Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Mått på cirkularitet testat på produkter

Mått på cirkularitet testat på produkter

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 12:19 CET

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa en tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

Färdplan visar hur industriell symbios kan växa i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:30 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Linköpings universitet, Rise och Hifab tagit fram en färdplan för hur industriell symbios kan utvecklas och spridas i Sverige. Ett av förslagen är att inrätta ett nationellt centrum som tillsammans med 3-5 regionala centrum får ansvar för att driva på frågan.

Nyheter 4 träffar

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nyheter   •   Jan 25, 2019 08:30 CET

I arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi har det visat sig att upphandling som premierar cirkulära materialflöden kan vara ett effektivt sätt att spara resurser och minska mängden avfall. IVL ska i ett projekt dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier har prövats. Arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling på området.

Projekt utvärderar förebyggande av avfall

Nyheter   •   Jan 17, 2019 09:47 CET

Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL ska i ett projekt som finansieras genom programmet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.

Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios

Nyheter   •   Mar 29, 2017 11:54 CEST

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköpings universitet och Rise har tillsammans med industriella partners från Sotenäs Symbioscenter, Hifab, Econova, Tekniska Verken i Linköping och Holmen inlett flera projekt som ska förbättra och öka implementering av industriell symbios i Sverige. Satsningen finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet Resource.

Vad behövs för att styra mot en cirkulär ekonomi?

Nyheter   •   Okt 07, 2016 13:52 CEST

​I det nystartade projektet Polcirkeln ger sig IVL tillsammans med Profu och Swerea IVF ut i jakt på policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden, för att studera vilka möjliga effekter dessa kan ha. Första steget blir att involvera ett stort antal aktörer för att samla in kunskap om nuläget, hinder och möjligheter för mer cirkulära flöden.