Skip to main content

10-årigt mångmiljonstöd till Högskolan Västs forskning

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 11:18 CEST

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, kommer att göra en långsiktig satsning på Högskolan Västs forskning. Igår togs beslut om att utnämna högskolan till en KK-miljö. Stödet innebär en 10-årig strategisk mångmiljonfinansiering för en profilering av högskolans forskning som ytterst syftar till att stärka svensk industri.

- KK-miljön ger Högskolan Väst möjlighet att ytterligare profilera sig genom att långsiktigt och systematiskt under en 10-årsperiod bygga vidare på och skapa en gemensam profil för de prioriterade områdena produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Forsknings- och utbildningsmiljön  har goda möjligheter att utmärka sig internationellt, både vetenskapligt och som strategisk samarbetspart i utvecklingen av företagens konkurrenskraft, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. 

KK-stiftelsen har valt Högskolan Väst som ett av få lärosäten att skapa en så kallad KK-miljö. Detta är det största enskilda forskningsstöd som ges av en svensk finansiär. En KK-miljö bygger på att lärosätet har en tioårig strategisk plan för hur forskningen ska utvecklas och profileras. Detta ska ske genom att lärosätet kvalitetssäkrar och bedriver forskningsprojekt i samverkan med näringslivet.

- Utnämningen är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vår forskning håller hög kvalitet och är relevant för Sverige och svensk industri. Det innebär också att vi kan utöka vår samverkan med omgivande samhälle, något som ligger väl i linje med vår bärande idé om att kunskap skapas i samverkan med andra, säger Martin Hellström rektor vid Högskolan Väst.

-Den största fördelen tror jag är att högskolan nu kan planera sin forskningsverksamhet mer långsiktigt och välja vilka steg som behöver tas för att skapa en framgångsrik och stabil kompetensuppbyggnad. Något som också industrin har stor nytta av, säger Göran Carlsson, vd och koncernchef på Swerea och också ordförande i den strategiska referensgrupp som finns knuten till miljön.

Tre kärnomården
I tät dialog med näringslivet – bland annat genom den strategiska referensgruppen där förutom Swerea också GKN Aerospace, Scania, Volvo, Sandvik Coromant, Trollhättans Stad, Innovatum, Västra Götalandsregionen, Chalmers och KTH ingår – har tre fokuserade kärnområden identifierats i den kommande miljön, kallad Primus. Dessa är

  • Produktionsprocesser
  • Produktionssystem
  • Industriellt arbetsintegrerat lärande

Ökad samverkan mellan dessa kärnområden kommer att ge större flexibilitet att ta sig an bredare frågeställningar än idag. Inom samtliga identifierade kärnområden finns ett stort industriellt behov samtidigt som högskolan har en etablerad forskningsverksamhet med goda resurser i personal och utrustning att utgå ifrån.

- Satsningen innebär mer forskning på Högskolan Väst. Det innebär också att vi med ökad kraft kan knyta samman den tekniska forskningen och forskningen om lärande. Det ger oss en unik möjlighet till spetsforskning. Det känns riktigt bra och spännande att få vara med om att utveckla detta, säger Martin Hellström.

Sedan tidigare är det fyra lärosäten i landet – Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet samt Jönköping University – som är utsedda till KK-miljöer.

Kontakt
Martin Hellström, rektor, 0739-01 33 51
Lennart Malmsköld, miljöledare, 072-16 00 153

Fakta KK-miljö
En KK-miljö är en 10-årig utvecklingsprocess mot ett övergripande mål, och innebär att lärosätet får möjligheter att utveckla ledande kunskapsmiljöer och kompetens inom en övergripande profil, samt utveckla sin förmåga att i sin kärnverksamhet samproducera och bedriva strategisk samverkan med företag i Sverige. KK-miljöprogrammet riktar sig till de nya lärosätenas ledningar och omfattar KK-stiftelsens samlade utbud av stödformer.

Mer om innehållet i den nya KK-miljön 

Mer om KK-stiftelsen

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy