Skip to main content

Lantbrukare får ökad möjlighet att välja rådgivare

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 10:44 CEST

Från och med den 25 april kommer lantbrukare att kunna välja tvärvillkors- och förgröningsrådgivare. Det kommer då att finnas flera utsedda rådgivningsorganisationer och företag i de flesta län.

Idag finns det bara en utsedd rådgivningsorganisation i varje län. För att fler organisationer och företag ska få möjligheten att ge rådgivning har Jordbruksverket godkänt att fler aktörer ska kunna komma in på marknaden.

- Det här ökar möjligheten för lantbrukaren att själv välja rådgivare. Dessutom bidrar det till att lantbrukaren i vissa fall kan få tvärvillkors- och förgröningsrådgivning vid samma tillfälle, berättar Britta Lundström på Jordbruksverkets rådgivningsenhet.

Rådgivningen är subventionerad och lantbrukaren betalar bara 30 procent av kostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

Mer information

Den som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa tvärvillkoren för att få full utbetalning av sina jordbrukarstöd. Genom att följa tvärvillkoren bidrar lantbrukaren till att bevara jordbruksmarken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Förgröningsstödet är ett obligatoriskt stöd för alla som söker gårdsstöd.

Här kan du läsa mer om tvärvillkorsrådgivning

Här kan du läsa mer om förgröningsrådgivning


Kontaktperson för journalister
Britta Lundström
Rådgivningsenheten Norr
britta.lundstrom@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 58 18

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.