Skip to main content

Affärsområde fibernät: Det här hände under 2013.

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 12:32 CEST

2013 var ett positivt år för expansionen av den digitala infrastrukturen i Höganäs. Startskottet för att börja bygga fiber gick för drygt 10 år sedan och de senaste åren kan man tydligt se ett ökat intresse. På Höganäs Energi har man som mål är att 100% av alla i kommunen ska få tillgång till fiber senast år 2025. Det är en målsättning i linje med regeringens intentioner. För att öka medvetenheten om möjligheterna med fiber genomförde man under fjolåret ett antal informationskampanjer.

Anders Kallin, som är mät- och fiberansvarig på Höganäs Energi förklarar att det redan idag finns det ett stort antal villaägare som har fiberrör framdragna i gatan men utan att vara anslutna. Runt Valborg i fjol valde man därför att gå ut med en kampanj till dessa hushåll. Syftet var att påminna om möjligheten till omedelbar uppkoppling.

Att lägga ner fiber i gatorna är en ständigt pågående process. Det är en stor ekonomisk investering och så långt det är möjligt lägger man ner rören i samband med asfaltering eller utbyte av elledningar. Ett undantag är nybyggnationer, där fiber alltid installeras.

– Ett intressant exempel under året är Mölle, berättar Anders Kallin. Här hade vägföreningen bestämt att alla gator i byn skulle asfalteras om och i samband med detta ville man passa på och lägga ner fiber. Detta projekt är påbörjat. Byn har delats in i fem etapper och två av dessa har redan fått tillgång till fiber. Till sommaren 2015 beräknas alla etapper vara klara och vi har då ett Mölle med tillgång till en extremt snabb bredbandsuppkoppling.

På Höganäs Energi är man övertygad om att efterfrågan på fiber kommer att växa ytterligare. Under det kommande året kommer man att fortsätta med informationsinsatserna. Fler områden kommer också att få tillgång till fiber.


Höganäs Energi är ett kommunalt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, digital infrastruktur och fjärrvärme till Höganäs invånare. Som ett litet bolag på en marknad med stora konkurrenter kan man erbjuda en unik närhet till kunderna och korta beslutsvägar.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera