Gå direkt till innehåll
I panelsamtalet deltog (från vänster): Anna Davidsson,  Volvo Cars.  Göran Carlsson, Swerea. Frida Andersson, Teknikföretagen.  Ulrika Strandroth Frid, Trollhättans Stad samt Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen.
I panelsamtalet deltog (från vänster): Anna Davidsson, Volvo Cars. Göran Carlsson, Swerea. Frida Andersson, Teknikföretagen. Ulrika Strandroth Frid, Trollhättans Stad samt Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen.

Nyhet -

Hur skapar man nya flexibla former för kompetensutveckling inom industrin?

Det var huvudfrågan när fem initierade personer deltog i panelsamtalet vid invigningen av forskningssatsningen Primus på Högskolan Väst den 8 mars. Primus ska, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat.

Panelsamtalet kretsade kring vilken samhällsnytta Primus kan ge. Samtalsledaren Maria Derner, kommunikationschef på Högskolan Väst, inledde med frågan hur de upplever det mänskliga perspektivet i dagens teknikutveckling, som även knyter an till Primus fokus att kombinera teknik och lärande. Anna Davidsson från Volvo Cars konstaterade att företaget lever på att utveckla teknik utifrån en mänsklig aspekt. Men att det samtidigt finns utmaningar kring kompetensutvecklingen inom digital produktion. Bland annat nämner hon hur det viktigt det är att hela organisationen har en gemensam bild av behovet av vidareutbildning. ”Man måste förstå hur kunskapsbehovet ser ut för att vara en bra utbildningsbeställare.”

Vilka utmaningar ser ni framöver när det gäller kopplingen mellan teknik och lärande?
Att matcha utbildningsutbudet med framtidens kompetensbehov och att hitta utbildningsformer som passar näringslivet, ser Anders Carlberg från Västra Götalandsregionen som en nyckeluppgift för Primus. ”Detta kan vara avgörande för hur väl det teknikintensiva näringslivet i Västra Götaland klarar konkurrensen i framtiden”, påpekade han.

Även Frida Andersson från Teknikföretagen ser kompetensförsörjningen som en av de största utmaningarna:

”Framförallt när det gäller att hitta former för det livslånga lärandet för anställda på små och medelstora teknikföretag. Hon menar att det offentliga utbildningssystemet behöver göras mer flexibelt för att bli tillgängligt för heltidsanställda tekniker.”

Anna Davidsson påpekade att det måste ges tid och utrymme för vidareutbildning på arbetsplatserna. Hon höll också med Anders Carlberg om att man behöver hitta lösningar där lärare kan hålla i utbildningar ute på arbetsplatserna.

Göran Carlsson på Swerea tror inte att det blir kompetensbrist framöver. Han menade att svenska industriarbetare är vetgiriga och ser till att lära sig nya saker:

”Men jag är orolig för att det kan bli brist på forskare i framtiden.”

Hur kan Primus bidra till att svensk industri blir vassare?
Göran Carlsson lyfte fram fyra faktorer som han anser är viktiga för Primus:

  • Att ledningen har hög internationell kompetens inom de aktuella forskningsområdena.
  • Att industrin blir delaktig i forskningen.
  • Att leverera resultat av hög kvalitet.
  • Och att hålla kvar vid den forskningsinriktning som Primus valt, så att verksamheten inte spretar.

Vilka är framgångsfaktorerna och vad har hänt om fem år?
Ulrika Strandroth Frid som är stadsdirektör på Trollhättans Stad, betonade vikten av att snabbt kunna identifiera kunskapsbrister och utbildningsbehov och att implementeringen av nya arbetssätt är avgörande för att lyckas. Hon påminde också om att förändringsarbete kan vara svårt och att det kräver uthållighet.

Om fem år hoppas paneldeltagarna att det har skett en märkbar förändring av hur kompetensutvecklingen fungerar inom industrin. Detta kommer i sin tur att höja industrins status. De tror också att Primus och Högskolan Väst blir en förebild för andra lärosäten när det gäller att integrera teknik och lärande – och även deras modell för forskningssamverkan mellan näringsliv och akademi.

Vilka råd vill ni ge till Primus ledning så här i starten?
En enig panel betonade hur viktigt det är att få med sig teknikföretagen och i synnerhet de små och medelstora företagen. Frida Andersson tipsade ledningen att fundera en extra gång på hur man når ut till de små och medelstora industriföretagen. Avslutningsvis bad Anna Davidsson högskolan att ha tålamod med industrin och fortsätta att knacka på dörren och bjuda in till samarbete; ”vi tror att allt ska gå fort, men behöver bli påminda om hur viktigt det är med långsiktigt samarbete”.

Om Primus

Text: Christina Axelson
Foto: Anna Hallberg

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterade nyheter