Skip to main content

Stora möjligheter att öka materialåtervinningen i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 07:30 CEST

Sverige kan bli bättre på materialåtervinning. Byggsektorn är ett område som pekas ut i sammanhanget och även blandat avfall från hushåll och verksamheter innehåller stora mängder återvinningsbart material. Det visar en kartläggning där IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har sammanställt ännu outnyttjade potentialer för materialåtervinning i Sverige.

I rapporten beskrivs tio olika styrmedel som kan öka materialåtervinningen i Sverige. Två av dessa, Krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt samt Krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll har analyserats närmare utifrån möjlig miljövinst, kostnader och acceptans.

– Det här är områden där det finns stor potential att minska miljöpåverkan genom bättre sortering. Det är stora mängder blandat avfall som uppkommer varje år som kan sorteras i mycket större utsträckning, säger Åsa Stenmarck, projektledare och chef för avfallsgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Totalt uppkom cirka 2,8 miljoner ton av olika typer av blandat avfall 2010. Det är avfall som återstår efter den vanliga källsorteringen men som ändå till stor del innehåller material, bland annat plast, som i större utsträckning kan sorteras ut för materialåtervinning.

Byggsektorn genererar efter gruvsektorn mest avfall – 9,4 miljoner ton år 2010. Byggavfallet är också ett av de avfall som har störst utsläpp av växthusgaser räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering.

Ökade krav på att avfall från olika typer av verksamheter ska materialåtervinnas tror forskarna kan leda till en ökad efterfrågan och en marknad för sortering – både direkt i verksamheterna och för tjänster som innefattar sortering. För att ytterligare öka materialåtervinningen är det också viktigt med styrmedel som stimulerar marknaden för återvunnen råvara.

– Styrmedel med stora likheter med förslagen i den här rapporten finns redan införda i andra länder med positiva resultat. Det visar att de går att genomföra och att de kan vinna acceptans, säger Åsa Stenmarck.

Rapporten Styrmedel för ökad materialåtervinning – en kartläggning finns att ladda ner här.

Projektet har finansierats av Återvinningsindustrierna och Stiftelsen IVL. Kartläggningen har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms på KTH.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se tel. 08-598 56 366

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.