Gå direkt till innehåll
Rektor Martin Hellström skriver under KK-miljöansökan omgiven av den operativa ledningen  bestående av Thomas Winman, Liselott Lycke, Helena Källström och Lennart Malmsköld.
Rektor Martin Hellström skriver under KK-miljöansökan omgiven av den operativa ledningen bestående av Thomas Winman, Liselott Lycke, Helena Källström och Lennart Malmsköld.

Nyhet -

Högskolan Väst kan få tioårigt forskningsstöd

Idag den 1 mars skickades ansökan om att erhålla KK-miljö från Högskolan Väst till Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, in. Beviljas ansökan innebär det en 10-årig mångmiljonfinansiering som stärker högskolans forskning och som ytterst syftar till att möta de utmaningar Sveriges industri står för och möta de nationella behov som finns.

- En KK-miljö skulle innebära att vi ytterligare kunde förtäta kontakten med omgivande samhälle, något som ligger väl i linje med vår bärande idé om att kunskap skapas i samverkan med andra. Det skulle därför stärka högskolans profil, möjliggöra mer forskning och långsiktigt stärka regionens och nationens konkurrenskraft, säger Martin Hellström, rektor vid Högskolan Väst.

Högskolan Väst befinner sig alltså i kvalificeringsfasen för att bli KK-miljö, vilken planeras starta 2018 och pågå i tio år. KK-stiftelsen erbjuder så kallade KK-miljöer, som bygger på att lärosätet självt under perioden kvalitetsprövar samproduktionsprojekt som ansöker om KK-medel inom ramen för högskolans vision och strategier och i enlighet med det utpekade ämnesområdet för miljön.

Nationella behov styrande
Motivet för att etablera miljön utgår från på högskolan etablerade forskningsintressen som dessutom tar stöd i tre nationellt övergripande industriella behov:

  • Underlätta skiftet mot mer hållbara, effektiviserade och förbättrade tillverkningsprocesser som ger möjlighet till innovativa koncept för befintliga och nya produkter
  • Ökad flexibilitet och större integration av tillverkningsprocesser i produkt- och produktionsutveckling med stöd av digitalisering och automation
  • Kunskapsutveckling i produktionsorganisationer för en mer kunskapsintensiv svensk industri med snabbare implementering av forskningsresultat

Identifierat tre kärnomården
I dialog med näringslivet – bland annat genom den strategiska referensgruppen där Swerea, GKN Aerospace, Scania, Volvo, Sandvik Coromant, Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Chalmers och KTH ingår – har tre fokuserade kärnområden identifierats. Dessa är Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande. Ökad samverkan mellan dessa kärnområden kommer att ge större flexibilitet att ta sig an bredare frågeställningar än idag. Inom samtliga identifierade kärnområden finns ett stort industriellt behov samtidigt som högskolan har en etablerad forskningsverksamhet med goda resurser i personal och utrustning att utgå ifrån.

- En styrka med valet av våra kärnområden är att den samhällsvetenskapliga och tekniska forskningen förtjänstfullt knyts samman vilket ger en unik möjlighet till spetsforskning med samhällsvetenskapliga perspektiv på produktion, säger Martin Hellström..

Idag är det fyra lärosäten i landet – Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet samt Jönköping University – som är utsedda till KK-miljöer. För Högskolan Väst väntas besked tidigast i juni 2017.

Kontakt
Martin Hellström ,rektor, 0739-01 33 51
Lennart Malmsköld, miljöledare, 072-16 00 153

Fakta KK-miljö
En KK-miljö är en 10-årig utvecklingsprocess mot ett övergripande mål, och innebär att lärosätet får möjligheter att utveckla ledande kunskapsmiljöer och kompetens inom en övergripande profil, samt utveckla sin förmåga att i sin kärnverksamhet samproducera och bedriva strategisk samverkan med företag i Sverige. KK-miljöprogrammet riktar sig till de nya lärosätenas ledningar och omfattar KK-stiftelsens samlade utbud av stödformer.

Mer om KK-stiftelsen

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

Relaterade nyheter