Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas Johansson

torsk

Västerhavet

lax

räkfiske

Hanöbukten

havsplanering

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 442 Östersjön 100 havsmiljö 62 HaV 50 Kattegatt 45 Skagerrak 43 Björn Risinger 36 Björn Sjöberg 36 fiske 35 Thomas Johansson 30 vattenmiljö 28 biologisk mångfald 28 Västerhavet 26 torsk 26 miljö 26 biologi 22 fisk 22 Sofia Brockmark 22 Fredrik Nordwall 21 sill 19 martin rydgren 19 Håkan Carlstrand 18 övergödning 18 fiskekvoter 17 lax 17 Nordsjön 17 locknesjön 17 miljöövervakning 16 Hav & Vatten 16 räkfiske 14 Gotland 14 Bertil Håkansson 14 bengt kåmark 14 miljömål 14 EU 13 havsplanering 13 ingemar berglund 13 Jakob Granit 13 SLU 13 Hanöbukten 13 Karin linderholm 12 Margareta Lundin Unger 12 fiskeripolitik 12 vattenkraft 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 fiskbestånd 11 Öresund 11 Mats Svensson 11 ekosystem 11 patrik persson 10 anna jöborn 10 vildlax 10 Susanne Viker 10 vÄTTERN 9 kalkning 9 havskräfta 9 Östergötland 9 skarpsill 9 ICES 9 Blekinge 9 marint skräp 8 tumlare 8 gädda 8 främmande arter 8 Bottenhavet 8 marina skyddade områden 8 Mälaren 8 makrill 8 natura 2000 8 Havs- och vattenforum 8 Bottenviken 8 blå tillväxt 8 Bottniska viken 8 Natura 2000-områden 8 lena tingström 8 erland lettevall 8 Argos 8 Kalmar 8 fritidsfiske 7 Emån 7 Sjöstjärnan 7 Naturvårdsverket 7 Västra Götaland 7 Skåne 7 dricksvattenförsörjning 7 Västerbotten 7 sjöfart 7 selektiva redskap 7 västkusten 7 utkastförbud 7 amerikansk hummer 7 laxfiske 7 öring 7 Mörrumsån 7 Niklas egriell 7 Karolina Skog 7 hummer 7 Sven-Erik Bucht 7 joakim hjelm 6 Dricksvatten 6 fredrik ljunghager 6 yrkesfiske 6 Jönköping 6 marie ingerup 6 Kustbevakningen 6 strömming 6 vattendirektivet 6 ål 6 abborre 6 vattenförvaltning 6 laxbestånd 6 pia ahnlund 6 badvatten 6 kolja 6 marmorkräftan 6 inger dahlgren 6 ålgräsängar 6 Stockholm 6 SKL 5 Göteborg 5 Norrbottens län 5 främmande invasiva arter 5 mikroplaster 5 Isabella lövin 5 Västra Götalands län 5 små avlopp 5 marin nedskräpning 5 Vänern 5 Sjöfartsverket 5 knubbsäl 5 marmorkräfta 5 havsmiljödirektivet 5 anders skarstedt 5 Miljögifter 5 fiskereglering 5 badvattenkvalitet 5 havs- och vattenmiljöanslaget 5 Norrbotten 5 invasiva arter 5 fiskevård 5 regeringsuppdrag 5 Västernorrland 5 lena ek 5 SMHI 5 Gävleborg 5 Halland 5 sjöar 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 Christer larsson 5 Hjälmaren 5 EU-kommissionen 5 Stig Thörnqvist 5 ålgräs 5 vattenkvalitet 4 Göta älv 4 forskningsfartyg 4 BAltic Sea Action plan 4 badplatsen 4 johanna eriksson 4 Gävleborgs län 4 havsbotten 4 grundvatten 4 Göteborgs universitet 4 lokalt vattenvårdsarbete 4 EU-bad 4 maud larsen 4 Skåne län 4 vattenkraftverk 4 vattenbrist 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 Blekinge län 4 ekosystemen 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 katarina vartia 4 Almedalen 4 ospar 4 Västerbottens län 4 gös 4 Jakob Bergengren 4 flodkräftan 4 Öland 4 kvoter 4 catarina hedar 4 Karin Wall 4 Ingen övergödning 4 förnybar energi 4 landningsskyldigheten 4 god miljöstatus 4 sälar 4 olja 4 Tjörn 4 klimatförändringar 4 qamer chaudhry 4 signalkräfta 4 Södermanland 4 unionsförteckningen 4 Dalälven 4 gemensam fiskeripolitik 4 kustfiske 4 Lena olsson 4 MSY 4 havsöring 4 Sveriges lantbruksuniversitet 4 utsläpp 4 mimer 4 märstaån 4 enskilda avlopp 4 handredskap 4 laxkvot 4 Emåförbundet 3 jens persson 3 Britt-Marie Mattsson 3 vindelälven 3 skrubbskädda 3 Levande sjöar och vattendrag 3 ålfiske 3 Joacim Johannesson 3 gråsäl 3 landningsskyldighet 3 ekosystemtjänster 3 grundvattentäkter 3 reglerkraft 3 glan 3 våtmarker 3 rödspätta 3 Malin skog 3 sik 3 Bohuslän 3 johan stål 3 Internationella havsforskningsrådet 3 Energimyndigheten 3 havsmiljöanslaget 3 nordhavsräkan 3 testeboån 3 roxen 3 öringfiske 3 syrefria bottnar 3 Ingemar Andersson 3 Thetis 3 lennart sorby 3 miljöfarliga vrak 3 försurning 3 ylva engwall 3 utkastförbudet 3 havs- och vattenmiljö 3 redskap 3 torskfiske 3 Åsa Gunnarsson 3 oljesanering 3 kosterhavet 3 havsmiljöförordningen 3 Kalmar län 3 EU:s fiskeministrar 3 trollingfiske 3 God havsmiljö 2020 3 skyddade marina områden 3 perfluorerade ämnen 3 torne älv 3 Kräftfiske 3 hedströmmen 3 havets barnkammare 3 christina hallström 3 vattenmiljön 3 grunda havsvikar 3 kustkvoter 3 Offside 3 bratten 3 per moksnes 3 tillsynsvägledning 3 älv 3 lova 3 Västmanland 3 Örebro 3 Badplatser 3 fritidsbåtar 3 strandstädning 3 torskburar 3 kustkommuner 3 Kosterhavets nationalpark 3 Jämtland 3 sötvatten 3 Värmdö kommun 3 avloppsanläggningar 3 syresättningar av bottnar 3 naturreservat 3 mikael krysell 3 Fladen 3 Almedalsveckan 3 Stora Middelgrund 3 johanna egerup 3 selektivt fiske 3 anslag 3 harr 3 båtbottenfärger 3 plastskräp 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 havsplaner 3 Kronoberg 3 sälskador 3 ingemar abrahamsson 3 karin hermansson 3 vandrarmusslan 3 från källa till hav 3 hotade arter 3 fiskvägar 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 LRF 3 havsmiljöinstitutet 3 Säveån 3 marie berghult 3 utkast av räka 3 Dalarna 3 Offside press 3 Jonas Nilsson 3 ytvatten 3 säveåprojektet 2 Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet 2 PFAS 2 Anna Lingman 2 realtidsstängning av fisk 2 vrak 2 Stockholm Environment Institute 2 Europeiska havs- och fiskerifonden 2 Lova-projekt 2 MSY-målet 2 vattenskoter 2 läckage av fosfor 2 gfp 2 avloppsvatten 2 Syrebrist 2 Mats Ivarsson 2 vindkraft 2 lars förlin 2 Märsta 2 Kristianstad 2 Karin bjerner 2 Linda Rydell 2 jarl engquist 2 lysekil 2 skydda vildlax 2 jens olsson 2 dumpning 2 gunnar johnsson 2 småvalar 2 multibeamekolod 2 susanna hogdin 2 riksintresse 2 ålförvaltningsplan 2 vitfisk 2 västra beståndet 2 LOVA-bidrag 2 Morups bank 2 kågeälven 2 selektiva fiskeredskap 2 anders bogelius 2 Strömstad 2 rekreation 2 Anna Froster 2 miljöbalken 2 båtmässan 2 utvärdering 2 Smögens fiskauktion 2 spårbarhet 2 länsstyrelsen västmanland 2 Stephen F. Lintner 2 fiskvandring 2 ROV 2 våtmark 2 maritima näringar 2 vild lax 2 Värmdö 2 vandringshinder 2 lokala vattenvårdsprojekt 2 Anna Linusson 2 vattentäkter 2 jordbruksverket 2 vikare 2 havs- och vattenforum 2013 2 Stockholms län 2 fiskeri- och vattenbruksprodukter 2 fiskerikontroll 2 maximal hållbar avkastning 2 realtidsstängning i skagerrak 2 gemensamma fiskeripolitiken 2 odlad lax 2 Röde bank 2 gullmarsfjorden 2 kräftpest 2 Monde Mayekiso 2 ostkusten 2 Hallands län 2 länsstyrelsen 2 karin pettersson 2 maritim turism 2 röding 2 rickleån 2 Uppsala 2 Världsbanken 2 bidrag 2 Erik Törnblom 2 kameraövervakning 2 fria vandringsvägar 2 andreas sundelöf 2 nordhavsräka 2 institutionen för akvatiska resurser 2 Länsstyrelsen i Skåne 2 tac 2 försurade sjöar och vattendrag 2 landningshamnar 2 korallrev 2 Sportfiskarna 2 Örebro län 2 miljöprövning 2 ospar-kommissionen 2 Naturskyddsföreningen 2 Smögen 2 eu-fiske 2 havsbaserad vindkraft 2 Hudiksvalls kommun 2 oljeutsläpp 2 miljötillsyn 2 clas magnusson 2 balticstern 2 erik årnfelt 2 barlastvatten 2 malin aarsrud 2 Atlanten 2 fiskefartyg 2 havsplaneringen 2 miljömålen 2 Vattensverige 2 Bodil Liedberg Jönsson 2 Vattenforum 2 reningsverk 2 gunilla ejdung 2 ministerrådet 2 individuella årliga fiskemöjligheter 2 Västerviks kommun 2 rådgivning 2 muddermassor 2 skoläst 2 Svenskt Vatten 2 sara grahn 2 åtgärdsprogram 2 klimatrefugier 2 Klarälven 2 Agenda 2030 2 dumpning av muddermassor 2 hummerbestånd 2 anneli harlén 2 Litauen 2 Kronobergs län 2 Umeälven 2 tullstorpsåprojektet 2 kustmiljö 2 digitalisering av djupdata 2 laxfällor 2 european maritime day 2 anton halldén 2 pushup-fälla 2 rödlistan 2 fiskeregler 2 fritidsfiskare 2 SGU 2 ålvandring 2 syresättning 2 hedefors 2 Sotenäs kommun 2 tomas andersson 2 vattenvård 2 Siwi 2 Dana 2 Internationella Naturvårdsunionen 2 Umeå Universitet 2 Johan Kuylenstierna 2 jan schmidtbauer crona 2 dricksvattentäkter 2 Höga Kusten 2 total tillåten fångstmängd 2 göta kanal 2 vattenskyddsområde 2 svavelutsläpp 2 havsförsurning 2 Egentliga Östersjön 2 områdesskydd 2 anders hellström 2 spinnspö 2 himleån 2 knivsta 2 räka 2 anna karlsson 2 miljöövervakningen 2 vattenkraften 2 kraftverk 2 klimat 2 Norge 2 Malin Avenius 2 flodkräfta 2 Visa alla taggar
HaV inför krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

HaV inför krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2015 07:35 CEST

1 juli införs krav på utbildning och tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka i bland annat Kosterhavets nationalpark. Dessutom införs trålförbud i särskilt känsliga områden. - I stort sett alla som berörs är positiva till förändringen, de flesta fiskare som tidigare fiskat iområdet har redan anmält sig till den nya utbildningen, säger Martin Rydgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Stärkt skydd för Kosterhavets nationalpark - HaV föreslår utbildning och krav på tillstånd för trålfiske

Stärkt skydd för Kosterhavets nationalpark - HaV föreslår utbildning och krav på tillstånd för trålfiske

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2015 07:30 CET

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet för exempelvis korallreven i Kosterhavets nationalpark. HaV föreslår krav på tillstånd för att få fiska nordhavsräka i området, krav på utbildning och att trålförbud införs i särskilt känsliga områden. - Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren.