Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

​IVL driver Smart City Sweden vidare

​IVL driver Smart City Sweden vidare

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 10:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet får uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer.

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:30 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Miljöteknikföretag behöver stöd längre tid för att växa

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:00 CET

En ny studie från IVL visar att det tar mer än fem år för det genomsnittliga svenska miljöteknikföretaget att nå expansionsfasen. För de mest framgångsrika företagen börjar en tydlig tillväxtfas kring det nionde verksamhetsåret. Det innebär att dagens investeringsstöd som ges till nystartade företag inte räcker för att överbrygga tiden från start till det att företagen börjar växa.

Nytt verktyg hjälper dig räkna fram byggnaders klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:00 CEST

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar. Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar.

Nyheter Visa alla 8 träffar

Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer

Projekt ska visa vägen till fler nollutsläppsfordon i nordiska städer

Nyheter   •   Feb 14, 2019 08:30 CET

​Hur sänker vi utsläppen från trafiken i våra städer? Som en del i ett övergripande projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och leds av Energimyndigheten, kommer IVL undersöka olika möjligheter att snabba på omställningen till fler utsläppsfria fordon och zoner. Arbetet ska resultera i rekommendationer och förslag på hur nordiska städer kan arbeta vidare med frågan.

Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Kilometerskatt för personbilar kan bli verklighet innan 2030

Nyheter   •   Feb 01, 2019 15:12 CET

Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd. Det tror den expertpanel som IVL Svenska Miljöinstitutet tillfrågat i ett forskningsprojekt som undersöker nya styrmedel på transportområdet.

Karta visar renoveringsbehov för Göteborgs alla flerbostadshus

Nyheter   •   Jun 15, 2017 11:57 CEST

Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har energimodellerat samtliga flerbostadshus i Göteborg. Kartläggningen som är den första i sitt slag visar i vilka områden upprustningsbehovet är som störst och för vilka bostadsbestånd det går att göra de största energibesparingarna.

Många miljömässiga och socioekonomiska fördelar med svensk biodrivmedelsproduktion

Nyheter   •   Jun 07, 2017 10:26 CEST

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet, Bio4Energy och Lunds universitet har utvärderat den svenska biodrivmedelsproduktionen. Resultatet tyder på att det finns många miljömässiga och socioekonomiska fördelar som man bör ta hänsyn till vid utformningen av framtida styrmedel för biodrivmedel.