Skip to main content

Itrim presenterar sammanställning av studier inom viktminskning och motion från hela världen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2011 12:43 CEST

Itrim presenterar en sammanställning av betydelsefulla vetenskapliga studier inom viktminskning och motion från hela världen.

Studierna har delats in i följande områden:
1. Risker med övervikt och stillasittande
2. Vinster med viktminskning och livsstilsförändringar
3. Vad utmärker en effektiv viktminskning?
4. Vad utmärker de som väger mindre på lång sikt?
5. Studier gjorda på Itrims viktminskningsprogram

Samlingen med studier fylls på regelbundet under rubriken Forskning på itrim.se 

1. Risker med övervikt och stillasittande

Frågeställning: Spelar låg kondition eller övervikt störst roll för hälsan?
Resultat: Låg kondition och övervikt/fetma spelar båda stor roll i risken att dö i förtid, oberoende av varandra. Personer med fetma och hög kondition hade en något lägre risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga med låg kondition. 
Källa: Wei et al, JAMA, 1999

Frågeställning: Hur stor är hälsorisken av fetma jämfört med rökning?
Resultat: Fetma ger en liknande riskökning för att dö i förtid som att röka 10 cigaretter per dag.
Källa: Neovius et al, BMJ, 2009

Frågeställning: Vilken roll spelar muskelstyrka för att undvika övervikt och fetma?Resultat: Personer med hög muskelstyrka har en klart lägre risk att samla på sig kroppsfett jämfört med personer med låg muskelstyrka, oberoende av hur mycket man väger.
Källa: Jackson et al, Obesity, 2009

2. Vinster med viktminskning och livsstilsförändringar

Frågeställning: Kan måttlig viktminskning och förbättrade mat- och motionsvanor förebygga typ 2 diabetes mer effektivt än mediciner?
Resultat: Måttlig viktminskning och förbättrade kost- och motionsvanor minskade risken för typ 2 diabetes med 58% jämfört med placebogrupp. Patienter som behandlades med medicinen metformin hade en 31% lägre risk att insjukna jämfört med placebo.
Källa: Knowler et al, New England Journal of Medicine, 2002

Frågeställning: Kan viktminskning förlänga livet hos personer med fetma?
Resultat: Personer med fetma som genomgått viktreducerande magsäckskirurgi hade bättre överlevnad efter 15 år jämfört med viktstabila patienter i kontrollgruppen.
Källa: Sjöström et al, New England Journal of Medicine, 2007

Frågeställning: Kan viktminskning minska antalet andningsuppehåll hos överviktiga män med måttligt till grav sömnapné?
Resultat: Snabb viktminskning med VLCD, motsvarande 554 kcal/d i nio veckor, reducerade antalet andningsuppehåll med två tredjedelar hos män med måttlig till grav sömnapné, jämfört med en viktstabil kontrollgrupp. Källa: Johansson et al, BMJ, 2009

Frågeställning: Kan viktminskning vara en effektiv behandlingsmetod mot urininkontinens hos överviktiga kvinnor? Resultat: Kvinnor som genomgick ett viktminskningsprogram minskade sina besvär med 47% jämfört med en minskning på 28% i kontrollgruppen.
Källa: Subak et al, New England Journal of Medicine 2009

Frågeställning: Är måttligt intensiv livsstilsintervention (kost och motion) effektivt för att förebygga sjukfrånvaro? Resultat: Personer med fetma och diabetes, som fick riktad hjälp av en dietist med att ändra sina kostvanor, hade en klart lägre sjukfrånvaro under en 1-års period än personer som enbart fick skriftligt utbildningsmaterial
Källa:Wolf et al., Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2009

3. Vad utmärker en effektiv viktminskning?

Frågeställning: Är det bra eller dåligt på lång sikt att inledningsvis gå ner snabbt i vikt?Resultat: Personer som inledningsvis går ner snabbt i vikt (-13.5 kg efter 6 månader) hade en ökad sannolikhet att även väga mindre efter 18 månader (-10.9 kg), jämfört med personer som gick ner långsamt (-5.1 kg och -3,7 kg efter 6 respektive 18 månader). 
Källa: Nackers et al, International Journal of Behavioral Medicine, 2010

Frågeställning: Vad får man för resultat om man går hos Viktväktarna?
Resultat: Personer som går viktväktarnas program går ner 4.3 kg efter ett år och 2.9 kg efter två år. Källa: Heschka et al, JAMA, 2003

Frågeställning: Är det en fördel eller nackdel att använda VLCD för att väga mindre på sikt? Resultat: Personer som genomförde viktminskning med VLCD vägde mindre både kortsiktigt och efter 5 år, jämfört med de som hade en mer måttlig takt på viktminskningen. 
Källa: Anderson et al, American Journal of Clinical Nutrition, 2001

Frågeställning: Spelar det någon roll för viktminskning hur jag fördelar intaget av fett, kolhydrater och protein? Resultat: Kostens sammansättning, dvs andelen fett, kolhydrater och protein, hade ingen effekt på viktminskningen. Huvudsaken vid viktminskning är energibalansen, dvs att man äter en kost med lågt totalt kaloriinnehåll och följer den under en tillräckligt lång tid.
Källa: Sacks et al, New England Journal of Medicine, 2009

Frågeställning: Hur kan jag behålla så mycket som möjligt av muskelmassan under en lågkaloridiet (800 kcal/d)? Resultat: Cirkelträning med både konditions- och styrkestationer 3 gånger per vecka var mer effektivt än enbart konditionsträning för att bibehålla muskelmassa och basalomsättning under en 12 veckors lågkaloridiet?
Källa: Bryner et al., Journal of the American Collegue of Nutrition, 1999

Frågeställning: Hjälper det att dricka vatten innan måltid när man vill gå ner i vikt? Resultat: Försökspersoner som drack 0,5 liter vatten innan måltid hade bättre viktminskning (2 kg i snitt) jämfört med personer som inte drack vatten innan måltid.
Källa: Dennis et al., Obesity, 2010

4. Vad utmärker de som väger mindre på lång sikt?

Frågeställning: Vad utmärker personer som lyckas bibehålla (i snitt 5.5 år) en stor viktminskning?
Resultat: De personer som går ner mycket i vikt och bibehåller viktminskningen utför daglig motion i ca 60 minuter, äter en kalorisnål kost med mycket fiber, frukt och grönsaker, väger sig regelbundet, och skriver dagbok.
Källa: Klem et al, American Journal of Clinical Nutrition, 1997

Frågeställning: Kan stödprogram med personlig kontakt leda till bättre bibehållning av viktminskning? Resultat: Personer som gått ner i snitt 19 kg, och följde ett personligt stödprogram med regelbundna fysiska träffar, lyckades bättre med att bibehålla viktminskningen jämfört med personer som fick stöd via internet eller postade brev.
Källa: Wing et al, New England Journal of Medicine, 2006

Frågeställning: Hur minskar man risken att gå upp i vikt efter en snabb viktminskning?
Resultat: Att genomföra ett strukturerat stödprogram efter VLCD för att förbättra mat- och motionsvanor var betydligt mer effektivt för att väga mindre efter två år (-12 kg) jämfört att enbart genomföra en VLCD-diet (-4 kg). 
Källa: Miura et al., International Journal of Obesity, 1989.

Frågeställning: Vilken roll spelar intaget av kolhydrater och protein för att man ska lyckas bibehålla en stor viktminskning (8% av startvikten)? Resultat: En kost som kombinerar lågt glykemiskt index (GI) med högt proteininnehåll ökar möjligheterna att väga mindre på sikt.
Källa: Meinert Larsen et al., New England Journal of Medicine, 2010

Frågeställning: Hur minskar man risken att gå upp i vikt under semestern? Resultat: Under semestern är viktuppgång vanligt bland de som nyligen gått ner i vikt. Strategier som hjälper att hålla vikten under just semestern är att bibehålla så många rutiner som möjligt från vardagen, såsom att väga sig och motionerna regelbundet, bibehålla samma matvanor som i vardagen, och medvetet försöka hålla igen på matintaget.
Källa: Phelan et al, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2008

Frågeställning: Hjälper målsnöre till att hålla vikten efter stor viktminskning?
Resultat: Kvinnor som nyligen gått ner över 30 kg fick antingen en plomberad nylonlina runt magen (målsnöre) eller ingen lina alls. Kvinnorna med målsnöre hade klart lägre viktökning perioden efter viktminskningen jämfört med de kvinnor som inte fick målsnöre.   
Källa: Garrow et al., BMJ, 1981

5. Studier gjorda på Itrims viktminskningsprogram

Frågeställning: Vilka resultat har kunderna på Itrims viktminskningsprogram efter ett år?Resultat: Efter 12 månader hade kunder på Snabbt (VLCD) gått ner 12.3 kg, kunder som använt Varierat 7.6 kg, och kunder som använt vanlig mat (Handfast) hade gått ner 5.7 kg.
Källa: Hemmingsson et al., Abstrakt presenterat på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 2006.

Frågeställning: Vilka faktorer påverkar resultaten på Itrims viktminskmningsprogram? Resultat: De faktorer förutom att använda Snabbt som viktminskningsmetod, som spelade störst roll för viktminskningen var hög startvikt, närvaro på gruppträffarna, att ha manligt kön, och att ha en högre ålder.  
Källa: Hemmingsson et al., Abstrakt presenterat på European Congress of Obesity, 2008.

Frågeställning: Skiljer sig resultaten på Itrims viktminskningsprogram åt mellan år och center? Resultat: Överlag var viktminskningen 10.8 kg efter ett år. Sedan starten 2003 har inte resultaten varierat från år till år, men däremot finns skillnader mellan center (-12.5 kg som högst och -7.5 som lägst).
Källa: Hemmingsson et al., Abstrakt presenterat på The Obesity Society, 2008.

Frågeställning: Vilka resultat erhåller kunder på Itrims viktminskningsprogram efter två år? Resultat: Efter 2 år var den genomsnittliga viktminskningen 12.3 kg.
Källa: Hemmingsson et al., Abstrakt presenterat på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 200

För mer information kontakta Sofia Heurlin, informationsansvarig, 0707 263301

© 2011 Itrim Sverige AB   

Itrim Sverige AB, etablerat 2003, är en svensk franchisekedja inom motion och viktminskning som genom individuell rådgivning och gruppträffar hjälper människor till ett lättare och friskare liv. En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att kunderna i snitt går ner 10,8 kilo med en midjereduktion på 11,8 cm under de tio första veckorna och att 74% fullföljer första året med bibehållna resultat. Kunder som fortsätter Itrimprogrammets andra år har i snitt förlorat 12,3 kilo och 14,1 cm. Det gör Itrim världsledande inom varaktig viktminskning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy