Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

räkfiske

Hanöbukten

Mats Svensson

utkastförbud

havsplaneringen

gemensam fiskeripolitik

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 476 Östersjön 108 HaV 71 havsmiljö 65 Kattegatt 48 Skagerrak 47 Björn Sjöberg 41 fiske 39 Björn Risinger 36 Thomas johansson 31 Västerhavet 28 biologisk mångfald 28 vattenmiljö 28 torsk 27 miljö 26 övergödning 24 Sofia Brockmark 23 Fredrik Nordwall 22 biologi 22 Håkan Carlstrand 22 fisk 22 Jakob Granit 20 Nordsjön 20 martin rydgren 19 lax 19 sill 19 Locknesjön 18 fiskekvoter 18 miljöövervakning 17 havsplanering 17 SLU 16 Hav & Vatten 16 miljömål 16 ingemar berglund 16 Gotland 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 Hanöbukten 14 vattenkraft 13 EU 13 Margareta Lundin Unger 13 Karin linderholm 13 fiskbestånd 13 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 Mats Svensson 12 hållbart fiske 11 Anna Jöborn 11 Havs- och vattenforum 11 ICES 11 vattendrag 11 Öresund 11 patrik persson 10 Blekinge 10 kalkning 10 Susanne Viker 10 marina skyddade områden 10 Skåne 10 vildlax 10 Östergötland 9 laxfiske 9 skarpsill 9 lena tingström 9 Naturvårdsverket 9 havskräfta 9 Sjöstjärnan 9 selektiva redskap 9 vÄTTERN 9 Bottniska viken 9 Kalmar 9 erland lettevall 9 blå tillväxt 9 Bottenviken 9 västkusten 8 Karolina Skog 8 makrill 8 tumlare 8 Argos 8 natura 2000 8 Bottenhavet 8 ål 8 fritidsfiske 8 marint skräp 8 gädda 8 främmande arter 8 Natura 2000-områden 8 Mälaren 8 hummer 7 dricksvattenförsörjning 7 Miljögifter 7 Emån 7 öring 7 Västra Götaland 7 Niklas egriell 7 sjöfart 7 Västerbotten 7 SKL 7 inger dahlgren 7 Mörrumsån 7 amerikansk hummer 7 Stockholm 7 utkastförbud 7 badvattenkvalitet 7 Kustbevakningen 7 Sven-Erik Bucht 7 vattendirektivet 6 Isabella Lövin 6 yrkesfiske 6 Sjöfartsverket 6 marie ingerup 6 mikroplaster 6 laxbestånd 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marmorkräftan 6 Smhi 6 vattenförvaltning 6 Sveriges Lantbruksuniversitet 6 ålgräsängar 6 Dricksvatten 6 Göteborgs universitet 6 badvatten 6 Ingen övergödning 6 strömming 6 Tjörn 6 regeringsuppdrag 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 kolja 6 abborre 6 LRF 6 fredrik ljunghager 6 ålgräs 6 pia ahnlund 6 ålfiske 6 Jönköping 6 fiskevård 5 Västernorrland 5 grundvatten 5 Jordbruksverket 5 anders skarstedt 5 Västra Götalands län 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 främmande invasiva arter 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 fiskereglering 5 Christer larsson 5 små avlopp 5 sjöar 5 Stig Thörnqvist 5 lena ek 5 havsmiljöinstitutet 5 Fredrik Lindgren 5 Vänern 5 havsmiljödirektivet 5 marmorkräfta 5 marin nedskräpning 5 Badplatsen 5 Internationella havsforskningsrådet 5 Thetis 5 Gävleborg 5 Hjälmaren 5 ålförvaltningsplan 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Halland 5 miljöfarliga vrak 5 klimatförändringar 5 från källa till hav 5 mikael krysell 5 Göteborg 5 Almedalen 5 invasiva arter 5 Norrbottens län 5 rent hav 5 Norrbotten 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 handredskap 5 fiskvägar 4 havsplaneringen 4 vild lax 4 havsöring 4 Dalälven 4 märstaån 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 vattenkvalitet 4 Lena olsson 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Blekinge län 4 Karin Wall 4 Öland 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 kustfiske 4 enskilda avlopp 4 god miljöstatus 4 flodkräftan 4 Göta älv 4 johanna eriksson 4 vattenbrist 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 laxkvot 4 Badplatser 4 BAltic Sea Action plan 4 hotade arter 4 strandstädning 4 Ospar 4 fritidsbåtar 4 kvoter 4 Sportfiskarna 4 gös 4 Gävleborgs län 4 unionsförteckningen 4 utsläpp 4 sälar 4 forskningsfartyg 4 Skåne län 4 katarina vartia 4 ylva engwall 4 maud larsen 4 landningsskyldigheten 4 Emåförbundet 4 catarina hedar 4 förnybar energi 4 olja 4 havsplaner 4 selektivt fiske 4 spökgarn 4 qamer chaudhry 4 Västerbottens län 4 MSY 4 våtmarker 4 signalkräfta 4 gemensam fiskeripolitik 4 Jakob Bergengren 4 mimer 4 havsbotten 4 Energimyndigheten 4 Ystad 3 testeboån 3 kosterhavet 3 gråsäl 3 Västerviks kommun 3 Värmdö kommun 3 havs- och vattenmiljö 3 redskap 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 Chalmers 3 kameraövervakning 3 sjö 3 roxen 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 lova 3 försurning 3 karin hermansson 3 egentliga Östersjön 3 Kosterhavets nationalpark 3 LOVA-bidrag 3 bratten 3 syresättningar av bottnar 3 johan stål 3 Bohuslän 3 Säveån 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Lunds universitet 3 hedströmmen 3 utkastförbudet 3 älv 3 Britt-Marie Mattsson 3 torne älv 3 öringfiske 3 vindelälven 3 kustkvoter 3 havsmiljöförordningen 3 God havsmiljö 2020 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 Kalmar län 3 oljeutsläpp 3 Västmanland 3 sik 3 plastskräp 3 torskburar 3 Robert Almstrand 3 ålfiskeförbud 3 syrefria bottnar 3 skyddade marina områden 3 spinnspö 3 Måseskär 3 Havskonferensen 3 Gullmarsfjorden 3 perfluorerade ämnen 3 torskfiske 3 Båtretur 3 Örebro 3 skrubbskädda 3 Joacim Johannesson 3 Offside press 3 EU:s fiskeministrar 3 Jämtland 3 rödspätta 3 Malin skog 3 tillsynsvägledning 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 Agenda 2030 3 grunda havsvikar 3 jens persson 3 harr 3 martin bjerner 3 marie berghult 3 ryssjor 3 Orust 3 lysekil 3 naturreservat 3 SGU 3 per moksnes 3 Ingemar Andersson 3 Kräftfiske 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 havsmiljöanslaget 3 Syrebrist 3 vattenmiljön 3 Almedalsveckan 3 Åsa Gunnarsson 3 nordhavsräka 3 Stora Middelgrund 3 Folkhälsomyndigheten 3 kustkommuner 3 nordhavsräkan 3 landningsskyldighet 3 utkast av räka 3 Kronoberg 3 oljesanering 3 Offside 3 christina hallström 3 vandrarmusslan 3 reglerkraft 3 grundvattentäkter 3 anslag 3 sötvatten 3 jan schmidtbauer crona 3 fosfor 3 sälskador 3 nordostatlanten 3 glan 3 fritidsfiskare 3 LOVA-projekt 3 muddermassor 2 jens olsson 2 knivsta 2 Litauen 2 jarl engquist 2 utvärdering 2 länsstyrelsen 2 Vattensverige 2 martin karlsson 2 Stockholms län 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 havsförsurning 2 levande hav 2 SEI 2 vandringshinder 2 ostkusten 2 Estland 2 elproduktion 2 odlad lax 2 malin hemmingsson 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 laxfällor 2 kusträddare 2 dumpning av muddermassor 2 malin wilhelmsson 2 Peter Thomson 2 realtidsstängning 2 Värmdö 2 eva rosenhall 2 realtidsstängning av fisk 2 våtmark 2 tullstorpsåprojektet 2 vattenresurser 2 Danmark 2 realtidsstängning i skagerrak 2 EU-projekt 2 bakterier 2 laxförvaltning 2 förvaltningsplan för torsk 2 läkemedelsrester 2 innovation 2 ulrika stensdotter blomberg 2 eu:s ministerråd 2 tac 2 Umeälven 2 vattenbruk 2 havsförvaltning 2 vattenkraften 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 gunnar johnsson 2 vattentäkter 2 art- och habitatdirektivet 2 Höga Kusten 2 clas magnusson 2 riksintresse 2 selektiva fiskeredskap 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 monica blidner 2 Uppsala 2 Helcom 2 bohuskusten 2 vrak 2 mårten gustafsson 2 länsstyrelserna 2 anneli harlén 2 malin aarsrud 2 dricksvattentäkter 2 utrotningshotad 2 havsmiljön 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Örebro län 2 balticstern 2 Norge 2 Svenskt Vatten 2 bidrag 2 Karin bjerner 2 småvalar 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 Världsbanken 2 syresättning 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 hållbar vattenkraft 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 miljöprövning 2 Muskö 2 havstensfjorden 2 fiskvandring 2 kågeälven 2 HMI 2 Kristianstad 2 kemiska stridsmedel 2 miljödepartementet 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 hummerfiske 2 Smögen 2 european maritime day 2 havs- och vattenforum 2013 2 barlastvatten 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 musslor 2 Anna Linusson 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Svenska kraftnät 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 vitfisk 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 klimat 2 farliga ämnen 2 vattenfrågor 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 vindkraft 2 avloppsvatten 2 Mats Ivarsson 2 algblomning 2 reningsverk 2 berit pettersson 2 röding 2 Umeå Universitet 2 ministerrådet 2 Värmland 2 bolmen 2 Uppsala län 2 Atlanten 2 trålfiske 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 kusträddardagen 2 fiskeregler 2 räka 2 vattenskoter 2 Visa alla taggar
HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 19:12 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst. Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek. HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt tre miljoner kronor i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön. De tre miljonerna går stiftelsen Håll Sverige Rent och till Simrishamns kommun. HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2015 07:49 CEST

Från och med i morgon, den 1 maj, får yrkesfiskare åter landa större fångster av torsk i Barsebäck, Ålabodarna, Råå och Vikens hamnar. - Vi ser att det här kan gynna det kustnära fisket i Skåne län och att det minskar risken för att torsk slängs överbord eller landas illegalt, säger Martin Bjerner, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2014 07:40 CET

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk, säger Ingemar Andersson, på HaV.

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2012 07:31 CEST

Havs- och vattenmyndigheten ger sju miljoner kronor till Baltic Nest Institute, BNI, vid Stockholms universitet. Pengarna ska bland annat användas för att beräkna hur stora utsläpp av kväve och fosfor som sker från land till Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund. - Polen står för de största utsläppen i Östersjön, Sveriges andel är cirka en tiondel, säger Bo Gustafsson vid BNI.

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2012 09:46 CEST

15 juli inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att nå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. - Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att vi nu utgår från samma mål, säger Bertil Håkansson chef för Havsförvaltningsenheten.

Tyck till om havsmiljön på Nalen

Tyck till om havsmiljön på Nalen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2012 08:40 CET

De svenska haven mår inte så bra som de borde. Att strunta i havsmiljön slår hårt mot både fiske och rekreation. Det är två av slutsatserna i Havs- och vattenmyndighetens förslag "God havsmiljö 2020" . Nu får allmänheten möjlighet att tycka till om havsmiljön. På måndag presenteras förslaget på Folkets Hus i Göteborg och på tisdag på Nalen i Stockholm.

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2012 10:40 CET

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger. Förslaget, som består av två delrapporter och förslag till föreskrifter, är led i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och skickas nu på remiss till ett 80-tal instanser.

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2012 07:45 CET

En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2012 16:05 CET

Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känsligaste områdena. Framför allt gäller det områden med mycket sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge. Det framgick på ett utvärderingsmöte som under två dagar samlat 90 experter i Göteborg, i Havs- och vattenmyndighetens regi.

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2011 10:00 CET

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.