Skip to main content

Taggar

Skagerrak

Kattegatt

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

räkfiske

lax

Mats Svensson

havsplanering

Hanöbukten

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

gfp

vild lax

havsplaneringen

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

björn risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 405 Östersjön 92 havsmiljö 60 Skagerrak 41 HaV 41 Kattegatt 41 björn risinger 35 fiske 33 Björn Sjöberg 30 Thomas Johansson 28 vattenmiljö 27 miljö 26 biologisk mångfald 24 biologi 22 fisk 22 Västerhavet 22 torsk 20 fredrik nordwall 18 Sofia Brockmark 18 martin rydgren 17 locknesjön 17 Håkan Carlstrand 17 fiskekvoter 16 sill 15 Nordsjön 15 miljöövervakning 15 övergödning 15 räkfiske 14 lax 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 miljömål 13 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 eu 12 Hav & Vatten 12 karin linderholm 11 hållbart fiske 11 Mats Svensson 11 fiskbestånd 10 ekosystem 10 havsplanering 10 patrik persson 10 Öresund 10 SLU 10 Susanne Viker 10 vattendrag 10 vildlax 10 Hanöbukten 9 anna jöborn 9 havskräfta 8 Argos 8 Jakob Granit 8 marint skräp 8 Havs- och vattenforum 8 erland lettevall 8 vattenkraft 8 skarpsill 8 främmande arter 8 makrill 7 Ices 7 fritidsfiske 7 kalkning 7 utkastförbud 7 amerikansk hummer 7 natura 2000 7 lena tingström 7 blå tillväxt 7 laxfiske 7 selektiva redskap 7 Mälaren 7 Vättern 6 Dricksvatten 6 öring 6 natura 2000-områden 6 marmorkräftan 6 Sjöstjärnan 6 joakim hjelm 6 Karolina Skog 6 Bottenviken 6 marie ingerup 6 yrkesfiske 6 pia ahnlund 6 dricksvattenförsörjning 6 Östergötland 6 Bottenhavet 6 badvatten 6 vattenförvaltning 6 gotland 6 Niklas egriell 6 inger dahlgren 6 anders skarstedt 5 gädda 5 knubbsäl 5 sjöfart 5 invasiva arter 5 sjöar 5 SKL 5 marmorkräfta 5 Naturvårdsverket 5 västkusten 5 badvattenkvalitet 5 små avlopp 5 lena ek 5 regeringsuppdrag 5 vattendirektivet 5 tumlare 5 Havsmiljödirektivet 5 laxbestånd 5 mörrumsån 5 Västerbotten 5 fredrik ljunghager 5 forskningsfartyg 4 ålgräsängar 4 karin wall 4 Emån 4 abborre 4 strömming 4 fiskereglering 4 ospar 4 kolja 4 enskilda avlopp 4 Ingen övergödning 4 Jakob Bergengren 4 Jönköping 4 johanna eriksson 4 BAltic Sea Action plan 4 Västra Götaland 4 förnybar energi 4 Skåne 4 utsläpp 4 Norrbotten 4 badplatsen 4 Kalmar 4 mimer 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Göta älv 4 kvoter 4 EU-bad 4 Blekinge 4 god miljöstatus 4 gemensam fiskeripolitik 4 qamer chaudhry 4 marina skyddade områden 4 katarina vartia 4 kustfiske 4 sälar 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 fiskevård 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 märstaån 4 EU-kommissionen 4 stig thörnqvist 4 Sven-Erik Bucht 4 mikroplaster 4 främmande invasiva arter 4 Bottniska viken 4 maud larsen 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 stockholm 4 biologisk mångfald i rinnande vatten 4 hotade arter 3 Tjörn 3 johanna egerup 3 karin hermansson 3 SMHI 3 LRF 3 havsmiljöinstitutet 3 handredskap 3 Västernorrland 3 laxkvot 3 torskburar 3 ål 3 landningsskyldighet 3 gråsäl 3 lova 3 gös 3 hedströmmen 3 torskfiske 3 utkastförbudet 3 nordhavsräkan 3 Energimyndigheten 3 flodkräftan 3 rödspätta 3 marin nedskräpning 3 kosterhavet 3 God havsmiljö 2020 3 trollingfiske 3 syrefria bottnar 3 perfluorerade ämnen 3 Västra Götalands län 3 Norrbottens län 3 Gävleborg 3 catarina hedar 3 miljögifter 3 naturreservat 3 landningsskyldigheten 3 johan stål 3 roxen 3 havsmiljöanslaget 3 lennart sorby 3 vänern 3 åsa gunnarsson 3 selektivt fiske 3 öringfiske 3 göteborg 3 Badplatser 3 vattenkraftverk 3 Värmdö kommun 3 Malin skog 3 avloppsanläggningar 3 sötvatten 3 havs- och vattenmiljö 3 christer larsson 3 sälskador 3 ekosystemen 3 Dalälven 3 anslag 3 olja 3 kustbevakningen 3 bratten 3 ålgräs 3 Lena olsson 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 kustkvoter 3 ekosystemtjänster 3 vandrarmusslan 3 syresättningar av bottnar 3 fiskvägar 3 MSY 3 båtbottenfärger 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Emåförbundet 3 unionsförteckningen 3 havsmiljöförordningen 3 hummer 3 tillsynsvägledning 3 Britt-Marie Mattsson 3 marie berghult 3 havsöring 3 grunda havsvikar 3 glan 3 utkast av räka 3 lokalt vattenvårdsarbete 3 hjälmaren 3 försurning 3 sjö 3 plastskräp 3 våtmarker 3 förvaltningsplan för torsk 2 malin wilhelmsson 2 åtgärdsprogram 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 SLU Institutet för energi och teknik 2 elproduktion 2 miljöminister 2 havsmiljön 2 artportalen 2 havstensfjorden 2 nordostatlanten 2 havsförvaltning 2 piggvar 2 suseån 2 ytvatten 2 mårten gustafsson 2 stora middelgrund 2 sillfiske 2 levande hav 2 european maritime day 2 malin hemmingsson 2 maria damanaki 2 fiskelagen 2 jonas nilsson 2 vattenfrågor 2 havsbaserad vindkraft 2 miljöbalken 2 Mischa Billing 2 PFAS 2 jens persson 2 Anna Lingman 2 realtidsstängning av fisk 2 Lova-projekt 2 miljödepartementet 2 gunnar johnsson 2 MSY-målet 2 Karin bjerner 2 läckage av fosfor 2 gfp 2 undersökning 2 Mats Ivarsson 2 Syrebrist 2 Malin Avenius 2 vindelälven 2 landningskontroll 2 jarl engquist 2 Linda Rydell 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 almedalsveckan 2 väderöarnas naturreservat 2 småvalar 2 länsstyrelsen västmanland 2 vattenkvalitet 2 Svenska Publishing-Priset 2 klimatförändringar 2 pushup-fälla 2 Märsta 2 selektiva fiskeredskap 2 Strömstad 2 utvärdering 2 reglerkraft 2 muddermassor 2 spårbarhet 2 vandringshinder 2 havs- och vattenforum 2013 2 sik 2 våtmark 2 fiskvandring 2 vitfisk 2 grundvatten 2 malin aarsrud 2 Hudiksvalls kommun 2 Blekinge län 2 odlad lax 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 Världsbanken 2 Monde Mayekiso 2 Stockholm Environment Institute 2 internationella havsforskningsrådet 2 gullmarsfjorden 2 eu-fiske 2 vattenskoter 2 kustkommuner 2 karin pettersson 2 helcom 2 bidrag 2 Halland 2 tomas andersson 2 andreas sundelöf 2 nordhavsräka 2 landningshamnar 2 Sportfiskarna 2 miljöprövning 2 ospar-kommissionen 2 Naturskyddsföreningen 2 Erik Törnblom 2 jordbruksverket 2 lysekil 2 oljeutsläpp 2 signalkräfta 2 demersalt fiske 2 erik årnfelt 2 clas magnusson 2 almedalen 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 barlastvatten 2 oljesanering 2 reningsverk 2 realtidsstängning i skagerrak 2 skyddade marina områden 2 sara grahn 2 ostkusten 2 lilla middelgrund 2 dumpning av muddermassor 2 Västerbottens län 2 torne älv 2 Kräftfiske 2 Isabella Lövin 2 anton halldén 2 vattenvård 2 vattentäkter 2 gunilla ejdung 2 himleån 2 laxfällor 2 offside 2 miljömålen 2 christina hallström 2 ålvandring 2 vattenmiljön 2 hedefors 2 hållbar vattenkraft 2 anneli harlén 2 Aban Marker Kabraji 2 Ingemar Andersson 2 institutionen för akvatiska resurser 2 susanna hogdin 2 Ingela Isaksson 2 tullstorpsåprojektet 2 syresättning 2 fria vandringsvägar 2 per moksnes 2 älv 2 Umeå Universitet 2 Höga Kusten 2 globala målen för hållbar utveckling 2 kustmiljö 2 vattenskyddsområde 2 anders hellström 2 fritidsbåtar 2 göta kanal 2 dricksvattentäkter 2 svavelutsläpp 2 fosfor 2 pelagiskt fiske 2 eu:s ministerråd 2 Sveaskog 2 strandstädning 2 knivsta 2 Jämtland 2 klimat 2 bohuslän 2 öland 2 kraftverk 2 vattenkraften 2 anna karlsson 2 läkemedelsrester 2 Vattensverige 2 jan schmidtbauer crona 2 Offside press 2 fladen 2 Gävleborgs län 2 Stephen F. Lintner 2 båtbottentvätt 2 norsk zon 2 flodkräfta 2 havsforskning 2 trålfiske 2 mikael krysell 2 Björnöfjärden 2 stensån 2 utkast av småräka 2 fiskväg 2 miljöfarliga ämnen 2 kusträddardagen 2 miljövänligt båtliv 2 berit pettersson 2 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2 grundvattentäkter 2 monica blidner 2 havsplaner 2 havets barnkammare 2 överlåtbara fiskerättigheter 2 matilda ernkrans 2 kusträddare 2 Dana 2 östersjöveckan 2 Ascobans 2 ingvar lindholm 2 fiskeregler 2 bolmen 2 mikroplast 2 undersökningsfartyg 2 havs- och vattenforum 2014 2 bohuskusten 2 havsmiljöforskning 2 sotenäs 2 ulrika stensdotter blomberg 2 säveån 2 laxförvaltning 2 realtidsstängning 2 Åsa M Andersson 2 fiskemöjligheter 2 urminnes hävd 2 digitalisering av djupdata 2 charlotte benjaminsson 2 ylva engwall 2 Folkhälsomyndigheten 2 Kvädöfjärden 2 säveåprojektet 2 dumpning 2 västra beståndet 2 riksintresse 2 skydda vildlax 2 syresättning av djupvatten 2 båtmässan 2 redskap 2 ingemar abrahamsson 2 kosterhavets nationalpark 2 länsstyrelsen 2 tac 2 båtbottentvättning 2 Skåne län 2 havsbotten 2 Atlanten 2 balticstern 2 avloppsvatten 2 miljöövervakningen 2 svenska räkfisket 1 göteborgsområdet 1 havsområde 1 dispens dumpning 1 WSP 1 Listerlandet 1 datainsamling 1 eu:s förnybarhetsdirektiv 1 fiskarter 1 nätfiske 1 Buskär och Tanneskär 1 mindre bestånd av räkfisket 1 damm 1 Visa alla taggar
Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Inför årets badsäsong: Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:30 CEST

90 procent av 444 svenska EU-bad har god vattenkvalitet. Endast 1,1 procent har klassats som dåliga inför årets badsäsong. - Antalet svenska EU-bad med utmärkt badvattenkvalitet har ökat med tio procentenheter jämfört med i fjol, från 289 till 333 stycken. Kommunerna blir också bättre på att ta vattenprover utifrån de regler som gäller, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Västerviks kommun vinner vattenpriset Sjöstjärnan: "Vi är enormt stolta"

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 21:41 CEST

​Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” blir Västerviks kommun. Gun Lindberg och Dennis Wiström fick på tisdagskvällen ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband Havs- och vattenforum i Göteborg. - Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete säger Gun Lindberg, Västerviks kommun.

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:30 CEST

Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning som gjorts av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Globalt och lokalt på Havs- och vattenforum: "Allt från ålvandring i Viskan till fiske i Västafrika"

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 07:30 CEST

​Ett 30-tal vattenprojekt presenteras på Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj. Det rör sig om allt från ålvandring i Viskan till hur arbetet med att få det lokala och småskaliga fisket i Västafrika att överleva. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser från källa till hav och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

30-tal lokala vattensatsningar tävlar om årets "Sjöstjärnan"

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:32 CEST

​Ett 30-tal bidrag konkurrerar i år om det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Bland dess finns flera kommuner, privata satsningar men även flera enskilda personer som arbetar för bättre vattenmiljöer. - Vi är väldigt glada över att ha fått in så många bra förslag på lokalt vattenarbete, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Tre ministrar till årets Havs- och vattenforum: "Globala målen i fokus"

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 07:30 CEST

Tre ministrar, Karolina Skog, Isabella Lövin och Sven-Erik Bucht, deltar i årets havs- och vattenforum i Göteborg. Dessutom deltar flera internationella vattenexperter från bland annat Sydafrika, Brasilien och Vietnam. - Temat i år är förvaltning av vattenresurser "från källa till hav" och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling, säger generaldirektör Jakob Granit.

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

HaV-bidrag till vattenprojekt i Dalälven/Gavleån och i skånska vattendrag

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 07:30 CEST

Länsstyrelsen i Gävleborgs län får totalt 2,7 miljoner kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förbättra fiskvandring och fiskbestånd i Dalälven och Gavleån. Länsstyrelsen i Skåne får totalt 2,6 miljoner kronor i bidrag för att skapa fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i skånska vattendrag.

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 07:35 CEST

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka sju projekt som får bidrag. - Nytt för i år är att vi öppnat upp för tvååriga projekt. Vi fick in många intressanta förslag och de sju projekt som valts ut får dela på totalt 2,9 miljoner kronor, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 års havs- och vattenmiljöanslag: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:30 CEST

2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nationella havs- och vattenmiljöanslaget. Pengarna skapade minst 280 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter. - Miljöåtgärder som kalkning och fiskvägar skapar även sysselsättning för lokala företag och entreprenörer, främst på landsbygden, säger generaldirektör Jakob Granit.

HaV ger 2,3 miljoner till fiskprojekt i sjön Sommen i Östergötland

HaV ger 2,3 miljoner till fiskprojekt i sjön Sommen i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 10:10 CEST

​Länsstyrelsen i Östergötland får totalt 2,3 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att stärka det unika beståndet av öring i Sommen. Pengarna går till ett projekt för att bygga en ny och bättre fiskväg mellan sjön och Svartån/Lillån i Laxberg vid sjöns utlopp.

HaV ger drygt elva miljoner till två Östersjöprojekt: Första fiskvägen i komposit och bättre miljö för abborre

HaV ger drygt elva miljoner till två Östersjöprojekt: Första fiskvägen i komposit och bättre miljö för abborre

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:00 CEST

Två fiskprojekt på ostkusten får 4,4 respektive 6,9 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Det ena handlar om att stärka beståndet av abborre, det andra om att analysera åtgärder för bättre fiskvandring och test av fiskväg i komposit. - Det är två spännande miljöprojekt, helt i linje med arbetet att restaurera och uppnå bättre kustvattenmiljöer, säger Björni Sjöberg.

Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar

Nya Hav & Vatten: Kommuner som gör gröna vattensatsningar

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 07:20 CEST

Malmö stad satsar på nedsänkta parker mot skyfall, Växjö kommun på en strategi för grön vattenkraft och Helsingborg på miljövänliga avlopp i bostäder för att gynna både stad och landsbygd. I nya numret av Hav & Vatten sätts fokus på arbetet som pågår i flera kommuner för att förebygga effekter av klimatförändringar och ökade miljökrav.

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i HaV-intervju: "Rent vatten en mänsklig rättighet"

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen i HaV-intervju: "Rent vatten en mänsklig rättighet"

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 07:30 CEST

Naturskyddsföreningens nya generalsekreterare, Karin Lexén, låter vare sig klimathot eller politisk oro dämpa framtidstron. - Hans Rosling har lyft fram många exempel på hur fattigdomsbekämpning faktiskt har lyckats. Det finns saker att glädjas åt, till exempel att solenergi för första gången ger fler arbetstillfällen än kol­- och oljeindustrin i USA, säger hon i en intervju i Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern"

Nytt nummer av Hav & Vatten: "Klimatförändringar hotar ekosystemet i Vättern"

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 07:30 CEST

​I flera år har debatten rasat om planer på gruvdrift och försvarets övningsskjutningar vid Vättern. Nu tornar nya hot upp sig mot en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter. - Klimatförändringarna kommer att förändra hela detta kallvattenekosystem som har varit mer eller mindre oförändrat sedan inlandsisen drog sig tillbaka, säger Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet i tidningen Hav & Vatten.

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 07:30 CET

Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Cirka 1,6 miljoner svenskar säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar. - Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister som fiskar varje år, säger Stig Thörnqvist.

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 09:37 CET

Undersökningar vid Måseskärsvraken på västkusten visar spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur. Det rör sig om två former av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine (Clark 1 och Clark 2) - Vi har hittat väldigt låga halter i några av de individer som undersökts, men det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

Ny HaV-satsning för att minska utsläpp från små avlopp

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 11:44 CET

​För fjärde året i rad utlyser Havs- och vattenmyndigheten, HaV, pengar till projekt för att minska utsläppen från små avlopp. - Vi satsar 1,5 miljoner kronor på nya projekt. Dessutom avsätter vi 1,3 miljoner kronor för fleråriga projekt som påbörjades i fjol, säger utredaren Åsa Gunnarsson.

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

HaV-glädje över avtal om fartyg: "Ökade möjligheter i miljöövervakningen"

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 14:27 CET

Ett spanskt varv ska bygga Sveriges nya fartyg för marin forskning och miljöövervakning. Fartyget beräknas kunna levereras våren 2019. - Det nya fartyget ger oss bättre och fler möjligheter att upptäcka och förstå de processer som sker i våra hav. Vi är väldigt glada över att bygget nu kommer igång, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Nytt nummer av Hav & Vatten: Hästhagen det okända miljöhotet

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 07:30 CET

​Hästhagar upptar en tiondel av Sveriges jordbruksmark. Men få hästägare är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten. – Det här är ett stort problem som verkligen behöver uppmärksammas, och det är ett antal projekt på gång nu i kommunerna, säger Gunilla Lindgren på Länsstyrelsen i Uppsala län till tidningen Hav & Vatten.

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Nytt nummer av Hav & Vatten: Sju i Vattensverige om sina önskningar för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 31, 2016 07:30 CET

Sju inflytelserika personer i Vattensverige berättar i tidningen Hav & Vatten om sina vattenönskningar för 2017. - Det finns så mycket att önska sig men det viktigaste är nog att vi samlas kring att göra Östersjön till vårt gemensamma levande hav. Det finns så många bra initiativ för att rädda Östersjön men vi måste samordna oss och hjälpas åt, säger Axel Wenblad, styrelseordförande i WWF.