Skip to main content

Dags för SAM-ansökan 2019

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 09:00 CET

Runt 60 000 lantbrukare ska snart söka jordbrukarstöd. Sista ansökningsdag är den 11 april. Foto: Carl Johansson

I dag, den 7 februari, öppnade e-tjänsten SAM Internet där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag för SAM-ansökan är den 11 april.

Omkring 60 000 lantbrukare har i dagarna fått information om årets SAM-ansökan hem i brevlådan. Utskicket innehåller kortfattad information om årets ansökan med tips och råd. På Jordbruksverkets webbplats finns information om stöden och vad man behöver tänka på när man gör årets SAM-ansökan.

Nyheter i stöden
Reglerna är i stort sett de samma i år som förra året, men det finns några få undantag. Bland annat förlängs trädesperioden för träda som ekologisk fokusareal. Det kommer inte heller vara tillåtet att gödsla träda som man anmält som ekologisk fokusareal.

På Jordbruksverkets webbplats finns en översikt av årets nyheter i stöden och SAM Internet.

11 april är sista ansökningsdag
Sista dag för SAM-ansökan 2019 är torsdagen den 11 april. Om ansökan kommer in efter den 11 april minskar ersättningen med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får lantbrukaren ingen ersättning alls 2019.

Gemensamt telefonnummer för frågor
Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer på olika sätt att hjälpa till under SAM-ansökansperioden. Den som har frågor om stöden eller ansökan kan ringa till länsstyrelsernas och Jordbruksverkets gemensamma telefonnummer, 0771–67 00 00.

Mer information

Läs mer om jordbrukarstöden och årets SAM-ansökan

Kontaktperson för journalister
Patrik Alenfelt
Avdelningschef, Jordbruksverket
E-post: patrik.alenfelt@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 04

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.