Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 59 återvinning 25 luftföroreningar 25 utsläpp 18 kemikalier 18 avfall 17 livscykelanalys 17 klimatpåverkan 17 Östersjön 16 miljöteknik 15 övergödning 14 byggmaterial 14 miljöpåverkan 13 konsumtion 13 trafik 12 arbetsmiljö 11 klimat 11 läkemedelsrester 10 stadsmiljö 10 Återanvändning 10 Naturvårdsverket 10 styrmedel 10 Vinnova 10 transporter 10 Cirkulär ekonomi 10 kartläggning 10 avloppsvatten 10 havsmiljö 9 hälsa 9 EU 9 Plast 9 byggvaror 9 Hammarby Sjöstadsverk 8 fosfor 8 Kina 8 kväveoxider 8 EU-projekt 8 vattenbrist 8 miljöeffekter 8 mobilitet 7 klimatanpassning 7 Energimyndigheten 7 dricksvatten 7 Göteborg 7 klimatpolitik 7 vattenrening 7 försurning 7 biogas 7 koldioxidutsläpp 6 växthusgaser 6 energi 6 miljögifter 6 vattenmiljö 6 reningsverk 6 Stiftelsen IVL 6 kvicksilver 6 byggsektorn 6 Återbruk 6 Svensk Försäkring 6 Stockholm 6 Trafikverket 6 klimatmål 6 läkemedel 6 mikroplast 6 klimatförändringar 6 EPD 6 Sveriges kommuner 6 matavfall 5 vatten 5 luftkvalitet 5 innovationer 5 reach 5 Hållbara transporter 5 föroreningar 5 avfallshantering 5 energieffektivisering 5 Karolina Skog 5 dieselbilar 5 innemiljö 5 pfos 5 luft 5 partiklar 5 energieffektivt byggande 5 textil 5 Basta 5 bilar 4 digitalisering 4 Byggnader 4 skogsbruk 4 hållbar utveckling 4 H&M 4 fisk 4 hushåll 4 mälaren 4 flerbostadshus 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 klimatutsläpp 4 miljonprogrammen 4 miljökrav 4 alby 4 textilåtervinning 4 membranteknik 4 industri 4 sjöfart 4 miljöpolitik 4 begagnathandel 4 miljözoner 4 elektronik 4 dagvatten 4 insamling 4 miljö 4 materialåtervinning 4 kväve 4 ekosystemtjänster 4 Volkswagen 4 elbilar 4 Euro 6 4 testbädd 4 byggprodukter 4 Kontorsinredning 4 flamskyddsmedel 4 miljökonferens 3 miljöteknikexport 3 utsläppskrav 3 Krondroppsnätet 3 skogsindustri 3 logistik 3 AFA Försäkring 3 buller 3 databas 3 kläder 3 second hand 3 Avfall Sverige 3 klimatkampen 3 SBUF 3 Näringsdepartementet 3 biltrafik 3 hållbar stadsutveckling 3 livsmedel 3 biologisk mångfald 3 delningsekonomi 3 stadsutveckling 3 Mistra Carbon Exit 3 biobränsle 3 källsortering 3 naturresurser 3 Siptex 3 social hållbarhet 3 miljöteknikföretag 3 miljövarudeklarationer 3 extrema väder 3 riskbedömning 3 stadsluft 3 Horisont 2020 3 utsläppshandel 3 vägtrafik 3 Smart City Sweden 3 E2B2 3 parkeringsplatser 3 kontor 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 livscykelperspektiv 3 betong 3 EU ETS 3 fiske 3 Tillståndet i miljön 3 kvävedioxid 3 byggavfall 3 Human Bridge 3 KTH 3 miljövarudeklaration 3 hälsoeffekter 3 tillväxt 3 utsläppsrätter 3 Henriksdal 3 förpackningar 3 kommuner 3 dioxin 3 enskilda avlopp 3 rankning 3 handel 3 miljöövervakning 3 förtätning 3 skogsråvara 3 resurseffektivitet 3 bonus-malus 3 avloppsreningsverk 3 plastavfall 3 hållbara städer 3 sensorer 3 Envirobase 3 miljömål 3 ekosystem 3 svavel 3 PFAS 3 Kemikalieinspektionen 3 Dynamix 3 miljömärkning 3 avgaser 3 renovering 3 regeringen 2 luftövervakning 2 diffusionsprovtagare 2 personbilar 2 jordbruk 2 begagnat 2 Agenda 2030 2 Miljöbyggnad 3.0 2 tungmetaller 2 byggindustrin 2 miljönytta 2 bly 2 Hammarby Sjöstad 2 clean tech 2 Arbetsförmedlingen 2 Almedalen 2 simrishamn 2 giftfri miljö 2 bostäder 2 hållbart byggande 2 mätningar 2 cleantech 2 Transportstyrelsen 2 Lerum 2 Gina Tricot 2 mossa 2 kollektivtrafik 2 dubbdäck 2 flyg 2 Blocket 2 ingenjörer 2 Stockholm stad 2 klimatförändring 2 transport 2 skog 2 Sysav 2 Vasakronan 2 förbränning 2 Internet of things 2 Arbetsmiljöverket 2 EPD International 2 PU:REST 2 Malmö Stad 2 energibesparingar 2 näringsläckage 2 sällsynta metaller 2 botkyrka 2 certifiering 2 klimatavtal 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 nyanlända akademiker 2 Blastic 2 automatiserad sortering 2 Fossilfritt Sverige 2 world resources forum 2 Mistra Closing the loop 2 dieselgate 2 craes 2 NTM 2 stationssamhällen 2 Indien 2 bioflygbränsle 2 Smart Built Environment 2 Bonus 2 ReturTex 2 fartyg 2 reningstekniker 2 remote sensing 2 avloppsvattenrening 2 transportinköpspanelen 2 mikroskräp 2 Miljöväder 2 textilsortering 2 entwined 2 svaveldioxid 2 luftmiljö 2 HVO 2 miljömärkta varor 2 bilpooler 2 uppförandekod 2 epc 2 Svensk Betong 2 Norden 2 konsumentprodukter 2 giftfritt byggande 2 Frisk luft och klimat 2 sot 2 bottensediment 2 optiska sensorer 2 Utmaningsdriven innovation 2 plastprodukter 2 miljöministern 2 nedskräpning 2 byggarbetsplatser 2 skärgården 2 pilotanläggning 2 HaV 2 kretslopp 2 plaståtervinning 2 skanska 2 miljöcertifiering 2 metanol 2 koldioxid 2 Åsa Romson 2 tbt 2 Euro 5 2 Europa 2 materialval 2 Nordiska ministerrådet 2 elbilsbatterier 2 urbanisering 2 marinbiologi 2 marknära ozon 2 avloppsrening 2 brandskum 2 resvanor 2 klimatnytta 2 riksdagskandidater 2 Swedish Cleantech 2 miljöpris 2 vulkanutbrott 2 farliga ämnen 2 Swerea IVF 2 teknikskifte 2 drivmedel 2 reningsteknik 2 producentansvar 2 upphandling 2 Myrorna 2 fartygsbränsle 2 praktik 2 Sveriges Byggindustrier 2 miljöledningssystem 2 processindustri 2 biodrivmedel 2 skogsmark 2 biomassa 2 rekrytering 2 Boverket 2 miljöbedömning 2 palmolja 2 Island 2 Nödinge 2 miljölagstiftning 2 offentlig upphandling 2 Realize 2 ekodesign 2 innovation 2 tävling 2 mobilitetstjänster 2 kemikalielagstiftning 2 vattenbranschen 2 SMED 2 Sifo 2 miljöberäkningsverktyg 2 energieffektiv 1 cdm 1 lungcancer 1 energy performance contracting 1 mögel 1 klimathotet 1 ostron 1 Boliden 1 plastindustri 1 seminarium 1 affärsmodeller 1 Schibsted 1 byggisolering 1 investerare 1 fastigheter 1 badplatser 1 algblomning 1 bekämpningsmedel 1 välgörenhet 1 Tetra Pak 1 cement 1 siemens 1 ekologiskt 1 etanol 1 städning 1 material 1 pcb 1 belysning 1 sik 1 Volvo personvagnar 1 närodlat 1 västra hamnen 1 gränsvärde 1 konsumentmakt 1 klimatforskning 1 vättern 1 kaffe 1 fibrer 1 bussar 1 hållbar innovation 1 lågenergihus 1 app 1 bildäck 1 Nordea 1 tvätt 1 fritidsgård 1 Mistra 1 förnybar 1 alger 1 åtgärdsprogram 1 skolmiljö 1 eu-kommissionen 1 säkerhet 1 kakao 1 metodutveckling 1 LCA 1 handbok 1 miljön 1 forskning och utveckling 1 småföretag 1 damm 1 landvetter 1 Uppsala 1 Carlsberg 1 ny vd 1 forskning 1 ryssland 1 produktinformation 1 olja 1 boendemiljö 1 lödning 1 nederbörd 1 paris 1 klimatförhandlingarna 1 byggnation 1 offentlig sektor 1 satsning 1 utsläppsminskningar 1 hushållsavfall 1 Telia Sonera 1 miljöminister 1 plan- och bygglagen 1 trängselskatter 1 jobbpendling 1 pendling 1 klimatförhandlingar 1 Svante Axelsson 1 tillsatser 1 arbetsskador 1 nanomaterial 1 matchning 1 infrastruktur 1 vegetarisk 1 riskkapital 1 försäljning 1 mkb 1 sveaskog 1 marknadsföring 1 vänern 1 anläggning 1 ekonomi 1 lena ek 1 Södertörn 1 bilmodeller 1 Filippa K 1 kostråd 1 vattenförsörjning 1 förvärv 1 industrier 1 miljöbilar 1 Tillväxtverket 1 regn 1 vattenbesparing 1 kommunranking 1 skatter 1 sida 1 stadsbyggnad 1 miljöprogram 1 badvatten 1 stockholm cleantech venture day 1 trähus 1 hållbart samhälle 1 Envac 1 arbetsliv 1 Svebio 1 vägledning 1 Västtrafik 1 kvalitetsledningssystem 1 energiproduktion 1 åtgärder 1 solkräm 1 ledningssystem 1 ventilation 1 klimatdeklaration 1 miljödeklaration 1 Sundbyberg 1 allergener 1 färskvatten 1 klimateffekt 1 transportinfrastruktur 1 ftalater 1 Malmö 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 skola 1 CSR 1 Visa alla taggar
Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Stor potential att öka plaståtervinningen visar ny rapport

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:30 CEST

​Potentialen att öka plaståtervinningen är stor i Sverige. Störst är den för förpackningar och för plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Enligt rapporten uppgår det samlade marknadsvärdet för plastavfallet till miljardbelopp.

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Nu startar utvecklingsprojektet Gröna Solberga

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:03 CEST

Nu går startskottet för projektet Gröna Solberga. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Kartläggning av flygutsläppens effekter viktig för fortsatt minskad klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Energieffektiva flygplan, inblandning av biobränslen och optimerade flygrutter utgör i dag de främsta åtgärderna för att minska flygets klimatpåverkan. En ny rapport visar att det också är möjligt att minska påverkan ytterligare med fördjupad kunskap om effekter av flygets utsläpp av kortlivade klimatföroreningar, så kallade SLCP.

Digitalisering ska säkra Sandvikens framtida dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:22 CEST

Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalansen kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv.

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast i Stockholms stad. Den största mätbara källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage, där det enbart i Stockholmsområdet sprids mellan 555-570 ton mikroplaster från trafiken varje år. Det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan införas är dock inom nedskräpning, enligt rapporten.

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:15 CEST

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:00 CEST

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer men än så länge är initiativen få och små i svenska kommuner visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort. Framförallt är det ekonomiska oklarheter och bristen på enkelhet som hindrar delningen från att skalas upp visar undersökningen.

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:30 CEST

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare. På nationell nivå innebär det att återbruket skulle kunna minska klimatutsläppen med 43 000 ton varje år.

Riksdagskandidater och allmänhet positiva till kommunala miljözoner

Riksdagskandidater och allmänhet positiva till kommunala miljözoner

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:18 CEST

En majoritet av ledande riksdagskandidater, 53 procent, är positiva till att kommuner med dålig luft inför miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Bara 27 procent är negativa till detta. Bland allmänheten är stödet ännu större, 65 procent är positiva och 29 procent är negativa. Det visar en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört.

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 09:00 CEST

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i samhällen utanför storstäder? Ett forskningsprojekt som pågått i Lerum och Nödinge strax utanför Göteborg har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil.

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 09:00 CEST

Två av tre, 65 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om många delar politikernas bedömning.

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Klimatnyttan med att dela istället för att köpa och cykla istället för att köra bil är stor. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat potentialen i delningstjänsterna på sajten Hygglo.se, de digitalt låsta leveranslådorna Qlocx samt utlåningen av lådcyklar i bostadsområdet Hammarby sjöstad i Stockholm.

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt koncentrationer av så kallade lantanoider – en grupp sällsynta jordartsmetaller – i mossprover insamlade 2015. Mätningarna visar att halterna är högre i södra Sverige än i norra. Dessutom gjordes extra mätningar i Kalmar län som visade att lantanoidhalterna var högre i närheten av städer och industrier jämfört med bakgrundsmiljön.

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

En IVL-ledd studie har sammanställt utsläppsmätningar från över 700 000 fordon i verklig trafik. Resultatet visar att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider i stort sett är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som lagkravet anger.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:00 CEST

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett samtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:30 CEST

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3 100 ton kväve.

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:30 CEST

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.