Skip to main content

Importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter öka mer än exporten

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 13:10 CET

Genrebild, handelsfartyg. Foto: Shutterstock

Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2018 till 109 miljarder kronor, en ökning med 7 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med 2017. Exporten uppgick till 49 miljarder kronor vilket är en ökning med 1 miljard kronor eller 3 procent. Siffrorna exkluderar fisk.

Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel (t.ex. soppor, såser, buljonger, margarin och färdigmat), drycker, tobak, kaffe och kött som ökat. På importsidan är det främst värdet av drycker, spannmål, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, mjölk samt djurfoder som ökat.

Vi handlar mest med närliggande länder
De viktigaste marknaderna 2018 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA som står för 60 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 4 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel och tobak
  • Danmark ökade med 5 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, spannmål, mjölk, frukt och grönsaker, drycker och kött
  • Finland ökade med 6 procent främst beroende på ökningar för drycker, kaffe och diverse livsmedel
  • Tyskland minskade med 3 procent främst beroende på minskningar för spannmål, frukt och grönsaker, oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter samt mjölk
  • USA ökade med 3 procent främst beroende på ökningar för tobak och drycker.

    Handelsunderskottet ökade till strax över 66 miljarder kronor 2018 på grund av att den värdemässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten. Om fisk exkluderas uppgick handelsunderskottet till närmare 60 miljarder kronor. Underskottet beror bland annat på att många produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige.
     

Mer information

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2018

Kontaktperson för journalister

Kristina Mattsson
Enheten för handel och marknad
kristina.mattsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 51

Lars-Anders Strandberg
Statistikenheten
Lars-Anders.Strandberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 97

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.