Skip to main content

Taggar

luftföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet 56 luftföroreningar 24 återvinning 24 kemikalier 18 utsläpp 17 Östersjön 16 livscykelanalys 15 miljöteknik 15 avfall 15 klimatpåverkan 14 övergödning 14 byggmaterial 13 miljöpåverkan 13 konsumtion 12 arbetsmiljö 11 klimat 11 trafik 10 Vinnova 10 styrmedel 10 Naturvårdsverket 10 Cirkulär ekonomi 10 läkemedelsrester 10 havsmiljö 9 hälsa 9 avloppsvatten 9 Återanvändning 9 byggvaror 9 EU 9 stadsmiljö 9 transporter 9 EU-projekt 8 Plast 8 fosfor 8 miljöeffekter 8 kartläggning 8 kväveoxider 8 Hammarby Sjöstadsverk 8 Kina 8 Göteborg 7 vattenbrist 7 klimatpolitik 7 vattenrening 7 försurning 7 klimatanpassning 7 Energimyndigheten 7 biogas 7 kvicksilver 6 reningsverk 6 dricksvatten 6 energi 6 läkemedel 6 Stiftelsen IVL 6 klimatförändringar 6 mobilitet 6 växthusgaser 6 Svensk Försäkring 6 EPD 6 klimatmål 6 Trafikverket 6 koldioxidutsläpp 5 reach 5 mikroplast 5 vatten 5 luftkvalitet 5 luft 5 innovationer 5 partiklar 5 textil 5 energieffektivt byggande 5 vattenmiljö 5 innemiljö 5 dieselbilar 5 avfallshantering 5 miljögifter 5 Sveriges kommuner 5 byggsektorn 5 Karolina Skog 5 pfos 5 energieffektivisering 5 Stockholm 5 föroreningar 5 Hållbara transporter 5 Basta 5 matavfall 5 sjöfart 4 mälaren 4 skogsbruk 4 hållbar utveckling 4 fisk 4 H&M 4 Byggnader 4 hushåll 4 digitalisering 4 flamskyddsmedel 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 begagnathandel 4 Volkswagen 4 elektronik 4 kväve 4 insamling 4 industri 4 miljonprogrammen 4 miljö 4 materialåtervinning 4 miljöpolitik 4 Återbruk 4 membranteknik 4 ekosystemtjänster 4 textilåtervinning 4 elbilar 4 miljökrav 4 alby 4 Euro 6 4 E2B2 3 miljövarudeklarationer 3 Dynamix 3 Krondroppsnätet 3 källsortering 3 skogsindustri 3 logistik 3 naturresurser 3 Smart City Sweden 3 miljöteknikexport 3 biltrafik 3 buller 3 AFA Försäkring 3 klimatkampen 3 databas 3 second hand 3 bilar 3 hållbar stadsutveckling 3 miljömärkning 3 stadsutveckling 3 Envirobase 3 biologisk mångfald 3 kläder 3 Näringsdepartementet 3 Mistra Carbon Exit 3 livsmedel 3 utsläppskrav 3 Siptex 3 extrema väder 3 riskbedömning 3 miljökonferens 3 biobränsle 3 byggprodukter 3 stadsluft 3 handel 3 bonus-malus 3 resurseffektivitet 3 Tillståndet i miljön 3 hälsoeffekter 3 vägtrafik 3 livscykelperspektiv 3 klimatutsläpp 3 betong 3 kvävedioxid 3 miljözoner 3 Human Bridge 3 miljövarudeklaration 3 fiske 3 utsläppshandel 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 eu ets 3 tillväxt 3 rankning 3 kommuner 3 utsläppsrätter 3 flerbostadshus 3 testbädd 3 enskilda avlopp 3 skogsråvara 3 miljöövervakning 3 avgaser 3 Henriksdal 3 förtätning 3 miljöteknikföretag 3 avloppsreningsverk 3 Horisont 2020 3 sensorer 3 PFAS 3 social hållbarhet 3 ekosystem 3 hållbara städer 3 svavel 3 Kemikalieinspektionen 3 Kontorsinredning 3 miljömål 3 regeringen 2 Frisk luft och klimat 2 Bonus 2 avloppsvattenrening 2 Smart Built Environment 2 jordbruk 2 craes 2 skog 2 tungmetaller 2 begagnat 2 flyg 2 clean tech 2 Avfall Sverige 2 miljönytta 2 transport 2 Blocket 2 hållbart byggande 2 mätningar 2 giftfri miljö 2 simrishamn 2 Gina Tricot 2 Transportstyrelsen 2 cleantech 2 Hammarby Sjöstad 2 SBUF 2 kollektivtrafik 2 Almedalen 2 dubbdäck 2 ingenjörer 2 Stockholm stad 2 byggindustrin 2 bly 2 klimatförändring 2 Sysav 2 Arbetsförmedlingen 2 Vasakronan 2 Internet of things 2 botkyrka 2 Arbetsmiljöverket 2 näringsläckage 2 Malmö Stad 2 energibesparingar 2 förbränning 2 certifiering 2 EPD International 2 klimatavtal 2 textilsortering 2 miljöberäkningsverktyg 2 PU:REST 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 Miljöbyggnad 3.0 2 automatiserad sortering 2 Mistra Closing the loop 2 nyanlända akademiker 2 personbilar 2 Blastic 2 dieselgate 2 NTM 2 sällsynta metaller 2 Indien 2 bioflygbränsle 2 Miljöväder 2 world resources forum 2 Sifo 2 ReturTex 2 diffusionsprovtagare 2 fartyg 2 mikroskräp 2 luftövervakning 2 fossilfritt Sverige 2 transportinköpspanelen 2 svaveldioxid 2 miljömärkta varor 2 entwined 2 remote sensing 2 HVO 2 Island 2 Norden 2 uppförandekod 2 epc 2 plastavfall 2 konsumentprodukter 2 bottensediment 2 Svensk Betong 2 sot 2 förpackningar 2 giftfritt byggande 2 optiska sensorer 2 plastprodukter 2 Utmaningsdriven innovation 2 byggarbetsplatser 2 pilotanläggning 2 bilpooler 2 reningstekniker 2 kontor 2 skärgården 2 kretslopp 2 metanol 2 reningsteknik 2 miljöcertifiering 2 Euro 5 2 elbilsbatterier 2 tbt 2 Åsa Romson 2 byggavfall 2 drivmedel 2 Nordiska ministerrådet 2 urbanisering 2 marinbiologi 2 marknära ozon 2 brandskum 2 resvanor 2 Europa 2 avloppsrening 2 KTH 2 Swedish Cleantech 2 dagvatten 2 teknikskifte 2 Swerea IVF 2 koldioxid 2 miljöpris 2 skanska 2 farliga ämnen 2 vulkanutbrott 2 klimatnytta 2 HaV 2 materialval 2 parkeringsplatser 2 miljöledningssystem 2 upphandling 2 Myrorna 2 fartygsbränsle 2 producentansvar 2 skogsmark 2 Boverket 2 miljöministern 2 miljöbedömning 2 renovering 2 praktik 2 processindustri 2 rekrytering 2 palmolja 2 biodrivmedel 2 biomassa 2 dioxin 2 miljölagstiftning 2 offentlig upphandling 2 Realize 2 ekodesign 2 innovation 2 tävling 2 mobilitetstjänster 2 SMED 2 luftmiljö 2 vattenbranschen 2 kemikalielagstiftning 2 intervjuer 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 energieffektiv 1 lungcancer 1 cdm 1 mögel 1 mögelsvamp 1 fn:s klimatkonferens 1 ekonomer 1 plastindustri 1 seminarium 1 effekter 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 Boliden 1 ostron 1 affärsmodeller 1 byggisolering 1 Schibsted 1 solkräm 1 fastigheter 1 siemens 1 ekologiskt 1 etanol 1 bekämpningsmedel 1 cement 1 pcb 1 Svebio 1 Envac 1 städning 1 närodlat 1 material 1 badvatten 1 belysning 1 sik 1 västra hamnen 1 Volvo personvagnar 1 kaffe 1 fibrer 1 gränsvärde 1 konsumentmakt 1 klimatforskning 1 vättern 1 lågenergihus 1 Södertörn 1 Nordea 1 app 1 vänern 1 fritidsgård 1 förnybar 1 eu-kommissionen 1 säkerhet 1 kakao 1 åtgärdsprogram 1 skolmiljö 1 handbok 1 alger 1 nanomaterial 1 metodutveckling 1 småföretag 1 arbetsskador 1 miljön 1 Uppsala 1 damm 1 landvetter 1 bostäder 1 forskning 1 ryssland 1 ny vd 1 Carlsberg 1 paris 1 olja 1 boendemiljö 1 nederbörd 1 satsning 1 lödning 1 klimatförhandlingarna 1 offentlig sektor 1 plan- och bygglagen 1 utsläppsminskningar 1 produktinformation 1 byggnation 1 lerum 1 Telia Sonera 1 infrastruktur 1 hushållsavfall 1 riskkapital 1 miljöminister 1 försäljning 1 trängselskatter 1 forskning och utveckling 1 jobbpendling 1 klimatförhandlingar 1 Svante Axelsson 1 tillsatser 1 matchning 1 mossa 1 ekonomi 1 vegetarisk 1 mkb 1 sveaskog 1 marknadsföring 1 Mistra 1 anläggning 1 förvärv 1 lena ek 1 bilmodeller 1 kostråd 1 hållbar innovation 1 Filippa K 1 bussar 1 vattenförsörjning 1 industrier 1 miljöbilar 1 Tillväxtverket 1 regn 1 vattenbesparing 1 miljöprogram 1 arbetsliv 1 kommunranking 1 skatter 1 sida 1 stadsbyggnad 1 energiproduktion 1 stockholm cleantech venture day 1 trähus 1 hållbart samhälle 1 åtgärder 1 Tetra Pak 1 ventilation 1 välgörenhet 1 Västtrafik 1 algblomning 1 kvalitetsledningssystem 1 badplatser 1 ledningssystem 1 investerare 1 klimatdeklaration 1 miljödeklaration 1 allergener 1 färskvatten 1 klimateffekt 1 Sundbyberg 1 Malmö 1 skola 1 CSR 1 klimathotet 1 mat 1 energy performance contracting 1 transportinfrastruktur 1 exponering 1 ftalater 1 deponering 1 produkter 1 produktdesign 1 bränslen 1 PVC 1 Visa alla taggar
Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

En IVL-ledd studie har sammanställt utsläppsmätningar från över 700 000 fordon i verklig trafik. Resultatet visar att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider i stort sett är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som lagkravet anger.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:00 CEST

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett samtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:30 CEST

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3 100 ton kväve.

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:30 CEST

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 10:19 CEST

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inviger i dag swedishtestbeds.com – en digital samlingsplats över svenska demonstrationsplattformar och testbäddar. Genom den nya portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:45 CEST

Halterna av miljö-och hälsofarliga ämnen som dioxiner och PCB:er i sik från Vättern ligger under gränsvärdet för saluföring medan den från Vänern har högre halter. I lax från Östersjön varierar föroreningshalterna mellan olika år. Det visar en första delrapport i en pågående studie på fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:28 CEST

Fredagen den 25 maj invigdes Kristineberg Marine Research and Innovation Centre – en ny nationell arena för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering.

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:00 CEST

​Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala.

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:40 CEST

​On Friday, May 25th, it is time for the launch of PU:REST – Sweden’s first beer brewed with recycled water. The project is a collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute, New Carnegie Brewery and Carlsberg Sweden. The main purpose of the project is to highlight sustainable water management and raise awareness of the global water issues.

Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten​

Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten​

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:00 CEST

Fredagen den 25 maj är det premiär för PU:REST – Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg Sverige. – Ytterst handlar det om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna, säger Staffan Filipsson på IVL.

Industriell symbios ger radikalt mindre miljöbelastning

Industriell symbios ger radikalt mindre miljöbelastning

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 08:00 CEST

​170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid. Det har ett industrinätverk utanför Norrköping besparat miljön årligen genom så kallad industriell symbios.

Endast en tredjedel av svenska storbolag arbetar med cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 08:30 CEST

​Regeringen har beslutat att Sverige ska ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen. Men en ny marknadsundersökning genomförd av Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea visar att endast en tredjedel av Sveriges största börsbolag arbetar med cirkulär ekonomi idag.

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:36 CEST

I dag lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och andra relevanta uppgifter.

Ny databas med digitala EPD-data lanseras

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:56 CEST

I dag lanserar IVL:s dotterbolag EPD International en ny databas med digitala miljövarudeklarationer, så kallade EPD-data. Digitaliseringen ökar möjligheten att använda miljövarudeklarationerna inom fler områden som till exempel inom offentlig upphandling, i byggverktyg och tillsammans med andra miljöberäkningsverktyg.

Begagnathandeln sparade in 22 000 ton plast

Begagnathandeln sparade in 22 000 ton plast

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:15 CEST

Genom att handla begagnat på Blocket i stället för att köpa nytt kunde produktionen av cirka 22 000 ton plast undvikas under 2017. Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 09:07 CEST

IVL:s webbverktyg Klimatkontot, som räknar ut ditt årliga koldioxidutsläpp som privatperson, har haft rekordmånga besökare de senaste månaderna. I samband med SVT:s tv-serie ”Storuman Forever” med Björn Ferry och Heidi Andersson har intresset ökat ännu mer.

Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp

Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:52 CEST

Mikroplaster finns även i avlägsna Arktis, både i is, i öppet hav och i sediment. Det visade en kartläggning som IVL gjorde i fjol. Nu får forskningen förnyad finansiering för studier av hur mikroplast omsätts av och påverkar bottenlevande djur som musslor och kräftdjur.

Rapport lyfter fram vinsterna med förnybara material i cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:43 CEST

Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport för företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM.