Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Ny rapport: Så giftig är fisken i Mälaren och Stockholms skärgård

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2014 10:09 CET

Fisk som fångas i närheten av centrala Stockholm innehåller höga halter av miljögifter som kvicksilver och TBT medan halterna av föroreningar generellt är låga längre ut i skärgården och västerut i Mälaren. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ny studie mäter miljögifter och läkemedelsrester i fisk

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2013 09:14 CEST

Hur höga är halterna av miljögifter i fisk som fångas nära Stockholm? Hur mycket föroreningar finns det upplagrat i bottnarna, ökar eller minskar halterna över tid? För att svara på detta pågår just nu provfiske och sedimentprovtagning i ett område från östra Mälaren, över Stockholms inner- och mellanskärgård och vidare ut till ytterskärgården.