muddermassor 2 Klarälven 2 Västerviks kommun 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 väderöarnas naturreservat 2 spårbarhetssystem 2 torne älv 2 Atlanten 2 maritima näringar 2 fiskeregler 2 Svenska Publishing-Priset 2 kustmiljö 2 vattenvård 2 christina hallström 2 Kalmar län 2 muddermassor 2 spårbarhet 2 laxfällor 2 rödlistan 2 hedefors 2 anton halldén 2 ålvandring 2 Östersjökonventionen Helcom 2 tullstorpsåprojektet 2 Agenda 2030 2 Umeå Universitet 2 Örebro 2 Siwi 2 Morups bank 2 jan schmidtbauer crona 2 Höga Kusten 2 anders hellström 2 dricksvattentäkter 2 syresättning 2 fritidsbåtar 2 ulrika stensdotter blomberg 2 svavelutsläpp 2 strandstädning 2 göta kanal 2 Sveaskog 2 gunnar johnsson 2 Johan Kuylenstierna 2 läkemedelsrester 2 fosfor 2 vattenskyddsområde 2 landningshamnar 2 räka 2 kraftverk 2 Jämtland 2 vattenkraften 2 miljöövervakningen 2 anna karlsson 2 undersökningsfartyg 2 miljöfarliga vrak 2 båtbottentvätt 2 pelagiskt fiske 2 norsk zon 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 flodkräfta 2 knivsta 2 vindelälven 2 havsforskning 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 Stockholm Environment Institute 2 fiskväg 2 vattenskoter 2 kustkommuner 2 stensån 2 trålfiske 2 miljöfarliga ämnen 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 kusträddardagen 2 Mischa Billing 2 tomas andersson 2 monica blidner 2 bevattningsförbud 2 miljövänligt båtliv 2 Kronoberg 2 båtmässan 2 susanna hogdin 2 mikroplast 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 matilda ernkrans 2 östersjöveckan 2 bolmen 2 anneli harlén 2 Måseskär 2 Visa alla taggar
Klimatförändringar hot mot flera arter  - ny rapport föreslår havsområden som bör skyddas

Klimatförändringar hot mot flera arter - ny rapport föreslår havsområden som bör skyddas

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 08:30 CET

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningar för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beställt visar att exempelvis blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. - Stämmer klimatmodellerna så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön, säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

HaV-förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige

HaV-förslag till nya regler för ett fortsatt fiske av signalkräfta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:01 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu förslag på hur Sverige ska kunna fortsätta fiska efter signalkräfta och samtidigt minska spridningen i svenska vatten. Hanteringsprogrammet för signalkräfta innebär bland annat förslag på nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven samt förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga Sverige.

HaV-enkät visar: Risk för vattenbrist ledde till flera insatser och vattenbesparing

HaV-enkät visar: Risk för vattenbrist ledde till flera insatser och vattenbesparing

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 10:00 CET

​Inför sommaren och hösten 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Mellan 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten. - Tack vare en sval sommar och mer regn än normalt under sensommar och höst så blev situationen aldrig så akut som vi befarade, säger Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

Klart med fiskekvoter i Västerhavet: Ökning för kolja och torsk och nya regler för ålfiske

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 12:08 CET

​EU:s fiskeministrar är nu överens om 2018 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, MSY. - De största förändringarna jämfört med 2017 års kvoter rör bland annat kolja och torsk, säger Karin Linderholm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

HaV-analys av havsmiljön: Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:30 CET

Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till våra hav minskar - men fortfarande är övergödningen ett stort problem i Östersjön. Antalet främmande, invasiva arter ökar kraftigt i både Östersjön och i Västerhavet. Det visar Havs- och vattenmyndighetens, HaV, bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön som nu går ut på nationell remiss.

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade  möjligheter för lek och vandring”

HaV föreslår insatser för att skydda malen: ”Behöver ökade möjligheter för lek och vandring”

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Sveriges största sötvattensfisk, malen, var tidigare utbredd i landet men finns i dag bara i Båvenområdet i Södermanland, Emån i Småland och i övre och nedre Helge å i Skåne. Arten är klassad som sårbar i svenska rödlistan. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fastställt ett åtgärdsprogram för malen. - Vi behöver skapa ökade möjligheter för lek och vandring, säger Sofia Brockmark på HaV.

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

​I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny rapport om harren i Bottniska viken. - Flera insatser krävs för att öka kunskapen om harren i Östersjön och för att kunna bevara och stärka beståndet, säger Sofia Brockmark på HaV.

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

Nu inleds saneringen av fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak. Fartyget sjönk utanför Smögen 1985 och vraket kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa. - Om stora mängder olja läcker ut så orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Östersjöns fiskekvoter för 2018 klara: Svaga bestånd ger sänkt kvot för laxfiske

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 18:07 CEST

​Vid mötet i ministerrådet beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2018. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för sex bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot blir det ingen ändring för kvoten för västra beståndet av torsk och för kvoten för sill i centrala Östersjön och skarpsill en ökning.

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 07:30 CEST

I Bohuslän har över 60 procent eller cirka 12 500 hektar ålgräs försvunnit sedan 1980-talet. Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett åtgärdsprogram för att vända utvecklingen. - Ålgräs ger skydd och mat för flera av våra viktiga fiskarter. Det motverkar övergödning och förbättrar vattenkvaliteten men är samtidigt en av de naturtyper som hotas av utrotning, säger Sofia Brockmark.

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. - Förslaget gör att vattenkraftverk i Sverige ska få moderna miljövillkor, även de som i dag saknar tillstånd eller som aldrig fått sin verksamhet prövad enligt miljöbalken, säger generaldirektör Jakob Granit.

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Marina experter samlas: ”Arktis vatten behöver ökat skydd mot klimatförändring och havsförsurning”

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

21 -22 september samlas 65 marina experter i Helsingfors för att diskutera ett ökat skydd för djur och växter i Arktis vatten. Mötet arrangeras av Sverige och Finland. - Vi får höra senaste rönen om hur klimatförändring och ökad havsförsurning påverkar ekosystemen och hur marint områdesskydd kan motverka de samlade negativa effekterna, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 16:45 CEST

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på rent hav, bland annat på sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. - Det här visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor. Förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

HaV inför nytt system att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter: "Underlättar för konsumenter som vill göra medvetna val”

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 13:05 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt system för att spåra fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller skördas i havet och säljs i Sverige. Senast 1 januari 2019 ska livsmedelsföretagen börja använda spårbarhetssystemet. - Vårt nya IT-system lever upp till EU:s krav på spårbarhet. Det underlättar också för konsumenter att göra medvetna val, säger Anders Bogelius.

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

HaV inför nya regler för hummerfiske: ”Ett första steg i arbetet med att återuppbygga beståndet”

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 13:47 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 11:19 CEST

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

HaV i Almedalen: Fokus på globala vattenmål och hur vi värderar havet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 07:30 CEST

I juni arrangerade Sverige och önationen Fiji en FN-konferens om havet i New York. Vad blev resultatet av den och hur påverkar konferensen arbetet i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet? I årets Almedalsvecka sätts Agenda 2030 och de globala vattenmålen i fokus av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Miljövetaren Linn Rabe: Män har mest makt över viktiga miljöprocesser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:30 CEST

Kvinnor, unga och invandrare deltar sällan i de processer som styr mycket av svensk miljöförvaltning. Det slår miljövetaren Linn Rabe fast i en avhandling om samråd kring bildandet av två marina skyddsområden. - Det är viktigt att ge olika aktörer en möjlighet att förstå och göra sig hörda. Levande deltagande ger levande hav, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Isabella Lövin i HaV-intervju: "I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket"

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2017 07:30 CEST

​För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. – I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket. Från ett slags förnekelse av att det finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det är en enormt positiv utveckling, säger hon till Hav & Vatten.

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:30 CEST

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.