Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

Hanöbukten

räkfiske

Mats Svensson

utkastförbud

gemensam fiskeripolitik

vild lax

havsplaneringen

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 482 Östersjön 108 HaV 74 havsmiljö 65 Kattegatt 50 Skagerrak 49 Björn Sjöberg 41 fiske 40 Björn Risinger 36 Thomas johansson 31 vattenmiljö 29 Västerhavet 29 torsk 28 biologisk mångfald 28 miljö 26 övergödning 25 Sofia Brockmark 23 Håkan Carlstrand 22 biologi 22 fisk 22 Fredrik Nordwall 22 Jakob Granit 22 Nordsjön 20 lax 20 fiskekvoter 19 sill 19 martin rydgren 19 Locknesjön 18 ingemar berglund 17 miljöövervakning 17 havsplanering 17 SLU 17 miljömål 16 Hav & Vatten 16 vattenkraft 15 Hanöbukten 14 räkfiske 14 Karin linderholm 14 fiskbestånd 14 bengt kåmark 14 Margareta Lundin Unger 13 Gotland 13 EU 13 Mats Svensson 13 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 ICES 12 Bertil Håkansson 11 hållbart fiske 11 vattendrag 11 Anna Jöborn 11 Havs- och vattenforum 11 Öresund 11 Susanne Viker 10 patrik persson 10 Skåne 10 vildlax 10 marina skyddade områden 10 havskräfta 10 ål 10 kalkning 10 Blekinge 10 vÄTTERN 10 Bottniska viken 9 lena tingström 9 laxfiske 9 Bottenviken 9 Mälaren 9 Kalmar 9 erland lettevall 9 skarpsill 9 makrill 9 Naturvårdsverket 9 Sjöstjärnan 9 selektiva redskap 9 gädda 9 blå tillväxt 9 Östergötland 9 fritidsfiske 8 natura 2000 8 Argos 8 Natura 2000-områden 8 tumlare 8 Karolina Skog 8 västkusten 8 kolja 8 främmande arter 8 Bottenhavet 8 marint skräp 8 Sveriges lantbruksuniversitet 7 dricksvattenförsörjning 7 Sven-Erik Bucht 7 hummer 7 Västra Götaland 7 Kustbevakningen 7 Niklas egriell 7 Västerbotten 7 Emån 7 ålfiske 7 fredrik ljunghager 7 SKL 7 Mörrumsån 7 utkastförbud 7 LRF 7 Stockholm 7 amerikansk hummer 7 Ingen övergödning 7 badvattenkvalitet 7 sjöfart 7 strömming 7 yrkesfiske 7 inger dahlgren 7 Miljögifter 7 öring 7 pia ahnlund 6 Isabella Lövin 6 mikroplaster 6 vattendirektivet 6 Göteborgs universitet 6 laxbestånd 6 ålgräsängar 6 Smhi 6 regeringsuppdrag 6 marmorkräftan 6 vattenförvaltning 6 rent hav 6 abborre 6 marie ingerup 6 Energimyndigheten 6 ålgräs 6 mikael krysell 6 Internationella havsforskningsrådet 6 Hjälmaren 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 Tjörn 6 Vänern 6 Sjöfartsverket 6 badvatten 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 Jönköping 6 Dricksvatten 6 Västra Götalands län 5 Jordbruksverket 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 anders skarstedt 5 Stig Thörnqvist 5 marmorkräfta 5 fiskereglering 5 Christer larsson 5 Gävleborg 5 små avlopp 5 främmande invasiva arter 5 sjöar 5 handredskap 5 Västernorrland 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 Fredrik Lindgren 5 fiskevård 5 EU-kommissionen 5 Almedalen 5 miljöfarliga vrak 5 marin nedskräpning 5 gös 5 ålförvaltningsplan 5 klimatförändringar 5 Halland 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Norrbottens län 5 havsmiljöinstitutet 5 från källa till hav 5 lena ek 5 invasiva arter 5 Thetis 5 Norrbotten 5 gemensam fiskeripolitik 5 knubbsäl 5 grundvatten 5 Nordostatlanten 5 Göteborg 5 Badplatsen 5 länsstyrelsen 4 ekosystemen 4 hotade arter 4 Södermanland 4 havsplaneringen 4 Dalälven 4 märstaån 4 ekosystemtjänster 4 johanna eriksson 4 Karin Wall 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Lena olsson 4 Blekinge län 4 vattenkraftverk 4 enskilda avlopp 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 god miljöstatus 4 Göta älv 4 kustfiske 4 flodkräftan 4 vattenbrist 4 laxkvot 4 BAltic Sea Action plan 4 vattenkvalitet 4 Västerviks kommun 4 spökgarn 4 Svenska kraftnät 4 SIWI 4 Öland 4 havsbotten 4 Ospar 4 fiskvägar 4 ylva engwall 4 fritidsbåtar 4 katarina vartia 4 EU:s fiskeministrar 4 vild lax 4 utsläpp 4 rödspätta 4 Sportfiskarna 4 Gävleborgs län 4 forskningsfartyg 4 unionsförteckningen 4 landningsskyldigheten 4 Skåne län 4 havsplaner 4 kvoter 4 skrubbskädda 4 catarina hedar 4 förnybar energi 4 havsöring 4 qamer chaudhry 4 olja 4 sälar 4 maud larsen 4 selektivt fiske 4 landningsskyldighet 4 reglerkraft 4 Västerbottens län 4 strandstädning 4 MSY 4 Badplatser 4 mimer 4 havsmiljödirektivet 4 Jakob Bergengren 4 signalkräfta 4 Emåförbundet 4 våtmarker 4 skyddade marina områden 3 röding 3 vindelälven 3 älv 3 öringfiske 3 utkastförbudet 3 havs- och vattenmiljö 3 försurning 3 kustkvoter 3 EU:s ministerråd 3 Jonas Nilsson 3 johan stål 3 kameraövervakning 3 Chalmers 3 bratten 3 sjö 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 roxen 3 miljöprövning 3 syresättningar av bottnar 3 karin hermansson 3 Kosterhavets nationalpark 3 redskap 3 Dalarna 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Bohuslän 3 Säveån 3 LOVA-bidrag 3 lova 3 Lunds universitet 3 hedströmmen 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 egentliga Östersjön 3 kosterhavet 3 trollingfiske 3 Britt-Marie Mattsson 3 Kalmar län 3 Jämtland 3 havsmiljöförordningen 3 Västmanland 3 torne älv 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 testeboån 3 Värmdö kommun 3 plastskräp 3 sik 3 syrefria bottnar 3 oljesanering 3 gråsej 3 Havskonferensen 3 Måseskär 3 spinnspö 3 Gullmarsfjorden 3 Örebro 3 Robert Almstrand 3 EU:s gemensamma fiskeripolitik 3 torskfiske 3 spårbarhetssystem 3 Båtretur 3 LOVA-projekt 3 Offside press 3 Joacim Johannesson 3 grunda havsvikar 3 havets barnkammare 3 Agenda 2030 3 ingemar abrahamsson 3 skoläst 3 johanna egerup 3 Malin skog 3 harr 3 jens persson 3 tillsynsvägledning 3 ryssjor 3 martin bjerner 3 marie berghult 3 Orust 3 lysekil 3 SGU 3 naturreservat 3 ytvatten 3 fritidsfiskare 3 Ingemar Andersson 3 perfluorerade ämnen 3 Kräftfiske 3 ålyngel 3 Stora Middelgrund 3 Syrebrist 3 nordhavsräka 3 Almedalsveckan 3 nordhavsräkan 3 Åsa Gunnarsson 3 havsmiljöanslaget 3 sötvatten 3 Kronoberg 3 Folkhälsomyndigheten 3 spårbarhet 3 utkast av räka 3 avloppsanläggningar 3 ålfiskeförbud 3 christina hallström 3 kustkommuner 3 vattenmiljön 3 grundvattentäkter 3 vandrarmusslan 3 anslag 3 glan 3 jan schmidtbauer crona 3 sälskador 3 fosfor 3 torskburar 3 Ystad 3 oljeutsläpp 3 gråsäl 3 Offside 3 per moksnes 3 knivsta 2 vindkraft 2 Stockholms län 2 kusträddare 2 martin karlsson 2 SEI 2 ostkusten 2 utvärdering 2 havsförsurning 2 Estland 2 odlad lax 2 vandringshinder 2 elproduktion 2 rickleån 2 Värmdö 2 Peter Thomson 2 tac 2 Ingela Isaksson 2 realtidsstängning av fisk 2 Danmark 2 realtidsstängning i skagerrak 2 levande hav 2 eva rosenhall 2 vattenresurser 2 tullstorpsåprojektet 2 malin wilhelmsson 2 Smögen 2 Länsstyrelsen Skåne 2 laxförvaltning 2 bakterier 2 läkemedelsrester 2 EU-projekt 2 havs- och vattenforum 2013 2 förvaltningsplan för torsk 2 långa 2 ulrika stensdotter blomberg 2 marulk 2 vattenbruk 2 selektiva fiskeredskap 2 realtidsstängning 2 restaurering av vattendrag 2 vattentäkter 2 vattenkraften 2 småvalar 2 Uppsala 2 gunnar johnsson 2 gunilla ejdung 2 dricksvattentäkter 2 Smögens fiskauktion 2 clas magnusson 2 havsmiljön 2 Kristineberg 2 art- och habitatdirektivet 2 havsförvaltning 2 malin aarsrud 2 bohuskusten 2 Helcom 2 länsstyrelserna 2 anneli harlén 2 utrotningshotad 2 vrak 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Kalmarsund 2 mårten gustafsson 2 Norge 2 kraftverk 2 balticstern 2 Örebro län 2 monica blidner 2 Världsbanken 2 Höga Kusten 2 skydda vildlax 2 Svenskt Vatten 2 göta kanal 2 syresättning 2 båtbottentvättning 2 fiskvandring 2 Klarälven 2 bidrag 2 Ascobans 2 hållbar vattenkraft 2 Muskö 2 samhällsnytta 2 havstensfjorden 2 piggvar 2 Karin bjerner 2 kågeälven 2 Kristianstad 2 kemiska stridsmedel 2 HMI 2 miljödepartementet 2 european maritime day 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 maria damanaki 2 hummerfiske 2 flodkräfta 2 säveåprojektet 2 hedefors 2 Vattensverige 2 musslor 2 syresättning av djupvatten 2 Kvädöfjärden 2 Anna Linusson 2 vitfisk 2 havsbaserad vindkraft 2 digitalisering av djupdata 2 reningsverk 2 havsområde 2 vattenvård 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 våtmark 2 klimat 2 vattenfrågor 2 avloppsvatten 2 Mats Ivarsson 2 God havsmiljö 2020 2 algblomning 2 Umeå Universitet 2 Tyskland 2 farliga ämnen 2 Värmland 2 berit pettersson 2 Atlanten 2 malin hemmingsson 2 siklöja 2 kusträddardagen 2 ministerrådet 2 laxfällor 2 Uppsala län 2 bolmen 2 trålfiske 2 undersökningsfartyg 2 dumpning 2 räka 2 Visa alla taggar
Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Havsbönder om framtiden: "Odling av alger kan bli miljardindustri"

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 07:46 CEST

Kan odling av sjöpungar, alger och sockertång vara framtiden för våra kustkommuner? Ja, det tror Sveriges nya havsbönder. – Det här blir en industri att räkna med i Sverige, det är vi väldigt säkra på. Alger kan användas till allt och det finns ett jättestort intresse för dem. säger Fredrik Gröndahl, på Seafarm, en två hektar stor algodling på västkusten.

På Havs- och vattenforum: Nyaste rönen från odling av hummer i Bohuslän

På Havs- och vattenforum: Nyaste rönen från odling av hummer i Bohuslän

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2015 07:30 CEST

Odling av svensk hummer och havskatt – fungerar det? På Havs- och vattenforum den 26-27 maj kommer Susanne Eriksson från Göteborgs universitet att berätta om forskarnas senaste resultat. - Vi har börjat med att föda fram hummerlarver, de äldsta är cirka tre månader gamla. Vi håller nu på med utveckling av fodret för att få fram bästa kvalitet och överlevnad, säger Susanne Eriksson.