Joel Hegardt ny ordförande i IHM Business Schools styrelse

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 16:44 CEST

Joel Hegardt har tillträtt som styrelseordförande för IHM Business School den 1/7 2019. Han har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom utbildningsväsendet och innehar sedan 2014 flera poster som styrelseordförande. Med sin gedigna kompetens bidrar Joel Hegardt med värdefulla insikter och entreprenöranda i IHM:s styrelse.

​IHM Business School recruits young talent in the role of intrapreneur

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 10:23 CEST

IHM Business School is investing heavily in education that develops future leaders in sustainable business. Now, the business school has recruited Mai-Li Hammargren from the startup scene in Silicon Valley. Her new role can best be described as an intrapreneur whose tasks include inspiring Swedish companies to use intrapreneurs to increase the pace of innovation.

​IHM rekryterar ung talang i rollen som intraprenör

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 08:35 CEST

IHM Business School storsatsar på utbildningar som utvecklar framtidens ledare inom hållbara affärer. Nu har affärsskolan rekryterat Mai-Li Hammargren från startupscenen i Silicon Valley. Hennes nya roll kan bäst beskrivas som intraprenör med uppgift att skapa en mer innovativ kultur och inspirera svenska företag att nyttja intraprenörer för att öka innovationstakten.

Monopolet är över

Nyheter   •   Maj 09, 2019 15:00 CEST

IHM Business School blev den 13 juni 2018 den första affärsskolan i Sverige någonsin som kan erbjuda en privat utbildning utan statlig reglering, men som ändå officiellt motsvarar nivån på en kandidatexamen. Det innebär att IHM är den första svenska affärsskolan utanför det författningsstyrda systemet som kan examinera på högskolenivå.

Sverige HR Förening och IHM Business School tacklar arbetsmarknadens utmaningar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 14:39 CEST

Arbetsmarknadens krav på snabb omställning av företag och organisationer kräver ett affärsnära HR-arbete. Efter att ha lyssnat på sina medlemmar har branschorganisationen Sveriges HR Förening vänt sig till IHM Business School (IHM) för utveckling av en unik utbildning för yrkesverksamma inom HR.

IHM Business School i ny skepnad – ett samarbete med Happy F&B

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 09:00 CET

När näringslivets affärsskola IHM Business School startade arbetet med att ta fram en ny affärsstrategi, stod man inför en stor förändring. Valet för samarbetet föll på Forsman & Bodenforsgruppens design- och varumärkesbyrå Happy F&B. I början av november är den nya varumärkesplattformen och den visuella identiteten på plats, och nu syns resultatet av samarbetet för första gången.

Titeldjungeln - problem eller personlig frihet?

Blogginlägg   •   Okt 04, 2018 16:35 CEST

Simplicity Sales Consultant, Inductor Sales Engineer, Chief Information Officer. De är nästan uteslutande på engelska, de består gärna av tre ord och LinkedIn är överfullt av dem. Yrkestitlarna. Har de blivit så kreativa och många att ingen riktigt vet vem som gör vad? Vi dök ner i titeldjungeln för att söka svaret.

Dr. Annika Steiber: Nytt mindset krävs i svenska företagsledningar för att lyckas med innovation

Nyheter   •   Okt 04, 2018 16:15 CEST

- I många företag har man byggt upp kulturer, strukturer och ett ledarskap som inte gör det möjligt att hoppa på den nya teknikvågen, även om man som Kodak var först ut med ny teknik, säger dr. Annica Steiber. I den snabba teknikutvecklingen är svårt att dra slutsatser kring vilka stora förändringar den för med sig och därmed att fatta beslut om vilka nya möjligheter man faktiskt ska springa på.

​IHM Business School rekryterar talang från Hyper Island

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 12:07 CEST

Kraven ökar på att utbildningssektorn ska erbjuda kontinuerlig fortbildning i en komplex och föränderlig omvärld. För att stärka sin innovativa kompetens i ett expansivt skede rekryterar IHM Business School Linnéa Fredrikson, närmast från Hyper Island.

Henrik Friman VD för IHM Business School

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 07:02 CEST

IHM Business School som i år firar 50 år, står inför stora förändringar och har utsett Henrik Friman som VD. Friman, som agerat som tillförordnad VD det senaste året kliver därmed av sina styrelseuppdrag inom IHMs stiftelse, för att helt fokusera på den operativa rollen i skolans förändringsprocess.

– IHM står inför ett paradigmskifte, och under året kommer vi med en rad nya erbjudanden för hållbar affärsutveckling och ett stärkt entreprenör- och intraprenörskap i svenska företag. Här kommer Henrik Frimans erfarenheter väl till pass, säger IHMs styrelseordförande Eva Hansdotter. Nu formar vi framtidens IHM.

Henrik Friman har en gedigen, högt meriterad bakgrund, bland annat som docent inom Innovation Management och gästprofessor på NPS Center for Innovation and Experimentation i Kalifornien. Han har 20 års erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom teknisk utveckling i främst Europa och USA, som utvecklingschef, forskningschef och VD.

– Mina 10 år som internationellt verksam strategikonsult och tidigare utvecklingsansvarig för komplexa innovativa utvecklingsprogram gör att jag känner mig väl förberedd för rollen hos IHM, säger Henrik Friman VD på IHM Business School.

Henrik Friman kom till IHM för fyra år sedan som strategisk rådgivare med uppdrag av styrelsens ordförande att utveckla IHMs nya strategiska inriktning. Efter slutfört arbete valdes han in i styrelsen för stiftelsen och IHM Business School som vice ordförande, och 2017 utsågs han till tillförordnad VD. Idag har han lämnat sina styrelseuppdrag i IHM för att helt kunna fokusera på det operativa ansvaret som VD.

Henrik Friman tillträder tjänsten som VD i juli 2018 efter att varit interim VD från juni 2017.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för yrkesinriktad affärsutbildning. IHM verkar mitt i ett internationellt näringsliv under ständig förändring. Vi formar och låter oss formas av omvärlden för att kunna erbjuda individer och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta direkt och i framtiden. Våra primära kompetensområden är inom marknadsföring, affärsutveckling, ledarskap, verksamhetsstyrning, försäljning och affärsekonomi. 

IHM Business School som i år firar 50 år, står inför stora förändringar och har utsett Henrik Friman som VD. Friman, som agerat som tillförordnad VD det senaste året kliver därmed av sina styrelseuppdrag inom IHMs stiftelse, för att helt fokusera på den operativa rollen i skolans förändringsprocess.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • CMO
  • pepkteapr.ydmanllmyvqvacisnot@wbihcqm.risews
  • +46 (0)72-210 62 45

Om IHM Business School

Inspiring people to create future business

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Våra program formas av näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda program för människor, företag och organisationer, på heltid och parallellt med jobb.

Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan starten 1966 har drygt 50 000 personer examinerats från IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM.