Skip to main content

Taggar

Kattegatt

Skagerrak

Thomas johansson

Västerhavet

torsk

lax

havsplanering

räkfiske

Hanöbukten

Mats Svensson

utkastförbud

havsplaneringen

gemensam fiskeripolitik

vild lax

gfp

Havs- och vattenmyndigheten

havsmiljö

Björn Risinger

fiske

fiskekvoter

övergödning

blå tillväxt

laxfiske

miljömål

natura 2000

miljöövervakning

främmande arter

Natura 2000-områden

fiskbestånd

vattenkraft

havs- och vattenforum 2013

Nordsjön

utkastförbudet

marint skräp

biologisk mångfald i rinnande vatten

Margareta Lundin Unger

Havs- och vattenmyndigheten 476 Östersjön 108 HaV 71 havsmiljö 65 Kattegatt 48 Skagerrak 47 Björn Sjöberg 41 fiske 39 Björn Risinger 36 Thomas johansson 31 Västerhavet 28 biologisk mångfald 28 vattenmiljö 28 torsk 27 miljö 26 övergödning 24 Sofia Brockmark 23 Fredrik Nordwall 22 biologi 22 Håkan Carlstrand 22 fisk 22 Jakob Granit 20 Nordsjön 20 martin rydgren 19 lax 19 sill 19 Locknesjön 18 fiskekvoter 18 miljöövervakning 17 havsplanering 17 SLU 16 Hav & Vatten 16 miljömål 16 ingemar berglund 16 Gotland 14 bengt kåmark 14 Bertil Håkansson 14 räkfiske 14 Hanöbukten 14 vattenkraft 13 EU 13 Margareta Lundin Unger 13 Karin linderholm 13 fiskbestånd 13 ekosystem 12 fiskeripolitik 12 Mats Svensson 12 hållbart fiske 11 Anna Jöborn 11 Havs- och vattenforum 11 ICES 11 vattendrag 11 Öresund 11 patrik persson 10 Blekinge 10 kalkning 10 Susanne Viker 10 marina skyddade områden 10 Skåne 10 vildlax 10 Östergötland 9 laxfiske 9 skarpsill 9 lena tingström 9 Naturvårdsverket 9 havskräfta 9 Sjöstjärnan 9 selektiva redskap 9 vÄTTERN 9 Bottniska viken 9 Kalmar 9 erland lettevall 9 blå tillväxt 9 Bottenviken 9 västkusten 8 Karolina Skog 8 makrill 8 tumlare 8 Argos 8 natura 2000 8 Bottenhavet 8 ål 8 fritidsfiske 8 marint skräp 8 gädda 8 främmande arter 8 Natura 2000-områden 8 Mälaren 8 hummer 7 dricksvattenförsörjning 7 Miljögifter 7 Emån 7 öring 7 Västra Götaland 7 Niklas egriell 7 sjöfart 7 Västerbotten 7 SKL 7 inger dahlgren 7 Mörrumsån 7 amerikansk hummer 7 Stockholm 7 utkastförbud 7 badvattenkvalitet 7 Kustbevakningen 7 Sven-Erik Bucht 7 vattendirektivet 6 Isabella Lövin 6 yrkesfiske 6 Sjöfartsverket 6 marie ingerup 6 mikroplaster 6 laxbestånd 6 havs- och vattenmiljöanslaget 6 marmorkräftan 6 Smhi 6 vattenförvaltning 6 Sveriges Lantbruksuniversitet 6 ålgräsängar 6 Dricksvatten 6 Göteborgs universitet 6 badvatten 6 Ingen övergödning 6 strömming 6 Tjörn 6 regeringsuppdrag 6 joakim hjelm 6 EU-bad 6 kolja 6 abborre 6 LRF 6 fredrik ljunghager 6 ålgräs 6 pia ahnlund 6 ålfiske 6 Jönköping 6 fiskevård 5 Västernorrland 5 grundvatten 5 Jordbruksverket 5 anders skarstedt 5 Västra Götalands län 5 biologisk mångfald i rinnande vatten 5 främmande invasiva arter 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 fiskereglering 5 Christer larsson 5 små avlopp 5 sjöar 5 Stig Thörnqvist 5 lena ek 5 havsmiljöinstitutet 5 Fredrik Lindgren 5 Vänern 5 havsmiljödirektivet 5 marmorkräfta 5 marin nedskräpning 5 Badplatsen 5 Internationella havsforskningsrådet 5 Thetis 5 Gävleborg 5 Hjälmaren 5 ålförvaltningsplan 5 lokalt vattenvårdsarbete 5 Halland 5 miljöfarliga vrak 5 klimatförändringar 5 från källa till hav 5 mikael krysell 5 Göteborg 5 Almedalen 5 invasiva arter 5 Norrbottens län 5 rent hav 5 Norrbotten 5 knubbsäl 5 EU-kommissionen 5 handredskap 5 fiskvägar 4 havsplaneringen 4 vild lax 4 havsöring 4 Dalälven 4 märstaån 4 EU:S ramdirektiv för vatten 4 vattenkvalitet 4 Lena olsson 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 Blekinge län 4 Karin Wall 4 Öland 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 kustfiske 4 enskilda avlopp 4 god miljöstatus 4 flodkräftan 4 Göta älv 4 johanna eriksson 4 vattenbrist 4 Södermanland 4 ekosystemen 4 laxkvot 4 Badplatser 4 BAltic Sea Action plan 4 hotade arter 4 strandstädning 4 Ospar 4 fritidsbåtar 4 kvoter 4 Sportfiskarna 4 gös 4 Gävleborgs län 4 unionsförteckningen 4 utsläpp 4 sälar 4 forskningsfartyg 4 Skåne län 4 katarina vartia 4 ylva engwall 4 maud larsen 4 landningsskyldigheten 4 Emåförbundet 4 catarina hedar 4 förnybar energi 4 olja 4 havsplaner 4 selektivt fiske 4 spökgarn 4 qamer chaudhry 4 Västerbottens län 4 MSY 4 våtmarker 4 signalkräfta 4 gemensam fiskeripolitik 4 Jakob Bergengren 4 mimer 4 havsbotten 4 Energimyndigheten 4 Ystad 3 testeboån 3 kosterhavet 3 gråsäl 3 Västerviks kommun 3 Värmdö kommun 3 havs- och vattenmiljö 3 redskap 3 Dalarna 3 ekosystemtjänster 3 Jonas Nilsson 3 Chalmers 3 kameraövervakning 3 sjö 3 roxen 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 lova 3 försurning 3 karin hermansson 3 egentliga Östersjön 3 Kosterhavets nationalpark 3 LOVA-bidrag 3 bratten 3 syresättningar av bottnar 3 johan stål 3 Bohuslän 3 Säveån 3 trollingfiske 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Levande sjöar och vattendrag 3 Lunds universitet 3 hedströmmen 3 utkastförbudet 3 älv 3 Britt-Marie Mattsson 3 torne älv 3 öringfiske 3 vindelälven 3 kustkvoter 3 havsmiljöförordningen 3 God havsmiljö 2020 3 båtbottenfärger 3 lennart sorby 3 Kalmar län 3 oljeutsläpp 3 Västmanland 3 sik 3 plastskräp 3 torskburar 3 Robert Almstrand 3 ålfiskeförbud 3 syrefria bottnar 3 skyddade marina områden 3 spinnspö 3 Måseskär 3 Havskonferensen 3 Gullmarsfjorden 3 perfluorerade ämnen 3 torskfiske 3 Båtretur 3 Örebro 3 skrubbskädda 3 Joacim Johannesson 3 Offside press 3 EU:s fiskeministrar 3 Jämtland 3 rödspätta 3 Malin skog 3 tillsynsvägledning 3 ingemar abrahamsson 3 johanna egerup 3 havets barnkammare 3 Agenda 2030 3 grunda havsvikar 3 jens persson 3 harr 3 martin bjerner 3 marie berghult 3 ryssjor 3 Orust 3 lysekil 3 naturreservat 3 SGU 3 per moksnes 3 Ingemar Andersson 3 Kräftfiske 3 ytvatten 3 avloppsanläggningar 3 havsmiljöanslaget 3 Syrebrist 3 vattenmiljön 3 Almedalsveckan 3 Åsa Gunnarsson 3 nordhavsräka 3 Stora Middelgrund 3 Folkhälsomyndigheten 3 kustkommuner 3 nordhavsräkan 3 landningsskyldighet 3 utkast av räka 3 Kronoberg 3 oljesanering 3 Offside 3 christina hallström 3 vandrarmusslan 3 reglerkraft 3 grundvattentäkter 3 anslag 3 sötvatten 3 jan schmidtbauer crona 3 fosfor 3 sälskador 3 nordostatlanten 3 glan 3 fritidsfiskare 3 LOVA-projekt 3 muddermassor 2 jens olsson 2 knivsta 2 Litauen 2 jarl engquist 2 utvärdering 2 länsstyrelsen 2 Vattensverige 2 martin karlsson 2 Stockholms län 2 restaurering av vattendrag 2 mikroplast 2 havsförsurning 2 levande hav 2 SEI 2 vandringshinder 2 ostkusten 2 Estland 2 elproduktion 2 odlad lax 2 malin hemmingsson 2 Ingela Isaksson 2 rickleån 2 laxfällor 2 kusträddare 2 dumpning av muddermassor 2 malin wilhelmsson 2 Peter Thomson 2 realtidsstängning 2 Värmdö 2 eva rosenhall 2 realtidsstängning av fisk 2 våtmark 2 tullstorpsåprojektet 2 vattenresurser 2 Danmark 2 realtidsstängning i skagerrak 2 EU-projekt 2 bakterier 2 laxförvaltning 2 förvaltningsplan för torsk 2 läkemedelsrester 2 innovation 2 ulrika stensdotter blomberg 2 eu:s ministerråd 2 tac 2 Umeälven 2 vattenbruk 2 havsförvaltning 2 vattenkraften 2 gunilla ejdung 2 Ascobans 2 gunnar johnsson 2 vattentäkter 2 art- och habitatdirektivet 2 Höga Kusten 2 clas magnusson 2 riksintresse 2 selektiva fiskeredskap 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 monica blidner 2 Uppsala 2 Helcom 2 bohuskusten 2 vrak 2 mårten gustafsson 2 länsstyrelserna 2 anneli harlén 2 malin aarsrud 2 dricksvattentäkter 2 utrotningshotad 2 havsmiljön 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 Örebro län 2 balticstern 2 Norge 2 Svenskt Vatten 2 bidrag 2 Karin bjerner 2 småvalar 2 göta kanal 2 skydda vildlax 2 Världsbanken 2 syresättning 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Klarälven 2 samhällsnytta 2 hållbar vattenkraft 2 piggvar 2 båtbottentvättning 2 miljöprövning 2 Muskö 2 havstensfjorden 2 fiskvandring 2 kågeälven 2 HMI 2 Kristianstad 2 kemiska stridsmedel 2 miljödepartementet 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 hummerfiske 2 Smögen 2 european maritime day 2 havs- och vattenforum 2013 2 barlastvatten 2 hedefors 2 säveåprojektet 2 musslor 2 Anna Linusson 2 syresättning av djupvatten 2 havsbaserad vindkraft 2 Svenska kraftnät 2 Kvädöfjärden 2 vattenvård 2 vitfisk 2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2 klimat 2 farliga ämnen 2 vattenfrågor 2 havsområde 2 digitalisering av djupdata 2 vindkraft 2 avloppsvatten 2 Mats Ivarsson 2 algblomning 2 reningsverk 2 berit pettersson 2 röding 2 Umeå Universitet 2 ministerrådet 2 Värmland 2 bolmen 2 Uppsala län 2 Atlanten 2 trålfiske 2 side scan sonar 2 Tyskland 2 båtbottentvätt 2 kusträddardagen 2 fiskeregler 2 räka 2 vattenskoter 2 Visa alla taggar
Laxens år 2019 invigd

Laxens år 2019 invigd

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 16:55 CET

– Syftet med Laxens år är att vi genom samarbete internationellt, nationellt och lokalt kan bidra till att samla, dela och utveckla kunskap mellan oss. Vi hoppas att satsningen ska öka medvetenheten och öka intresset för bevarande av laxbestånden, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Välkommen till invigning av Laxens år 2019

Välkommen till invigning av Laxens år 2019

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 07:30 CET

På torsdag den 29 nov, kl. 16:00, invigs Laxens år 2019 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för alla de åtgärder och den forskning som genomförs och behövs för att bevara laxbestånden. Ett samarbete internationellt, nationellt och lokalt som utvecklar kunskap och medvetenheten kring laxen

HaV föreslår fördelning av laxkvot: "Viktigast är att öka skyddet för svaga laxbestånd"

HaV föreslår fördelning av laxkvot: "Viktigast är att öka skyddet för svaga laxbestånd"

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 07:30 CET

Svenska bestånd av vild lax har visat en positiv utveckling de senaste tio åren. Men fortfarande är flera bestånd svaga, till exempel i Rickleån, Kågeälven och Emån. Flera bestånd har också drabbats av ökad dödlighet på laxyngel och vuxen lax, bland annat i Mörrumsån och Vindelälven. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu hur den svenska laxkvoten för yrkesfisket 2018 ska fördelas.

HaV föreslår nya regler för trollingfiske

HaV föreslår nya regler för trollingfiske

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2012 07:31 CEST

Havs- och vattenmyndigheten genomför inför årets fiske en större översyn av fisket efter lax. Målet är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd. Nu föreslås även begränsningar för trollingfisket i Östersjön. - Ett minskat utsjöfiske är biologiskt fördelaktigt för vildlaxen, säger Martin Rydgren vid HaV. Förslaget går nu ut på remis