Skip to main content

​Nordostskåne kartläggs i nytt samarbete

Nyhet   •   Feb 03, 2017 13:32 CET

Många faktorer spelar in när invånare och företag väljer en specifik plats. I det nya projektet ska Lisa Källström tillsammans med Skåne Nordost utröna vilka faktorer som egentligen påverkar tillväxten i regionen.

Vad är det som gör en plats attraktiv? Hur påverkar dessa faktorer i sin tur tillväxten i regionen? Lisa Källström, doktorand vid Högskolan Kristianstad, drar nu igång det första projektet inom Forskningsplattformen för Företagande i samverkan, för att få svar på frågorna.

– Denna del av Skåne uppfattas ibland som lite mindre attraktiv. Vi har inte så många storföretag eller stora städer. Däremot finns det andra saker som invånarna gärna framhåller: bekvämlighet, korta avstånd, mycket service och relativt billigt boende, säger Lisa Källström, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad.

Hon har under sina år som doktorand ägnat intresse åt att undersöka hur platser presenteras för att framstå som attraktiva för såväl de egna invånarna, som för besökare och näringsliv.

Nu tar hon ett nytt kliv inom området platsmarknadsföring. Framöver ska hon, tillsammans med kommunsamarbetet Skåne Nordost, utröna vilka fler faktorer som påverkar regionens attraktivitet och tillväxt. Därmed har Forskningsplattformen för Företagande i samverkan dragit i gång sitt allra första projekt.

Under de kommande månaderna ska Lisa Källström tillsammans med Skåne Nordost ta fram kartor, plöja igenom statistik, och intervjua invånare.

– Vi vill testa saker som man inte brytt sig om tidigare. Det kan förstås finnas konkreta faktorer som är enkla att mäta, som exempelvis kollektivtrafik. Men det finns också andra variabler. Finns det någon förskola i byn? Finns det skogar och vandringsleder i närheten? För en del är detta minst lika viktigt som en busshållplats.

Till konkret nytta för kommunerna

Lisa Källström är själv uppvuxen i Hässleholm och bor numera i Kristianstad – ”så man kan egentligen säga att jag bedriver forskning dygnets alla timmar”. Hon betonar att det finns stora skillnader inom regionen. Detta är något hon vill undersöka närmare.

– Förhoppningsvis kommer vi kunna se varför en del byar eller områden har positiv tillväxt, medan andra verkar halka efter.

Efterhand hoppas hon kunna skönja ett mönster som kommunerna kan ta fasta på när de planerar nya satsningar på kommunal service eller näringsliv.

– Det känns roligt att projektet faktiskt kan vara till konkret nytta för kommunerna, samtidigt som det förstås också har en vetenskapligt intressant sida. Så det är ett win-win-projekt, vilket ju också är målsättningen med den nya forskningsplattformen.

Text och foto: Kerstin Weman Thornell