Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 67 träffar

Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?

Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 08:30 CEST

Trots att asbest förbjöds i Sverige 1982 dör fortfarande omkring 120 personer varje år på grund av mesoteliom, en form av cancer som enbart beror på exponering för asbest. IVL:s arbetsmiljöforskare har i en studie undersökt orsakerna till detta.

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Digitalisering ska säkerställa en motståndskraftig vattencykel i våra städer

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 09:34 CEST

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar för att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Hur kan kommunerna hantera dessa frågor på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som de följer FN:s utvecklingsmål, EU-direktiv, engagerar medborgare och hjälper företag att växa? Det är centrala frågor inom SCOREwater, ett EU-projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samverkan ska öka återbruket i byggbranschen

Samverkan ska öka återbruket i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 11:36 CEST

​Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i landet. Samtidigt materialåtervinns eller återbrukas en försvinnande liten del av avfallet. Nu ska lösningar testas för att öka återbruket inom branschen.

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 08:30 CEST

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Nyheter Visa alla 28 träffar

Gröna Solberga bjuder in till vårsalong

Gröna Solberga bjuder in till vårsalong

Nyheter   •   Maj 06, 2019 10:03 CEST

Lokalodling, fiskar i källaren och delningsprojekt – i Solberga strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö. Den 8 maj bjuder Gröna Solberga in till vårsalong för alla som vill veta mer om projektet.

IVL sammanför fastighetsägare och mobilitetsföretag för minska klimatutsläppen

IVL sammanför fastighetsägare och mobilitetsföretag för minska klimatutsläppen

Nyheter   •   Mar 29, 2019 12:00 CET

En stor del av ett bostadsområdes klimatpåverkan kommer från de boendes resor.Nu intensifierar IVL arbetet med att få bostadsföretag i Stockholm att samverka med mobilitetsföretag för att minska klimatutsläppen.

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

Nyheter   •   Jan 30, 2019 08:30 CET

På byggarbetsplatser finns det ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska nu utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

Projekt utvärderar förebyggande av avfall

Nyheter   •   Jan 17, 2019 09:47 CET

Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL ska i ett projekt som finansieras genom programmet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.

Evenemang 2 träffar

Hållbar samhällsbyggnad - Fokus: Passivhus

Evenemang   •   Sep 16, 2008 17:25 CEST

Byggsektorn använder idag en betydande del av all energi i samhället och intresset för energieffektivisering har ökat betydligt inom sektorn de senaste åren. I samarbete med tidningen Byggvärlden arrangerar IVL Kunskap ett seminarium om konceptet passivhus. För mer information och anmälan besök IVL Kunskaps hemsida http://kunskap.ivl.se

2008-10-16, 08:30 - 16:30 CEST

Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Hör det senaste om energieffektiva byggnader!

Evenemang   •   Mar 08, 2007 13:27 CET

Bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av energianvändningen i Sverige, vilket gör sektorn till en nyckelaktör när det gäller att uppnå både nationella och internationella klimatmål. Potentialen för att åstadkomma förbättringar är stor men för att nå resultat krävs nya former för samverkan mellan aktörer och inte minst överföring av erfarenheter. Idag finns flera intressanta exemp...

2007-03-13, 09:00 - 16:30 CET

Svenska Mässan i Göteborg