Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 437 Östersjön 100 havsmiljö 61 HaV 50 Kattegatt 45 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 35 fiske 34 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 27 miljö 26 Västerhavet 26 torsk 24 biologi 22 Sofia Brockmark 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 21 martin rydgren 19 sill 19 övergödning 18 Håkan Carlstrand 18 locknesjön 17 lax 17 Nordsjön 17 fiskekvoter 17 Hav & Vatten 16 miljöövervakning 15 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 Jakob Granit 13 miljömål 13 EU 13 Hanöbukten 12 havsplanering 12 SLU 12 Gotland 12 Karin linderholm 12 fiskeripolitik 12 Margareta Lundin Unger 12 ingemar berglund 12 Mats Svensson 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 vattenkraft 11 Öresund 11 ekosystem 11 anna jöborn 10 Susanne Viker 10 fiskbestånd 10 patrik persson 10 vildlax 10 vÄTTERN 9 ICES 9 skarpsill 9 havskräfta 9 Mälaren 8 främmande arter 8 Bottniska viken 8 lena tingström 8 Argos 8 blå tillväxt 8 Havs- och vattenforum 8 marint skräp 8 Bottenhavet 8 erland lettevall 8 kalkning 8 Natura 2000-områden 8 natura 2000 8 Bottenviken 8 makrill 8 tumlare 7 Karolina Skog 7 Blekinge 7 marina skyddade områden 7 gädda 7 Naturvårdsverket 7 västkusten 7 dricksvattenförsörjning 7 Sjöstjärnan 7 Emån 7 Mörrumsån 7 sjöfart 7 utkastförbud 7 laxfiske 7 amerikansk hummer 7 öring 7 Östergötland 7 Niklas egriell 7 fritidsfiske 7 Sven-Erik Bucht 7 selektiva redskap 7 abborre 6 vattendirektivet 6 vattenförvaltning 6 strömming 6 yrkesfiske 6 ål 6 Jönköping 6 Västra Götaland 6 joakim hjelm 6 Dricksvatten 6 marie ingerup 6 pia ahnlund 6 fredrik ljunghager 6 Kalmar 6 marmorkräftan 6 badvatten 6 kolja 6 laxbestånd 6 inger dahlgren 6 Västerbotten 6 hummer 6 regeringsuppdrag 5 marmorkräfta 5 SKL 5 små avlopp 5 Christer larsson 5 badvattenkvalitet 5 lena ek 5 fiskereglering 5 havsmiljödirektivet 5 Skåne 5 marin nedskräpning 5 Vänern 5 Stig Thörnqvist 5 knubbsäl 5 Sjöfartsverket 5 mikroplaster 5 Isabella lövin 5 Kustbevakningen 5 anders skarstedt 5 främmande invasiva arter 5 ålgräs 5 sjöar 5 SMHI 5 EU-kommissionen 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 invasiva arter 5 Hjälmaren 5 ålgräsängar 5 sälar 4 Västernorrland 4 Göta älv 4 Ingen övergödning 4 förnybar energi 4 havs- och vattenmiljöanslaget 4 vattenkvalitet 4 Jakob Bergengren 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 Öland 4 Almedalen 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 maud larsen 4 enskilda avlopp 4 EU-bad 4 havsbotten 4 landningsskyldigheten 4 vattenkraftverk 4 grundvatten 4 johanna eriksson 4 Västra götalands län 4 qamer chaudhry 4 ospar 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 katarina vartia 4 Halland 4 catarina hedar 4 kvoter 4 gös 4 badplatsen 4 ekosystemen 4 Norrbotten 4 Karin Wall 4 fiskevård 4 Norrbottens län 4 flodkräftan 4 forskningsfartyg 4 BAltic Sea Action plan 4 miljögifter 4 Göteborg 4 mimer 4 laxkvot 4 handredskap 4 Stockholm 4 god miljöstatus 4 Tjörn 4 gemensam fiskeripolitik 4 olja 4 Lena olsson 4 unionsförteckningen 4 Gävleborg 4 signalkräfta 4 havsöring 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 MSY 4 Dalälven 4 märstaån 4 utsläpp 4 kustfiske 4 klimatförändringar 4 vattenbrist 4 marie berghult 3 utkast av räka 3 jens persson 3 Dalarna 3 Levande sjöar och vattendrag 3 gråsäl 3 Örebro 3 landningsskyldighet 3 naturreservat 3 bratten 3 grundvattentäkter 3 redskap 3 Jonas Nilsson 3 reglerkraft 3 Göteborgs universitet 3 syrefria bottnar 3 utkastförbudet 3 EU:s fiskeministrar 3 torskfiske 3 nordhavsräkan 3 havsmiljöanslaget 3 roxen 3 testeboån 3 Energimyndigheten 3 johan stål 3 Ingemar Andersson 3 Thetis 3 våtmarker 3 hedströmmen 3 försurning 3 kosterhavet 3 öringfiske 3 Blekinge län 3 lennart sorby 3 Offside press 3 rödspätta 3 Bohuslän 3 oljesanering 3 havs- och vattenmiljö 3 Internationella havsforskningsrådet 3 Västerbottens län 3 trollingfiske 3 grunda havsvikar 3 Malin skog 3 perfluorerade ämnen 3 God havsmiljö 2020 3 torne älv 3 tillsynsvägledning 3 Gävleborgs län 3 Västmanland 3 vattenmiljön 3 Kräftfiske 3 Offside 3 havets barnkammare 3 per moksnes 3 älv 3 ekosystemtjänster 3 glan 3 syresättningar av bottnar 3 Badplatser 3 lova 3 torskburar 3 Almedalsveckan 3 kustkvoter 3 Åsa Gunnarsson 3 miljöfarliga vrak 3 Värmdö kommun 3 vindelälven 3 sötvatten 3 avloppsanläggningar 3 Jämtland 3 Britt-Marie Mattsson 3 havsmiljöförordningen 3 Fladen 3 Emåförbundet 3 Kronoberg 3 sälskador 3 anslag 3 båtbottenfärger 3 Stora Middelgrund 3 johanna egerup 3 harr 3 havsplaner 3 Lilla Middelgrund 3 vandrarmusslan 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 fiskvägar 3 plastskräp 3 sjö 3 från källa till hav 3 ingemar abrahamsson 3 selektivt fiske 3 havsmiljöinstitutet 3 ytvatten 3 hotade arter 3 LRF 3 Säveån 3 ylva engwall 3 karin hermansson 3 tomas andersson 2 fiskelagen 2 ålbestånd 2 syresättning av djupvatten 2 susanna hogdin 2 vattenfrågor 2 Fredrik Lindgren 2 havsbaserad vindkraft 2 miljöbalken 2 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2 Mischa Billing 2 PFAS 2 Kosterhavets nationalpark 2 anneli harlén 2 Norge 2 Lova-projekt 2 realtidsstängning av fisk 2 ålfiske 2 skydda vildlax 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 skrubbskädda 2 dumpning 2 vindkraft 2 vrak 2 Joacim Johannesson 2 Syrebrist 2 gfp 2 riksintresse 2 Mats Ivarsson 2 läckage av fosfor 2 västra beståndet 2 lysekil 2 kågeälven 2 anders bogelius 2 Karin bjerner 2 jarl engquist 2 Märsta 2 vattentäkter 2 småvalar 2 Linda Rydell 2 Dana 2 gunnar johnsson 2 Morups bank 2 vitfisk 2 pushup-fälla 2 MSY-målet 2 rekreation 2 Strömstad 2 realtidsstängning i skagerrak 2 vild lax 2 Smögens fiskauktion 2 fiskvandring 2 rådgivning 2 Svenskt Vatten 2 maximal hållbar avkastning 2 länsstyrelsen västmanland 2 utvärdering 2 selektiva fiskeredskap 2 maritima näringar 2 ostkusten 2 vandringshinder 2 sik 2 Anna Linusson 2 Värmdö 2 våtmark 2 länsstyrelsen 2 malin aarsrud 2 vikare 2 odlad lax 2 Anna Froster 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 fiskerikontroll 2 eu-fiske 2 Röde bank 2 Hudiksvalls kommun 2 Monde Mayekiso 2 tac 2 gullmarsfjorden 2 karin pettersson 2 rickleån 2 kräftpest 2 bidrag 2 Smögen 2 balticstern 2 Erik Törnblom 2 Naturskyddsföreningen 2 Atlanten 2 andreas sundelöf 2 havsplaneringen 2 landningshamnar 2 nordhavsräka 2 försurade sjöar och vattendrag 2 institutionen för akvatiska resurser 2 ospar-kommissionen 2 fria vandringsvägar 2 Umeälven 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 himleån 2 miljötillsyn 2 maritim turism 2 oljeutsläpp 2 åtgärdsprogram 2 clas magnusson 2 barlastvatten 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 Världsbanken 2 ministerrådet 2 Skåne län 2 erik årnfelt 2 röding 2 Vattenforum 2 hummerbestånd 2 miljömålen 2 gunilla ejdung 2 skoläst 2 skyddade marina områden 2 european maritime day 2 Västerviks kommun 2 ROV 2 fiskefartyg 2 jordbruksverket 2 SGU 2 klimatrefugier 2 Vattensverige 2 havs- och vattenforum 2013 2 Agenda 2030 2 dumpning av muddermassor 2 Klarälven 2 sara grahn 2 reningsverk 2 Kalmar län 2 Stephen F. Lintner 2 muddermassor 2 spårbarhet 2 miljöprövning 2 vattenvård 2 kustmiljö 2 tullstorpsåprojektet 2 christina hallström 2 Egentliga Östersjön 2 Litauen 2 laxfällor 2 rödlistan 2 total tillåten fångstmängd 2 fritidsfiskare 2 hedefors 2 ålvandring 2 havsförsurning 2 anton halldén 2 syresättning 2 Sotenäs kommun 2 Siwi 2 Umeå Universitet 2 fiskeregler 2 jan schmidtbauer crona 2 dricksvattentäkter 2 båtmässan 2 Höga Kusten 2 Malin Avenius 2 göta kanal 2 kusträddare 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 fritidsbåtar 2 vattenskyddsområde 2 Johan Kuylenstierna 2 multibeamekolod 2 svavelutsläpp 2 strandstädning 2 anders hellström 2 spinnspö 2 korallrev 2 väderöarnas naturreservat 2 knivsta 2 spårbarhetssystem 2 räka 2 kraftverk 2 klimat 2 Svenska Publishing-Priset 2 undersökningsfartyg 2 miljöövervakningen 2 flodkräfta 2 vattenkraften 2 Tyskland 2 flugspö 2 båtbottentvätt 2 norsk zon 2 anna karlsson 2 läkemedelsrester 2 säveåprojektet 2 Anna Lingman 2 miljöfarliga ämnen 2 havsforskning 2 Midsjöbankarna 2 avloppsvatten 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 Östersjökusten 2 Visa alla taggar
HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 07:30 CET

Från och med 1 januari 2017 införs ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter för bland annat torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet. I stället för dagens system med ransoner så tilldelas cirka 250 fiskefartyg en årlig fångstmängd - Vi inför ett system som är mer flexibelt för enskilda fiskare, säger Ingemar Berglund på HaV.

HaV öppnar åter kustfiske efter sill och skarpsill i Östersjön

HaV öppnar åter kustfiske efter sill och skarpsill i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2013 07:30 CEST

10 juni stoppade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kustfiske efter sill och skarpsill i Östersjön med trål- och vadredskap. Den del av den svenska kvoten av sill och skarpsill i östra Östersjön, som avsätts för kustfiske bedömdes då vara nästan uppfiskad. - Vi bedömer nu att det är möjligt att öppna fisket igen, säger Marie Ingerup, utredare på tillståndsenheten på HaV.

Ökade kvantiteter för kustfiske av sill i Östersjön för 2013

Ökade kvantiteter för kustfiske av sill i Östersjön för 2013

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2013 07:31 CET

Kustkvoterna för årets sill- och strömmingfiske i östra Östersjön ligger kvar på samma nivå som i fjol, alltså 2,5 procent av nationella kvoten. - I praktiken innebär det ett ökat kustfiske i östra Östersjön med cirka 100 ton. Den totala, nationella kvoten för sill och strömming har nämligen ökat med 15 procent jämfört med i fjol, säger Inger Dahlgren, chef för HaV:s enhet för tillståndsprövning.