Gå direkt till innehåll
Forskare utvecklar teknik för resurseffektiv återvinning av kritiska råmaterial

Nyhet -

Forskare utvecklar teknik för resurseffektiv återvinning av kritiska råmaterial

Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att öka ytterligare. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp, och hur kan återvinningen öka? EU-projektet SIREN ska testa och vidareutveckla teknik för att på ett resurseffektivt sätt återvinna neodymmagneter som bland annat används i vindkraftverk och elbilar.

De klimatvänliga energiteknikerna – vindkraftverk, solceller och elfordonsbatterier – kräver stora mängder kritiska råmaterial, som sällsynta jordartsmetaller. Europeiska kommissionen ser vart tredje år över vilka råmaterial som är av avgörande betydelse för EU:s inre marknad och den gröna omställningen. Gemensamt är att råmaterialen både är av stor ekonomisk betydelse och att EU:s tillgång till dessa är begränsad eller sårbar. Idag sker den största delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller i Kina. Mindre än en (1) procent av världens sällsynta jordartsmetaller återvinns.

– För att minska sårbarheten är det viktigt att flöden av kritiska råmaterial så snart som möjligt, och i så stor utsträckning som möjligt, blir mer cirkulära. En ökad återvinning ger miljöfördelar och kan också bidra till att minska EU:s importberoende och bidra till en säker råvaruförsörjning inom unionen, säger Christian Junestedt, forskare inom kritiska råmaterial på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I EU-projektet SIREN ska forskare och experter vidareutveckla en lovande återvinningsteknik, så kallad HPMS-process (Hydrogen Processing of Magnet Scrap) som kan användas för att återvinna neodymmagneter, som bland annat används i vindkraftverk och i elbilar. I projektet ingår även att uppgradera tillverkningstekniken med innovativa metoder för att också öka magneternas prestanda.

– Det är ett utvecklingsprojekt men tekniken har en stor potential för att på ett resurseffektivt sätt kunna återvinna kritiska metaller och tillverka neodymmagneter, säger Christian Junestedt.

Projektet leds av Jožef Stefan Institute som är det största forskningsinstitutet i Slovenien. IVL kommer framförallt att utvärdera miljö- och kostnadsdelarna genom LCA och LCC, och även studera hälsorisker kopplat till återvinningen.

För mer information, kontakta:
Christian Junestedt, christian.junestedt@ivl.se, tel. 010-788 66 56

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm