Skip to main content

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön och öka människors välmående?

Blogginlägg   •   Feb 01, 2016 16:01 CET

”Arbetslivet förändras i snabb takt och många upplever att tempot har ökat. I stor utsträckning är det kvinnor som drabbas av den stressrelaterade ohälsan. Organisatoriska eller sociala faktorer ligger nu bakom var tredje arbetsskadeanmälan och är den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom bland kvinnor. Sedan 2010 har dessa anmälningar ökat med drygt 70 procent parallellt med att sjukfrånvaron stigit kontinuerligt. ” Så skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i dagens DN (1-2-2015).

Fler och fler mår dåligt på sina arbetsplatser och det är en utveckling som inte kan fortsätta. Ylva Johansson skriver i artikeln att vi inte ska lägga allt ansvar på individen utan att vi behöver se över strukturerna för arbetslivet. Givetvis finns det strukturella problem och dessa behöver vi se över, men individen har alltid ett ansvar. Det går inte att komma ifrån. Om vi lägger ansvaret utanför oss själva, till myndigheter, arbetsgivare eller andra riskerar vi att hamna i maktlöshet, känslan av kontroll minskar och stressen ökar.

Vi får inte tappa individens ansvar trots att det ibland svider. Även om det i stunden är skönare att lägga ansvaret någon annanstans mår vi i längden bättre genom att ta ansvar.

Som oftast finns det två sidor av allt och vi som individ orkar heller inte hur mycket som helst. Att hela tiden ta ansvar och pressa sig själv frestar på. Vi behöver hjälpa och stötta varandra.

Några bitar vi tror att vi kan förbättra är:

  • Våga vara lediga och därmed stänga ner mailen, mobilen och inte svara direkt
  • Våga be om att få återkomma imorgon, efter helgen eller nästa vecka. Frågan kan man alltid ställa.
  • Våga säga ifrån när det är för mycket på arbetet. Prata med någon. Det behöver heller inte vara chefen. Du kanske bara behöver ventilera dina känslor, men lita på din känsla och din kompetens.
  • Planera ditt arbete över tid så att du får en fördelning och känsla av kontroll som passar dig. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy