Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 64 återvinning 28 luftföroreningar 26 avfall 20 utsläpp 20 kemikalier 18 klimatpåverkan 18 livscykelanalys 17 Östersjön 17 konsumtion 16 miljöteknik 16 övergödning 15 miljöpåverkan 14 Cirkulär ekonomi 14 byggmaterial 14 trafik 13 Återanvändning 12 Vinnova 12 transporter 12 arbetsmiljö 11 styrmedel 11 klimat 11 Plast 10 Naturvårdsverket 10 kartläggning 10 stadsmiljö 10 läkemedelsrester 10 avloppsvatten 10 EU 9 hälsa 9 byggvaror 9 havsmiljö 9 Göteborg 8 vattenbrist 8 kväveoxider 8 Kina 8 fosfor 8 Hammarby Sjöstadsverk 8 vattenrening 8 EU-projekt 8 Energimyndigheten 8 miljöeffekter 8 biogas 7 klimatanpassning 7 försurning 7 mobilitet 7 klimatmål 7 klimatpolitik 7 dricksvatten 7 innovationer 6 växthusgaser 6 läkemedel 6 klimatförändringar 6 Hållbara transporter 6 reningsverk 6 mikroplast 6 byggsektorn 6 energi 6 koldioxidutsläpp 6 Återbruk 6 Stiftelsen IVL 6 miljögifter 6 Trafikverket 6 Svensk Försäkring 6 EPD 6 Stockholm 6 vattenmiljö 6 kvicksilver 6 Sveriges kommuner 6 sjöfart 5 partiklar 5 textil 5 luft 5 pfos 5 föroreningar 5 avfallshantering 5 dieselbilar 5 Karolina Skog 5 industri 5 innemiljö 5 energieffektivisering 5 digitalisering 5 vatten 5 matavfall 5 Basta 5 energieffektivt byggande 5 reach 5 hållbara städer 5 luftkvalitet 5 hushåll 4 mälaren 4 hållbar utveckling 4 buller 4 second hand 4 fisk 4 bilar 4 Byggnader 4 skogsbruk 4 miljöpolitik 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 flamskyddsmedel 4 Smart City Sweden 4 byggprodukter 4 förtätning 4 alby 4 flerbostadshus 4 Volkswagen 4 miljö 4 klimatutsläpp 4 H&M 4 miljonprogrammen 4 insamling 4 dagvatten 4 resurseffektivitet 4 miljözoner 4 textilåtervinning 4 tillväxt 4 Kontorsinredning 4 materialåtervinning 4 elektronik 4 membranteknik 4 ekosystemtjänster 4 kväve 4 renovering 4 miljökrav 4 delningsekonomi 4 miljöövervakning 4 elbilar 4 testbädd 4 Euro 6 4 begagnathandel 4 BONUS 3 extrema väder 3 Krondroppsnätet 3 skogsindustri 3 begagnat 3 Hammarby sjöstad 3 biltrafik 3 SBUF 3 Vasakronan 3 kläder 3 Näringsdepartementet 3 klimatkampen 3 databas 3 AFA Försäkring 3 hållbar stadsutveckling 3 livsmedel 3 Avfall Sverige 3 logistik 3 stadsutveckling 3 miljövarudeklarationer 3 biologisk mångfald 3 Siptex 3 naturresurser 3 Mistra Carbon Exit 3 svavel 3 social hållbarhet 3 utsläppskrav 3 miljökonferens 3 Dynamix 3 Envirobase 3 Horisont 2020 3 stadsluft 3 PFAS 3 Tillståndet i miljön 3 hälsoeffekter 3 utsläppsrätter 3 handel 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 kontor 3 parkeringsplatser 3 fiske 3 byggavfall 3 betong 3 EU ETS 3 Human Bridge 3 KTH 3 kvävedioxid 3 utsläppshandel 3 miljövarudeklaration 3 Henriksdal 3 livscykelperspektiv 3 nedskräpning 3 kommuner 3 rankning 3 vägtrafik 3 enskilda avlopp 3 förpackningar 3 skogsråvara 3 dioxin 3 avloppsreningsverk 3 miljöteknikföretag 3 bonus-malus 3 sensorer 3 ekosystem 3 plastavfall 3 miljömål 3 Kemikalieinspektionen 3 biobränsle 3 avgaser 3 riskbedömning 3 källsortering 3 miljömärkning 3 miljöteknikexport 3 E2B2 3 energibesparingar 2 förbränning 2 Arbetsmiljöverket 2 diffusionsprovtagare 2 Indien 2 tungmetaller 2 Miljöväder 2 Malmö Stad 2 clean tech 2 Internet of things 2 ingenjörer 2 Arbetsförmedlingen 2 giftfri miljö 2 simrishamn 2 hållbart byggande 2 Lerum 2 mätningar 2 Transportstyrelsen 2 Almedalen 2 dubbdäck 2 kollektivtrafik 2 Gina Tricot 2 cleantech 2 Blocket 2 mossa 2 Stockholm stad 2 flyg 2 bly 2 bostäder 2 botkyrka 2 Sysav 2 byggindustrin 2 klimatförändring 2 transport 2 skog 2 miljönytta 2 PU:REST 2 jordbruk 2 EPD International 2 textilsortering 2 näringsläckage 2 Sheba 2 certifiering 2 miljöberäkningsverktyg 2 klimatavtal 2 produkter 2 Miljöbyggnad 3.0 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 personbilar 2 Blastic 2 automatiserad sortering 2 sällsynta metaller 2 dieselgate 2 world resources forum 2 craes 2 Smart Built Environment 2 NTM 2 Fossilfritt Sverige 2 luftövervakning 2 ReturTex 2 bioflygbränsle 2 mikroskräp 2 reningstekniker 2 Mistra Closing the loop 2 fartyg 2 transportinköpspanelen 2 Frisk luft och klimat 2 avloppsvattenrening 2 svaveldioxid 2 remote sensing 2 entwined 2 HVO 2 Norden 2 luftmiljö 2 stationssamhällen 2 konsumentprodukter 2 epc 2 Svensk Betong 2 bottensediment 2 sot 2 giftfritt byggande 2 Utmaningsdriven innovation 2 pilotanläggning 2 plastprodukter 2 byggarbetsplatser 2 bilpooler 2 miljöministern 2 reningsteknik 2 skärgården 2 metanol 2 kretslopp 2 plaståtervinning 2 skanska 2 Håll Sverige Rent 2 miljöcertifiering 2 Agenda 2030 2 materialval 2 drivmedel 2 tbt 2 koldioxid 2 Europa 2 urbanisering 2 marinbiologi 2 marknära ozon 2 musslor 2 hållbarhet 2 avloppsrening 2 riksdagskandidater 2 klimatnytta 2 resvanor 2 Nordiska ministerrådet 2 brandskum 2 Åsa Romson 2 Swedish Cleantech 2 Ragn-Sells 2 miljöpris 2 vulkanutbrott 2 farliga ämnen 2 Swerea IVF 2 HaV 2 teknikskifte 2 upphandling 2 Myrorna 2 miljöledningssystem 2 Sveriges Byggindustrier 2 praktik 2 producentansvar 2 Euro 5 2 processindustri 2 biodrivmedel 2 miljöbedömning 2 biomassa 2 skogsmark 2 Formas 2 palmolja 2 innovation 2 optiska sensorer 2 Boverket 2 Nödinge 2 rekrytering 2 miljölagstiftning 2 fartygsbränsle 2 uppförandekod 2 offentlig upphandling 2 Island 2 mobilitetstjänster 2 ekodesign 2 kemikalielagstiftning 2 SMED 2 vattenbranschen 2 Sifo 2 regeringen 2 tävling 2 ostron 2 Realize 2 Resource 2 miljömärkta varor 2 elbilsbatterier 2 nyanlända akademiker 2 byggisolering 1 mögel 1 plastindustri 1 seminarium 1 fastigheter 1 solkräm 1 badplatser 1 bekämpningsmedel 1 cement 1 etanol 1 Västtrafik 1 Svebio 1 städning 1 material 1 trähus 1 båtar 1 siemens 1 belysning 1 Volvo personvagnar 1 pcb 1 västra hamnen 1 automatisering 1 gränsvärde 1 närodlat 1 ekologiskt 1 fibrer 1 vättern 1 konsumentmakt 1 parkering 1 klimatforskning 1 bussar 1 kaffe 1 lågenergihus 1 app 1 Nordea 1 bildäck 1 vänern 1 tvätt 1 fritidsgård 1 säkerhet 1 förnybar 1 åtgärdsprogram 1 skolmiljö 1 nanomaterial 1 metodutveckling 1 eu-kommissionen 1 arbetsskador 1 LCA 1 forskning och utveckling 1 trängselskatter 1 damm 1 handbok 1 småföretag 1 ryssland 1 kakao 1 landvetter 1 ny vd 1 Uppsala 1 produktinformation 1 olja 1 forskning 1 nederbörd 1 klimatförhandlingarna 1 paris 1 offentlig sektor 1 utsläppsminskningar 1 satsning 1 riskkapital 1 försäljning 1 Telia Sonera 1 jobbpendling 1 pendling 1 lödning 1 boendemiljö 1 klimatförhandlingar 1 byggnation 1 plan- och bygglagen 1 Svante Axelsson 1 Carlsberg 1 hushållsavfall 1 tillsatser 1 miljöminister 1 mkb 1 matchning 1 infrastruktur 1 miljön 1 sveaskog 1 marknadsföring 1 lena ek 1 bilmodeller 1 anläggning 1 kostråd 1 alger 1 vegetarisk 1 vattenförsörjning 1 industrier 1 miljöbilar 1 Mistra 1 ekonomi 1 förvärv 1 CSR 1 Tillväxtverket 1 regn 1 Södertörn 1 hållbar innovation 1 Filippa K 1 kommunranking 1 skatter 1 vattenbesparing 1 sida 1 stadsbyggnad 1 vägledning 1 kvalitetsledningssystem 1 miljöprogram 1 energiproduktion 1 åtgärder 1 ventilation 1 ledningssystem 1 sik 1 klimatdeklaration 1 badvatten 1 stockholm cleantech venture day 1 miljödeklaration 1 hållbart samhälle 1 Envac 1 Tetra Pak 1 allergener 1 välgörenhet 1 återvinningscentral 1 algblomning 1 Sundbyberg 1 arbetsliv 1 färskvatten 1 investerare 1 klimateffekt 1 transportinfrastruktur 1 Visa alla taggar
Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 08:00 CET

I början av januari placeras en anläggning för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor i Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil. Anläggningen ska fungera som en testbädd för olika vattenbruksrelaterade forskningsprojekt.

​IVL driver Smart City Sweden vidare

​IVL driver Smart City Sweden vidare

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 10:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet får uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer.

Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska

Utredning: Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 15:16 CET

Inrätta en nationell plastresurs och öka efterfrågan på återvunnen plast med hjälp av ekonomiska styrmedel. Det är några av de förslag som utredningen Hållbara plastmaterial ger i sitt betänkande till regeringen.

Nytt projekt ska minska take away-skräpet

Nytt projekt ska minska take away-skräpet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:30 CET

Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar – kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor? Ett nystartat projekt som har fastighetsbolagets Vasakronans huvudkontor som testplats ska undersöka saken.

Mått på cirkularitet testat på produkter

Mått på cirkularitet testat på produkter

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 12:19 CET

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 08:00 CET

Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och framtida sjöfart.

Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt

Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 08:30 CET

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle. Samtidigt medför en ständigt ökande konsumtion och produktion ett ökat tryck på jordens resurser. Forskare presenterar idag resultat från ett omfattande forskningsprojekt som pekar på hur viktiga mål i samhället rörande välfärd, social och ekologisk hållbarhet kan uppnås med andra medel.

Digitala tvillingar banar väg för innovationer inom vattenrening

Digitala tvillingar banar väg för innovationer inom vattenrening

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 08:30 CET

​Samhällets behov av innovationer för hållbar utveckling är stort. Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet ett Vinnovaprojekt där digitaliseringens möjligheter används för att möta behoven. I projektet ska man utforska hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till innovationer i form av nya produkter och tjänster för effektiv och hållbar vattenrening.

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

Ökad e-handel inte orsaken till städernas trafikproblem

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 09:00 CET

E-handeln växer kraftigt. Men ökad näthandel med tillhörande leveranser behöver inte leda tillväsentligt mer trafik och trängsel i staden. Det visar ett forskningsprojekt som pågått i Göteborg. Istället är det servicesektorn, med fordon som ofta behöver parkeras länge, som är den stora utmaningen för trafiken.

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:00 CET

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Samtidigt innehåller en del av dessa produkter farliga ämnen som bly, nickel och ftalater. Det visar en så kallad plockanalys av nära 17 000 enskilda produkter som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

Elfordon, flygskatt, biodrivmedel och mycket mer - klimatet i fokus på årets Hållbara transporter

Elfordon, flygskatt, biodrivmedel och mycket mer - klimatet i fokus på årets Hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:45 CEST

En rad aktuella frågor står på programmet när Hållbara transporter arrangeras för trettonde året i rad. På agendan står bland annat myndigheternas ansvar för flygandet, höghöjdseffekter av flyget, hur hela transportkedjan ska involveras i klimatomställningen, mobilitet på landsbygden och elektrifiering av kollektivtrafiken. På plats är också representanter från samtliga riksdagspartier.

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Linköpings universitet, Rise och Hifab tagit fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige. Ett av förslagen är att inrätta ett nationellt centrum som tillsammans med 3-5 regionala centrum får ansvar för att driva på frågan.

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

​Potentialen att öka plaståtervinningen är stor i Sverige. Störst är den för förpackningar och för plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Enligt rapporten uppgår det samlade marknadsvärdet för plastavfallet till miljardbelopp.

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:03 CEST

Nu går startskottet för projektet Gröna Solberga. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.

Digitalisering ska säkra Sandvikens framtida dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:22 CEST

Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalansen kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv.

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast i Stockholms stad. Den största mätbara källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage, där det enbart i Stockholmsområdet sprids mellan 555-570 ton mikroplaster från trafiken varje år. Det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan införas är dock inom nedskräpning, enligt rapporten.

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:15 CEST

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:00 CEST

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer men än så länge är initiativen få och små i svenska kommuner visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort. Framförallt är det ekonomiska oklarheter och bristen på enkelhet som hindrar delningen från att skalas upp visar undersökningen.

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet.