Skip to main content

Taggar

Wanderlost

Wanderlost

Dokument   •   2019-01-03 08:32 CET

""Getting lost as a metaphor for revitalizing a city for citizens”. The culture project Wanderlost examines and discovers unknown and/or hidden cultural layers and visual experiences in a living city environment. Envisioned as a city-walk that through different cultural and social experiences could open up the participant's eyes for new impressions and thoughts.

The People’s Smart Sculpture PS2- Best Practise study 2014-2018

The People’s Smart Sculpture PS2- Best Practise study 2014-2018. Fostering participative art and collaborative urban art and culture in Europe’s cross cultural city spaces.

Program för projektmöte HI3

Program för projektmöte HI3

Dokument   •   2018-11-09 08:15 CET

Program för projektmöte HI3 i Kristianstad.

Program HKR Campus Kids 2018

Program HKR Campus Kids 2018

Dokument   •   2018-06-12 09:32 CEST

Program för Högskolan Kristianstads sommarläger HKR Campus Kids 2018.

HKR Robot Race 2018 Grand Prix - poster

HKR Robot Race 2018 Grand Prix - poster

Dokument   •   2018-05-31 08:23 CEST

HKR Robot Race 2018 Grand Prix - tävlingsposter för fredagens race.

Anhörig och soldat

Anhörig och soldat

Dokument   •   2018-05-28 09:01 CEST

Anhörig och soldat – soldatens motiv och anhörigas respons på beslut om internationell militär Insats. Oro, saknad och längtan. Författare Ann-Margreth E. Olsson. Anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras familjer i samband med internationell militär insats. Swedish Military Families.

LUSKA Rapport 2017

LUSKA Rapport 2017

Dokument   •   2018-01-24 08:36 CET

LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017. I forskningsprojektet LUSKA deltog 6 olika reningsverksorganisationer geografiskt fördelade över hela Skåne; Höganäs, Klippan, Höör/Hörby, Svedala, Kristianstad och Simrishamn. Författare: Erland Björklund och Ola Svahn, Högskolan Kristianstad.

ToY Imagine - program

ToY Imagine - program

Dokument   •   2017-10-20 08:18 CEST

Program för ToY Imagine 23-24 oktober 2017.

Gäss - ny kunskap krävs

Gäss - ny kunskap krävs

Dokument   •   2017-10-09 11:30 CEST

Gäss - ny kunskap krävs. Artikel av Johan Elmberg, Johan Månsson, Camilla Olsson & Niklas Liljebäck i tidningen Vår Fågelvärld nr 4 2017.

Therapeutic Jurisprudence in Investigative Interviews

Kent Masen: Therapeutic Jurisprudence in Investigative Interviews: The effects of a humanitarian rapport-orientated and a dominant nonrapport orientated approach on adult’s memory performance and psychological well-being.

Skolledarkonferensen 2017

Skolledarkonferensen 2017

Dokument   •   2017-09-27 08:15 CEST

Allt du behöver veta inför Skolledarkonferensen 2017. Talare, program, förberedelser, etc.

Black & white or shades of grey

Black & white or shades of grey

Dokument   •   2017-09-07 08:20 CEST

Lotta Leden, Black & white or shades of grey: Teachers’ perspectives on the role of nature of science in compulsory school science teaching.

Fenologisk studie av björk (Betula alba) och ek (Quercus robur): En regional jämförelse av historiska och nutida fenologi- och temperaturdata

Fenologisk studie av björk (Betula alba) och ek (Quercus robur): En regional jämförelse av historiska och nutida fenologi- och temperaturdata. Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp. Författare Robert Andersson

Barnsliga sammanhang - boken i PDF

Barnsliga sammanhang - boken i PDF

Dokument   •   2017-05-15 08:15 CEST

Barnsliga sammanhang – Forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet. Författare: Eva Clausson (red), Eva-Lena Einberg, Pernilla Garmy, Gerth Hedov, Johanna Masche-No, Bo Nilsson (red), Ann-Margreth E. Olsson, Ann-Christin Sollerhed. Högskolan Kristianstad

Köttmöte 10 mars

Köttmöte 10 mars

Dokument   •   2017-03-09 08:17 CET

Vad händer inom svensk köttforskning och vart vill vi i framtiden? Hur skulle vi kunna formera oss i relation till exempelvis den nya livsmedelsstrategin och framtidens proteinutmaning? Forskare och näringsliv samlas för att dryfta framtidens möjligheter och utmaningar inom svensk köttnäring. FRI ANVÄNDNING. Foto: Högskolan Kristianstad

Schema Riksmöteskonferensen 2017

Schema Riksmöteskonferensen 2017

Dokument   •   2017-02-16 08:16 CET

Schema för Personalvetarstudenternas Riksförbunds riksmöteskonferens 2017.

Presskit med karta

Presskit med karta

Dokument   •   2016-11-23 08:15 CET

Presskit med karta

Program för symposium om värnpliktens historia

Program för symposium om värnpliktens historia, Högskolan Kristianstad 2016-08-25.

Incubation for Public Innovation

Incubation for Public Innovation

Dokument   •   2016-06-30 11:18 CEST

Incubation for Public Innovation - Strengthening universities’ strategic collaboration with the surrounding society. Inkubation för offentlig innovation - Att stärka universitetens strategiska samarbete med det omgivande samhället.

Ansökningsstatistik HT2016 - Lärosäten syd

Antal sökande till Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Lunds universitet HT2013–HT2016.