Skip to main content

Taggar

luftföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet 54 återvinning 23 luftföroreningar 22 kemikalier 18 Östersjön 16 avfall 15 miljöteknik 14 utsläpp 14 miljöpåverkan 13 livscykelanalys 13 klimatpåverkan 13 byggmaterial 13 övergödning 13 konsumtion 12 arbetsmiljö 11 Naturvårdsverket 10 läkemedelsrester 10 klimat 10 Vinnova 10 styrmedel 9 hälsa 9 byggvaror 9 EU 9 trafik 9 stadsmiljö 8 miljöeffekter 8 Kina 8 avloppsvatten 8 EU-projekt 8 havsmiljö 8 återanvändning 8 Göteborg 7 kväveoxider 7 kartläggning 7 biogas 7 transporter 7 Plast 7 fosfor 7 Energimyndigheten 7 klimatpolitik 7 klimatanpassning 7 cirkulär ekonomi 7 försurning 7 kvicksilver 6 reningsverk 6 Svensk Försäkring 6 dricksvatten 6 vattenbrist 6 Stiftelsen IVL 6 Hammarby Sjöstadsverk 6 klimatförändringar 6 vattenrening 6 läkemedel 6 Trafikverket 6 energi 6 vattenmiljö 5 miljögifter 5 Karolina Skog 5 Hållbara transporter 5 innemiljö 5 energieffektivisering 5 Stockholm 5 Sveriges kommuner 5 avfallshantering 5 EPD 5 energieffektivt byggande 5 luftkvalitet 5 pfos 5 växthusgaser 5 textil 5 matavfall 5 mobilitet 5 reach 5 Basta 5 vatten 5 klimatmål 5 luft 5 H&M 4 flamskyddsmedel 4 hållbar utveckling 4 byggsektorn 4 miljöpolitik 4 miljonprogrammen 4 innovationer 4 hushåll 4 sjöfart 4 koldioxidutsläpp 4 Volkswagen 4 elektronik 4 mälaren 4 miljökrav 4 ekosystemtjänster 4 skogsbruk 4 fisk 4 alby 4 byggnader 4 mikroplast 4 insamling 4 elbilar 4 föroreningar 4 industri 4 miljö 4 materialåtervinning 4 textilåtervinning 4 livscykelperspektiv 3 utsläppsrätter 3 svavel 3 Näringsdepartementet 3 skogsindustri 3 partiklar 3 extrema väder 3 handel 3 klimatutsläpp 3 eu ets 3 naturresurser 3 E2B2 3 social hållbarhet 3 miljömärkning 3 biobränsle 3 vägtrafik 3 bonus-malus 3 bilar 3 miljöövervakning 3 Krondroppsnätet 3 byggprodukter 3 miljöteknikexport 3 miljözoner 3 Horisont 2020 3 sensorer 3 Svenska Miljöemissionsdata 3 hållbara städer 3 hållbar stadsutveckling 3 Euro 6 3 kläder 3 miljökonferens 3 Siptex 3 avloppsreningsverk 3 resurseffektivitet 3 källsortering 3 biologisk mångfald 3 fiske 3 riskbedömning 3 Dynamix 3 buller 3 skogsråvara 3 Smart City Sweden 3 betong 3 utsläppshandel 3 biltrafik 3 avgaser 3 Kemikalieinspektionen 3 flerbostadshus 3 kommuner 3 stadsluft 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 dieselbilar 3 digitalisering 3 klimatkampen 3 ekosystem 3 tillväxt 3 Henriksdal 3 AFA Försäkring 3 stadsutveckling 3 Mistra Carbon Exit 3 Tillståndet i miljön 3 kväve 3 membranteknik 3 PFAS 3 utsläppskrav 3 livsmedel 3 rankning 3 Human Bridge 3 tävling 2 ingenjörer 2 miljöministern 2 förtätning 2 databas 2 marknära ozon 2 Boverket 2 transport 2 vulkanutbrott 2 teknikskifte 2 kretslopp 2 fartyg 2 begagnathandel 2 personbilar 2 Bonus 2 Europa 2 testbädd 2 upphandling 2 optiska sensorer 2 klimatnytta 2 skärgården 2 jordbruk 2 Transportstyrelsen 2 klimatförändring 2 byggarbetsplatser 2 plastprodukter 2 Åsa Romson 2 klimatavtal 2 nyanlända akademiker 2 plastavfall 2 Mistra Closing the loop 2 flyg 2 kollektivtrafik 2 uppförandekod 2 craes 2 kemikalielagstiftning 2 SBUF 2 giftfritt byggande 2 epc 2 reningstekniker 2 luftmiljö 2 palmolja 2 Myrorna 2 avloppsrening 2 rekrytering 2 resvanor 2 Nordiska ministerrådet 2 NTM 2 Arbetsmiljöverket 2 world resources forum 2 Avfall Sverige 2 tungmetaller 2 mobilitetstjänster 2 återbruk 2 praktik 2 pilotanläggning 2 processindustri 2 enskilda avlopp 2 sällsynta metaller 2 Utmaningsdriven innovation 2 förbränning 2 transportinköpspanelen 2 miljöpris 2 kontorsinredning 2 Svensk Betong 2 miljölagstiftning 2 Blastic 2 simrishamn 2 botkyrka 2 dubbdäck 2 energibesparingar 2 kvävedioxid 2 bioflygbränsle 2 Island 2 tbt 2 KTH 2 Frisk luft och klimat 2 bottensediment 2 kontor 2 bilpooler 2 vattenbranschen 2 miljöcertifiering 2 Norden 2 renovering 2 HaV 2 Gina Tricot 2 byggindustrin 2 giftfri miljö 2 luftövervakning 2 Realize 2 mikroskräp 2 dieselgate 2 materialval 2 Swerea IVF 2 fartygsbränsle 2 Sysav 2 biodrivmedel 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 clean tech 2 bly 2 Arbetsförmedlingen 2 Hammarby Sjöstad 2 regeringen 2 hållbart byggande 2 ReturTex 2 miljömärkta varor 2 skanska 2 ekodesign 2 miljöledningssystem 2 förpackningar 2 diffusionsprovtagare 2 konsumentprodukter 2 innovation 2 Malmö Stad 2 metanol 2 skog 2 miljövarudeklarationer 2 Sifo 2 parkeringsplatser 2 Miljöväder 2 Stockholm stad 2 entwined 2 second hand 2 reningsteknik 2 cleantech 2 certifiering 2 Fossilfritt Sverige 2 HVO 2 miljömål 2 dioxin 2 farliga ämnen 2 skogsmark 2 koldioxid 2 dagvatten 2 Almedalen 2 svaveldioxid 2 Vasakronan 2 producentansvar 2 hälsoeffekter 2 Indien 2 Internet of things 2 miljöbedömning 2 näringsläckage 2 brandskum 2 mätningar 2 drivmedel 2 textilsortering 2 avloppsvattenrening 2 automatiserad sortering 2 logistik 2 miljöteknikföretag 2 byggavfall 2 Miljöbyggnad 3.0 2 miljöberäkningsverktyg 2 biomassa 2 sot 2 miljövarudeklaration 2 Sunt arbetsliv 1 skogsrester 1 miljöbilsdefinitioner 1 ekonomer 1 östersjöländerna 1 företagshälsovården 1 långdistanstransport 1 svensk industri 1 bruna sjöar 1 resurseffektivisering 1 Internationella energimyndigheten 1 tillväxtmönster 1 stadsplanering 1 global hälsa 1 kaffeodling 1 eco-governance 1 däck 1 food model 1 skiffergas 1 huvudvärk 1 energieffektivt samhälle 1 Vilokan 1 jordbruksmark 1 bakteriegifter 1 miljöskador 1 ungdomar 1 avfallsfotavtryck 1 Stena Recycling 1 transportinköp 1 arbetsmiljöarbete 1 konsumtionsbeteende 1 hållbar innovation 1 avfallsförbränning 1 gröna väggar 1 avfallsimport 1 byggande 1 rening 1 döda havsbottnar 1 luftvårdsarbete 1 olja 1 kompanjonen 1 Bilretur 1 utsläppsprognoser 1 serverhallar 1 utsläpp till ytvatten 1 åtgärdsprogram 1 hälsorisker 1 Sheba 1 testcykler 1 bemanningsföretag 1 food consumption choices and climate change 1 atmospheric environment 1 Stockholm cleantech 1 produktval 1 antibakteriella varor 1 csr 1 Central Baltic 1 hans rosling 1 träningskläder 1 miljöbilspremien 1 Byggmaterialindustrierna 1 Skogforsk 1 kvartspartiklar 1 riskkapital 1 basta-kriterierna 1 produkter 1 remote sensing 1 avgasrening 1 Mistra 1 ekonomiska styrmedel 1 försurningsmålet 1 vattenkemi 1 produktinformation 1 närodlad mat 1 umeå 1 skärvätskor 1 toxicitet 1 anläggningsprodukter 1 krav på återvinning 1 automatisk sortering 1 samhällsplanering 1 energiprestanda 1 cepe 1 produktregister 1 dricksvattenförsörjning 1 bussar 1 hållbart fiske 1 plastindustri 1 dieselfordon 1 forskning 1 klimateffekt 1 Hrimfare af Ranrike 1 bostadsfrågor 1 voc 1 energibesparing 1 löst organiskt kol 1 ranking 1 mussel- och ostronbankar 1 matavfallsdata 1 mistra indiogo 1 SGU 1 grön skatteväxling 1 förgiftad kompromiss 1 CCS 1 kadmium 1 aerosol 1 byggteknik 1 vänern 1 Gavlegårdarna 1 nödinge 1 Arlanda 1 Chemitecs 1 miljöforskning 1 rivningsavfall 1 vättern 1 klimatneutral 1 bvd 1 Stockholm Vatten och Avfall 1 miljötillstånd 1 Neste 1 sik 1 Volvo 1 Svensk Armaturindustri 1 hushållsavfall 1 SISAB 1 klimatneutrala godstransporter på väg 1 Mistra Explore 1 forskningsfinansiering 1 damm 1 Kungsängsverket 1 miljöinnovationer 1 rehabilitering 1 Reloopfashion 1 Chalmers Industrikteknik 1 ekologiska produkter 1 pendeltåg 1 trötthet 1 gränsvärden 1 musslor 1 Storsudret 1 oxundasjön 1 metodutveckling 1 mätkampanj 1 forskning och utveckling 1 andningsbesvär 1 sportkläder 1 solkräm 1 energiproduktion 1 kemiindustri 1 koldioxidmärkning 1 upprustning 1 kvävegödsling 1 avfallsstrategi 1 plastförpackningar 1 prislista 1 utsläppsmål 1 ny teknik 1 algblommning 1 Gotland 1 konstgräs 1 landvetter 1 produktionssätt 1 Havs- och Fiskerifonden 1 exportplattform 1 lödning 1 pappers- och massaindustrier 1 reco baltic 21 1 klimatlöftena 1 black carbon 1 nedskräpning 1 bildskärmar 1 Visa alla taggar
Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 11:15 CET

Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Mer än fyra miljoner människor i världen går en för tidig död till mötes till följd av dålig luft.

Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

Forskare från IVL och LTU har jämfört kostnaderna för att minska klimatutsläppen med olika typer av biodrivmedel. Av befintliga bränslen hamnar biogas genom rötning av avfall samt etanol från sockerrör bäst till med lägst reduktionskostnad. Rapporten visar också att biodrivmedel som i dag är under utveckling kan nå lägre reduktionskostnader än många av de biodrivmedel som redan finns på marknaden.

Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:40 CET

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna demonstrera tekniken bakom tillverkningen av bioflygbränslet och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige.

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 08:00 CET

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga hot mot dessa båda arter och hur man kan stärka deras framtida utveckling.

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:00 CET

Mjukgörare, flamskyddsmedel och andra funktionskemikalier används som tillsatser i plastmaterial för att förbättra materialens egenskaper. Forskningsprogrammet Chemitecs som nu publicerar sin slutrapport har undersökt avgången av tillsatser till luft från bland annat soffor, golv och plattskärmar. Forskningen visar att mer än 99 procent av tillsatsämnena är kvar i materialen när de har tjänat ut.

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 08:00 CET

Bostadsområden som utformas med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter samt bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden. Det visar en ny studie som har undersökt resultat från projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:30 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Media no image

Så ställer vi om svensk industri till netto nollutsläpp 2045

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:00 CET

​Sverige ska ha netto nollutsläpp av koldioxid år 2045 – om 27 år. Omställningen brådskar om vi ska nå målen i tid. I dag lanserar det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, ett drygt halvår in i programmet, en rapport med nio budskap på vägen till en transformativ omställning av samhället.

Media no image

Nytt EU-beslut förändrar svensk klimatpolitik i grunden

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2018 09:35 CET

​Aldrig förr har ett så viktigt klimatbeslut fått en så liten uppmärksamhet, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det har nu blivit möjligt för enskilda stater, företag, hushåll och kommuner att minska sin klimatpåverkan, trots att utsläppen regleras av EU:s handelssystem.

Media no image

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har lett ett samarbetsprojekt mellan svenska gruvbolag, branschorganisation och myndigheter. Projektet har haft som mål att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och presenterar nu en handbok för stöd i arbetet.

Media no image

Största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i bränslebyte och renare lastbilar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:06 CET

Kommunal samordnad varudistribution kan minska lastbilstrafiken, särskilt för kommuner som använder sig av många små leverantörer med egna lastbilar. Den största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger dock i att kommunerna i sin upphandling kan ställa krav på biobränsle och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Media no image

Mycket elektronik i byrålådan kan återanvändas

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Nästan varannan svensk har elektronik hemma som de inte använder. Lika många uppger att de någon gång har slängt elektronik trots att den var fullt användbar. Det visar en Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Blocket. Nu lanserar det IVL-ledda forskningsprojektet ELAN tillsammans med branschaktörer #CircularElectronicsDay för att främja återbruket av elektronik.

Media no image

​Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 08:00 CET

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara dricksvattenverk.

Media no image

​​1000 miljövarudeklarationer registrerade

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:12 CET

Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet registreringar i det internationella EPD-systemet. Verksamheten, som drivs av ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, har i höst registrerat sin tusende miljövarudeklaration. Största ökningen står byggprodukter för.

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:00 CET

Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Men någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte. Nu får IVL Svenska Miljöinstitutet 4,5 miljoner kronor från Vinnova och Trafikverket för att utvärdera screeningmätningar med så kallad remote sensing-teknik.

Media no image

Miljöteknikföretag behöver stöd längre tid för att växa

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:00 CET

En ny studie från IVL visar att det tar mer än fem år för det genomsnittliga svenska miljöteknikföretaget att nå expansionsfasen. För de mest framgångsrika företagen börjar en tydlig tillväxtfas kring det nionde verksamhetsåret. Det innebär att dagens investeringsstöd som ges till nystartade företag inte räcker för att överbrygga tiden från start till det att företagen börjar växa.

Media no image

​​Ny rapport om nanomaterial i arbetsmiljön

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

Under det senast decenniet har nanomaterial börjat användas i allt fler tillämpningar, exempelvis inom medicin, byggmaterial och andra industriella produkter. Men fortfarande saknas kunskap om hälsoriskerna med många nanomaterial. IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar nu en rapport som beskriver hur man kan arbeta med bedömning av riskerna med nanopartiklar och förebygga farliga exponeringar.

Media no image

Gotland blir centrum för nya smarta lösningar att minska vattenbristen

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 09:00 CET

Under flera år har Gotland drabbats av stor dricksvattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med Region Gotland fått bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga upp en så kallad testbädd på Storsudret på Gotland. Där kommer olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning att utvecklas och testas.

​Så kan städerna återskapa gröna ytor med hög biologisk mångfald

​Så kan städerna återskapa gröna ytor med hög biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 08:00 CET

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och därmed den biologiska mångfalden. Men dessa naturvärden går att återskapa. Sjuåriga projektet BiodiverCity som nu avslutas har tagit fram en vägledande skrift för gröna lösningar med hög biologisk mångfald.

Miljöministern besöker IVL:s textilsorteringsanläggning

Miljöministern besöker IVL:s textilsorteringsanläggning

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:30 CET

​Den 15 november besöker miljöminister Karolina Skog IVL:s pilotanläggning för automatisk textilsortering i Avesta. Tekniken som testas i anläggningen bygger på optiska sensorer som känner av olika materialslag – samma sorts teknik som används när man sorterar förpackningar.