Skip to main content

Nya fakta om svensk matproduktion ska främja export

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2018 09:23 CET

Svensk mat utmärker sig med många mervärden och är ett hållbart och hälsosamt val. Det nya informationsmaterialet kan användas vid internationella besök från företag, inköpare, myndigheter och vid matmässor. Foto: Scandinav

Ett av målen i livsmedelsstrategin är att öka den svenska livsmedelsexporten. Jordbruksverket arbetar på flera sätt för att målet ska uppfyllas och har nu sammanställt ett informationsmaterial om svensk livsmedelsproduktion och svensk mat. Materialet är på engelska och tillgängligt för alla som vill sprida information om svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion.

Svenskproducerad mat är säker och produceras med höga mål inom hållbarhet såsom miljö och kvalitet. Ett viktigt mervärde på exportmarknaderna är våra friska djur och frihet från flera djursjukdomar som finns i andra länder. Det har också lett till att vi har EU:s lägsta användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Sverige har sedan länge haft hårdare regler för djurvälfärd jämfört med många andra länder. Det som ofta anses unikt i många andra länder är normalt och lagstadgat i Sverige.

- Svensk mat utmärker sig med många mervärden och är ett hållbart och hälsosamt val, säger Karin Lindow som sammanställt materialet. Visste du att det är unikt att svenska ägg är garanterat fria från Salmonella och att det är extremt liten risk för salmonella i svenskt kött och kyckling? Andra mervärden är att grisar har knorr och kor får beta, det är inte en självklarhet i andra länder.

Marknadsföra svensk mat utomlands
- Nästa steg är att vi ska låta översätta materialet till tyska och kinesiska. Vi kommer bland annat att använda informationsmaterialet på den stora konsumentmässan för livsmedel, lantbruk och trädgård, Grüne Woche i Berlin, säger Karin Lindow.

Sverige har naturliga fördelar
Det finns också naturliga fördelar som gynnar kvaliteten, som att de långa ljusa dagarna under sommaren och de låga temperaturerna ökar aromen och smaken hos svensk frukt och svenska grönsaker. Vårt kallare klimat ger mindre problem med skadeinsekter, vilket tillsammans med noggrann planering och optimering vid odling, har lett till att Sverige är ett av de länder i EU som använder minst växtskyddsmedel. Vi har också god tillgång på vatten och jobbar aktivt med våra svenska miljökvalitetsmål. Jämfört med andra EU-länder har Sverige näst högst andel areal som odlas ekologiskt.

Handelsdelegationer för nya marknader
En ökad svensk livsmedelsproduktion är beroende av en ökad export. Materialet kommer att vara användbart i kontakt med andra länders myndigheter och för alla som jobbar aktivt för en ökad svensk livsmedelsexport, inte minst på marknader där de svenska mervärdena är relativt okända som i exempelvis Asien. Det är viktigt att föra fram fördelarna med den svenska livsmedelsproduktionen internationellt, säger Johan Krallis Anell som är nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Näringsdepartementet.

Mer information
Ladda ner broschyren Swedish food production eller läs den online

Läs mer om svenska mervärden
Den svenska livsmedelsstrategin

Kontaktpersoner för journalister
Karin Lindow
Enheten för handel och marknad
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 64 33 eller 070-8143707

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.