Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

räkfiske

Mats Svensson

Hanöbukten

vild lax

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 496 Östersjön 114 HaV 81 havsmiljö 68 Kattegatt 50 Skagerrak 49 fiske 47 Björn Sjöberg 41 Björn Risinger 36 Thomas johansson 32 vattenmiljö 30 Västerhavet 30 torsk 30 övergödning 29 biologisk mångfald 28 miljö 26 fiskekvoter 25 lax 25 Sofia Brockmark 23 Jakob Granit 23 Fredrik Nordwall 22 fisk 22 Håkan Carlstrand 22 biologi 22 fiskbestånd 21 Nordsjön 20 havsplanering 20 miljömål 19 sill 19 martin rydgren 19 Locknesjön 18 SLU 17 ingemar berglund 17 miljöövervakning 17 Hav & Vatten 16 vattenkraft 16 Mats Svensson 14 Karin linderholm 14 EU 14 bengt kåmark 14 Hanöbukten 14 räkfiske 14 ekosystem 13 Gotland 13 Öresund 13 ICES 13 Margareta Lundin Unger 13 laxfiske 13 kalkning 12 fiskeripolitik 12 ål 12 Havs- och vattenforum 12 hållbart fiske 11 vattendrag 11 fritidsfiske 11 vÄTTERN 11 marina skyddade områden 11 Naturvårdsverket 11 Bertil Håkansson 11 Anna Jöborn 11 Bottniska viken 11 Susanne Viker 10 vildlax 10 patrik persson 10 makrill 10 Mälaren 10 gädda 10 Blekinge 10 Skåne 10 Sjöstjärnan 10 havskräfta 10 Bottenviken 10 marint skräp 9 lena tingström 9 erland lettevall 9 Östergötland 9 blå tillväxt 9 ålfiske 9 skarpsill 9 Kalmar 9 vild lax 9 Bottenhavet 9 sjöfart 9 selektiva redskap 9 Argos 8 Havs- och vattenmiljöanslaget 8 tumlare 8 främmande arter 8 rent hav 8 kolja 8 Kustbevakningen 8 Karolina Skog 8 Natura 2000-områden 8 natura 2000 8 Sjöfartsverket 8 västkusten 8 yrkesfiske 8 badvattenkvalitet 7 vattenförvaltning 7 Sven-Erik Bucht 7 Emån 7 abborre 7 laxbestånd 7 Västerbotten 7 dricksvattenförsörjning 7 Västra Götaland 7 öring 7 strömming 7 Hjälmaren 7 utkastförbud 7 Vänern 7 EU-bad 7 Mörrumsån 7 amerikansk hummer 7 fredrik ljunghager 7 hummer 7 Miljögifter 7 LRF 7 Göteborgs universitet 7 Niklas egriell 7 Sveriges lantbruksuniversitet 7 gemensam fiskeripolitik 7 mikroplaster 7 Ingen övergödning 7 inger dahlgren 7 SKL 7 Energimyndigheten 7 Stockholm 7 ålgräsängar 6 Isabella Lövin 6 fiskevård 6 pia ahnlund 6 Fredrik Lindgren 6 fiskereglering 6 vattendirektivet 6 Smhi 6 miljöfarliga vrak 6 Ospar 6 lokalt vattenvårdsarbete 6 mikael krysell 6 marie ingerup 6 Internationella havsforskningsrådet 6 regeringsuppdrag 6 joakim hjelm 6 Badplatsen 6 Tjörn 6 Thetis 6 badvatten 6 Dricksvatten 6 ålgräs 6 Jönköping 6 marmorkräftan 6 Nordostatlanten 6 knubbsäl 5 havsplaneringen 5 anders skarstedt 5 LOVA 5 små avlopp 5 marmorkräfta 5 grundvatten 5 handredskap 5 Christer larsson 5 Blekinge län 5 Stig Thörnqvist 5 reglerkraft 5 sjöar 5 Norrbottens län 5 främmande invasiva arter 5 Jordbruksverket 5 havsöring 5 marin nedskräpning 5 EU-kommissionen 5 Gävleborg 5 från källa till hav 5 gös 5 Skåne län 5 Halland 5 klimatförändringar 5 havsmiljöinstitutet 5 invasiva arter 5 Almedalen 5 ålförvaltningsplan 5 lena ek 5 våtmarker 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Norrbotten 5 Västra Götalands län 5 Göteborg 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 Västernorrland 5 Kalmar län 4 Svenska kraftnät 4 märstaån 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 ekosystemtjänster 4 vattenkraftverk 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Karin Wall 4 kustfiske 4 god miljöstatus 4 Öland 4 SIWI 4 Lena olsson 4 enskilda avlopp 4 flodkräftan 4 Dalälven 4 Göta älv 4 laxkvot 4 BAltic Sea Action plan 4 ekosystemen 4 vattenbrist 4 havsbotten 4 Södermanland 4 havsmiljödirektivet 4 LOVA-bidrag 4 Västerviks kommun 4 vattenkvalitet 4 Badplatser 4 johanna eriksson 4 ryssjor 4 syrefria bottnar 4 fritidsbåtar 4 EU:s fiskeministrar 4 marint områdesskydd 4 skrubbskädda 4 sälar 4 Måseskär 4 förnybar energi 4 utsläpp 4 Emåförbundet 4 unionsförteckningen 4 Sportfiskarna 4 rödspätta 4 forskningsfartyg 4 Gävleborgs län 4 kvoter 4 katarina vartia 4 maud larsen 4 landningsskyldigheten 4 ylva engwall 4 havsplaner 4 catarina hedar 4 Joacim Johannesson 4 lysekil 4 olja 4 qamer chaudhry 4 selektivt fiske 4 Västerbottens län 4 spökgarn 4 ålyngel 4 strandstädning 4 sötvatten 4 MSY 4 signalkräfta 4 mimer 4 Jakob Bergengren 4 fiskvägar 4 Ystad 4 fosfor 4 röding 4 länsstyrelsen 4 landningsskyldighet 4 Vindelälven 4 hotade arter 4 gråsäl 3 Danmark 3 havs- och vattenmiljö 3 älv 3 egentliga Östersjön 3 karin hermansson 3 Dalarna 3 EU:s ministerråd 3 Värmdö kommun 3 redskap 3 kameraövervakning 3 roxen 3 johan stål 3 utkastförbudet 3 bratten 3 Chalmers 3 länsstyrelserna 3 utrotningshotad 3 havsmiljön 3 sjö 3 Örebro län 3 miljöprövning 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 syresättningar av bottnar 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Säveån 3 försurning 3 trollingfiske 3 Kosterhavets nationalpark 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Bohuslän 3 hedströmmen 3 Smögen 3 Lunds universitet 3 Britt-Marie Mattsson 3 Jonas Nilsson 3 kosterhavet 3 lennart sorby 3 Vattenvård 3 Västmanland 3 ålfiskeförbud 3 Jämtland 3 Robert Almstrand 3 båtbottenfärger 3 moderna miljövillkor 3 Havskonferensen 3 VRAKA 3 plastskräp 3 sik 3 havsmiljöförordningen 3 oljesanering 3 Uppsala län 3 fiskeregler 3 spinnspö 3 gråsej 3 Ren kustlinje 3 perfluorerade ämnen 3 Örebro 3 spårbarhetssystem 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 LOVA-projekt 3 Offside press 3 grunda havsvikar 3 havets barnkammare 3 Malin skog 3 Agenda 2030 3 fiskeförbud 3 ingemar abrahamsson 3 Kronobergs län 3 johanna egerup 3 tillsynsvägledning 3 frida åberg 3 överfiske 3 SGU 3 fiskerikontroll 3 Finland 3 harr 3 Arktiska rådet 3 torskfiske 3 ytvatten 3 marie berghult 3 martin bjerner 3 Orust 3 naturreservat 3 Båtretur 3 avloppsanläggningar 3 Ingemar Andersson 3 fritidsfiskare 3 Kräftfiske 3 havsmiljöanslaget 3 Gullmarsfjorden 3 ROV 3 Kronoberg 3 vattenmiljön 3 Syrebrist 3 Almedalsveckan 3 jens persson 3 per moksnes 3 kustkommuner 3 nordhavsräkan 3 Skytteren 3 Folkhälsomyndigheten 3 nordhavsräka 3 spårbarhet 3 utkast av räka 3 anslag 3 christina hallström 3 Åsa Gunnarsson 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 glan 3 jan schmidtbauer crona 3 Offside 3 Stora Middelgrund 3 skyddade marina områden 3 sälskador 3 oljeutsläpp 3 torskburar 3 öringfiske 3 Norge 3 Stockholms län 3 kustkvoter 3 torne älv 3 testeboån 3 skoläst 3 Estland 2 siklöja 2 Värmdö 2 elproduktion 2 farliga ämnen 2 Peter Thomson 2 tullstorpsåprojektet 2 havs- och vattenforum 2013 2 Länsstyrelsen Skåne 2 våtmark 2 vattenresurser 2 långa 2 ulrika stensdotter blomberg 2 marulk 2 förvaltningsplan för torsk 2 laxförvaltning 2 eva rosenhall 2 EU-projekt 2 bakterier 2 flugfiske 2 havsförvaltning 2 selektiva fiskeredskap 2 vattentäkter 2 småvalar 2 NAP 2 gunnar johnsson 2 gunilla ejdung 2 dricksvattentäkter 2 vattenbruk 2 clas magnusson 2 Uppsala 2 Kristineberg 2 Gotlands län 2 art- och habitatdirektivet 2 Svenskt Vatten 2 Höga Kusten 2 Jämtlands län 2 malin aarsrud 2 monica blidner 2 Island 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 balticstern 2 anneli harlén 2 Ryssland 2 skydda vildlax 2 Helcom 2 Färöarna 2 vrak 2 syresättning 2 Karin bjerner 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Kronprinsessan Victoria 2 Världsbanken 2 båtbottentvättning 2 piggvar 2 havstensfjorden 2 hållbar vattenkraft 2 fiskvandring 2 göta kanal 2 european maritime day 2 kemiska stridsmedel 2 Muskö 2 bohuskusten 2 vattenkraften 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 Smögens fiskauktion 2 kväve 2 Kristianstad 2 nätfiske 2 bidrag 2 miljödepartementet 2 säveåprojektet 2 hedefors 2 maria damanaki 2 kågeälven 2 HMI 2 Kvädöfjärden 2 Ascobans 2 flodkräfta 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 hummerfiske 2 undersökning 2 Anna Linusson 2 läkemedelsrester 2 WWF 2 musslor 2 Kanada 2 vitfisk 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 syresättning av djupvatten 2 mårten gustafsson 2 malin wilhelmsson 2 havsbaserad vindkraft 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 reningsverk 2 berit pettersson 2 vattenfrågor 2 avloppsvatten 2 bolmen 2 Värmland 2 algblomning 2 Atlanten 2 kusträddardagen 2 God havsmiljö 2020 2 båtbottentvätt 2 side scan sonar 2 dumpning 2 Visa alla taggar
Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 07:31 CEST

Hösten 2011 beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skrota undersökningsfartyget Argos efter att det konstaterats asbest ombord. Sedan dess har fartyget legat stilla vid Tånguddens hamn i Göteborg. - Vi sålde Argos redan i augusti 2012 till ett danskt företag. Först nu är alla nödvändiga miljötillstånd klara och fartyget kan levereras till köparen, säger Stefan Rehnström, controller på HaV.

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Risk för övertalighet när HaV vill skrota fartyget Argos

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2011 12:27 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har för avsikt att skrota undersökningsfartyget Argos. Beslutet är planerat till slutet av november och riskerar att medföra uppsägningar av ombordanställda. Personalen informerades vid ett möte i Göteborg idag.