Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

räkfiske

Hanöbukten

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

gfp

vild lax

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 448 Östersjön 102 havsmiljö 62 HaV 51 Kattegatt 46 Skagerrak 44 Björn Sjöberg 38 Björn Risinger 36 fiske 35 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 Västerhavet 27 miljö 26 torsk 26 Sofia Brockmark 22 fisk 22 biologi 22 Fredrik Nordwall 21 övergödning 19 sill 19 martin rydgren 19 Håkan Carlstrand 18 Locknesjön 18 Nordsjön 18 fiskekvoter 17 lax 17 miljöövervakning 17 Hav & Vatten 16 Jakob Granit 15 havsplanering 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 miljömål 14 ingemar berglund 14 SLU 14 räkfiske 14 Gotland 14 EU 13 Hanöbukten 13 Margareta Lundin Unger 12 vattenkraft 12 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 Karin linderholm 12 hållbart fiske 11 Mats Svensson 11 Öresund 11 vattendrag 11 fiskbestånd 11 Susanne Viker 10 patrik persson 10 kalkning 10 vildlax 10 anna jöborn 10 havskräfta 9 Östergötland 9 ICES 9 Havs- och vattenforum 9 vÄTTERN 9 Blekinge 9 skarpsill 9 marina skyddade områden 9 lena tingström 8 Bottniska viken 8 Natura 2000-områden 8 Bottenviken 8 Argos 8 makrill 8 Mälaren 8 natura 2000 8 marint skräp 8 blå tillväxt 8 tumlare 8 Bottenhavet 8 gädda 8 Kalmar 8 främmande arter 8 Sjöstjärnan 8 erland lettevall 8 Naturvårdsverket 8 Sven-Erik Bucht 7 hummer 7 sjöfart 7 öring 7 laxfiske 7 Niklas egriell 7 dricksvattenförsörjning 7 västkusten 7 selektiva redskap 7 Västra Götaland 7 Skåne 7 Karolina Skog 7 fritidsfiske 7 Emån 7 amerikansk hummer 7 utkastförbud 7 Mörrumsån 7 Västerbotten 7 pia ahnlund 6 Dricksvatten 6 vattenförvaltning 6 mikroplaster 6 inger dahlgren 6 badvatten 6 Miljögifter 6 ålgräsängar 6 marmorkräftan 6 vattendirektivet 6 fredrik ljunghager 6 ål 6 kolja 6 SKL 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marie ingerup 6 Jönköping 6 Kustbevakningen 6 joakim hjelm 6 strömming 6 abborre 6 yrkesfiske 6 Stockholm 6 laxbestånd 6 knubbsäl 5 invasiva arter 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 grundvatten 5 Sveriges lantbruksuniversitet 5 anders skarstedt 5 sjöar 5 marmorkräfta 5 fiskereglering 5 Gävleborg 5 Västra Götalands län 5 regeringsuppdrag 5 små avlopp 5 Christer larsson 5 främmande invasiva arter 5 Stig Thörnqvist 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Isabella lövin 5 havsmiljödirektivet 5 marin nedskräpning 5 EU-kommissionen 5 Sjöfartsverket 5 Vänern 5 fiskevård 5 Hjälmaren 5 SMHI 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 från källa till hav 5 Halland 5 ålgräs 5 lena ek 5 Västernorrland 5 Göteborg 5 Norrbotten 5 Norrbottens län 5 badvattenkvalitet 5 strandstädning 4 vattenkvalitet 4 havsbotten 4 Södermanland 4 vattenbrist 4 johanna eriksson 4 havsöring 4 Dalälven 4 flodkräftan 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Blekinge län 4 Karin Wall 4 Öland 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 kustfiske 4 handredskap 4 vattenkraftverk 4 god miljöstatus 4 märstaån 4 enskilda avlopp 4 Göta älv 4 laxkvot 4 BAltic Sea Action plan 4 ekosystemen 4 hotade arter 4 fiskvägar 4 ospar 4 havsplaner 4 Ingen övergödning 4 Energimyndigheten 4 LRF 4 Göteborgs universitet 4 badplatsen 4 Skåne län 4 gemensam fiskeripolitik 4 klimatförändringar 4 kvoter 4 förnybar energi 4 mimer 4 Jakob Bergengren 4 forskningsfartyg 4 Thetis 4 Lena olsson 4 signalkräfta 4 utsläpp 4 Gävleborgs län 4 sälar 4 Tjörn 4 MSY 4 gös 4 EU-bad 4 unionsförteckningen 4 landningsskyldigheten 4 katarina vartia 4 Internationella havsforskningsrådet 4 maud larsen 4 olja 4 mikael krysell 4 Västerbottens län 4 catarina hedar 4 qamer chaudhry 4 miljöfarliga vrak 4 Almedalen 4 ålfiske 3 Kronoberg 3 sötvatten 3 utkast av räka 3 Offside 3 glan 3 Jämtland 3 grundvattentäkter 3 jordbruksverket 3 Bohuslän 3 skyddade marina områden 3 vindelälven 3 utkastförbudet 3 torskburar 3 karin hermansson 3 Dalarna 3 Jonas Nilsson 3 johan stål 3 roxen 3 lova 3 bratten 3 ekosystemtjänster 3 sjö 3 SiWi 3 havs- och vattenmiljö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 redskap 3 syresättningar av bottnar 3 christina hallström 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 älv 3 Västerviks kommun 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Säveån 3 hedströmmen 3 torne älv 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Kalmar län 3 Värmdö kommun 3 kosterhavet 3 öringfiske 3 God havsmiljö 2020 3 havsmiljöförordningen 3 testeboån 3 Badplatser 3 Britt-Marie Mattsson 3 lennart sorby 3 båtbottenfärger 3 Västmanland 3 gråsäl 3 reglerkraft 3 syrefria bottnar 3 plastskräp 3 sik 3 oljesanering 3 sälskador 3 kustkvoter 3 torskfiske 3 perfluorerade ämnen 3 fritidsbåtar 3 vandrarmusslan 3 anslag 3 Örebro 3 rödspätta 3 Havskonferensen 3 Joacim Johannesson 3 EU:s fiskeministrar 3 LOVA-projekt 3 Offside press 3 Emåförbundet 3 skrubbskädda 3 SGU 3 harr 3 grunda havsvikar 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 ålförvaltningsplan 3 jens persson 3 ingemar abrahamsson 3 Malin skog 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 naturreservat 3 Kräftfiske 3 tillsynsvägledning 3 Almedalsveckan 3 havsmiljöinstitutet 3 spökgarn 3 marie berghult 3 vattenmiljön 3 per moksnes 3 våtmarker 3 landningsskyldighet 3 havsmiljöanslaget 3 Ingemar Andersson 3 nordhavsräkan 3 kustkommuner 3 Åsa Gunnarsson 3 Stora Middelgrund 3 selektivt fiske 3 ylva engwall 3 himleån 2 Märsta 2 suseån 2 stensån 2 anton halldén 2 fiskefartyg 2 fiskelagen 2 västra beståndet 2 Polen 2 fosfor 2 rådgivning 2 muddermassor 2 bevattningsförbud 2 knivsta 2 matilda ernkrans 2 EU:s havsmiljödirektiv 2 dumpning av muddermassor 2 Umeälven 2 jan schmidtbauer crona 2 erik årnfelt 2 PFAS 2 Vattensverige 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 riksintresse 2 länsstyrelsen 2 kusträddare 2 jens olsson 2 havsförsurning 2 oljeutsläpp 2 levande hav 2 vandringshinder 2 SEI 2 laxfällor 2 jarl engquist 2 elproduktion 2 röding 2 malin hemmingsson 2 tac 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 realtidsstängning 2 realtidsstängning av fisk 2 Estland 2 havsplaneringen 2 realtidsstängning i skagerrak 2 odlad lax 2 urminnes hävd 2 utvärdering 2 våtmark 2 laxförvaltning 2 vattenresurser 2 EU-projekt 2 havs- och vattenforum 2013 2 Egentliga Östersjön 2 eu:s ministerråd 2 förvaltningsplan för torsk 2 Smögen 2 Värmdö 2 läkemedelsrester 2 selektiva fiskeredskap 2 Danmark 2 vattenbruk 2 Norge 2 vattentäkter 2 vattenkraften 2 Ascobans 2 gunilla ejdung 2 havsförvaltning 2 ulrika stensdotter blomberg 2 dricksvattentäkter 2 Smögens fiskauktion 2 clas magnusson 2 Höga Kusten 2 havsmiljön 2 Chalmers 2 mårten gustafsson 2 malin aarsrud 2 Helcom 2 anneli harlén 2 bohuskusten 2 monica blidner 2 gunnar johnsson 2 vrak 2 balticstern 2 bidrag 2 Svenskt Vatten 2 Uppsala 2 Karin bjerner 2 Kalmarsund 2 Örebro län 2 kraftverk 2 Fredrik Lindgren 2 skydda vildlax 2 kameraövervakning 2 göta kanal 2 småvalar 2 tullstorpsåprojektet 2 Folkhälsomyndigheten 2 Världsbanken 2 havstensfjorden 2 piggvar 2 hållbar vattenkraft 2 Klarälven 2 european maritime day 2 miljöprövning 2 båtbottentvättning 2 maria damanaki 2 flodkräfta 2 kågeälven 2 LOVA-bidrag 2 fiskvandring 2 hummerfiske 2 säveåprojektet 2 Kristianstad 2 vild lax 2 hedefors 2 Kvädöfjärden 2 miljödepartementet 2 Svenska kraftnät 2 Anna Linusson 2 klimat 2 digitalisering av djupdata 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Mats Ivarsson 2 malin wilhelmsson 2 vattenvård 2 berit pettersson 2 vattenfrågor 2 vindkraft 2 avloppsvatten 2 algblomning 2 bolmen 2 reningsverk 2 ostkusten 2 Umeå Universitet 2 Atlanten 2 Stockholms län 2 side scan sonar 2 kusträddardagen 2 ministerrådet 2 Uppsala län 2 martin karlsson 2 Värmland 2 trålfiske 2 Tyskland 2 dumpning 2 båtbottentvätt 2 vitfisk 2 gullmarsfjorden 2 Litauen 2 sillfiske 2 havsmiljöforskning 2 barlastvatten 2 nordostatlanten 2 vattenskoter 2 ospar-kommissionen 2 Hallands län 2 havsforskning 2 fiskeregler 2 eu-fiske 2 gfp 2 klimatförändring 2 hummerregler 2 Hudiksvalls kommun 2 Svenska Publishing-Priset 2 räka 2 Sportfiskarna 2 miljöminister 2 miljötillsyn 2 Kronobergs län 2 miljöbalken 2 svavelutsläpp 2 Visa alla taggar
HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 19:12 CEST

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst. Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek. HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

HaV ger fyra miljoner för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt tre miljoner kronor i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön. De tre miljonerna går stiftelsen Håll Sverige Rent och till Simrishamns kommun. HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Ja till att landa torsk i Råå, Ålabodarna, Viken och Barsebäcks hamnar

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2015 07:49 CEST

Från och med i morgon, den 1 maj, får yrkesfiskare åter landa större fångster av torsk i Barsebäck, Ålabodarna, Råå och Vikens hamnar. - Vi ser att det här kan gynna det kustnära fisket i Skåne län och att det minskar risken för att torsk slängs överbord eller landas illegalt, säger Martin Bjerner, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2014 07:40 CET

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena. Det visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Undersökningarna vid Lillgrund har gett värdefull kunskap om hur havsbaserad vindkraft kan påverka fisk, säger Ingemar Andersson, på HaV.

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2012 07:31 CEST

Havs- och vattenmyndigheten ger sju miljoner kronor till Baltic Nest Institute, BNI, vid Stockholms universitet. Pengarna ska bland annat användas för att beräkna hur stora utsläpp av kväve och fosfor som sker från land till Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund. - Polen står för de största utsläppen i Östersjön, Sveriges andel är cirka en tiondel, säger Bo Gustafsson vid BNI.

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2012 09:46 CEST

15 juli inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att nå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. - Sverige får nu en strategi för att uppnå en god havsmiljö, ett arbete som måste ske i samordning med andra EU-länder för att vi ska lyckas. Därför är det mycket bra att vi nu utgår från samma mål, säger Bertil Håkansson chef för Havsförvaltningsenheten.

Tyck till om havsmiljön på Nalen

Tyck till om havsmiljön på Nalen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2012 08:40 CET

De svenska haven mår inte så bra som de borde. Att strunta i havsmiljön slår hårt mot både fiske och rekreation. Det är två av slutsatserna i Havs- och vattenmyndighetens förslag "God havsmiljö 2020" . Nu får allmänheten möjlighet att tycka till om havsmiljön. På måndag presenteras förslaget på Folkets Hus i Göteborg och på tisdag på Nalen i Stockholm.

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2012 10:40 CET

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger. Förslaget, som består av två delrapporter och förslag till föreskrifter, är led i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv och skickas nu på remiss till ett 80-tal instanser.

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2012 07:45 CET

En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2012 16:05 CET

Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känsligaste områdena. Framför allt gäller det områden med mycket sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge. Det framgick på ett utvärderingsmöte som under två dagar samlat 90 experter i Göteborg, i Havs- och vattenmyndighetens regi.

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Utfiskning och syrebrist – hot mot havets biologiska mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2011 10:00 CET

Havet 2011 är här! Rapporten som ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.