Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 72 träffar

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:04 CEST

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört.

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

Antalet vilda bin minskar. En tredjedel av de svenska arterna är rödlistade och några av dem riskerar att försvinna helt. För jordgubbar har pollineringen större betydelse för tillväxten än vad man tidigare trott. Riklig pollinering ger bättre skörd och gubbarna växer snabbare och väger mer. Nu finns ett nytt kunskapsmaterial som inspirerar till åtgärder för att gynna de vilda bina.

42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:35 CEST

Den 18 juni överlämnar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan - primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

Nu ska läckaget av ogräsmedel minska

Nu ska läckaget av ogräsmedel minska

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:59 CEST

Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Nu startar en informationskampanj för att lantbrukarna, främst i Skåne, ska göra åtgärder för att minska risken för läckage. Lyckas detta finns möjligheten att få använda diflufenikan även i framtiden.

Nyheter 1 träff

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:36 CET

Den 14-19 maj 2018 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kina. Kommissionen bjuder nu in representanter från företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Ansökan ska vara inne senast den 7 februari.

Dokument Visa alla 5 träffar

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport

Undersökning av dioxin och dioxinlika PCB i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg.

Affisch om matavfall på sex språk

Affisch om matavfall på sex språk

Dokument   •   2018-06-12 05:55 CEST

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2018