Gå direkt till innehåll
​Bättre information om farliga ämnen krävs om återvinningen ska öka

Pressmeddelande -

​Bättre information om farliga ämnen krävs om återvinningen ska öka

För att kunna återvinna material behövs bättre information om innehållet. Det gäller inte minst farliga ämnen. EU:s kemikalielagstiftning räcker inte. För att kunna skapa ett resurseffektivt och giftfritt kretslopp måste kunskapen om farliga ämnen bli bättre visar ett projekt som IVL har lett inom innovationsprogrammet Resource.

– Det finns en växande efterfrågan från industrin att använda mer återvunnen råvara i sin produktion men osäkerheten kring materialets innehåll och kvalitet sätter tyvärr käppar i hjulet, säger Dämien Bolinius, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att kunna öka återvinningen krävs en fungerande marknad för återvunnet material. Och för att återvunnet material ska kunna konkurrera med nytt material måste farliga ämnen identifieras och avlägsnas.

– Återvunnen plast till exempel, det är stor efterfrågan på det idag. Men hur ska vi analysera den? Hur ska innehållet rapporteras och hur ska informationen delas mellan företagen som säljer och köper återvunnen plast? Här behövs tydliga riktlinjer och överenskommelser, säger Dämien Bolinius.

EU:s kemikalielagstiftning Reach upphör att gälla när en produkt har blivit avfall. Varken avfallsledet eller användningen av återvunna material ingår i riskbedömningen för kemiska ämnen som görs inom Reach. Det leder till att information om innehåll av farliga ämnen inte förs vidare och att importerade varor kan innehålla ämnen som egentligen kräver särskilt tillstånd för att användas inom EU.

– Om vi inte säkerställer att återvunnet material är fritt från farliga ämnen kommer materialströmmarna att förorenas allt mer. Ett viktigt steg är förstås att redan i designen av en produkt undvika farliga ämnen, säger Nicklas Gustavsson från Ramboll, som också har deltagit i projektet.

För att komma tillrätta med detta har den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA nyligen lanserat SCIP-databasen. Alla företag som förser marknaden med artiklar som innehåller särskilt farliga ämnen kommer nu att krävas dela information om dessa artiklar med ECHA.

– Det kommer troligen göra det lättare att spåra farliga ämnen. För att verkligen nå ett giftfritt kretslopp krävs teknikutveckling för att kunna avlägsna farliga ämnen i återvinningsprocessen men ännu viktigare är att skapa incitament via lagstiftning. Det behövs både för att driva på kraven på bättre information samt för att komma till rätta med avsaknaden av standarder för de som behöver rapportera in dessa uppgifter,säger Dämien Bolinius.

Ladda ner rapporten: Hållbara cirkulära material och farliga ämnen

För mer information, kontakta:
Dämien Bolinius, damien.johann.bolinius@ivl.se, tel. 010-788 69 35
Nicklas Gustavsson, nicklas.gustavsson@ramboll.se, tel. 010-615 45 40

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm