Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 136 träffar

20 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt

20 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 09:33 CEST

2018 brukades 609 100 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2017 var det en ökning med 31 900 hektar, närmare 6 procent. I regeringens handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030. År 2018 var andelen 20 procent.

 Hipp hurra för biologisk mångfald!

Hipp hurra för biologisk mångfald!

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 13:26 CEST

Den 22 maj, firas den internationella dagen för biologisk mångfald. Temat i år är kopplingen mellan biologisk mångfald, livsmedel och hälsa. En rik biologisk mångfald är grunden för vår välfärd. Tillsammans med ett hållbart jordbruk är den en oumbärlig förutsättning för att kunna uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen. Ändå har utrotningen av arter inte hejdats utan fortsatt att accelerera.

 Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 09:26 CEST

Den 21 november 2019 ordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens som handlar om ny djurskyddslagstiftning och ny forskning på området. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna, Uppsala och är öppen för alla intresserade.

Största arealen med höstvete någonsin

Största arealen med höstvete någonsin

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 09:33 CEST

Höstvetearealen svarar för 43 procent av spannmålsarealen och är i år 423 100 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan den började mätas 1916. Väderförhållandena under hösten 2018 var gynnsamma för att så höstgrödor. Samtidigt är havrearealen den minsta sedan mätningarna började och arealen vårkorn minskar kraftigt 2019 till förmån för höstvete som ger hög avkastning.

Nyheter 1 träff

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:36 CET

Den 14-19 maj 2018 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kina. Kommissionen bjuder nu in representanter från företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Ansökan ska vara inne senast den 7 februari.

Bilder 2 träffar

Andel ekologiska ägg

Andel ekologiska ägg

Licens All rights reserved
Storlek

37,6 KB • 542 x 346 px

Andel ekologisk invägd mjölk

Andel ekologisk invägd mjölk

Licens All rights reserved
Storlek

37,2 KB • 537 x 357 px

Dokument Visa alla 11 träffar

Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till ny handlingsplan för Livsmedelsstrategin 2020-2022

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Dokument   •   2019-03-27 15:49 CET

Jordbruksverkets har på uppdrag av regeringen bedömt de långsiktiga konsekvenserna av det extrema vädret sommaren 2018 och gett rekommendationer hur svenskt jordbruk ska bli mer motståndskraftigt.

Pressrelease in english

Pressrelease in english

Dokument   •   2019-02-27 12:00 CET

New results on neonicotinoids and the effect on bees

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Dokument   •   2019-02-14 10:15 CET

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.