Skip to main content

Fördjupat samarbete mellan BASTA och Finfo

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 16:27 CET

Vid årsskiftet knyts BASTA och Finfo tekniskt närmare varandra. Det blir då möjligt att direkt i Finfo-systemet se vilka produkter som är registrerade i BASTA. Samtidigt förenklas arbetet vid registrering av produkter i BASTA för de leverantörer som medverkar i Finfo. Detta betyder bland annat att leverantörerna får en ökad exponering av sina BASTA-registrerade produkter direkt i de affärssystem som kunderna använder. BASTA är byggsektorn gemensamma system för utfasning av farliga ämnen och Finfo är byggvaruhandelns system för produktinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet är huvudägare i Basta.

BASTA och Finfo har samarbetat under flera år kring strukturerad artikelinformation för att underlätta informationsflödet mellan branschens leverantörer och deras kunder. BASTA har som utgångspunkt att underlätta utfasning av farliga ämnen ur byggprodukter i linje med de nya riktlinjer för miljöanpassat byggande som nu tagits fram av Miljöstyrningsrådet. I Finfo samlas både generella artikeldata och företagsunika uppgifter på ett ställe och kopplar på så sätt samman leverantörerna med kunderna.

I och med samarbetet kommer man nu också att se vilka produkter som är BASTA-registrerade och därmed klarar de branschgemensamma miljökraven. På så sätt får materialanvändare som vill undvika att bygga med farliga ämnen direkt veta om de produkter man köper är fria från farliga ämnen.

Syftet med BASTA är att medverka till utfasning av farliga ämnen ur byggprodukter och produkterna i BASTA-systemet bedöms utifrån deras kemiska innehåll. Ansvaret att avgöra om produkterna klarar angivna krav vilar på leverantörerna. BASTA-systemets databas, som är fritt tillgänglig via hemsidan www.bastaonline.se, ger kvalitetssäkrade besked om vilka produkter som klarar dessa krav. Kvalitetssäkringen hanteras genom avtal och systemrevisioner av deltagande leverantörer. Systemet har utvecklats med ekonomiskt stöd från EU-kommissionens LIFE-fond och är ett sätt att tillämpa den europeiska kemikalieförordningen REACH. Systemet stöds av både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, och egenskapskriterierna har adopterats av Kretsloppsrådet.

Finfo är den centrala och rationella lösningen inom bygg-, färg- och järnhandelsbranscherna som kopplar samman leverantörerna - butikerna - kunderna. I Finfo samlas både generella (artikelnummer, benämningar, sökord, förpackningsinformation med mera) och företagsunika (nettopriser) uppgifter på ett ställe. Här sker även tillägg av mervärden (varugrupper, benämningar) samt kvalitetssäkring av informationen. Artikelinformationen distribueras i ett enhetligt dataformat via kontinuerligt löpande abonnemang till kedjor, lokala återförsäljare, entreprenörer och andra abonnenter.

Stockholm den 7 december 2009

Lars Jarnhammar, VD, BASTAonline AB

Telefon: 08-598 563 93 e-post: lars.jarnhammar@ivl.se


Lena Sundqvist, Affärschef, Finfo
Telefon: 08-738 50 04, e-post: lena.sundqvist@finfo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera