Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Ny studie mäter miljögifter och läkemedelsrester i fisk

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2013 09:14 CEST

Hur höga är halterna av miljögifter i fisk som fångas nära Stockholm? Hur mycket föroreningar finns det upplagrat i bottnarna, ökar eller minskar halterna över tid? För att svara på detta pågår just nu provfiske och sedimentprovtagning i ett område från östra Mälaren, över Stockholms inner- och mellanskärgård och vidare ut till ytterskärgården.